Tsh Värde Och Graviditet Missfall?

TYREOIDEA OCH INFERTILITET – Kvinnor med nydiagnostiserad hypotyreos eller hypertyreos har något nedsatt fertilitet men kan mycket väl bli gravida. De skall när terapi inleds informeras om vikten att undvika graviditet till dess sjukdomen är under kontroll (eventuellt remiss till MVC för information om antikonception).

Alla som söker för infertilitet eller habituell abort ska provtas för TSH och fritt T4. TSH bör ligga normalt (0,4 mIE/L – 4,0 mIE/L). Om TSH > 2,5-4,0 mIE/L vid upprepade mätningar kan levotyroxinbenhandling övervägas om TPO-antikroppar är positiva, evidens är dock svag för nyttan med sådan behandling. TSH < 0,4 mIE/L: ny analys inklusive fritt T4 och TRAK efter 3 veckor. Om fortfarande lågt värde: remiss till endokrinolog. Kvinnor som genomgår IVF/fertilitetsbehandling och är levotyroxinbehandlade ska ha målvärde TSH mellan 0,4 och 2,5 mIE/L. Vid levotyroxinbehandling krävs dosökning med ca 30 % under graviditetsvecka 4-6.

Visa hela svaret

Hur påverkar TSH fostret?

TRAK passerar placenta och kan fästa på barnets TSH -receptor och ge barnet hypertyreos. Obehandlad hypertyreos ökar risken för prematuritet, tillväxthämning, preeklampsi och ablatio placentae. Kvinnor med obehandlad eller pågående behandling av Graves sjukdom ska avrådas från att bli gravida.
Visa hela svaret

Kan man bli gravid trots sköldkörtelproblem?

Sköldkörtelrubbning kan förklara ofrivillig barnlöshet – Danderyds sjukhus Sköldkörtelhormoner hos mamman spelar en viktigare roll för fertilitet, graviditet och embryots utveckling än vad man tidigare trott. Genom att kontrollera och justera hormonvärdena hos alla sköldkörtelsjuka kvinnor som har svårt att bli gravida skulle troligtvis färre behöva behandlas för fertilitetsproblem.
Visa hela svaret

Kan sköldkörteln påverka graviditet?

Funktionsstörningar i sköldkörteln är utöver diabetes den vanligaste endokrina sjukdomen under graviditet. Störningar förekommer hos 1–2 procent av alla gravida kvinnor. Över- och underfunktion i sköldkörteln kan påverka mammans och fostrets hälsa. ​ Funktionsstörningar i sköldkörteln förekommer hos fler, upp till 10 procent av alla gravida, om man räknar med också symtomfria blivande mammor vars sköldkörtelvärden avviker från referensvärdena.
Visa hela svaret

Kan Levaxin orsaka missfall?

Studie: Hormonbehandling minskade inte missfallsrisk Både underfunktion i sköldkörteln, hypotyreos, och överfunktion, hypertyreos, är viktiga att behandla hos gravida kvinnor bland annat för att förebygga störningar av fostrets utveckling. Detta är väl dokumenterat.

När det gäller gravida kvinnor med normal sköldkörtelfunktion, men med autoimmuna antikroppar mot ett enzym i sköldkörteln, tyreoideaperoxidas-antikroppar, TPOAk, har kunskapsläget dock hittills varit mer oklart. Forskning har visat att det finns ett starkt samband mellan sådana antikroppar och ökad risk för missfall, även hos gravida med normal sköldkörtelfunktion.

Därför har läkare och forskare diskuterat om kvinnor med TPOAk bör behandlas med sköldkörtelhormon, levotyroxin, under graviditet även om de har normala sköldkörtelvärden. Hypotesen har varit att detta skulle kunna minska risken för missfall. Några mindre studier har stärkt hypotesen.

Men nu presenterar brittiska forskare en större studie som motbevisar denna hypotes. Studien har publicerats i, Forskare vid University of Birmingham och Birmingham clinical trials unit genomförde studien vid 49 sjukhus i Storbritannien. De 940 deltagarna var kvinnor i åldrarna 16-41 år med normal sköldkörtelfunktion och med antikroppar mot tyreoideaperoxidas.

Kvinnorna hade sökt vård på grund av infertilitet och/eller upprepade missfall och försökte bli gravida. Den dubbelblinda, randomiserade studien genomfördes 2011-2017. Hälften av kvinnorna randomiserades till behandling med 50 mikrogram levotyroxin dagligen och hälften till placebobehandling.

När behandlingen inleddes var kvinnorna inte gravida. Resultaten av studien visade överraskande nog inga signifikanta skillnader mellan de två grupperna. Både bland dem som hormonbehandlades och i placebogruppen blev drygt hälften (57 respektive 58 procent) gravida inom ett år. Och andelen kvinnor som fick barn under en genomsnittlig uppföljningstid på 21 månader var lika stor i båda grupperna.176 av 470 kvinnor som fick levotyroxin och 178 av 470 kvinnor som fick placebo födde levande barn.

– Vi blev förvånade över resultatet eftersom tidigare mindre studier har tytt på att det skulle kunna finnas en fördel med levotyroxinbehandling hos kvinnor med antikroppar mot sköldkörteln, sade forskaren Rima Dhillon-Smith, University of Birmingham, som ledde studien i ett uttalande i samband med publiceringen.

 • Hon framhöll att klinisk praxis nu bör anpassas efter de nya resultaten.
 • Svenska riktlinjer har hittills lyft fram det osäkra kunskapsläget och varken rekommenderat eller avrått från levotyroxinbehandling hos gravida med normal sköldkörtelfunktion och antikroppar.
 • På andra håll i världen har rekommendationen varit att överväga behandling.

– Vi hoppas att nationella och internationella riktlinjer nu uppdateras. Vi bör inte längre ge onödig behandling till kvinnor som inte behöver den. : Studie: Hormonbehandling minskade inte missfallsrisk
Visa hela svaret

Vad ska TSH ligga på för värde?

Ha koll på dina labbvärden för sköldkörteln – Testa TSH, fritt T4 och fritt T3 hos din läkare, Du har säkert fått höra att dina värden ser bra ut och att du är frisk, eller välinställd på din medicin. Referensvärdena har genom året sakta sjunkit gällande TSH och idag har vi även rekommendationer att detta bör ligga under 2,5 hos friska individer.

Om du medicinerar så ser vi tyvärr att riktlinjerna varierar beroende på vilket landsting du tillhör, men Sköldkörtelförbundet uppskattar att man bör ligga under 2,0 i TSH och de flesta verkar må bäst med ett pressat TSH under 1. Sedan är det viktigt att nivåerna av fritt T4 & T3 inte ligger för lågt, gärna på den övre halvan av referens.

Sedan kan det även vara så att ditt TSH redan ligger pressat långt under 1, där ditt fria T4 värde ligger vid övre referens eller till och med över. Då är det lätt att tro att man bör ha en hög ämnesomsättning. Tyvärr kan det resultera i en mindre tillgänglig mängd av det aktiva T3, som i sin tur hämmar din ämnesomsättning.
Visa hela svaret

You might be interested:  När Börjar Hjärtat Slå Graviditet?

Kan oro påverka fostret?

Oron också en drivkraft – Då de goda råden är många och moderskapet överlag är en tid då mammans levnadsvanor får stor uppmärksamhet också av utomstående, är det lätt hänt att skuldkänslorna och oron ibland tar över. Även om det inte är bra att oroa sig för mycket, finns det också en positiv aspekt med oron under graviditeten, säger von Koskull.

När oron tar över allt är det skadligt eftersom du har höga halter av stresshormon i kroppen, vilket kan påverka babyn. – Det finns ett engelskt visdomsord som säger ungefär att från den stund då du väntar ditt barn är det som att en del av ditt hjärta finns utanför dig. Orons positiva effekt är att vill göra bra hälsoval och viljan att vara en god förälder fungerar som en drivkraft.

Men det finns en måtta med allting även i det här fallet. – När oron tar över allt är det skadligt eftersom du har höga halter av stresshormon i kroppen, vilket kan påverka babyn. Stressen och oron tar också så mycket energi att det blir mindre över för att lyssna in kroppens signaler, fokusera på föräldraskapet och bekanta dig med babyn.

 • Då har stressen o oron blivit som ett gift, snarare än en drivkraft.
 • Överlag rekommenderar Malin von Koskull att de blivande föräldrarna tar sig tiden att fundera över en hurdan familj de vill att babyn ska födas in i.
 • Det här är en möjlighet att sköta om sina nära relationer så att det är tryggt babyn att födas in i familjen, vänkretsen och släkten.

– Den här möjligheten vill många ta vara på, säger von Koskull.
Visa hela svaret

Vad är ett högt TSH värde?

Vad innebär ett lågt TSH-värde? – Lågt TSH tillsammans med högt fritt T4 kan tyda på en överfunktion i sköldkörteln ( hypertyreos ). Lågt TSH tillsammans med lågt fritt T4 kan tyda på hypofyssvikt. TSH kan också vara sänkt tillfälligt vid kroppsligt stress eller infektioner.
Visa hela svaret

Kan stress påverka TSH?

Stress kan triggas igång av flera olika faktorer – Stress kan vara allt från svält, sjukdom, oro eller en allt för hård och frekvent träning och binjurarna får signaler att höja kortisolet (1), för att öka energitillgången. Är stressen långvarig och frekvent blir kroppen till slut utarmad på energi och kroppens produktion av det sköldkörtelhormonstimulerande TSH (2) minskar.

Även på cellnivå orsakar detta att enzymer (3) som ska omvandla lagringshormonet T4 (tyroxin) till den mer aktiva formen T3 (trijodtyronin) inaktiveras. Ett annat enzym aktiveras istället. detta enzym gör att detta aktiva T3 lättare omvandlas till det inaktiva reverse T3 (4), Detta bromsar därefter upp konverteringen till T2 som i sig inte är forskat tillräckligt på för att kunna förstå dess funktion i kroppen, men det kan spela en roll i framställningen av det enzym som underlättar omvandlingen av T4 till T3.

Det verkar också ha viss effekt på ämnesomsättningen och kan spela roll för fettförbränningen. Hänger du med?! Kortfattat är det mycket som ska fungera i våra kroppar och genom att endast se utifrån ett fåtal parametrar kan man ofta ytterligare förvärra problemet istället för att lindra dem.

 • Med mindre mängd tillgängligt av det funktionella T3 s å har det ofunktionella, så kallade reverse T3, en effekt av att lura kroppen och försvåra den viktiga omvandlingen av T4 till T3.
 • Roppen luras därmed att tro att tillräckligt med T3 faktiskt finns, och sparsystemet är nu påslaget även om det inte syns på värdet av TSH.

När kroppen då går på sparlåga och man känner sig trött och energilös så kan kroppen inte heller producera tillräckligt med proteiner, enzymer och hormoner vilket inte bara påverkar oss utan även personer i vår närhet. Personer som påverkas indirekt av vårt mående Att inte lyssna på kroppen i detta läge och prioritera återhämtning och kanske ett ändrat träningssätt är nog att putta kroppen in i en cirkus av oreda och dåligt mående.

 1. Anske behöver du byta arbete om vantrivseln skapar vakna nätter och oro.
 2. Nej, det är inte lätt.
 3. Samhället idag ställer andra krav.
 4. Men vem får betala, och är det värt det? Kanske har du redan utvecklat sköldkörtelsjukdom och du äter medicin för detta.
 5. Men mår ändå inte bra? Det är då extra viktigt att våga vara lite besvärlig och kräva en grundligare genomgång.

Jag upplever att jag själv är mindre stresstålig som sköldkörtelsjuk, även om jag är optimalt behandlad. Om du levt under långvarig stress belastar den höga produktionen av kortisol binjurarna vilket kan leda till att kortisolmängden sjunker och blir låga.
Visa hela svaret

Hur snabbt stiger TSH?

Subklinisk hypotyreos – Vanligare än primär hypotyreos är så kallad subklinisk hypotyreos där TSH är ökat upp till 10 mIU/l, men de perifera tyreoideahormonerna (fritt T3 och fritt T4) är normala. Symtomen är ospecifika, och korrelerar oftast inte med biokemin. Finns TPO-ak ökar sannolikheten att symtomen kan relateras till tyreoidea-sjukdom och till att biokemin gradvis kommer indikera progress med stigande TSH och sjunkande fritt T4. Övergång till overt hypotyreos beräknas vara cirka 4 procent per år vid förekomst av TPO-ak, och cirka 2 procent per år om antikroppar saknas, Ett moderat förhöjt TSH-värde kan vara kopplat till tyreoidit, non-thyroidal illness eller annan sjukdom. Även laboratoriemässiga avvikelser utan korrelation till symtom, såsom så kallad analytisk interferens kan förekomma som stör bilden. En moderat stegring av TSH mellan 4–10 mIU/l behöver följas upp för att säkerställa att avvikande provsvar föreligger innan behandling med tyroxin eventuellt initieras, helst med samma metod som det första provet togs med. Ett lätt ökat TSH normaliseras hos 60 procent om ny kontroll utförs efter tre månader, Behandlingen bör utvärderas efter 4–6 månader, och avslutas vid utebliven behandlingseffekt. Det vetenskapliga underlaget för att behandla subklinisk hypotyreos är omdiskuterat, en viss subjektiv effekt kan ses hos många patienter den första månaden för att sen avta, vilken skulle kunna förklaras med viss placeboeffekt. Internationella riktlinjer är samstämmiga att tyroxinbehandling ska påbörjas om TSH är >10 mIU/l och normalt fritt T4, Inför och under graviditet ska dock tillståndet behandlas, särskilt om TPO-ak finns, enligt de nya riktlinjer som är publicerade av SFOG (Svensk förening för obstetrik och gynekologi), Vid sidan av graviditet är det visat medicinsk nytta när det gäller hjärt-kärlsjukdom för de som är 70 år med tyroxinbehandlad subklinisk hypotyreos, Möjligen är det ett utslag av att TSH-nivåerna stiger med åldern. Biondi visade att TSH hos friska i åldern 50–59 är <4,5 mIU/l, i åldern 70–79 <5,9 och hos de över 80 år <7,5, I en prospektiv studie som nyligen publicerats sågs ingen nytta efter tre års behandling avseende kognition, muskelkraft, vikt och olika symtom score hos en population där medianåldern var 74 år, I denna studie anges också att cirka 60 procent som var tänkta att inkluderas fick normaliserade sköldkörtelprover under tre månaders medicinfri uppföljning, vilket betonar vikten av att inte initiera behandling på ett enstaka blodprov. Förskrivningen av tyroxin har ökat under senare år. Sannolikt är det just gruppen med subklinisk hypotyreos som nu oftare får behandling med läkemedel. Några studier som anger att incidensen hypotyreos ökar finns inte. Mot bakgrund av aktuell läkemedelsförskrivningen är det betydligt fler än de 4 procent som tidigare räknades ha primär hypotyreos som nu medicinerar med tyroxin. Överbehandling kan innebära påtagligt negativa konsekvenser för hjärt-kärlsjukdom inklusive förmaksflimmer/förmaksfladder. Den äldre populationen är extra vulnerabel med ökad risk för hjärt- kärlsjukdom och sannolikt också osteoporos. Annan sjukdom eller psykosociala faktorer bör övervägas som differentialdiagnos om symtomen kvarstår efter att en normalisering av TSH åstadkommits under 4–6 månaders behandlingstid hos patienter med initialt subklinisk sjukdom. Hypotyreos typ 2 är ett tillstånd som har debatterats utanför skolmedicinen. Förespråkarna anger att även vid normala prover (TSH, fritt T3, fritt T4) finns en brist på sköldkörtelhormon som ska behandlas med läkemedel. Detta skulle i så fall orsakas av en form av brist på cellnivå, och kunna konstateras via sänkt basalmetabolism. Medicinska evidens för att detta tillstånd existerar finns inte. Den eventuella placeboeffekt som kan ses initialt ska vägas mot de långsiktiga riskerna på bland annat hjärta och kärl samt skelett. Även här behövs ett omhändertagande där andra differentialdiagnoser och psykosocial situation värderas. Sammanfattningsvis finns goda skäl att behandla primär hypotyreos i alla åldrar. Subklinisk hypotyreos behöver följas noggrant med upprepad provtagning med tre månaders intervall innan eventuell behandling initieras. Effekter av behandlingen bör utvärderas efter 4–6 månader, vid bristande effekt bör behandlingen avslutas. Differentialdiagnostiska övervägande är nödvändig för ett fullgott patientomhändertagande. Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för endokrina sjukdomar

You might be interested:  Sötsug I Början Av Graviditet?
Visa hela svaret

Kan man ta Levaxin när man är gravid?

Graviditet och amning – Graviditet Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Rådgör dock med läkare så snart graviditet konstaterats eftersom dos en ofta behöver ändras. Om du är gravid och tar läkemedel som motverkar bildningen av sköldkörtelhormon kan din läkare komma att avsluta din Levaxinbehandling.
Visa hela svaret

Kan stress utlösa sköldkörtelproblem?

Stressen påverkar många fysiologiska processer i kroppen, däribland endokrina systemet, immunsystemet och centrala nervsystemet. Forskning på sköldkörteln och dess funktion visar på att kronisk stress i slutändan kan sänka nivåerna av sköldkörtelhormon i kroppen.
Visa hela svaret

Kan förkylning påverka TSH?

Hur testar man sköldkörteln? – TSH-nivån i blodet är den känsligaste indikatorn på rubbningar i sköldkörteln. Höga TSH-nivåer indikerar att sköldkörteln är underaktiv och de åtföljs av låga nivåer av hormonerna T4 och T3. Låga TSH-nivåer indikerar att sköldkörteln är överaktiv och då får vi höga nivåer av T4 och T3 i blodet.

 1. I mycket sällsynta fall kommer nivåerna av TSH, T4 och T3 att vara låga samtidigt och detta kan tyda på att hypofysen inte fungerar som den ska.
 2. Regelbunden kontroll av dessa hormonnivåer kan hjälpa till att upptäcka eventuella avvikelser hos sköldkörteln i ett tidigt skede.
 3. På grund av känsligheten hos TSH-markören i blodet kan nivåerna dock påverkas av infektioner som en vanlig förkylning.

Detta innebär att värdena kan behöva kontrolleras mer än en gång. Om sköldkörtelvärdena ligger på en hög eller låg nivå under upprepade tillfällen bör du träffa en allmänläkare, även om symptomen kan vara diffusa. Symptomen på sköldkörtelrubbning är många och varierade och det är inte alltid lätt att veta vad som ligger bakom.
Visa hela svaret

Hur påverkar Levaxin fostret?

De flesta kvinnor som före graviditeten tagit Levaxin behöver öka dosen, på grund av det ökade behovet av sköldkörtelhormon. Tillräcklig dos sköldkörtelhormon är viktig för att fostrets hjärna ska utvecklas så bra som möjligt.
Visa hela svaret

Hur påverkas TSH av Levaxin?

Om du behandlas med levotyroxin/T4 (Euthyrox, Levaxin) – Halveringstiden för T4 i blodet är cirka 6-7 dygn, vilket betyder att när du efter 4-6 veckor är inställd på en dos, så tar det 6-7 dygn för 50% av dosen att lämna kroppen. När forskare studerade nivåerna av TSH, fritt T4 och fritt T3 hos patienter med hypotyreos fann man att TSH-värdet var något lägre under de första 12 timmarna efter att man tagit sin T4-medicin för att därefter ligga på en något högre nivå.

För att få ett tillförlitligt värde för TSH och fritt T4 när du medicinerar med Euthyrox eller Levaxin bör det gå minst 13-24 timmar mellan senaste dos och provtagningen.

Visa hela svaret

Vad händer om man inte tar Levaxin på en vecka?

Utsättningssymtom – Man brukar tala om tre olika typer av reaktioner som kan förekomma vid utsättning av läkemedel: Reboundeffekter : En övergående symtomförstärkning. Dessa uppträder om läkemedlet påverkar en fysiologisk funktion genom hämning eller förstärkning.

 • Ompensatoriska mekanismer ger då en fysiologisk obalans när den farmakologiska effekten plötsligt upphör, ett slags överkompensation.
 • Ett exempel är den överkänslighet för β-adrenerga signalsubstanser som uppträder vid plötslig utsättning av långvarig β-blockad.
 • Ett annat exempel är avbrott av behandling med protonpumpshämmare (PPI) efter några månaders kontinuerlig användning.
You might be interested:  Ont I Fingrarna Efter Graviditet?

Då kan en period på flera veckor uppstå då ventrikelns saltsyraproduktion blir besvärande hög, vilket leder till syrarelaterade besvär. Detta förklaras troligen av att gastrinproduktionen kompensatoriskt ökat under PPI-behandlingen och efter avslutad behandling stimulerar till för hög saltsyraproduktion.

 • Utsättningsreaktioner : Besvär som inte är identiska med de sjukdomssymtom som förelåg innan behandlingen påbörjades.
 • An misstas som återfall i sjukdomen.
 • Ett exempel är besvär som kan uppstå efter abrupt behandlingsavbrott med antidepressiva läkemedel efter någon månads kontinuerlig behandling.
 • Då kan symtom som yrsel, illamående, dimsyn, huvudvärk, parestesier, oro, irritabilitet och sömnproblem uppkomma, vilket oftast försvinner efter 1-2 veckor men ibland kan kvarstå i månader.

Denna typ av reaktion är inte tecken på ett läkemedelsberoende, då klassiska tecken på beroende såsom dosökning, ruseffekter m.m. inte förekommer vid behandling med antidepressiva läkemedel. Abstinens : Besvär som uppkommer vid abrupt behandlingsavbrott med läkemedel som ger upphov till toleransutveckling.

 1. Exempel på sådana läkemedel är opioider och bensodiazepiner.
 2. Den fysiologiska abstinensen uppträder direkt i samband med läkemedlets eliminering och beror i regel på förändringar i signalöverföringen och receptorer i CNS och det autonoma nervsystemet.
 3. Den betingade abstinensen kan uppträda senare.
 4. För att i möjligaste mån undvika ovanstående utsättningssymtom behöver läkemedlet försiktigt fasas ut.

Hur snabbt detta kan göras beror på behandlingstidens längd och dygnsdos. Ju längre behandlingstid och ju högre dygnsdos, desto längre utfasningsperiod behövs.
Visa hela svaret

Hur högt TSH är farligt?

DIAGNOSTIK – Avvikande värden p g a analysproblem på lab förekommer i sällsynta fall och kan ge t ex falskt förhöjda fritt T4 eller TSH-nivåer. Vid avvikande tyroideavärden som inte stämmer överens med varandra kan man behöva utreda eventuell “analystisk interferens”. Fall för specialistremiss.

I uttalade fall med typiska symtom är diagnosen lätt att verifiera med analys av TSH och ev (fritt) T4:

Högt värde på TSH (> 10 mU/L) bekräftar diagnos. Mycket lågt värde på (fritt) T4 (under omkring 6-7 pmol/L, metodberoende) bekräftar att sjukdomen är uttalad, se nedan. I uttalade fall behövs ej komplettering med TPOAk.

Lätta fall med oklara symtom :

TSH > 10 mU/L: Bör erhålla tyroxin då risken för insjuknande i hypotyreos är stor. Indikationen stärks om TPOAk är klart förhöjt. TSH 4- 10 mU/L och inga symtom: ny labbkontroll om ½ till 1 år TSH 4-10 mU/L och ospecifika symtom: Denna lätta förhöjning kan ses vid lätt/uppseglande hypotyreos, men också i konvalescensen efter annan icke-tyreoideasjukdom (t ex influensa, pneumoni, infarkt). Upprepa provet efter 6-12 veckor, med komplettering med TPOAk. Om fortfarande förhöjt TSH, och speciellt om TPOAk kan påvisas, kan det vara motiverat att provbehandla med tyroxin i 6 månader (vid endast lätt TSH-förhöjning: förslagsvis 25 µg dagligen första 4-6 veckorna, därefter labbkontroll och ev ökning till 50 µg dagligen i totalt 6 månader, dosen justeras utifrån labbkontroller) om patienten har symtom (även ospecifikt, som trötthet). Förhöjt serumkolesterol och/eller struma stärker behandlingsindikationen. (*4,0 eller gällande övre referensgräns).

Visa hela svaret

Hur lång tid tar det innan TSH värdet blir normalt?

Provtagning – SERUM Venblod i gelrör eller trombinrör, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel), Det finns biologisk variation av TSH på ca 20 % över dygnet med högsta värden på natten och lägst på dagen. Vid substitutionsbehandling med Levaxin tas prov helst på morgonen innan tablettintag.
Visa hela svaret

Varför får man högt TSH värde?

Om du får behandling med sköldkörtelhormon – Läkaren tar reda på hur din behandling med sköldkörtelhormon fungerar genom att du får lämna ett TSH-prov. Läkaren följer också upp hur du mår och avgör sedan hur mycket läkemedel du bör ta. Ett vanligt mål för behandlingen är att TSH-värdet ska vara inom referensintervallet.

 • Det kallas för målvärde.
 • Vilket målvärde som är rätt för dig beror både på din ålder och på orsaken till att du tar läkemedel med sköldkörtelhormon.
 • Höga värden, vad kan det bero på? Den vanligaste orsaken till höga värden är Det innebär att sköldkörteln inte tillverkar tillräckligt mycket sköldkörtelhormon.

Hypotyreos beror oftast på en så kallad autoimmun sjukdom. Det innebär att påverkar den egna vävnaden, till exempel vävnaden i sköldkörteln. Du kan få lämna ett annat blodprov om du har höga TSH-värden. Det kan visa om du har antikroppar mot sköldkörtelns vävnad.

 1. De kallas TPO-antikroppar.
 2. Provet kan då visa om det höga värdet beror på en autoimmun sjukdom.
 3. Det beror inte alltid på hypotyreos om du bara har lite för höga TSH-värden.
 4. Det är vanligt att ha lite högre THS-värden medan du blir frisk från någon annan sjukdom.
 5. Låga värden, vad kan det bero på? Låga värden av TSH i blodet beror oftast på,

Hypertyreos är ansträngande för kroppen och måste alltid behandlas. Det är vanligt att få lämna prov för TSH flera gånger under behandlingen. Det är för att läkaren vill följa hur värdet ändras. Det kan ta lång tid innan ett lågt TSH-värde stiger till de vanliga nivåerna.

 • Det gäller även om behandlingen fungerar bra.
 • Ditt värde kan också vara lågt om du har någon annan sjukdom som påverkar hur du mår.
 • Det kan också vara lågt om du behandlas med vissa läkemedel som till exempel,
 • TSH är en förkortning av tyreoideastimulerande hormon.
 • S-TSH är en förkortning som ofta användas om mätningen är gjord i serum.

S är en förkortning för serum. Louise Engström, 1177.se, nationella redaktionen Kari Toverud, certifierad medicinsk illustratör Niklas Bark, Läkare, specialist klinisk kemi, Karolinska Universitetslaboratoriet : Blodprov: TSH
Visa hela svaret

Kan man bli gravid om man tar Levaxin?

Om du före graviditeten tagit Levaxin och planerar en graviditet rekommenderas du kontrollera med blodprov att dosen är lagom, hos din förskrivande läkare. Så fort din graviditet konstaterats bör du kontakta din bammorska och tala om att du är gravid och äter Levaxin.
Visa hela svaret