Varför Inte Ipren Vid Graviditet?

Varför Inte Ipren Vid Graviditet
Använd inte NSAID om du är gravid – Antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel som även kallas NSAID är inte lämpliga att använda under graviditet. Under de första sex månaderna av graviditeten bör du inte använda läkemedlen utan att först ha pratat med en läkare.

 1. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.
 2. Exempel på sådana läkemedel är Ipren, Treo och Naproxen.
 3. Under de tre sista månaderna ska du inte använda NSAID alls.
 4. Läkemedlen kan allvarligt påverka barnet, göra att du får mer värkar, göra att förlossningen tar längre tid och göra att du blöder mer.
 5. Har du tagit en enstaka dos under graviditeten behöver du inte vara orolig.

Man ska framför allt inte använda NSAID ofta eller flera gånger.
Visa hela svaret

Kan man få missfall av Ipren?

Vanliga antiinflammatoriska preparat fördubblar risken för missfall Risken för missfall ökar om den gravida mamman äter läkemedel av NSAID-typ i början av graviditeten, visar ny studie. Användning av ibuprofen, naproxen och andra NSAID-preparat under de första fem månaderna av graviditeten fördubblar risken för att drabbas av missfall.

Det är en kanadensisk kartläggning av över 50 000 kvinnor som visar att risken för spontanabort är mer än dubbelt så stor om den gravida använder NSAID-preparat, det vill säga icke-steroida antiinflammatoriska och smärtstillande medel, under de första 20 veckorna av graviditeten. Studien publiceras i Canadian Medical Association Journal.

Risken för missfall kopplades ihop med användning av bland annat diklofenak, naproxen, ibuprofen och celecoxib. Acetylsalicylsyra ingick inte bland de läkemedel som studerades. Enligt Anick Berard, professor i epidemiologi vid Montreals universitet och medförfattare till artikeln, justerades resultaten för ett flertal andra faktorer som förknippas med missfall.

 • Bland dessa återfinns diabetes, högt blodtryck, hjärtsjukdom, astma och depression,
 • Trots det kvarstod den högre risken.
 • Anick Berards råd är därför att använda NSAID-preparat med stor försiktighet.
 • Brittiska sammanslutningar av barnmorskor och farmaceuter råder däremot blivande mödrar att undvika preparaten helt och hellre använda paracetamol-baserade läkemedel, skriver brittiska The Guardian.

: Vanliga antiinflammatoriska preparat fördubblar risken för missfall
Visa hela svaret

Kan man äta huvudvärkstabletter när man är gravid?

Frågor som bör studeras – Brittiska gynekologer tycker att gravida kvinnor kortvarigt kan medicinera med paracetamol mot smärta, men varnar för att använda paracetamol som »a lifestyle ‘feel-better’ factor«, Vi bör bekämpa feberfobi hos föräldrar, sjuksköterskor och läkare.

 • Det är viktigare att hitta orsaken till febern och eventuellt behandla den än att behandla symtomet feber.
 • Medicinering bör styras av bästa tillgängliga evidens och försiktighetsprincipen – primum non nocere (först av allt, skada inte).
 • Svenska rekommendationer för användning av paracetamol till barn (Fakta 1) följer dessa principer.

Råden till gravida (Fakta 2) är också kloka, men gynekologer bör överväga att stryka meningen »Stiger febern bör du ta febernedsättande«. Tyvärr finns inga alternativa smärtstillande läkemedel som är klart säkrare än paracetamol. Ska vi avråda från att ge paracetamol till spädbarn och små barn med astma eller ADHD i familjen? Ska vi vid något tillfälle avstå från att behandla smärta med paracetamol? Det är frågor som vi bör undersöka under de närmaste åren.

 • Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
 • Tillägg sedan kommentarens tillkomst: Den europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för riskbedömning av biverkningar (PRAC) har bedömt att två epidemiologiska studier (Brandlistuen, et al.
 • Int J Epidemiol.2013;42(6):1702-13; Liew, et al.
 • JAMA Pediatr.2014;168(4):313-20) inte bevisade ett orsaksamband mellan paracetamol prenatalt och avvikelser i nervsystemets utveckling (a causal relationship between paracetamol exposure during pregnancy and neurodevelopmental disorders cannot be established).

Därför står rekommendationerna fast: dvs om indikation finns, kan man använda paracetamol under graviditet men i lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid. De två epidemiologiska studierna diskuteras i kommentaren här. PRAC:s och min bedömning är väl förenliga, men jag tycker att man ska trycka på att paracetamol ska användas mot smärta, inte mot feber.

European Medicines Agency. Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC). Minutes of the meeting on 5–8 May 2014. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Minutes/2014/06/WC500169468.pdf Fakta 1. Rekommendation för barn Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 2014 (f d Smittskyddsinstitutet) till primärvården för paracetamol till barn,

Liknande rekommendationer har publicerats i »Rikshandboken för barna­vårdscentraler« (2013) och i »Vårdguiden 1177.se« (2013) för föräldrar. »Hög feber i sig är inte farlig, men orsaken kan vara farlig. Tappa inte fokus genom att försöka sänka temperaturen utan fokusera på allmäntillstånd och status.

 • Att ett barn blir piggare av febersänkning är ingen garanti för att det inte är en allvarlig infektion.
 • Föräldrar bör vara re­striktiva med att ge febernedsättande till barn under sex månader som har feber av okänd orsak utan att först kontakta vården.
 • Febernedsättande läkemedel förebygger inte feberkramper.« Fakta 2.
You might be interested:  Illamående I Slutet Av Graviditet?

Råd till gravida Rekommendationer från Vårdguiden för paracetamol till gravida, »Det är bra att undvika värkmedicin om du kan (–––) Du kan ta tabletter mot huvudvärk vid enstaka tillfällen, men undvik dem som innehåller acetylsalicylsyra. Läkemedel som bygger på substansen paracetamol anses ofarliga vid graviditet.
Visa hela svaret

Kan Ipren skada fostret?

Använd inte NSAID om du är gravid – Antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel som även kallas NSAID är inte lämpliga att använda under graviditet. Under de första sex månaderna av graviditeten bör du inte använda läkemedlen utan att först ha pratat med en läkare.

Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Exempel på sådana läkemedel är Ipren, Treo och Naproxen. Under de tre sista månaderna ska du inte använda NSAID alls. Läkemedlen kan allvarligt påverka barnet, göra att du får mer värkar, göra att förlossningen tar längre tid och göra att du blöder mer. Har du tagit en enstaka dos under graviditeten behöver du inte vara orolig.

Man ska framför allt inte använda NSAID ofta eller flera gånger.
Visa hela svaret

När ska man inte ta Ipren?

Om du har vissa sjukdomar – Det finns en del sjukdomar som kan påverka ditt val av läkemedel. Du bör inte använda NSAID utan att rådgöra med läkare om något av följande stämmer på dig:

Du har besvär med njurarna eller levern. Du har sjukdomen SLE eller inflammatorisk tarmsjukdom. Du har hjärtsvikt. Då bör du använda NSAID med försiktighet och i lägre doser. Alla NSAID gör att mindre vätska utsöndras i njurarna. Då hökar blodvolymen, hjärtat blir ansträngt och hjärtsvikten kan förvärras. Du har haft hjärtinfarkt eller stroke. Du har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom på grund av till exempel högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes eller rökning. De flesta NSAID kan ge en ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Risken är större om du använder höga doser under lång tid. Det verksamma ämnet naproxen tycks skilja sig från övriga NSAID genom att inte öka risken för hjärtinfakt eller stroke.

Visa hela svaret

Kan man använda strepsils när man är gravid?

Graviditet (Läs mer om graviditet) – Kategori B:2. Graviditet Säkerheten för Strepsils Honung & Citron sugtabletter under graviditet är inte helt etablerad, men förväntas inte utgöra en fara. Som för alla läkemedel bör försiktighet iakttas under graviditet och läkarens råd sökas om nödvändigt.
Visa hela svaret

Vad är bäst mot huvudvärk Ipren eller Alvedon?

Vilken värktablett ska jag välja? För att uppnå bästa möjliga smärtlindring ska du utgå från vad som orsakar din värk. De olika substanserna har nämligen olika fördelar respektive nackdelar med sig. Till exempel är paracetamol (som ) effektivt mot spänningshuvudvärk medan ibuprofen (som ) har antiinflammatoriska förmågor som är bättre mot exempelvis migrän.

Du kan alltid rådfråga gärna apotekspersonalen för att få den bästa hjälpen. Hur länge man har haft ont och vad som ligger bakom värken är viktig information för att man ska hitta den värkmedicin som passar just dig. Det är också viktigt att tänka på om man tar andra mediciner eller om det finns anledningar till att man ska undvika ett läkemedel.

Treo är det många som inte kan ta, till exempel om man är gravid, astmatiker, har magsår eller står på blodförtunnande medicin.
Visa hela svaret

Vad är skadligt för fostret?

Sluta-röka-linjen – Du kan ringa till och få hjälp. Telefonnumret är 020-840000. Det är gratis för dig att ringa till Sluta-röka-linjen. Kristin Rohman, 1177.se, nationella redaktionen Caroline Lilliecreutz, läkare, specialist i obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Fostret utsätts för skadliga ämnen om du dricker alkohol när du är gravid.

Därför bör du avstå helt från alkohol under graviditeten. Det kan vara svårt att sluta om du är beroende, men det finns hjälp att få. Det är vanligt att vara extra känslig under en graviditet. Du kanske funderar mycket och känner oro. Det kan finnas olika orsaker till oron. Det finns saker som du kan göra för att må bättre.

Du kan också behöva prata med någon om oron, till exempel en barnmorska. Det är aldrig för sent att sluta röka. Kroppen börjar återhämta sig nästan omedelbart när du gör ett rökstopp. Det viktigaste för dig som planerar att sluta röka, är att du själv verkligen vill.
Visa hela svaret

Vad kan skada fostret?

Infektioner som kan vara skadliga för fostret Vissa infektioner kan orsaka fosterskador medan andra kan vara ofarliga för fostret. Läs nedan vad som kan vara bra att veta om dessa. Bältros är en lokal infektion men den kan orsaka vattkoppssmitta hos personer som inte har haft vattkoppor och som är i direkt kontakt med bältrosblåsor. Bältros eller Herpes zoster orsakas av Varizella zoster (vattkopps)-viruset. Du kan få bältros om du tidigare har haft vattkoppor.

 1. När du har vattkoppor vandrar vattkoppsviruset längs nerverna till ganglier.
 2. Vattkoppsviruset kan ibland aktiveras senare under livet och vandra längs nerverna tillbaka till huden, vilket orsakar bältros.
 3. Bältrosblåsorna innehåller vattkoppsvirus.
 4. Bältros är en lokal infektion men den kan orsaka vattkoppssmitta hos personer som inte har haft vattkoppor och som är i direkt kontakt med bältrosblåsor.

Bältros kan orsaka långvarig smärta även efter att utslagen har läkt. Bältros under graviditet behandlas vid behov med aciklovir enligt läkarens ställningstagande.

You might be interested:  Skyldighet Att Berätta Om Graviditet?

Om mamman under graviditeten insjuknar i bältros skyddar mammans antikroppar fostret. Därför finns det ingen risk för fostret om du utvecklar bältros under graviditeten. Om mamman under förlossningen lider av bältros bör mamman och bebisen isoleras från andra patienter. En ammande mamma bör se till att bebisen inte rör vid blåsorna.

Cytomegalovirus (CMV) är ett virus i herpesgruppen, som smittar via sekret (saliv, blod). Primärinfektionens inkubationstid är flera veckor, i allmänhet 6–8 veckor. En primärinfektion hos mamman är den farligaste för fostret. Majoriteten av de smittade får inga symtom.

Eventuella symtom inkluderar feber, trötthet, svettningar, muskelvärk, hosta, illamående samt svullnad i halsens lymfkörtlar. Ungefär 50–70 procent (50–70 av hundra) av finländska kvinnor har haft en cytomegalovirusinfektion. Till följd av infektionen bildas antikroppar som skyddar fostret mot smitta.

En cytomegalovirusinfektion kan orsaka allvarliga problem hos fostret. En primärinfektion hos modern är farligast.

Mest skadligt för fostrets utveckling är om du får en cytomegalovirusinfektion för första gången i ditt liv under graviditeten. Ju tidigare under graviditeten blir du infekterad, desto allvarligare är konsekvenserna för fostrets utveckling. En smitta under de första 16 graviditetsveckorna orsakar mest utvecklingsstörningar. Dessa är till exempel tillväxthämning, skada på det centrala nervsystemet samt syn- och hörselskada. En reaktivering av en tidigare infektion är också möjlig, men risken att fostret smittas är liten och symtomen lindrigare.

Det har uppskattats att högst fyra procent (fyra i hundra) av gravida kvinnor får en CMV-infektion. I Finland föds årligen cirka 60 barn med kongenital (medfödd) cytomegalovirus-syndrom. Oftast räcker det med en god handhygien, och att undvika exponering för sekret för att förebygga smitta.

Cytomegalovirus överförs från slemhinnan, inte genom hudkontakt. Vissa arbetsuppgifter kan vara förknippade med en ökad infektionsrisk. Den största risken för att bli smittad är om man arbetar med virusbärare och exponering för saliv och sekret från patienterna inte kan undvikas. I sådana situationer kontakta arbetsgivaren för att omorganisera dina arbetsuppgifter.

Fästingar sprider både borrelia och hjärninflammation. Borrelia orsakas av bakterien Borrelia burgdorferi som kan överföras till människor via fästingbett. I södra Finland förekommer bakterien hos upp till en tredjedel av fästingarna. Smittan är vanligast på Åland samt i sydvästra och sydöstra Finland.
Visa hela svaret

Vilka biverkningar har Ipren?

Ibuprofen kan medföra allvarlig allergisk reaktion, särskilt om du är allergisk mot acetylsalicylsyra. Symtomen kan inkludera nässelfeber, svullnad av ansikte, astma (väsande eller pipande andning), chock, hudrodnad, hudutslag eller blåsor med eller utan feber.
Visa hela svaret

Vad händer om man tar två Ipren?

Träffyta för direktlänk till innehåll Läkemedel med ibuprofen kan vid överdos framför allt ge magbesvär men också bland annat öronsusningar, slöhet och yrsel. Ring Giftinformation om någon överdoserat ibuprofen, eller om ett barn kommit åt läkemedlet.

Uppsök alltid sjukhus vid avsiktlig överdosering i självskadande syfte. Att råka ta dubbel dos eller två doser för tätt inpå varandra vid ett enstaka tillfälle är dock ofarligt.

Visa hela svaret

Hur många Ipren 400 mg kan man ta?

Snabba fakta –

Lindrar smärta och inflammation Febernedsättande Från 12 år

Det här är ett receptfritt läkemedel. Läs noga före användning. Ipren 400 mg innehåller ibuprofen och är ett smärstillande, inflammationshämmande samt febernedsättande läkemedel för vuxna och ungdomar från 12 år. Ipren kan användas när du besväras av tillfällig, lätt till måttliga smärta som exempelvis huvudvärk, mensvärk, ledvärk och tandvärk.

 • Du kan även ta Ipren för att sänka feber i samband med en förkylning.
 • Ipren börjar verka redan inom 30 minuter och full effekt uppnås inom 1-2 timmar.
 • Den smärtstillande effekten varar sedan i upp till 8 timmar.
 • Behandlingen verkar snabbare om du tar tabletten på tom mage men det går även bra tillsammans med mat och dryck, vilket är skonsammare om du har en känslig mage.

Ipren tillhör gruppen NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel). Vuxna och ungdomar över 12 år: 1 tablett (400 mg) som engångsdos eller vid behov 2-3 gånger per dygn, med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter.
Visa hela svaret

När blir Ipren farligt?

Risker med höga doser ibuprofen Att använda den smärtstillande substansen ibuprofen i höga doser, mer än 2400 milligram per dygn, innebär en viss risk för hjärtkärlbiverkningar, såsom hjärtinfarkt och stroke. Detta konstaterar den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté, PRAC.

Man har gjort en analys av ett flertal tillgängliga studier av ibuprofen och kommittén anser dock att nyttan av preparatet överstiger riskerna vid en vanlig dosering. Den högsta godkända receptfria dosen är på 1200 milligram per dygn. Däremot bör läkemedlet inte ges i högre dos till patienter som har tidigare hjärt- och kärlsjukdom.

Dessutom bör eventuella riskfaktorer för hjärtkärlbiverkningar bland patienterna värderas innan någon sätts in på långtidsbehandling. Det finns över 20 preparat på den svenska marknaden som innehåller ibuprofen. PRAC har dessutom kommit fram till att det kan förekomma en interaktion mellan ibuprofen och acetylsalicylsyra, ASA, när detta medel används för att minska risken för stroke eller hjärtinfarkt.

Ibuprofen minskar den antikoagulerande effekten av ASA i laboratoriestudier, men den kliniska effekten av en interaktion är ännu inte helt klarlagd. Risker finns också vid högre doseringar av dexibuprofen vilket är en variant av substansen och då i doser över 1200 milligram. Nu bör produktresuméerna för alla preparat uppdateras anser PRAC och har skickat ärendet vidare till en koordinationsgrupp, CHDh, som ger ett slutligt utlåtande innan ett EU-beslut fattas.

You might be interested:  Farligt Med Cellprov Vid Graviditet?

: Risker med höga doser ibuprofen
Visa hela svaret

Vad är skillnaden på ibuprofen och Ipren?

Hur fungerar IPREN® tabletter? Visste du att 29 % av alla vuxna svenskar står ut med sin smärta istället för att behandla den? Vi på IPREN ® menar att det finns ett annat sätt att hantera smärta. Första steget är att ta reda på lite mer om olika värktabletter – och om smärta.

 1. IPREN ® har tagit fram en film som visar vad som skiljer IPREN ® från vissa andra värktabletter.
 2. Titta på två minuters filmklipp nedan.
 3. IPREN ® tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel).
 4. IPREN ® innehåller det verksamma ämnet ibuprofen som lindrar smärta, minskar feber och har antiinflammatoriska egenskaper.

Ibuprofens antiinflammatoriska egenskaper ger effekt vid värk med inflammatorisk komponent som t.ex. muskel- och ledvärk och ryggbesvär. Även vid tandvärk och halsont har ibuprofen dokumenterad effekt. IPREN ® fungerar genom att lösas upp i små, lättabsorberade partiklar i magen.

Partiklarna tas sedan upp av blodet och når via blodcirkulationen det område där smärta och inflammation uppstått. IPREN ® verkar genom att hämma produktionen av prostaglandiner och hjälper därmed mot smärta och inflammation. Prostaglandiner är de kemiska substanser som orsakar en inflammation och smärtförnimmelse genom att göra nerverna mer känsliga.

IPREN ® minskar produktionen av prostaglandiner och kan därmed dämpa inflammation och lindra smärta. Prostaglandiner är även en viktig komponent när du har feber. Därför har IPREN ® även en febernedsättande effekt. : Hur fungerar IPREN® tabletter?
Visa hela svaret

Vad kan trigga missfall?

Utredningar vid flera eller sena missfall – Du kan få göra en utredning om du har varit med om tre eller flera missfall i rad. Utredningen består av en gynekologisk undersökning samt blodprover. Blodproverna kan bland annat visa om immunsystemet och sköldkörteln fungerar som de ska.

Även vid sena missfall kan läkaren göra en utredning. Hen undersöker då om det finns en svaghet i livmoderhalsen. Det behövs oftast inte någon behandling vid tidiga missfall. Kroppen kan behöva hjälp att avsluta missfallet om du blöder mycket eller länge. Ett missfall kan avslutas med läkemedel. Du kan vara hemma eller på sjukhus när du tar tabletterna.

Det beror på hur långt i graviditeten du har kommit och hur du mår. Missfallet kan också avslutas med en så kallad av livmodern. Vilken metod som passar bäst beror på hur du mår. Du kan också själv vara med och påverka. De flesta missfall sker före graviditetsvecka 12.

 • Kromosomavvikelser hos fostret.
 • Du är över 35 år när du blir gravid.
 • Du har,
 • Du har missbildningar eller muskelknutor i livmodertappen eller livmodern.
 • Du har problem med din sköldkörtel.
 • Du får en infektion som, eller listeria när du är gravid.
 • Du har varit gravid många gånger tidigare.

Kroniska sjukdomar kan påverka risken för missfall. Till exempel om du har diabetes eller SLE. Då kan det vara bra att prata med en läkare för att få råd om eventuell behandling. Prata med din läkare, helst redan innan du har blivit gravid. Troligtvis kan också spermier påverkas av till exempel ålder eller vissa sjukdomar.

 • Motion.
 • Samlag.
 • Bad.
 • Åka flygplan. En del flygbolag tillåter inte att gravida flyger när det är mindre än två månader till beräknad förlossning. Men det beror på att man inte vill ha några förlossningar ombord på planet.

Missfall är när en graviditet avbryts av sig själv och fostret stöts ut ur livmodern innan det har växt färdigt. Det blir inget barn av graviditeten. Det finns olika typer av missfall.
Visa hela svaret

Vad händer om man tar 3 Ipren samtidigt?

Träffyta för direktlänk till innehåll Läkemedel med ibuprofen kan vid överdos framför allt ge magbesvär men också bland annat öronsusningar, slöhet och yrsel. Ring Giftinformation om någon överdoserat ibuprofen, eller om ett barn kommit åt läkemedlet.

Uppsök alltid sjukhus vid avsiktlig överdosering i självskadande syfte. Att råka ta dubbel dos eller två doser för tätt inpå varandra vid ett enstaka tillfälle är dock ofarligt.

Visa hela svaret

Vad kan påverka ett missfall?

Allmänt om missfall – Missfall är vanligt och något som många går igenom. Faktum är att upp till hälften av alla graviditeter avbryts spontant. Ofta beror det på kromosomavvikelser eller andra utvecklingsproblem hos fostret. Ibland kan det röra sig om en infektion, men i många fall finns ingen tydlig förklaring.

De flesta missfall inträffar tidigt, före vecka 12. Kroppen brukar inte ta skada, men ett missfall kan vara känslomässigt svårt att hantera. Den medicinska definitionen av missfall är ett avslutande av graviditeten fram till vecka 22. Därefter brukar fostret vara så pass utvecklat att det har en liten chans att överleva.

Då handlar det om en för tidig förlossningsstart, så kallad förtidsbörd, och behandling sätts in för att försöka få fostret att fortsätta utvecklas.
Visa hela svaret

Vad händer om man tar Ipren utan att ha ont?

Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskilt vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden (3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta).
Visa hela svaret