Tappa Hår I Början Av Graviditet?

Tappa Hår I Början Av Graviditet
Graviditet och håravfall – När du väntar barn sätter graviditetshormoner stopp för den vanliga cykeln av hårväxt och håravfall. De hårstrån du normalt skulle ha tappat varje dag stannar kvar på huvudet, och många upplever att håret får en bättre kvalité och mer lyster.
Visa hela svaret

Varför börjar jag tappa hår?

Håravfall – åtta orsaker till att du tappar hår Tappa Hår I Början Av Graviditet 26-11-2021 Alla tappar hår i perioder, men ibland rubbar balansen så att du tappar mer hår än det hinner växa ut nytt. Ärftlighet, kraftiga infektioner, stress och mineralbrist är några orsaker till håravfall. Håret växer i ett cykliskt förlopp, där en del ramlar av varje dag och ersätts av nya hårstrån.
Visa hela svaret

Hur blir håret under graviditet?

Övriga exponeringar Under en graviditet och amning finns det förutom infektioner andra exponeringar som det kan vara skäl att undvika eller begränsa. Nedan kan du läsa mer om dem. Även hårfärger räknas som kosmetika. Kosmetika behöver inte undersökas lika noggrant som säkerheten med läkemedel. Därför finns det endast lite information om hårfärgningsmedel och annan kosmetika är säkert under graviditet och amning. För att ett ämne ska påverka fostrets utveckling eller utsöndras i mjölken, måste ämnet först cirkulera i mammans blodomlopp.

 • En mycket liten mängd hårfärgningsmedel absorberas från hårbotten in i blodomloppet.
 • Absorptionen påverkas av hudens tillstånd (en större mängd ämnen kan absorberas genom skadad hud), ytans storlek som färgen har applicerats på (ju större område, desto mer absorberas) och hur ofta håret färgas (ju oftare hårfärgningsmedel används, desto större mängd hårfärg utsätter man sig för).

När håret slingas, rör inte färgen direkt vid hårbotten, så färgen absorberas därför inte i blodomloppet. Av denna anledning är slingor att föredra under graviditet och amning istället för att färga hela håret. Från håret i sig hamnar ingenting i blodomloppet, så hår som redan är färgat utgör inte i sig någon risk under graviditet eller amning.

Den mest sannolika skadan i samband med hårfärgning även under graviditeten är en allergisk reaktion hos mamman. Om du har färgat håret under graviditeten behöver du inte oroa dig eller vidta några åtgärder. Även om hårfärgningsämnenas effekter på graviditet inte direkt har studerats, har inte heller några negativa effekter påvisats.

Eftersom det endast finns en begränsad mängd information och hårfärgning bara har ett kosmetiskt syfte, är det bra om du undviker att färga håret. Det finns inga officiella rekommendationer om hur många gånger man kan färga håret under en graviditet. Det är bra att undvika att exponera sig i onödan under graviditeten.

Om du har färgat håret under amningen finns det ingen anledning att ta en amningspaus. Undvik att färga håret upprepade gånger under amningen. För graviditet och amning är färger baserade på naturkosmetik inte säkrare än traditionella hårfärger. Det finns exempelvis misstankar om de cancerogena egenskaperna hos hennafärger, så därför rekommenderas att man undviker att använda dem under graviditeten.

Insektsmedel innehåller kemikalier vars syfte är att bekämpa insekter. De kan appliceras på kläder, direkt på huden eller till exempel på myggnät. Även elektroniska myggskydd innehåller kemikalier.

Använd i första hand skyddskläder och vid behov till exempel citronellaolja på kläderna. Citronellaolja används för att bekämpa myggor, men effekten är kortvarig och svag. Du kan tända myggspiraler utomhus. Elektriska myggskydd innehåller vanligtvis allethrin. Det finns inga forskningsdata om användningen av allethrin under graviditet. Vistelse rekommenderas inte i rum där det elektriska myggskyddet är påslaget. Gå in i rummet först när myggskyddet stängts av.

Kemiska insektsmedel för huden, såsom preparat som innehåller dietyltoluamid (DEET), rekommenderas inte under graviditeten. Betydande mängder myggmedel som appliceras på huden kan absorberas till kroppen från huden. Det finns inga forskningsdata om utsöndringen av DEET i modersmjölk.

 1. Vid användning på små områden utsöndras knappast några betydande mängder DEET i modersmjölk.
 2. Var dock försiktig så att spädbarnet inte kommer i direkt kontakt med ämnet.
 3. Begränsa användningen av insektsmedel endast till områden som inte kan täckas med kläder.
 4. Om myggbettet kliar eller är irriterat, är det ofarligt att använda lokala salvor (t.ex.

hydrokortison, dexpanthenol). För behandling av en plötslig och kraftig överkänslighetsreaktion i en nödsituation (t.ex. getingstick) kan du använda en adrenalinpenna (EPIPEN). Om du hittar ett fästingbett på dig själv under graviditeten, kontakta alltid läkare för bedömning av vårdbehovet.

Av kemiska myggmedel rekommenderas i första hand preparat som innehåller dietyltoluamid (DEET), eftersom de är effektivast. Begränsa dock användningen endast till de hudområden som inte skyddas av kläder och följ doseringsanvisningarna. Tvätta bort preparatet från huden så snart det inte längre finns någon risk för myggbett. Använd inte preparatet på skadad hud. Tvätta händerna noggrant efter applicering. Kemiska myggmedel kan minska effekten av solskyddskrämer. Applicera myggmedlet efter solskyddskrämen för att få bästa möjliga skydd från myggmedlet.

Bekämpningsmedel mot insekter är ofarliga för människor om de används rätt. De vanligaste aktiva substanserna är pyretriner eller pyretroider. Även om dessa ämnen inte har konstaterats orsaka fosterskador, bör du ändå undvika onödig exponering under graviditeten.

 • Följ tillverkarens bruksanvisningar och karenstider när du använder bekämpningsmedel.
 • Ventilera om möjligt utrymmet efter behandlingen.
 • Osmetika avser makeup och produkter för hud- och hårvård som inte innehåller läkemedel.
 • Använd kosmetika med måtta under graviditeten, eftersom den ytliga blodcirkulationen i huden ökar och värmen från huden kan absorberas mer än vanligt i blodomloppet.
You might be interested:  Kan Svamp I Underlivet Påverka Graviditet?

Använd sådana krämer under graviditeten och amningen vars skydd baseras på fysikaliskt skydd (titandioxid eller zinkoxid). Glöm inte att även skydda dig med kläder. Undvik upprepad användning av solskyddsmedel som innehåller kemiska skyddsmedel, eftersom olika kemiska ämnen kan absorberas från dem genom huden, särskilt vid behandling av stora hudområden.

Vissa av dessa ämnen har i tester visat sig ha östrogenliknande (kvinnligt könshormon) aktivitet (t.ex. oktylmetoxicinnamat, OMC). Även dag- och makeupkrämer kan ha kemiska skyddsämnen, så undvik att använda dem kontinuerligt. Undvik brun-utan-sol-krämer. Dihydroxiacetonet (DHA) i preparaten förekommer i växter och djur samt hos människor som en produkt av blodsockerregleringen.

Påverkan på fosterutvecklingen har inte studerats. Dessutom kan produkterna innehålla andra ämnen vars påverkan på fostret inte är känt. Undvik därför upprepad behandling av stora hudområden. Undvik att använda parfymer regelbundet. De kan innehålla ämnen med en östrogenliknande effekt.

Användning av extra dofter, aromterapeutiska oljor eller andra starkt doftande preparat rekommenderas inte. Du kan använda deodoranter, inklusive sådana som innehåller aluminium, under graviditet och amning. Produkten är avsedd att endast placeras på ett litet hudområde, vilket ger en låg absorption. Tandkrämer är säkert.

Även tandblekningsprodukter som säljs i livsmedelsbutiker kan användas. Du kan använda munvatten under såväl graviditet som amning. Eventuell alkohol som ingår i produkten utgör inte något problem vid normal användning, om du inte sväljer munvattnet och bara sköljer under en kort stund.

 • Jodhaltiga munvatten såsom Betadine, rekommenderas inte.
 • Upprepad användning av konstnaglar rekommenderas inte under graviditeten.
 • Befintliga konstnaglar utgör ingen risk och behöver inte tas bort på grund av graviditeten.
 • Om du är gravid och arbetar med konstnaglar, kontrollera säkerheten med dina arbetsförhållanden med din företagshälsovård.

Vid fransförlängning används lim som innehåller akrylatföreningar. Akrylater räknas som lösningsmedel. Även om mängden lim som används är låg, kan halterna i inandningsluften på salongen öka under behandlingen och exponering för lösningsmedel kan ske under behandlingen i upp till två timmar.

Dessutom är akrylatföreningar vanliga orsaker till allergi, och lokala allergiska reaktioner kan förekomma. Av dessa skäl rekommenderas inte ögonfransförlängning under graviditet eller amning. Om du arbetar med sådana här behandlingar, kontrollera på Arbetshälsoinstitutets webbplats gällande rekommenderade skyddsåtgärder ().

Vid tatuering sticker man in färgämne i hudens nedre hudlager. Färgämnet stannar kvar länge i huden, upp till flera decennier, men en del av färgämnet kan transporteras till andra delar av kroppen. Det finns inga studier om säkerheten gällande tatueringsfärger och graviditet.

Undvik därför att tatuera dig under graviditeten. Samma rekommendation gäller microblading-behandlingar, fastän färgen endast injiceras i hudens yttersta lager. Det finns en risk för infektion och allergi med behandlingen och graviditeten kan eventuellt även påverka slutresultatet. Det är bäst att vänta med behandlingen till efter avslutad amning.

När du planerar en graviditet är det värt att överväga en resa noggrannare. Om du lider av en underliggande sjukdom som kan förvärras under graviditeten eller om din graviditet är en högriskgraviditet, bör du diskutera resan med läkaren. Om destinationen är belägen i ett högriskområde där det förekommer infektionssjukdomar såsom malaria, denguefeber eller zikavirusinfektion, bör resor undvikas i mån av möjlighet.

 • Det är en bra idé att i god tid ta reda på de vaccinationer som behövs för en resa och att ta dem redan före graviditeten om du vet att du ska resa.
 • Rutinmässiga vaccinationer/boostervaccinationer rekommenderas dock inte att tas under graviditeten utan särskilda skäl.
 • Vacciner som inte innehåller levande sjukdomsalstrare kan efter eget övervägande administreras om en gravid kvinna reser till ett högriskområde.

(THL) Under graviditeten kan vaccinationer ges enligt individuellt övervägande till dem som kommer att vistas på ett riskområde i mer än en månad. Förutom fästingburen hjärninflammation sprider fästingar borrelia, mot vilken det inte finns något vaccin.

Om du är gravid och du blir biten av en fästing, kontakta alltid en läkare. Risken för allvarlig malaria är stor om man är gravid, alltså bör du undvika att resa till malaria-områden under graviditeten. Malaria kan orsaka mamman svår anemi och öka risken för missfall. Även fostrets tillväxt kan bli långsammare och risken för låg vikt samt fosterdöd ökar.

En malariasmitta under graviditeten kan orsaka en lösgöring av moderkakan och en för tidig förlossning. Eftersom läkemedlen inte ger ett fullständigt skydd är det nödvändigt att skydda sig med kläder. Det är bra att diskutera med en läkare om lämpliga alternativ till förebyggande medicinering om det är nödvändigt att resa.

 1. Det är viktigt att komma ihåg att använda myggnät samt myggmedel.
 2. Zikaviruset hör till flavivirus och orsakar vanligtvis en mycket lindrig febersjukdom, men det kan vara farligt för fostret.
 3. Zikavirus förekommer i Afrika, Indien, Sydostasien och Sydamerika.
 4. Zikaviruset sprids särskilt via dagaktiva mygg.

En infektion under graviditeten kan orsaka mikrocefali, dvs. för litet huvud och andra skador i centrala nervsystemet. Med mikrocefali avses att fostrets huvud inte växer normalt, vilket kan äventyra den normala utvecklingen av hjärnan. I värsta fall kan detta leda till en svår utvecklingsstörning.

 1. Du bör undvika en resa till ett zikavirusområde om en graviditet är möjlig eller om du redan är gravid.
 2. Myndigheterna betonar vikten av förebyggande åtgärder om det inte är möjligt att undvika att resa till regionen.
 3. Undvik myggstick genom att klä dig i täckande kläder, undvika platser med myggor och använd myggnät när du sover.
You might be interested:  Tsh Värde Och Graviditet Missfall?

Andra myggburna infektioner inkluderar till exempel denguefeber och gula febern, japansk encefalit och West Nile-virus. Även om dessa inte är kända för att vara direkt skadliga för fostret är en allvarlig virusinfektion hos mamman som sådan också en risk för fostret.

 • Du bör undvika resor till riskområden under graviditeten.
 • Vaccination av gravida mot gula febern kan övervägas i situationer där resan är nödvändig.
 • Det finns inget vaccin mot denguefeber.
 • Det finns ett vaccin mot japansk encefalit som kan tas av särskilda skäl, till exempel om man vistas i landsbygdsliknande förhållanden i mer än en månad.

Det är bra att skydda sig mot myggbett främst med lämpliga kläder och genom att sova under ett myggnät på natten. Myggmedel kan användas på områden som inte kan skyddas med kläder. Det är värt att försöka undvika platser med myggor. När du är ute kan du bränna myggspiraler.

Det mest effektiva kemiska myggmedlet är DEET (dietyltoluamid). Dess användning hos gravida är berättigad om du reser till ett område där det finns risk för allvarlig infektion (i området förekommer till exempel malaria eller Zikavirus). Eftersom DEET absorberas från huden i blodomloppet är det bra att begränsa användningen av medlet till hudområden som inte skyddas med kläder.

Effektiviteten hos andra myggmedel som appliceras på huden är sämre. God handhygien är a och o. Tvätta händerna med tvål och använd alltid handdesinfektionsmedel innan du äter. Du kan ta mjölksyrabakterier under resan. Diarré behandlas i huvudsak med tillräckligt intag av vätska och diarrédrycker som korrigerar elektrolytbalansen.

 • Feberfri diarré kan också behandlas kortvarigt med loperamid i svåra situationer.
 • Vid långvarig diarré är det bra att kontakta en läkare som ordinerar antibiotika vid behov.
 • Under resan bör du äta endast kött, fisk eller kyckling som tillretts väl.
 • Sallad, frukt och grönsaker ska tvättas noggrant eller skalas.

Till exempel kan rått kött, jordiga grönsaker eller sallad innehålla sjukdomsalstrare som kan vara farliga för graviditeten och fostret (toxoplasma, listeria). På grund av graviditeten är risken för blodproppar i samband med långa flygresor högre än normalt.

Långa flygresor bör därför undvikas åtminstone under den sista månaden och korta inrikesflyg under de sista två veckorna – det är bra att reda ut eventuella risker med graviditeten till exempel på mödrarådgivningen. Vissa flygbolag kan kräva ett läkarintyg från gravida kvinnor före resan. Mer detaljerade anvisningar finns på flygbolagets webbplats.

Mängden kosmisk strålning under en enskild flygresa utgör ingen risk för fostret. Om du flyger i hundratals timmar under graviditeten bör flygen från fall till fall begränsas på grund av exponering för kosmisk bakgrundsstrålning. Under graviditeten ska du inte dyka.

 1. Vid dykning kan syretillförseln störas och potentiella gasbubblor kan vara farliga för fostret.
 2. Graviditet och dykning passar inte ihop.
 3. Att skydda sig med kläder är av högsta prioritet.
 4. Under graviditeten bör du välja solkrämer som innehåller fysikaliskt skydd (t.ex.
 5. Titandioxid).
 6. Tminstone en del av de kemiska solskyddsmedlen absorberas genom huden och kan alltså vara mätbara i blodomloppet.

Det finns knappt med forskningsbevis på eventuella effekter på fostrets utveckling. Därför bör du undvika användningen av kemiska solskyddsmedel upprepade gånger eller på stora hudområden. Kom ihåg att berätta att du är gravid om du får en remiss till en röntgenundersökning.

 1. Under graviditeten bör du undvika onödiga röntgenundersökningar.
 2. Under graviditeten kan det dock uppstå situationer när en röntgenundersökning är nödvändig.
 3. Till exempel är strålningsmängden från en tandröntgenundersökning så liten att den inte skadar fostret.
 4. Undersökningen kan göras om det finns särskilda skäl till den.

Från tandröntgen är strålningsdosen som fostret får mindre än 0,01 millisievert, även när mamman inte har bukskydd. Doser under 50 millisievert ökar inte risken för fostermissbildningar eller skador på centrala nervsystemet. Den blivande mammans arbetsförhållanden måste vara säkra under hela graviditeten.

Om du är gravid och din arbetsrelaterade exponering anses vara skadlig, ska du få sådana arbetsuppgifter där ingen skadlig exponering förekommer. Om det inte finns någon sådan möjlighet är särskild moderskapsledighet möjlig. Företagshälsovården har en lagstadgad uppgift att kartlägga gravida kvinnors arbetsförhållanden,

Om du inte har en fungerande företagshälsovård kan du i första hand kontakta din läkare på hälsocentralen. Vid behov kan läkaren också konsultera experter på Arbetshälsoinstitutet. Du kan också själv fylla i på Arbetshälsoinstitutets webbplats, som kan användas för att be om information om skadlig exponering från experter vid Arbetshälsoinstitutet.

Den vanligaste formen av vitamin A är retinol som finns i produkter från djurriket. Konsumtionen av livsmedel som är rika på vitamin A bör begränsas under graviditeten. Det finns inget behov av A-vitamintillskott under graviditeten, eftersom en normal finländsk kost vanligtvis ger en tillräcklig mängd vitamin A. De vanligaste multivitaminpreparaten, som kan köpas på apoteken i Finland innehåller inte en sådan mängd A-vitamin som skulle skada fostret. Anmärkningsvärt höga doser (> 7500 mikrogram/ 25000 IU) vitamin A kan vara skadliga för fostrets utveckling. Betakaroten är ett förstadium till vitamin A som finns i växtriket. Betakaroten som fås med maten kan inte ge en skadlig mängd vitamin A, Kosttillskott som innehåller betakaroten bör dock inte användas under graviditeten.

You might be interested:  Hur Många Trimestrar Delas En Graviditet In I?

Visa hela svaret

Vilken vecka börjar man få mage gravid?

Gravid vecka 14. I början av den andra trimestern börjar nu en liten kula på magen synas.
Visa hela svaret

Vad hår man brist på om man tappar mycket hår?

8 orsaker till håravfall Av: Min Doktor, 2022-10-20 Har du börjat tappa håret? Min Doktor går igenom de vanligaste orsakerna vid, Läs mer för att ta reda på vad som orsakar ditt håravfall, vad du kan göra för att stoppa håravfall och när du ska kontakta vården. Håravfall kan drabba både män och kvinnor, ha olika orsaker och vara tillfälligt eller permanent. Här listar vi 8 vanliga orsaker till varför du tappar mycket hår:

 1. Ärftlighet Ärftlighet är den vanligaste orsaken till håravfall hos män. Ärftligt håravfall kan för vissa män börja visa sig redan i 20-årsåldern, men exakt när det debuterar och hur lång tid förloppet tar är individuellt. Om du har drabbats av ärftligt håravfall kan du efter medicinsk bedömning få behandling i form av receptbelagda tabletter. Även kvinnor kan drabbas av ärftligt håravfall, då främst i klimakterieåldern.
 2. Stress Långvarig eller intensiv stress kan göra att hårsäckarna avbryter sin tillväxtfas och går i vilofas i förtid, vilket orsakar håravfall. Håret växer ofta tillbaka när du mår bättre igen. Om du upplever håravfall som beror på stress finns det hjälp att få. Hos Min Doktor kan du på ett enkelt sätt att komma i för att få råd och behandling för stress.
 3. Svår infektion Även fysisk stress, som till exempel en operation eller en svår infektion, kan orsaka håravfall. Precis som vid psykisk stress växer håret tillbaka igen när kroppen har återhämtat sig.
 4. Alopecia aratea Alopecia aratea är en autoimmun sjukdom som orsakar fläckvis håravfall. Sjukdomen ger inga fysiska symptom utöver håravfallet. I ovanliga fall kan alopecia aratea utvecklas till alopecia totalis, vilket innebär förlusten av allt huvudhår, eller alopecia universalis som innebär att allt hår, inklusive kroppshåret, försvinner. Det finns inget botemedel eller effektiv behandling mot alopecia aratea, men håret växer hos många tillbaka igen inom ett år med risk för återfall senare under livet.
 5. Biverkningar av läkemedel Olika läkemedel, som till exempel vissa antidepressiva läkemedel, blodförtunnande läkemedel, p-piller och cytostatika kan orsaka håravfall som biverkning. Håret brukar växa tillbaka efter att du slutat ta läkemedlet.
 6. Hudsjukdom i hårbotten Håravfall kan också orsakas av olika hudsjukdomar i hårbotten, till exempel eller, Utöver håravfall får du samtidigt besvär i form utslag, klåda eller sårig hud i hårbotten. Hudsjukdom i hårbotten kan ofta behandlas, och håret växer i många fall tillbaka när huden har läkt. Om du misstänker hudsjukdom i hårbotten kan du kontakta Min Doktors läkare för att få diagnos och eventuell behandling.
 7. Hormonförändringar De hormonförändringar som sker i kroppen efter en graviditet och vid klimakteriet kan orsaka håravfall hos kvinnor. Även hormonförändringar i form av sköldkörtelbesvär som hyoptyreos (brist på sköldkörtelhormon) och (överskott av sköldkörtelhormon) kan orsaka håravfall. Vid håravfall som beror på hormonförändringar sker ofta en återväxt av håret när den hormonella balansen har återställts.
 8. Vitaminbrist Att ha brist på olika näringsämnen som till exempel järn, zink, protein eller olika vitaminer kan orsaka håravfall. Näringsbrist ger dessutom besvär som bland annat trötthet, illamående, orkeslöshet, yrsel och försämrat immunförsvar. Genom att äta en varierad kost minskar du risken för att drabbas av näringsbrist med håravfall som följd.

Visa hela svaret

När får man inte bada gravid?

Det finns vetenskapliga studier som kommit fram till att väldigt varma bad bör undvikas under graviditetens 12 första veckor. Det beror på att fostret eventuellt kan påverkas av värmen. Det går däremot inte att hitta några särskilda riktlinjer för detta till gravida kvinnor.

Jag tänker att du får känna efter hur varmt det är. Är det väldigt varmt, kanske det är klokt att för säkerhets skull låta bli. Är det bara skönt varmt, kan du bada om det känns okej. Tidigare avråddes från bad i bubbelpool under hela graviditeten. Orsaken är att det ofta finns en hel del bakterier och annat i det varma vattnet, och att du som gravid är mer känslig för både svamp och urinvägsinfektioner.

Nu för tiden är det upp till var och en att själva bestämma hur de vill göra. Enda gången du absolut inte ska bada i till exempel badtunna, bubbelpool eller badkar är i slutet av graviditeten, om ditt fostervatten gått. Det beror på att det då finns risk för infektion.

 • Att basta under graviditeten är ofarligt.
 • Det är lättare för kroppen att reglera värmen i en bastu än i ett bad.
 • Även om kroppen kan reglera värmen genom att svettas, är det ändå klokt att gå ut ur bastun om det blir för varmt.
 • Änner du dig ändå osäker, prata gärna med din barnmorska på barnmorskemottagningen.

Läs mer på Barn och gravid.
Visa hela svaret

När försvinner hormoner efter graviditet?

Hur länge varar postpartumperioden? – Postpartumperioden börjar när bebisen föds. Det finns ingen exakt definition på hur länge postpartumperioden varar, men man brukar utgå från en period på sex till åtta veckor efter förlossningen. Sedan försvinner effekterna från graviditeten successivt och så småningom återgår kroppen till det tillstånd som var före graviditeten.
Visa hela svaret