Vilka Tester Görs Vid Graviditet?

Vilka Tester Görs Vid Graviditet
Innehåll – Undersökningar under graviditeten

 • Graviditetstest.
 • Ultraljudsundersökning vid graviditet.
 • Besök på barnmorskemottagningen.
 • NIPT – blodprov som kan visa kromosomavvikelser.
 • KUB – kombinerat ultraljud och blodprov.
 • Moderkaksprov.
 • Fostervattenprov.
 • Fosterdiagnostik.

Meer items
Visa hela svaret

Vilka tester tar man när man är gravid?

Alla gravida erbjuds provtagning för klamydia, syfilis, hepatit B, hiv och röda hund (rubella). Provtagning för hepatit C och tuberkulos erbjuds vissa grupper, se nedan om det kan vara aktuellt för dig.
Visa hela svaret

Vilka könssjukdomar testar man för vid graviditet?

Hur ofta bör jag testa mig för hiv och könssjukdomar? – Det är svårt att ge generella råd om hur ofta du bör testa dig. Det beror på vem du är, hur du har sex, med vilka och hur många. Därför bör du ta råd om hur ofta du bör testa dig, och för vad, med en nypa salt, tänka efter och själv avgöra vad som passar dig bäst.

Har du ett sexliv med många olika sexuella kontakter och inte alltid har säkrare sex är det bra att testa sig med jämna mellanrum. För dig som har sex med personer med kuk kan det vara bra att testa dig minst en gång om året eller innan du har sex med en ny partner. Om du har många olika partners och inte alltid skyddar dig, bör du testa dig var 3-6 månad.

Se till att du får testa dig för hiv, klamydia, gonorré och syfilis när du ändå är där. Är du en person med fitta som enbart har sex med andra personer med fitta är det troligen inte lika relevant att hivtesta dig så ofta men det kan ändå vara bra att testa dig för andra sjukdomar, särskilt klamydia, då och då.
Visa hela svaret

I vilken vecka kan man göra NIPT?

Testet omfattar kromosom 13, 18, 21 och könskromosomerna X och Y. NIPT kan inte göras innan graviditetsvecka 11 (10 + 0). Precis som all annan fosterdiagnostik är NIPT frivilligt. Testet ska ses som ett erbjudande och inte som en rekommendation.
Visa hela svaret

Vilka könssjukdomar syns på urinprov?

Testa på rätt sätt – På en ungdomsmottagning eller en testningsmottagning testar man sig bäst för hiv och andra könssjukdomar. Hiv, klamydia, gonorré, syfilis och hepatit B är det man vanligtvis testar sig för. Testning och behandling för dessa könssjukdomar är alltid gratis.

 • För att testa klamydia och gonorré lämnar man urinprov och tar prov med tops i halsen och i rumpan.
 • Anledningen till det är att klamydia och gonorré stannar på det stället där man fått dem.
 • Har man sugit kuk stannar det i halsen, har man blivit avsugen eller satt på någon stannar det i urinröret och har man blivit påsatt stannar det i rumpan eller fittan.

Man tar blodprov för hiv, syfilis och hepatit B eftersom de sprids i hela kroppen. Det är viktigt att berätta för vårdpersonalen vad för sex man haft så de vet vilka prover som behöver tas. Vanligtvis tar det några dagar innan man får svar på sina prover men för hiv och syfilis finns test som ger svar inom 15 minuter.

 1. Om man får ett positivt testsvar betyder det att man har hiv eller en könssjukdom i kroppen.
 2. Man kan känna olika inför att få sitt provsvar, en del tycker det är väldigt jobbigt medan andra tycker det är skönt att få veta.
 3. Alla känslor är lika okej.
 4. Man kan få stödjande samtal med en kurator om man behöver prata om sina känslor och mående kring att ha hiv eller en könssjukdom.

Om man är väldigt orolig för att få eller överföra hiv eller en könssjukdom kan man också prata med en kurator. Det finns mycket information om hur hiv och könssjukdomar fungerar och hur man kan göra sex så säkert som möjligt. Om man testat positivt för hiv eller en könssjukdom kommer vården fråga vem eller vilka man har haft sex med de senaste 12 månaderna eller sedan sitt senaste negativa test.

Testar man positivt för hiv första gången man testar sig behöver man berätta om alla man haft sex med. Detta kallas partnerspårning eller smittspårning. Vården behöver veta det för att de man haft sex med också behöver testa sig och eventuellt få behandling. Antingen kan man höra av sig till personerna själv eller så kan vården göra det.

De berättar aldrig vem som uppgett personens namn.
Visa hela svaret

Hur säkert är NIPT på kön?

Blodprov för att ta reda på fostrets kön ger träffsäkert svar Genom att göra en genetisk analys av ett blodprov från mamman kan fostrets kön bestämmas med 99 procents säkerhet. En utvärdering som SBU gjort ger stöd för att införa metoden i Sverige. Men en varning ges också för att det väcker svåra etiska frågor.

 • SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har granskat den forskning som finns om analys av foster-DNA med metoden NIPD, non-invasive prenatal diagnosis.
 • I ett blodprov från den gravida kvinnan finns små delar av fostrets DNA.
 • Genom att analysera det kan man ta reda på fostrets kön eller blodgrupp.

Det kan vara nödvändigt av medicinska skäl, till exempel om kvinnan har en allvarlig ärftlig sjukdom som bara drabbar pojkar eller om hon har antikroppar i blodet som förstör fostrets röda blodkroppar. Sedan några år tillbaka används NIPD för blodgruppsbestämning av foster hos kvinnor som är immuniserade mot RhD, vilket innebär att kvinnans antikroppar kan förstöra de röda blodkropparna hos fostret.

Nu planeras att införa NIPD även för könsbestämning vid medicinsk indikation. Det skulle innebära lägre risker för kvinnan och fostret eftersom behovet av moderkaks- och fostervattensprov minskar. Dessutom kan sen abort i vissa fall undvikas. Men SBU betonar att den här möjligheten att ta reda på fostrets kön och andra genetiska egenskaper väcker många svåra etiska frågor för vården och samhället.

SBU:s utvärdering har inte granskat den frågan särskilt, men nyligen kom Smer, Statens medicinsk-etiska råd, med en rapport om de etiska frågeställningarna kring metoden. : Blodprov för att ta reda på fostrets kön ger träffsäkert svar
Visa hela svaret

Hur många får dåligt resultat på NIPT?

Vanliga frågor – Harmony Prenatal Test

 • Vad ska man tänka på innan man tar ett Harmony NIPT eller KUB test? Det är alltid upp till dig som förälder att bestämma om du vill ta ett Harmony NIPT eller ett KUB test. Att besluta om att ta ett Harmony NIPT eller KUB test kan kännas jobbigt och det kan även väcka etiska frågor om hur man ska agera om testet inte visar det man väntar sig eller som man hoppats på. Barnmorska Kristina förklarar vad man ska tänka på innan man tar ett Harmony NIPT eller KUB-test.
 • Barnmorskan Kristina, BB Stockholm och gynekologen Åsa, Vård och Vaccination i Luleå, beskriver de olika typerna av fosterdiagnostiska tester som finns. Det finns olika typer av fostertest, KUB, Harmony NIPT, NUPP, fostervattensprov och moderkaksprov är alla exempel på tester för att upptäcka kromosomavvikelser på fostret.
 • När du är gravid innehåller ditt blod fragment av barnets DNA. Det är detta DNA som Harmony NIPT analyserar för att utröna sannolikheten att fostret utvecklar Downs syndrom (Trisomi 21) och andra mindre vanliga kromosomavvikelser som Edwards syndrom (Trisomi 18) och Pataus syndrom (Trisomi 13).
 • Sjukhusgenetiker Eva förklarar om fosterdiagnostik med olika metoder. Vad kan man se med NIPT som fostertest? Kristina, barnmorska på BB Stockholm, förklarar vad man kan upptäcka med fostertest och ger tips och råd för hur man ska tänka inför att man bestämmer sig för någon typ av fosterdiagnostik. Med Harmony NIPT kan man upptäcka kromosomavvikelserna 13, 18 och 21, det vill säga de kromosomavvikelser som är förknippade med Downs syndrom. Man kan även urskilja Turners syndrom, Klinefelters syndrom och få information om vilket kön fostret har. Harmony NIPT ger därmed mer information om fostret om man tar KUB. Dessutom ger Harmony NIPT ett säkrare svar än KUB. Falskt positivt svar för KUB är ca 5% och för Harmony NIPT är motsvarande siffra 0,1%. I detta videoklipp förklarar barnmorskan Eva på Kvinnohälsan Helsingborg vad man kan upptäcka med Harmony NIPT.
 • Harmony NIPT ger tydliga besked om sannolikheten för kromosomavvikelser redan från graviditetsvecka 10 till skillnad från KUB som normalt sett görs från vecka 12. Förutom att Harmony NIPT kan göras tidigare i graviditeten ger den ett säkrare resultat än KUB. KUB ger falskt positivt besked om kromosomavvikelser i upp emot 5% av fallen 2, Harmony NIPT ger falskt positivt svar i endast 0,1% av fallen vilket gör testet mycket säkert. Sofia, Barnmorska i Stockholm, förklarar skillnaden mellan KUB och Harmony NIPT. Harmony NIPT ger tydliga besked om sannolikheten för kromosomavvikelser redan från graviditetsvecka 10 till skillnad från KUB som normalt sett görs från vecka 12. Förutom att Harmony NIPT kan göras tidigare i graviditeten ger den ett säkrare resultat än KUB. KUB ger falskt positivt besked om kromosomavvikelser i upp emot 5% av fallen. Harmony NIPT ger falskt positivt svar i endast 0,1% av fallen vilket gör testet mycket säkert.
 • Ja, Harmony NIPT kan analysera barnets kön och antalet X- och Y-kromosomer. Prata med din barnmorska eller läkare om du vill välja till ytterligare analyser.
 • Med hjälp av DNA-baserad teknik identifierar Harmony NIPT 99 procent av avvikelserna som kan leda till Downs syndrom. Traditionella blodprov kan missa upp till 15 procent av fallen hos gravida kvinnor. Detektionssäkerheten för Edwards och Pataus syndrom är liknande, om än något lägre eftersom syndromen är mycket sällsynta. Sannolikheten att Harmony NIPT ger ett falskt positivt resultat är också mindre än vid KUB (kombinerat ultraljud och blodprov), vilket gör att mer invasiva testmetoder, exempelvis fostervattensprov, sällan blir aktuella.
 • Sjukhusgenetiker Eva berättar om när NIPT är lämpligt. Barnmorska Charlotte, Helsingborgs barnmorskemottagning, berättar om vilka mammor som kan använda Harmony NIPT istället för KUB. Från och med vecka 10 kan man göra Harmony NIPT. I princip alla blivande mammor kan ta Harmony NIPT. Undantagen är om man väntar trillingar eller fler barn, har en pågående cancer eller om man har genomgått transplantation.
 • Harmony-testet är inte framtaget för att upptäcka sannolikheten för så kallad mosaicism, partiell kromosomaneploidi, translokationer, maternell aneuploidi eller neuralrörsdefekter.
 • Eva förklara fetal fraktion!
 • Eva och TH Bui förklarar hur Downs syndrom uppstår.
 • Sannolikheten att fostret utvecklar Downs syndrom ökar med moderns ålder, dock förekommer flest fall av kromosomavvikelsen hos gravida under 35. Harmony NIPT är mycket beprövat och ger klara besked oavsett hur gammal eller ung där är när du väntar barn.1
 • Från graviditetsvecka 10 och sedan framåt genom hela graviditeten, det enda som behövs är ett blodprov från dig som är gravid. Du bör dock göra en ultraljudsundersökning först för att få reda på om du väntar ett eller flera barn.
 • Ja, om du vill kan en analys av sannolikheten för en ovanlig kromosomavvikelse kallad 22q11-deletionssyndromet läggas till. Rådgör med din barnmorska eller läkare om ytterligare analys är önskvärt. Läs mer om
 • Du som gravid behöver bara lämna ett blodprov, vilket sedan analyseras inom 10 arbetsdagar. Prata med din barnmorska eller läkare om du vill veta mer eller beställa tid för provtagning.
  • Det finns flera synonymer så information kan även hittas under DiGeorges syndrom, Velocardiofacial syndrome, VCFS, Velokardiofacialt syndrom, CATCH 22.
 • Harmony-testet ingår ännu inte i den offentliga vårdens erbjudande till dig som är gravid. Prata med din vårdgivare om kostnaden (inklusive ultraljudsscanning och rådgivning).
 • I avsnittet får du reda på mer om olika avvikelser och vad de innebär.
 • Ja. Harmony NIPT är tillförlitligt även vid tvillinggraviditeter. Provet mäter den så kallade fosterfraktionen hos båda barnen och rapporterar endast resultat när det finns tillräckligt med foster-DNA från tvillingen med minst mängd DNA. Allt för att kunna lämna ett klart besked.
 • Nej, endast singel- och tvillinggraviditeter kan analyseras.
 • Fördelen med Harmony NIPT är det höga tillförlitligheten. Klara besked gör att du som gravid oftast slipper genomgå mer invasiva tester som fostervattens- eller moderkaksprov. Trots att NIPT-teknikerna är mycket tillförlitliga förekommer ett litet antal resultat som falskt visar på en hög sannolikhet för avvikelse. De falska resultaten blir fler ju fler avvikelser som testet är kalibrerat att upptäcka. Analyser av sällsynta avvikelser ökar risken för falsklarm ytterligare, och när det kommer till så kallade mikrodeletioner riskerar analysen att göra mer skada än nytta eftersom fostervattens- och moderkaksprov måste tillgås, vilka ger en ökad risk för missfall.
  1. Till exempel kan det krävas 300 – 400 fostervattensprover för att med säkerhet kunna identifiera en mikrodeletion, vilka förekommer hos 1 av 50 000 nyfödda barn.
  2. Vi tycker inte att det är rimligt och erbjuder därför inte någon bred panel av oerhört sällsynt förekommande avvikelser till Harmony NIPT.
 • Provrörsbefruktning eller IVF påverkar inte möjligheten till att göra Harmony NIPT. Om ett donerat ägg använts behöver vi få reda på det då ytterligare en person och dess DNA är inblandad i graviditeten. Om vi inte får reda på att det är ett donerat ägg kommer provet att se “smutsigt” ut hos oss och vi kommer inte att kunna ge något svar.
 • Om du inte har hittat ett svar på din fråga eller känner oro över något; prata med din vårdgivare, barnmorska eller läkare.
 • De flesta vårdgivare kräver betalning innan du får tillgång till provresultatet. Prata med din barnmorska om det finns möjlighet att lägga upp en avbetalningsplan.
 • Vid “färsk” IVF, alltså om stimulering och ägguthämtning har gjorts så påverkas halterna av beta-hCG och PAPP-A, så att den riskkvot som anges vid KUB kan bli felaktigt hög. Den programvara man använder vid KUB kompenserar därför för om IVF är gjord. Med andra ord är det i slutändan ingen skillnad, men det är förstås viktigt att du meddelar den som gör KUB att du blivit gravid genom IVF. Med Harmony NIPT behöver labbet också veta om man blivit gravid genom IVF, speciellt om ett donerat ägg använts, men säkerheten påverkas inte.
 • Graviditeter som kommit till via donerade ägg kan analyseras med Harmony NIPT. Singel eller tvillinggraviditeter har ingen betydelse.
 • Nej, testet är inte utformat för att upptäcka förhöjd sannolikhet för ADHD.
 • Barnmorskorna Sofia och Charlotte på Helsingborgs barnmorskemottagning berättar om skillnader mellan Harmony och andra NIPT.
 • Harmony NIPT analyseras på Life Genomics labb i Göteborg.
  • De flesta får ett svar som ser ger beskedet:
  • Analys Resultat Kommentar NIPT med Harmony™ LÅG RISK
  • Trisomi 13, 18, 21, <1/10 000 Låg risk för Trisomi 13, 18, 21

  Detta ska tolkas som att det är en mycket låg sannolikhet för att det väntade barnet har någon av de analyserade trisomierna (Downs syndrom, Pataus syndrom eller Edwards syndrom). Helt 100%igt kan ingen screeningtest utesluta kromosomavvikelse.

 • Ett positivt NIPT-resultat kan skapa oro och väcka många frågor. Din barnmorska har svar på de flesta och erbjuder förmodligen ett fostervattens- eller moderkaksprov för att bekräfta provresultatet. Glöm inte att det alltid är du som gravid som bestämmer om ett prov ska göras eller inte.
 • Vissa landsting erbjuder NIPT-test om KUB-resultatet visar en förhöjd risk för kromosomavvikelse. Du har alltid möjlighet att göra NIPT-testet privat om inte landstinget bekostar provtagningen där du bor. Här kan du boka ett NIPT-test.
  1. Harmony-testet kan inte genomföras om:
  2. Ni väntar trillingar eller fler.
  3. Ett av tvillingfostren avlider under graviditeten.
  4. Du som gravid har ett donerat organ eller donerade stamceller.
  5. Du som gravid lider av en cancersjukdom.
  6. Någon av föräldrarna har en kromosomavvikelse eller är drabbade av 22q11-deletionssyndromet.
 • Ett besked om en kromosomavvikelse kan framkalla många olika känslor, och då är det skönt att veta vart man ska vända sig. Svenska har ett brett kunskapsutbud och hjälper dig som gravid med alla typer av frågor. Besök gärna deras webbplats eller kontakta dem via telefon. (http://www.svenskadownforeningen.se/foraldrastod/vanta-barn/)
 • Svenska Downföreningen består av medlemmar med personliga erfarenheter av Downs syndrom och vad det innebär i alla delar av livet. Besök gärna deras eller kontakta dem via telefon.
 • Sannolikheten att fostret utvecklar en kromosomavvikelse ökar med mammans ålder. De flesta som föder barn med Downs syndrom är dock unga eftersom majoriteten av alla mammor är unga.
 • Nej, det finns ingen forskning som visar ett samband mellan vissa typer av föda och utveckling av kromosomavvikelser.
 • Nej, det finns ingen forskning som visar ett samband mellan stress/depression och utveckling av kromosomavvikelser.
 • Det beror på vilken avvikelse det handlar om och hur du är släkt med personen som är drabbad av den. Kontakta den kliniska genetikmottagningen på närmaste universitetssjukhus för rådgivning och information.
 • Ett missfall kan ha många orsaker. En av de vanligaste är att fostret har någon form av kromosomavvikelse som medför att det inte överlever. Vården brukar inte utreda ett enskilt missfall, eftersom det vanligaste är att föräldrarna blir gravida på nytt med en frisk bebis. Om missfallet däremot upprepas finns möjligheten att närmare kontrollera orsakerna. I samband med det brukar en kromosomanalys göras samt en undersökning av mammans livmoder för att utesluta myom och andra avvikelser. Även sköldkörtelnivåer kontrolleras eftersom det kan påverka risken för missfall.
 • Hitta din barnmorska/gynekolog på Om du vill göra ett Harmony NIPT test har du möjlighet att ta kontakt med din närmaste mottagning på fostertest.se. Här hittar du mottagningar från Malmö i söder till Luleå i Norr. I detta videoklipp förklarar gynekologen Åsa, Vård och vaccination Luleå, och barnmorskan Sofia, Stockholm, hur man gör om man vill ta ett Harmony NIPT test.

: Vanliga frågor – Harmony Prenatal Test
Visa hela svaret

Vem får gratis NIPT?

NIPT – blodprov som kan visa kromosomavvikelser NIPT visar sannolikheten för om fostret har vissa avvikelser på kromosomerna. Vid NIPT tar vårdpersonalen ett blodprov i armen på dig som är gravid. NIPT är mycket tillförlitligt om det visar att fostret inte har en avvikelse.

Det behöver kompletteras med andra tester för att få ett definitivt svar, om det visar på en avvikelse. NIPT är en förkortning av Non-Invasive Prenatal Testing. NIPT är en form av, Vilka som erbjuds att göra NIPT är olika i olika regioner. Det kan också vara olika om du får betala en avgift eller inte.

Det är sjukvården som avgör om du erbjuds NIPT. Precis som all annan fosterdiagnostik är NIPT frivilligt. NIPT visar hur troligt det är att fostret har vissa avvikelser i kromosomerna. Vad är en kromosomavvikelse? I varje cell finns 46 kromosomer som innehåller arvsanlag, DNA.

Hälften av kromosomerna kommer från ägget och hälften från spermien. När cellerna ska dela sig efter befruktningen kan det bli avvikelser. Vissa kromosomavvikelser är mycket allvarliga. Andra märks knappt. Ibland blir det en kromosom extra. Det kallas för trisomi. Den vanligaste trisomin är trisomi 21. Den kallas för,

Det finns andra mer ovanliga och allvarligare trisomier. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida om, och om, Det kan också bli avvikelser i antal könskromosomer. De avvikelserna kallas Turners syndrom och, Läs mer i broschyrerna från Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik om och,

Flera fosterdiagnostiska metoder kan visa om fostret har avvikelser på kromosomerna. Innan du gör NIPT är det bra att tänka igenom varför du vill göra provet. På barnmorskemottagningen kan du få information om vad provet innebär. Fundera också på vad du skulle göra om resultatet inte blir som du har tänkt dig.

Ställ frågor om du inte förstår. Om du inte talar svenska kan du ha, Om du har en hörselnedsättning kan du ha, Du kan också läsa mer i vår artikel om, När och var kan jag göra NIPT? NIPT kan göras från graviditetsvecka 10. Oftast erbjuds NIPT från vecka 12 eller 13.

 • Alla regioner erbjuder inte NIPT.
 • Där testet finns erbjuds det endast till vissa grupper.
 • Det kan exempelvis vara gravida som fått hög sannolikhet för kromosomavvikelse på,
 • NIPT är då kostnadsfritt.
 • För att göra fosterdiagnostik behöver du en,
 • En remiss är ett slags godkännande från vården att du får göra ett visst prov eller en viss undersökning.

Du kan söka vård på, En del privata mottagningar erbjuder NIPT mot en kostnad. Då behövs det ingen remiss. Du kan själv kontakta mottagningen. Före NIPT får du som är gravid genomgå en, Ultraljudet visar hur länge graviditeten har pågått och om det är fler än ett foster.

Det är också vanligt att få göra före NIPT. Du som är gravid får lämna ett blodprov som tas i armvecket. Blodprovet skickas sedan på analys. Hur mycket går det att lita på NIPT? Resultatet är nästan helt säkert om NIPT visar att fostret inte har vissa kromosomavvikelser. Då behövs inte fler tester. Det går inte att lita lika mycket på resultatet om NIPT visar på en avvikelse.

Det händer att NIPT visar på avvikelser fast det inte stämmer. Då behöver man följa upp med ett eller för att få ett definitivt resultat. Resultatet kanske inte går att lita på lika säkert om du, Efter en till två veckor får du svar. Hur du får svaret kan vara olika i olika regioner.

visar på en förhöjd sannolikhet för kromosomavvikelserna trisomi 13,18 eller 21. Du som är gravid har tidigare väntat ett barn kromosomavvikelserna trisomi 13,18 eller 21. Tidigare ultraljudsundersökningar eller tester har visat på avvikelser.

Rutinerna för vilka som får göra provet kan vara olika i olika regioner och på olika mottagningar. Vissa regioner erbjuder NIPT för gravida över en viss ålder. Biverkningar eller komplikationer NIPT är ett enkelt blodprov. Du kan bli lite öm efter nålsticket, men annars är det inga biverkningar.

NIPT ger ingen ökad risk för, Det kan kännas jobbigt om provet visar att fostret har någon avvikelse. Det är vanligt att ha frågor och funderingar. Det kan vara skönt att få hjälp att reda ut sina tankar. Du kan behöva prata med en kurator, barnmorska eller läkare. Vårdpersonalen hjälper dig med dina funderingar.

Det gäller inte bara för dig som är gravid utan även för dig som är blivande medförälder. Du har rätt att få information om hur det är att leva med en funktionsnedsättning, vad samhället kan erbjuda för stöd och vilka intresseföreningar som finns. Du har också rätt att få information om hur du gör om du vill göra en,

Med stöd och information brukar det bli lättare. Du som är gravid bestämmer Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra fosterdiagnostik eller inte. Det kan vara bra att prata med den som du har blivit gravid tillsammans med och fatta ett gemensamt beslut. Men ibland går inte det och då bestämmer du som är gravid.

Även du som är blivande medförälder har rätt att få stöd och information, även om du inte får besluta om fosterdiagnostik. När är undersökningen olämplig? När det finns fler än går det att göra NIPT, men resultatet är inte lika säkert som vid ett foster.

 • Ristin Rohman, 1177.se, nationella redaktionen Katarina Tunón, gynekolog och förlossningsläkare, Östersunds sjukhus Påbörjade eller avslutade veckor? I vår graviditetskalender kan du läsa om fostrets utveckling vecka för vecka och om hur gravidkroppen påverkas.
 • Du kan få tips och råd, läsa om besöken på barnmorskemottagningen och hur du kan förbereda dig inför förlossningen och föräldraskapet.

Vill du ha ny information vecka för vecka via mejl? Prenumerera på vårt gravidveckobrev! : NIPT – blodprov som kan visa kromosomavvikelser
Visa hela svaret

Hur ofta visar NIPT positivt?

– för trisomi 18: Det finns ett måttligt starkt vetenskapligt stöd för att NIPT nästan alltid ger korrekt besked om att det finns en kromosomavvikelse hos fostret eller kan uteslutas. NIPT -test i den här populationen ger positivt utfall i cirka 43 fall av 10 000 prover. Av dessa är 5 falskt positiva.
Visa hela svaret

När går det att se kön på ultraljud?

Könsbestämning – Crocus Ultraljudsklinik – Vi erbjuder ultraljudsundersökningar från första till tredje trimestern av graviditeten

Könsbestämning kan göras från vecka 18+0.1000kr * (+400 kr helgtillägg när personl finns tillgänglig) Vi utför aldrig dessa undersökningar om syftet är att välja ett specifikt kön.Om det inte är möjligt att fastställa barnets kön vid besökstillfället erbjuds en ny undersökning utan kostnad.Om barnet befinner sig i en bra position kan vi visa er barnet i 3D/4D format.3D/4D bilder kan köpas för: Svartvita 150 kr, Färgbilder 250 krOm några misstänkta avvikelser upptäcks under undersökningen skickar vi er ultraljuds rapport till er MVC för vidare kontroll eller skickar remiss med en fostermedicinsk läkare. Undersökningen tar ca 20 minuter och utförs av Zebrilla Najib i Rum 1 samt Monique Wilson i Rum 2.

Nedan medföljer några tips och råd för att ni ska få ut så mycket som möjligt av ert besök hos oss samt känna er avslappnande under själva undersökningen

Kom gärna fem minuter innan utsatt tid så ni hinner varva ner före undersökningen Om din partner eller annan närstående ska närvara och reser hit separat, så be även dem att komma i god tid Ta med något enkelt att äta före undersökningen Se till att ni dricker rikligt med vatten dagarna före undersökningen. En någorlunda fylld blåsa förbättrar synligheten för tidig graviditetsundersökning Medtag godkänd legitimation

: Könsbestämning – Crocus Ultraljudsklinik – Vi erbjuder ultraljudsundersökningar från första till tredje trimestern av graviditeten
Visa hela svaret

När kan man se barnets kön med blodprov?

GENDER REVEAL – Med vårt könsbestämningstest kan du ta reda på barnets kön med ett vanligt blodprov redan från v 10+0. Könsbestämningstestet är 99% säkert och mäter barnets könskromosomer i moderns blod. Resultatet skickas via en digital länk till er mail. Vilka Tester Görs Vid Graviditet
Visa hela svaret

Får man se bebis på KUB?

KUB – kombinerat ultraljud och blodprov Undersökningen KUB visar sannolikheten för att fostret har vissa avvikelser på kromosomerna. KUB består av ett blodprov och en ultraljudsundersökning. Provet kan inte ge helt säkra svar, bara en uppskattning. Det kan behöva kompletteras med andra prov för att ge ett helt säkert svar.

 1. UB erbjuds endast i en del regioner och till vissa gravida.
 2. UB är frivilligt, precis som all annan fosterdiagnostik.
 3. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra provet eller inte.
 4. Innan du gör KUB är det bra att tänka igenom varför du vill göra provet.
 5. På barnmorskemottagningen kan du få information om vad provet innebär.

Fundera också på vad du skulle göra om resultatet inte blir det du tänkt dig. Ställ frågor om du inte förstår. Om du inte talar svenska kan du ha, Om du har en hörselnedsättning kan du ha, Du kan också läsa mer i vår artikel om, När och var kan jag göra KUB? Blodprovet tas när du har passerat vecka 9.

Ultraljudet görs i vecka 11 till 14. Vilka som erbjuds att göra undersökningen är olika inom olika regioner. Det kan också vara olika om du får betala en avgift eller inte. För att göra fosterdiagnostik behöver du i många regioner en, En remiss är ett slags tillstånd från vården att du får göra ett visst prov eller en viss undersökning.

Oftast är det en barnmorska som skriver remiss och bokar in besök för fosterdiagnostik. Du kan i hela landet. Det behövs inga särskilda förberedelser inför blodprovet. Det är bra att vara kissnödig när det är dags för, En full urinblåsa hjälper till att trycka upp livmodern så att fostret syns bättre.

 • Men det gör inget om du kissar innan.
 • Det går bra att ha med sig någon till undersökningen.
 • Du som följer med får sitta bredvid på en stol.
 • Undvik att ta med barn till undersökningen.
 • Ett foster i vecka 12 med huvudet till höger på bilden.
 • Barnmorskan mäter en särskild del i fostrets nacke.
 • Vid första delen av KUB tar barnmorskan ett blodprov i armvecket på dig som är gravid.

Blodprovet skickas sedan till ett laboratorium för analys. Vid andra delen av KUB gör barnmorskan en ultraljudsundersökning utanpå magen. Barnmorskan mäter ett särskilt ställe i fostrets nacke. Om analysen av blodprovet är färdig får du svar på KUB i samband med ultraljudsundersökningen.

 1. Annars får du svaret senare.
 2. Vad kan undersökningen visa? KUB visar hur troligt det är att fostret har vissa avvikelser på kromosomerna.
 3. UB kan inte ge klart besked om kromosomavvikelser, eftersom undersökningen bara mäter hur stor eller liten sannolikheten är.
 4. UB kan behöva kompletteras med, eller för att ge ett säkert svar.

Vad är en kromosomavvikelse? I varje cell finns 46 kromosomer som innehåller arvsanlag, DNA. Hälften av kromosomerna kommer från ägget och hälften från spermien. När cellerna ska dela sig efter befruktningen kan det bli avvikelser. Vissa kromosomavvikelser är mycket allvarliga.

Andra märks knappt. Ibland blir det en kromosom extra. Det kallas för trisomi. Den vanligaste trisomin är trisomi 21. Den kallas för, Det finns andra mer ovanliga och allvarligare trisomier. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida om, och om, Det kan också bli avvikelser i antal könskromosomer. De avvikelserna kallas Turners syndrom och,

Läs mer i broschyrerna från Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik om och, Flera fosterdiagnostiska metoder kan visa om fostret har avvikelser på kromosomerna. Vilka erbjuds att göra KUB? Alla regioner erbjuder inte KUB. Där KUB finns erbjuds det ibland endast till vissa grupper.

Det kan exempelvis vara gravida över en viss ålder. Biverkningar eller komplikationer Efter blodprovet kan du bli lite öm i armen efter nålsticket, men annars är det inga biverkningar. Ultraljudet har inga biverkningar. KUB ger ingen ökad risk för, Det kan kännas jobbigt om provet visar en ökad sannolikhet att fostret har någon avvikelse.

Det är vanligt att ha frågor och funderingar. Det kan vara skönt att få hjälp att reda ut sina tankar. Du kan behöva prata med en kurator, barnmorska eller läkare. Vårdpersonalen hjälper dig med dina funderingar. Det gäller inte bara för dig som är gravid utan även för dig som är blivande medförälder.

 • Du har rätt att få information om hur det är att leva med en funktionsnedsättning, vad samhället kan erbjuda för stöd och vilka intresseföreningar som finns.
 • Du har också rätt att få information om gör om du vill göra en,
 • Med stöd och information brukar det bli lättare.
 • Du som är gravid bestämmer Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra fosterdiagnostik eller inte.

Det kan vara bra att prata med den som du blivit gravid tillsammans med om hur du vill göra. Om det går är det också bra att fatta ett gemensamt beslut. Men ibland går inte det och då bestämmer du som är gravid. Även du som är blivande medförälder har rätt att få stöd och information, även om du inte får besluta om fosterdiagnostik.

 1. När är undersökningen olämplig? Det går att göra KUB även om det är en graviditet med,
 2. Då kan det ibland vara svårare att ta ställning till resultaten.
 3. När det gäller fler foster än ett kan det vara lämpligt med särskild rådgivning.
 4. Ristin Rohman, 1177.se, nationella redaktionen Katarina Tunón, gynekolog och förlossningsläkare, Östersunds sjukhus Påbörjade eller avslutade veckor? I vår graviditetskalender kan du läsa om fostrets utveckling vecka för vecka och om hur gravidkroppen påverkas.

Du kan få tips och råd, läsa om besöken på barnmorskemottagningen och hur du kan förbereda dig inför förlossningen och föräldraskapet. Vill du ha ny information vecka för vecka via mejl? Prenumerera på vårt gravidveckobrev! : KUB – kombinerat ultraljud och blodprov
Visa hela svaret