Skydd Mot Graviditet Utan Hormoner?

Skydd Mot Graviditet Utan Hormoner
Kondom Kondomen ger ett bra skydd mot graviditet och könssjukdomar. Det är viktigt att kondomen sitter på under hela samlaget. Pessar Pessaret är ett silikonskydd som man smörjer in med spermiehämmande gel och sätter in i slidan innan samlaget.Det finns i två varianter, slidpessar och cervixpessar.

Pessaret kan återanvändas efter att man rengjort det med tvål. Pessar är ett relativt säkert skydd mot graviditet. Kopparspiral Kopparspiralen innehåller inga hormoner och påverkar inte ägglossningen. Den ger ett mycket säkert skydd mot graviditet genom att påverka både spermier och äggcell. Kan ge rikligare mens och mer mensvärk.

Kopparspiralen sätts in av barnmorska eller läkare.
Visa hela svaret

Finns det p-piller utan hormoner?

Preventivmedel utan hormoner är ett sätt att skydda sig mot att bli gravid. Det finns som kopparspiral, kondom, femidom, pessar och preventivmedelsapp. Ett annat hormonfritt sätt att ta bort möjligheten att bli gravid eller göra någon annan gravid är genom sterilisering.
Visa hela svaret

Finns det p-piller utan östrogen?

Minipiller/mellanpiller – Gemensamt för minipiller och mellanpiller är att de inte innehåller östrogen. Båda varianterna innehåller hormonet gestagen i olika hög dos. Det är viktigt att minipiller tas vid samma tidpunkt varje dag för att ge ett bra skydd mot graviditet.
Visa hela svaret

Hur säkert är Natural Cycle?

Hur effektivt är Natural Cycles som preventivmetod? Natural Cycles är 93% effektiv vid typisk användning och 98% effektiv vid perfekt användning. Låt oss förklara vad effektivitet betyder och hur den varierar mellan vanliga preventivmetoder. Effektiviteten av preventivmetoder mäts i Pearl Index (PI). Detta är antalet oönskade graviditeter bland 100 kvinnor som använder en metod under ett års tid. Varje preventivmetod har två typer av Pearl Index: typisk användning och perfekt användning. Typisk användning Inkluderar alla oönskade graviditeter och speglar hur metoden används av de allra flesta. Perfekt användning Inkluderar endast graviditeter orsakade av att själva metoden har misslyckats och speglar därför effektiviteten när metoden används helt enligt instruktion från tillverkaren. En metod har ett Pearl Index vid typisk användning på 7 (vilket betyder att 7 kvinnor av 100 blir gravida under ett års användning).

 • Typisk anv.
 • 93%
 • Perfekt anv.
 • >99%

P-piller

 1. Typisk anv.
 2. >99%
 3. Perfekt anv.
 4. >99%

Kopparspiral

 • Typisk anv.
 • 87%
 • Perfekt anv.
 • 98%

Manlig Kondom

 1. Typisk anv.
 2. >99%
 3. Perfekt anv.
 4. >99%

Hormonspiral

 • Typisk anv.
 • 93%
 • Perfekt anv.
 • >99%
 • P-ring
 1. Typisk anv.
 2. 80%
 3. Perfekt anv.
 4. 96%
 5. Avbrutet samlag

Som en reglerad medicinteknisk produkt så följer vi noggranna processer för att skydda våra användare och vi granskar konstant vårt Pearl Index. Vårt FDA godkännande och vår CE-märkning är baserade på studier innehållande fler än 15,000 kvinnor. Studierna granskar alla möjliga sätt som kvinnor blir gravida, inklusive kondomer som går sönder och att appen ger en inkorrekt grön dag.

 • Natural Cycles Pearl Index
 • Av 100 kvinnor under 1 års användning
 • 7 blev i genomsnitt gravida
 • 5 till följd av oskyddat sex på röda dagar
 • 2 trots användandet av kondomer på röda dagar
 • 0.5 till följd av att appen gav en inkorrekt grön dag

Natural Cycles är mer än bara en app. Det är en certifierad medicinteknisk produkt som är reglerad och granskad av officiella organ. Appar kan lätt få dåligt rykte när det kommer till dataintegritet och det är en av anledningarna till att vi har en betalprenumeration, så att vi kan skydda våra användare.

 • Vi tar skyddet av dina uppgifter på stort allvar och kommer aldrig att tjäna pengar genom att sälja din data till någon tredje part.
 • Nej, metoden är precis lika effektiv! Förändringar i hur du sover eller om du glömmer att mäta din temperatur på morgonen påverkar inte hur effektiv Natural Cycles är för att förhindra graviditet.

Men om appen inte har tillräckligt med temperaturdata på grund av dålig sömn eller glömd mätning, så kan du få fler röda dagar (då du behöver avstå från sex eller använda skydd). Natural Cycles är annorlunda på några sätt: Till skillnad från de flesta naturliga familjeplaneringsmetoder så lär sig Natural Cycles mönstret i din unika cykel.

 1. Detta förhindrar den mänskliga faktorn i att för hand hålla koll på sin temperaturkurva.
 2. Dessutom, eftersom appen är individanpassad till just dig, så får du för dina fertila dagar.
 3. Detta gör att Natural Cycles hamnar i en högre effektivitetskategori än kalendermetoden (som antar att alla cykler är 28 dagar långa).

Nej, vår forskning har visat att Natural Cycles är mer effektivt för att förhindra graviditet jämfört med att bara använda kondomer. Till följd av att Natural Cycles användare bara behöver använda kondom de dagar som de kan vara fertila så kommer de ihåg dem oftare och använder dem försiktigare.2019 gjorde vi en som tittade på användarnas tidigare preventivmetoder.

Studien visade att när kondomer användes tillsammans med Natural Cycles så gick deras effektivitet vid typisk användning upp från 87% till 96%. Som en reglerad, CE-märkt medicinteknisk produkt så testas Natural Cycles noga och granskas årligen av externa parter. Vårt FDA godkännande är baserat på studier med fler än 15,000 kvinnor med 180,000 menscykler.

Vi granskar konstant hur vår app presterar för att se till att vårt Pearl Index håller samma nivå och vår effektivitet inte förändras. Du kan läsa mer om vår forskning och våra effektivitetsstudier, : Hur effektivt är Natural Cycles som preventivmetod?
Visa hela svaret

Vilket preventivmedel har minst hormoner?

Kopparspiral – Kopparspiralen innehåller inga hormoner och påverkar inte ägglossningen, utan den påverkar miljön inne i livmodern och gör så att spermier inte trivs där. Kan ge rikligare mens och mer mensvärk. Kopparspiralen sätts in av barnmorska eller läkare.
Visa hela svaret

Kan östrogen påverka vikten?

Man går inte upp i vikt av östrogen ? åldern ger viktökningen Eva Hellberg har gått igenom ett antal studier om hormonterapi och vikt. De visar att man inte går upp mer i vikt för att man använder östrogen. Trots det anger en stor andel kvinnor vid återbesök att de har ökat i vikt.

I en studie i Göteborg av Lars Åke Mattson om följsamhet till hormonell behandling under klimakteriet angav 13 procent av kvinnorna att de slutade för att de gick upp i vikt. Eva Hellberg har tittat på några olika typer av studier. En studie från Kanada och Nordamerika på över 400 kvinnor under åren kring femtio visade att två av tre hade gått upp i vikt och 95 procent av de som redan innan var överviktiga hade gått upp ännu mer.

Det spelade ingen roll om kvinnorna hade fått hormonell terapi eller inte. De uppgav att de inte åt mer eller fetare mat och hade samma typ av kroppsaktivitet hela tiden. En majoritet ? 86 procent ?uppgav att de hade haft en normal BMI före menopaus. Bättre fettfördelning En studie från Jerusalem antyder att östrogen skulle ge en ?nyttigare? fettfördelning.

 • Man gjorde en prospektiv studie på drygt 60 kvinnor som sökte sig till en öppenvårdsmottagning för klimakteriella besvär.
 • Vinnorna var postmenopausala och hade rejäla vallningar och svettningar.
 • En tredjedel av kvinnorna ville inte ha hormoner av religiösa skäl och de fick utgöra kontrollgrupp.
 • Man tittade på vikt, BMI och på fördelning mellan buk- och höftfetma.

Efter ett år fanns det en signifikant skillnad i båda grupperna när det gällde vikt, BMI och procent kroppsfett jämfört med när studien startade ? alla hade ökat i vikt. I kontrollgruppen fanns dessutom en signifikant skillnad i förhållandet mellan buk- och höftfett ? de hade fått mer fett på magen.

I gruppen som fått östrogen fanns inte den skillnaden.? Det kan tala för att om man använder hormoner efter menopaus så får man en bättre fettfördelning, sade Eva Hellberg.I Pennsylvania gjorde man en prospektiv studie för att se på viktförändringar hos friska kvinnor med syfte att identifiera kvinnor med ökad risk för hjärtkärlsjukdom.

Man slumpade via körkortsregistret fram 485 premenopausala kvinnor som man följde ett antal år. Där såg man att viktuppgången i åren runt 50 i snitt var 2,25 kg ? en uppgång som stämmer väl med den svenska kurvan. En femtedel gick upp mer än 4,5 kg och det var ingen skillnad om de var premenopausala eller hade genomgått en naturlig menopaus.

Det talar för att det är åldern framför allt som påverkar vikten. Studien visade för övrigt klart att övervikt är en riskfaktor för hjärtkärlsjukdomar, sade Eva Hellberg. Reagerar olika Finns det trots allt vissa kvinnor som går upp i vikt med hormonterapi? Många författare har visat att gestagener kan ge viktuppgång och det beror troligen på ökad aptit.

Gestagen påverkar dessutom metabola faktorer som att inducera hyperinsulinism. Man vet att östrogen är en vasodilatator vilket kan leda till ett visst ödem som hos en del kan ge en viktuppgång på mellan ett halvt till ett kilo. ? Det är viktigt att komma ihåg att alla gestagener inte är lika och det gäller att hantera dem rätt hos olika patienter, sade Eva Hellberg.

Livsstilen avgör Det är alltså främst vårt sätt att leva som gör att vi går upp i vikt. Ett av de bästa sätten att hålla sig i form är att ta långpromenader, menar Eva Hellberg. Det kan också de flesta klara av trots olika krämpor. ? Det är bara man själv som kan ta ansvar för hur mycket man äter och hur mycket man rör sig, sade hon.

En del kan vara extra känsliga för gulkroppshormon och man kanske får en ändrad aptit. Vi är så stressade, men mycket kan vinnas om man lägger in ett motionspass två eller tre gånger i veckan. Det var Eva Hellgrens budskap till alla kvinnor vid Läkarstämmans symposium om hormoner och vikt.
Visa hela svaret

Vilket preventivmedel påverkar humöret minst?

Testa andra metoder – Rådet hon ger till kvinnor som mår dåligt är att ta kontakt med sin barnmorska, testa en annan typ av p-piller eller en hormonspiral som har en mindre dos hormoner i sig, alternativt testa hormonfria preventivmetoder. Det p-piller som använts i studien är ett av de moderna p-piller som ofta används på klinikerna i dag.
Visa hela svaret

Vilka preventivmedel går man inte upp i vikt av?

Kvinnliga uthållighetsidrottare äter för lite kolhydrater Många unga kvinnor vill inte börja äta p-piller av rädsla för viktuppgång eller slutar i tron att viktökningen beror på deras p-piller. Men en avhandling från Sahlgrenska akademin visar att kombinerade p-piller inte leder till viktökning.

 1. I en långtidsstudie har Ingela Lindh i sin avhandling studerat 1 749 stycken 19-åriga kvinnor födda 1962, 1972 och 1982 som sedan vart femte år upp till 44 år fått svara på frågor om bland annat preventivmedel, graviditeter, längd/vikt och rökvanor.
 2. Vinnor som använt p-piller och följts från tonåren till 34-årsåldern ökade inte mer i vikt än sina medsystrar som aldrig hade använt p-piller, säger den legitimerade barnmorskan och forskaren Ingela Lindh vid Sahlgrenska akademin.
You might be interested:  Kan Man Känna Av Graviditet I Vecka 3?

I studien framkom även att kombinerade p-piller är det mest använda preventivmedlet upp till 29-årsåldern och därefter var kondomen den vanligaste preventivmetoden. Vid 32-årsåldern och framåt var spiralen populärast. -Orsakerna till att kvinnorna slutade med p-piller var flera, till exempel rädsla för biverkningar, viktuppgång och humörsvängningar, vilket successivt ökade med tiden och var vanligare i den yngsta gruppen av kvinnorna, säger Ingela Lindh.

Trots kvinnors oro för viktuppgång fann forskarna i studien inget samband mellan p-pilleranvändning och viktökning. De enda faktorerna som påverkade viktutvecklingen var ökande ålder och rökvanor. Rökvanorna bland 19–åringarna födda 1962 minskade från i genomsnitt 42 procent till 29 procent bland 19-åringarna födda 1982.

Samtidigt ökade medelkroppsvikten med 3.2 kilo hos dessa två grupper. I den yngsta gruppen var kroppsvikten högre bland kvinnor från låga socioekonomiska områden. Genom att följa samma kvinnor från 19 till 44 år har forskarna kunnat få fram att de ökade i vikt med genomsnitt 10,6 kilo, en ökning med i genomsnitt 0.45 kg/år.

Ingela Lindh hoppas att forskarnas nya kunskaper kan öka användningen av kombinerade p-piller och därmed minska risken för ofrivilliga graviditeter -Att p-piller inte påverkar kroppsvikten är viktigt att informera om, eftersom det finns en stor rädsla för viktuppgång, framför allt bland unga tjejer, som i sig kan bidra till att de inte vill äta p-piller.

Samtidigt som vi ger råd om olika preventivmedel, bör vi även uppmärksamma unga kvinnor på livsstilsfrågor, som kost och motion, för att kunna bryta trenden av en ökad kroppsvikt hos tonåringar. FAKTA P-PILLER Kombinerade p-piller innehåller syntetiska former av kvinnliga könshormoner, exempelvis syntetiskt östrogen och progesteronliknande hormon.

 • Uppskattningsvis använder cirka 80-90 miljoner kvinnor p-piller i världen och cirka 400 000 av dem är svenska kvinnor.
 • Det vanligaste preventivmedlet bland unga kvinnor i Sverige är kombinerade p-piller.
 • Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för obstetrik och gynekolog.

Avhandlingen försvaras den fredagen den 27 maj kl 9.00 i kvinnoklinikens aula Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra.

Avhandlingens titel: Factors influencing women´s choice of contraception Kontaktinformation För mer information kontakta: Ingela Lindh, leg. barnmorska och forskare på avdelningen för obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin, telefon 0761-361760, e-post:

Handledare: Agneta Ellström, med dr, Primärvårdsområdeschef, telefon:073-6601442, e-post: Handledare: Ian Milsom, professor, avdelningen för obstetrik och gynekologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, telefon:070-5371602, e-post: Skydd Mot Graviditet Utan Hormoner Otillräcklig kunskap om idrottsnutrition gör att många idrottare inte får i sig tillräckligt med energi. En färsk studie bland kvinnliga uthållighetsidrottare med symptom. : Kvinnliga uthållighetsidrottare äter för lite kolhydrater
Visa hela svaret

När i cykeln kan man inte bli gravid?

Säkra perioder

Du är här:

Säkra perioder betyder att du undviker att ha samlag de dagar när risken att bli gravid är som störst. Det är inte en effektiv metod. Säkra perioder kan användas tvärtom av dig som vill bli gravid. Du har då oskyddat slidsamlag de dagar det är störst möjlighet att du blir gravid.

 • Hur räknar jag ut när jag har säkra perioder? Spermier kan överleva upp till en vecka i slidan.
 • Den säkra perioden slutar därför fem dagar före ägglossningen om du har helt regelbunden,
 • Den säkra perioden börjar igen några dagar efter ägglossningen, när ägget inte längre kan bli befruktat av en spermie.

Det går aldrig att räkna ut exakt när det är en så kallad säker period. Även om du har regelbunden mens kan det hända att ägglossningen är oregelbunden. Ägglossningen sker nämligen inte en bestämd tid efter mensen utan ungefär fjorton dagar innan nästa mens kommer.
Visa hela svaret

Är Natural Cycles godkänt?

Hur effektiv är Natural Cycles? – Natural Cycles är 93 % effektiv vid typisk användning och 98% med perfekt användning. Vårt FDA-godkännande baseras på en studie av över 15 000 kvinnor, medan vår certifiering i Europa baseras på 22 000 kvinnor. Natural Cycles är den enda appen som är godkänd för preventivmedel.
Visa hela svaret

Är man alltid fertil?

Hur vet jag att jag kan bli gravid?

 1. Du är här:

Jag och min pojkvän har haft samlag ett antal gånger utan skydd och jag har inte blivit gravid, vilket jag tycker är konstigt. Jag vill inte bli gravid, men jag börjar ändå oroa mig för framtiden. Så nu undrar jag hur jag vet att jag kan bli gravid? Du kan inte få ett säkert svar på om du kan bli gravid utan att göra en utredning.

Utredningen görs på en gynmottagning eller kvinnoklinik. Men den görs endast om du har försökt bli gravid i mer än ett år utan att lyckas. De flesta kan bli gravida och de flesta blir lättare gravida när de är unga. Trots det kan du ha många oskyddade samlag utan att bli gravid. Det betyder inte att något är fel.

Det kan också räcka med ett enda samlag för att bli gravid. Det beror på var i menscykeln du är när du har samlag. Du blir lättast gravid dagarna innan och efter ägglossning. De dagar du inte har ägglossning kan du ha samlag hur ofta som helst utan att bli gravid.

 • Skydd mot graviditet får du hjälp med på en ungdomsmottagning, barnmorskemottagning, vårdcentral, gynmottagning eller sex- och samlevnadsmottagning.
 • Kontakta en ungdomsmottagning eller barnmorskemottagning om du fortsätter att fundera eller har fler frågor kring det här.
 • Med vänliga hälsningarUlrika Damström, barnmorska

Artikel En graviditet börjar med att ett ägg och en spermie smälter ihop. De flesta som har en livmoder och äggstockar kan bli gravida men möjligheten brukar minska efter 30-årsåldern. Här hittar du innehåll om skydd mot graviditet. Artikel Med samlag menas oftast sex där en penis eller en sexleksak förs in i snippan eller i analöppningen.
Visa hela svaret

Vilket preventivmedel är bäst om man inte vill ha mens?

Barnmorskans tips för att välja rätt preventivmedel Av: Min Doktor, 2021-12-06 Långtidsverkande eller kortverkande, med hormoner eller utan hormoner – att hitta rätt i preventivmedelsdjungeln är enklare sagt än gjort. Min Doktors barnmorska Louise Bernström ger 6 tips för att guida dig på vägen till att hitta rätt preventivmedel.

Hos Min Doktor kan du både få hjälp med rådgivning, receptförskrivning och att förnya ditt recept på preventivmedel av en erfaren barnmorska. Tillsammans går ni igenom dina behov, och barnmorskan skriver sedan recept på preventivmedlet som du kan hämta ut på närmsta apotek. – Det är alltid du själv som bestämmer vilken preventivmetod du vill ha, och mitt jobb är att guida dig till ett säkert och bra val.

Det finns några saker som du kan fundera över redan innan rådgivningen för att göra det enklare att hitta ett preventivmedel som passar just dig, säger Louise Bernström, barnmorska hos Min Doktor.

 1. Lång- eller kortverkande skydd? Fundera över hur viktigt det är för dig att inte bli gravid just nu, eller inom de närmsta åren. Om det är väldigt viktigt att inte bli gravid är ett långtidsverkande preventivmedel, som hormonspiral, p-stav eller kopparspiral ett bra alternativ. Dessa preventivmedelsmetoder ger ett betydligt säkrare skydd mot oönskade graviditeter än till exempel p-piller.
 2. Preventivmedel som påverkar mensen Är det viktigt för dig att ha ett regelbundet blödningsmönster där du även kan skjuta på din mens? I så fall kan till exempel p-piller, p-ring eller p-plåster passa dig. Tycker du däremot att det vore skönt att få mindre blödningar eller rentav slippa ha mens över huvud taget? Då kan exempelvis hormonspiral, p-stav eller minipiller vara ett alternativ.
 3. Rutiner har betydelse Vissa preventivmedelsmetoder, som p-piller och, kräver bra rutiner. Du måste komma ihåg att det varje dag, ofta vid en specifik tidpunkt. Om du har en tendens till att glömma ta ditt preventivmedel kan det vara bättre att satsa på ett långtidsverkande preventivmedel, som ger skydd mot graviditet utan ett dagligt kom-ihåg.
 4. Hormoner och preventivmedel Preventivmedel med kombinerade hormoner ger en något ökad risk för blodpropp. Det är viktigt att vi får reda på om du har någon riskfaktor som gör att risken för blodpropp ökar ytterligare, till exempel om dina föräldrar eller syskon har haft blodpropp, om du har med aura, om om du precis har fött barn, om du röker eller om du lider av fetma. Om du har en ökad riskfaktor för att drabbas av blodpropp bör du undvika p-piller, p-ring och p-plåster. Det finns preventivmedel med bara en typ av hormon, som minipiller, mellanpiller, hormonspiral och p-stav, och hormonfria preventivmedel, som kopparspiral, pessar och kondom, som inte ger någon ökad risk för blodpropp.
 5. Sexlivet I valet av preventivmedelsmetod är det också viktigt att tänka på hur sexlivet ser ut. Om du har flera olika sexpartners eller en ny relation kan det vara extra viktigt att välja ett preventivmedel som också skyddar mot könssjukdomar, som till exempel kondom. Du kan också kombinera olika metoder för att få ett säkert skydd mot både graviditet och könssjukdomar.
 6. Våga ställ frågor Det finns många olika preventivmedel tillgängliga. Var inte rädd för att fråga barnmorskan om alternativ till det som föreslås eller om eventuella biverkningar. Många kvinnor lider i tystnad av biverkningar som kan lindras genom ett byte av preventivmedelsmetod.

Faktagranskad av: Louise Bernström, legitimerad barnmorska

Min Doktor erbjuder vård för hela Sverige genom Min Doktor Vårdcentral & BVC, som ingår i vårdvalet i Region Sörmland © 2022 MD International AB. : Barnmorskans tips för att välja rätt preventivmedel
Visa hela svaret

Vad är bäst P-stav eller spiral?

Gestagena metoder – Till de gestagena metoderna hör hormonspiral, minipiller, mellanpiller och implantat (p-stav) samt p-spruta. Den preventiva effekten varierar mellan olika gestagena metoder. De långverkande metoderna som hormonspiral och p-stav har högst effektivitet.

Verkningsmekanismen är framför allt en påverkan på livmoderhalssekret och livmoderslemhinna. Ju högre gestagendos desto större sannolikhet är det att även ägglossningen hämmas. Någon ökad trombosrisk föreligger inte. Alla östrogenfria metoder kan påbörjas när som helst efter förlossning oavsett amning eller ej.

De vanligaste gestagena biverkningarna är humörsvängningar, bröstsvullnad, viktökning och akne. Blödningsmönstret påverkas ofta, amenorré är inte ovanligt. Kontraindikationer

Pågående leversjukdom.Aktuell eller tidigare bröstcancer.

Gestagena metoder indelas i

Lågdosgestagen: hormonspiral och minipiller.Mellandosgestagen: mellanpiller och implantat (p-stav).Högdosgestagen: p-spruta.

Visa hela svaret

Kan man bli steril av hormonspiral?

Jag är en tjej på 20 år och har en fråga om preventivmedel. Jag och min pojkvän använder alltid kondom men jag undrar om man kan lägga in spiral istället? Eller måste man ha fått barn före? Och finns det några bieffekter på spiral också? Jag vägrar börja äta p-piller för jag vill inte gå upp i vikt eller få humörsvängningar – som jag vet att jag säkert skulle få.

 1. Dessutom blev min kompis deprimerad när hon åt p-piller så jag vill inte riskera att det går på samma sätt för mig.
 2. Sexualrådgivare Suss Åhman svarar: Det går nog att få spiral också om man inte har fått barn men man brukar inte ge det i första hand åt kvinnor som inte har fött barn.
 3. Det här beror dels på att efter att en kvinna har fött barn så är livmodern liksom större och mjukare, det blir lättare att sätta in en spiral.
You might be interested:  Ont I Bröstryggen Efter Graviditet?

En risk med spiral är att om man får några underlivsinfektioner, t.e.x. en könssjukdom, så sprids det lättare uppåt mot livmodern om man har satt in en spiral. Det finns större risk att bli steril, alltså att man inte kan få egna barn. Varför man mindre gärna ger en spiral åt kvinnor som inte fött ett barn är dels då att de inte har några barn sen tidigare, vilket gör att det kanske känns mer katastrofalt om man skulle bli steril.

Det är också mera sannolikt bland kvinnor som inte har ett fast förhållande eller som är väldigt unga att de har flera sexuella relationer och i och med det är risken större för dem att få könssjukdomar som kan ge tråkiga följder. Men vill du väldigt gärna ha en spiral så är det nog möjligt att få det i alla fall.

Sen funderar jag lite på det här med att välja att hellre ta en spiral jämfört med p-piller för att man inte vill gå upp i vikt eller är rädd för humörsvängningar. Det finns väldigt många olika sorters p-piller så de flesta hittar i alla fall något slags märke som passar dem bra.

 1. Man kan gå upp i vikt på grund av att man börjar äta p-piller men mer än 2 kg räknar man inte att har någonting i så fall med p-pillren att göra.
 2. Humörsvängningar är inte så hemskt vanliga, inte depressioner heller, så att en kompis har drabbats av det så betyder nog inte att det är någonting som händer alla kvinnor som börjar ta p-piller.

Det här är någonting man kan diskutera med läkaren också, att hurudan typ av p-piller kunde det isåfall vara värt att testa. Bieffekter har spiralen också, den kanske vanligaste är det att man får ett förändrat blödningsmönster, det betyder att man får oregelbunden mens och det är väldigt vanligt att man de första månaderna blöder nästan varje dag, altså man kanske har betydligt mindre mens än vanligt, men man kan ha massor av mellanblödnigar i stället.
Visa hela svaret

Varför inte hormonspiral?

När passar inte kopparspiral? – När du använder kopparspiral får du rikligare menstruationsblödningar och ofta mera mensvärk Kopparspiralen är därför inget bra alternativ om du redan har, mycket eller problem med järnbrist. Biverkningar av hormonspiral Alla preventivmedel som innehåller hormoner påverkar kroppen.

Eftersom hormonspiralen utsöndrar så liten mängd hormon är det ovanligt med biverkningar. En del som använder hormonspiral får, En del upplever att de känner sig hungrigare, mer nedstämda eller får minskad, Vissa får oregelbundna blödningar under de första månaderna. De flesta biverkningar försvinner inom efter ett halvår.

Byt till ett annat preventivmedel om du mår dåligt av eller inte trivs med din spiral. Biverkningar av kopparspiral

 1. Vanliga biverkningar av kopparspiral är rikligare mensblödningar och mer mensvärk.
 2. Det finns inga vetenskapliga bevis för att en kopparspiral kan ge kopparförgiftning.
 3. Byt till ett annat preventivmedel om du mår dåligt av eller inte trivs med din spiral.

Både kopparspiral och hormonspiral går bra att använda om du ammar. Ida Friedmann, 1177.se, nationella redaktionen Johanna Larback, barnmorska, Stockholms Ungdomsmottagningar : Hormonspiral och Kopparspiral
Visa hela svaret

Vad är skillnaden på Kyleena och Mirena?

Kyleena kan särskiljas från Mirena och Jaydess genom en kombination av silverringens synlighet vid ultraljud och den blåa färgen på uttagstrådarna. Kyleena kan användas i upp till 5 år vid indikationen antikonception.
Visa hela svaret

Vad gör gestagen i kroppen?

Vad är det i preventivmedel? – Svaret är någon sorts gestagen (och ofta även östrogen). Gestagener är artificiellt designade syntetiska “hormoner” som delar vissa av det riktiga progesteronets effekter. De har namn som etonogestrel, norgestimat, drospirenon m.fl.

Gestagener hämmar ägglossning genom tysta utsöndringen av hormonet LH och lura hjärnan att vi redan har ägglossat (se del 1 ). De stimulerar G-kryptorna i cervix vilket gör livmoderhalssekretet tjockt och ogenomträngligt för spermier, och de stabiliserar livmoderslemhinnan, vilket ofta gör en blödningsfri.

Gestagener kan inte användas för att bibehålla en graviditet, så som det verkliga progesteronet gör. Syntetiska gestagener är designade för att binda till progesteronreceptorn och utföra ovanstående uppgifter, så att fertiliteten sänks i varierande grad. Skydd Mot Graviditet Utan Hormoner Bilden är hämtad från Läkemedelsverkets Antikonceptionsdokument,
Visa hela svaret

Vad gör p-piller med hormoner?

P-piller

 1. Du är här:

P-piller är ett skydd mot graviditet i form av tabletter som du tar varje dag. P-piller innehåller hormoner som bland annat gör att du inte får någon ägglossning och därför inte kan bli gravid. P-piller kan även hjälpa mot mensbesvär och akne. Skydd Mot Graviditet Utan Hormoner P-piller ger ett mycket säkert skydd mot att bli gravid om du tar dem som du ska. Det finns många olika sorters p-piller. Alla innehåller två olika hormoner som heter östrogen och gestagen. Vissa innehåller mer östrogen, andra mer gestagen. Det gör att de påverkar kroppen på olika sätt.

 • Därför kan du behöva pröva dig fram för att hitta den sort som passar dig bäst.
 • En p-pillerkarta har 21 eller 28 tabletter.
 • Vilken sorts karta du har beror på vilken sorts p-piller du använder.
 • På kartorna med 28 tabletter är några utan hormoner, så kallade sockerpiller.
 • Då kan du ta ett piller varje dag även om du gör ett uppehåll.

Det kan vara bra om du tycker att det är svårt att komma ihåg när du ska börja på nästa karta. På kartorna med 21 tabletter kan du göra ett uppehåll fyra dagar innan du börjar på nästa karta. Du får en blödning under de dagar som du tar sockerpiller eller inga piller alls.

Det är ingen vanlig mens, utan brukar kallas bortfallsblödning. Du är fortfarande skyddad mot att bli gravid. Blödningen brukar ofta börja två till tre dagar efter att du tagit ditt sista hormonpiller. Men den kan komma både tidigare och senare. Det är också vanligt och helt normalt att du fortfarande blöder när det är dags att börja på en ny karta.

P-piller gör ofta att du blöder mindre och mer regelbundet än när du har mens. Du får också mindre värk när du blöder. Det är viktigt att du tar dina p-piller vid ungefär samma tid varje dag. Du kan göra det tillsammans med en daglig rutin som till exempel när du borstar tänderna.

 • Hormonerna i p-piller kan minska besvär med till exempel ,  och  .
 • En del sorters p-piller har även väldigt bra effekt mot finnar.
 • P-piller minskar risken för äggstockscancer, livmodercancer och tjocktarmscancer.
 • P-piller skyddar inte mot könssjukdomar.
 • Skyddet påverkas om du kräks, får kraftig diarré eller glömmer att ta en tablett.

P-piller får du på recept. Boka en tid på en ungdomsmottagning om du vill börja med p-piller. Många ungdomsmottagningar har också öppet för dropin-besök. Då kan du komma dit utan att behöva boka en tid. Kolla vad som gäller för, Du kan också gå till en barnmorskemottagning, mottagning för sexuell hälsa, gynekolog eller vårdcentral.

Det finns ingen åldersgräns för när du får börja med p-piller. Det är den som skriver ut det som avgör om det är ett bra preventivmedel för dig. Det kan finnas andra anledningar till att börja med p-piller än att skydda sig mot graviditet. Till exempel om du har besvär med mensen som kraftig mensvärk, rikliga blödningar eller PMS.

P-piller kan också hjälpa mot akne. Oftast är det en barnmorska du träffar, men det kan även vara en läkare. Vid besöket kommer du bland annat att få svara på frågor om din hälsa och din mens. Du får också frågor om det finns någon i din familj som har haft blodpropp eller hjärtinfarkt eller om du har migrän med så kallad aura eftersom du då ska använda något annat skydd än p-piller.

Den du träffar kommer att mäta ditt blodtryck. Ibland får du även väga och mäta dig. Preventivmedel som innehåller östrogen kan ge en liten ökad risk för blodpropp. Risken är som högst under de första tre till sex månaderna. Därefter sjunker risken till nästan samma nivå som om du inte har ett preventivmedel med östrogen.

Risken för blodpropp ökar om du:

 • har en kraftig övervikt
 • röker
 • har en förälder eller syskon som fått blodpropp
 • själv har haft blodpropp tidigare.

Du rekommenderas att välja något östrogenfritt skydd mot graviditet, till exempel,,, om något av detta stämmer in på dig. Berätta även för den du träffar om du eller någon av dina föräldrar eller ett syskon har haft stroke eller hjärtinfarkt eftersom det också kan påverka.

 1. Om det funkar för dig att ta p-piller kommer du att få ett recept.
 2. Det skickas elektroniskt direkt till ett apotek.
 3. Du kan sen gå till vilket apotek som helst för att hämta ut dina p-piller.
 4. På apoteket behöver du visa din legitimation.
 5. Du brukar få ett recept för tre månader om det är första gången du ska äta p-piller.

Efter tre månader får du komma på ett återbesök för att ta ett nytt blodtryck och prata om hur det funkar för dig med p-piller. Funkar det bra brukar du då få ett recept som räcker i ett år. Innan dina p-piller tar slut är det viktigt att du bokar en ny tid på en ungdomsmottagning eller annan mottagning för att förnya ditt recept.

Du kan börja med dina p-piller samma dag som du hämtat ut dem, oavsett om du har mens eller inte. Du är skyddad redan från första dagen om du börjar på mensens första dag. Annars tar det sju dagar med p-piller innan du är skyddad mot graviditet. Kroppen kan behöva lite tid att vänja sig vid preventivmedel som innehåller hormoner.

Det gör att du i början kan få besvär som senare försvinner, till exempel spända bröst, småblödningar och lite illamående. En del får ont i huvudet, finnar, minskad sexlust eller känner sig nedstämda. Prata med den som skrivit ut preventivmedlet till dig om besvären inte har gått över inom tre till sex månader.

 • Då kan du få prova ett annat preventivmedel.
 • Det är viktigt att du trivs och mår bra med det skydd du använder.
 • De flesta preventivmedel är gratis för dig som är under 21 år.
 • Det gäller i hela landet.
 • I en del regioner är det billigare med preventivmedel till och med 25 år.
 • Olla vad som gäller där du bor.
You might be interested:  Tryck Över Bröstet Tidig Graviditet?

Du har ett mycket säkert skydd mot graviditet om du tar dina p-piller som du ska. Du ska i första hand kontakta den som skrivit ut läkemedlet om du får något besvär av det. Du kan också genom att fylla i ett formulär på deras hemsida. Det gäller både receptbelagda och receptfria läkemedel.

 1. Det räcker med att du tror att besvären beror på läkemedlet.
 2. Johanna Larback, barnmorska, Stockholms ungdomsmottagningar Här hittar du innehåll om skydd mot graviditet.
 3. Här hittar du innehåll om mens.
 4. Artikel Hitta din närmaste mottagning.
 5. Artikel På en hud- och könsmottagning kan du få hjälp med sånt som handlar om underlivet, könssjukdomar eller graviditet.

Mottagningarna kan kallas för olika saker på olika ställen. De kan till exempel heta Sesam, Hud- och venereologmottagning, STI-mottagning eller STD-mottagning. Egna berättelser Efter tre månader märkte jag inte så mycket skillnad när det gällde acne, men nu efter 8 månader så har min hy blivit helt ren och jag har inga finnar eller något kvar.
Visa hela svaret

Är p-piller hormoner?

När man talar om p – piller menar man oftast så kallade kombinerade p – piller, vilket betyder att de innehåller två hormoner, östrogen och gulkroppshormon. Det finns också så kallade minipiller. De innehåller bara gulkroppshormon. P – piller och minipiller fungerar på lite olika sätt.
Visa hela svaret

Vilka p-piller innehåller östrogen?

Trots att p-piller funnits i 60 år så finns det lite forskning om hur de påverkar kvinnors livskvalitet. En del kvinnor får humörsvängningar och lägre energinivå. Samtidigt skulle många fler ha stor nytta av p-piller för att minska menstruationssmärtor och kraftiga blödningar. Det som många såg som en fantastisk möjlighet uppfattade andra som ett hot. P-pillret gav kvinnor tillgång till en sexualitet som inte bara handlade om att få barn, och det skapade en upprörd debatt. Enovid ansågs så kontroversiellt att det under de första åren bara var godkänt som ett läkemedel mot menstruationsstörningar.

 1. Men alla visste vad pillret egentligen kunde användas till och Enovid blev snabbt en storsäljare.60 år senare är p-piller ett preventivmedel som används av uppskattningsvis 100 miljoner kvinnor över hela världen.
 2. Mycket har hänt under resans gång.
 3. Hormondoserna i p-pillren har minskat radikalt, Enovid innehöll nästan 100 gånger mer gestagen (syntetisk progesteron) än dagens p-piller.

I dag finns det p-piller som innehåller enbart gestagen, men de flesta består av en kombination av gestagen och östrogen. Samtidigt som p-piller har haft stor betydelse för kvinnors makt över sin sexualitet så har de hela tiden haft dåligt rykte. Redan i p-pillrets barndom berättade kvinnor om biverkningar som humörsvängningar, nedsatt sexuell lust, viktuppgång och akne.

 • Än i dag uppger många kvinnor att de får biverkningar, och medierna rapporterar regelbundet om problemen med p-piller.
 • Risken för blodproppar är det som har bekymrat läkarna mest, och läkemedelsbolagen har medverkat till en omfattande forskning kring problemet.
 • Idag vet man att kombinerade p-piller ger en något ökad risk för blodpropp.

Därför ska de inte användas av kvinnor som har andra riskfaktorer, som rökning eller ökad benägenhet till blodproppar i familjen. Inger Poromaa Sundström. Foto: Joakim Poromaa Helger På 1960-talet kom rapporter om att en del kvinnor kunde få psykiska besvär av p-piller. – Det togs på allvar, men forskningen fick fokus på risken för att insjukna i depression. Studierna visade att det inte fanns någon ökad risk för självmord, eller att bli intagen på psykiatrisk klinik, och då var man nöjd med det.

 1. Att forska på andra psykiska besvär var inte intressant, berättar Inger Sundström Poromaa, professor i gynekologi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa på Uppsala universitet.
 2. Med tanke på att så många kvinnor använder p-piller, och att så många berättar om olika biverkningar, så finns det anmärkningsvärt lite forskning om hur pillren påverkar kvinnors livskvalitet.

– Det beror på att läkemedelsbolagen till stor del styr forskningen. Det ligger inte i deras intresse att jämföra p-piller med placebo för att få veta mera om biverkningar, säger Angelica Lindén Hirschberg, professor på institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet.

 1. Hon har lett en av de få studier som gjorts på området och resultatet publicerades i våras.340 friska kvinnor fick tre månaders behandling med det vanligaste kombinerade p-pillret i Sverige eller verkningslösa piller.
 2. Varken försöksledarna eller försökspersonerna visste vem som fick vad.
 3. Vinnorna som fick p-piller angav signifikant lägre livskvalitet än de som fick placebo.

Det gällde både livskvalitet i stort och mer specifika aspekter som energinivå och självkontroll. Däremot såg man inte någon signifikant påverkan på nedstämdhet. Angelica Lindén Hirschberg. Foto: Privat – Det är viktig kunskap att p-piller kan ha sådana biverkningar. Vissa kvinnor påverkas, men långt ifrån alla. I en tidigare studie har vi fått liknande resultat vad gäller sexualitet. Vissa kvinnor kan påverkas negativt när det gäller till exempel åtrå och upphetsning.

 • Men det är små förändringar och man ska inte dra för stora växlar på det, säger Angelica Lindén Hirschberg.
 • Biverkningarna kan vara en anledning till att en del kvinnor använder p-piller oregelbundet och löper risk att bli gravida.
 • När det gäller läkemedel så har vi en viss tolerans för att de kan ha biverkningar.

Men när det gäller preventivmedel så ställer kvinnor högre krav på att de inte ska skapa några problem, säger Angelica Lindén Hirschberg. En svårighet med den här typen av blindstudier är att p-piller ger ett förändrat menstruationsmönster och att försökspersonerna därför kan dra slutsatser om de får p-piller eller placebo.

Vi kunde inte utesluta att en del förstod att de fick p-piller, men det finns inget bättre sätt att göra en sådan här studie på än med det vi kallar randomiserad placebokontrollerad design, förklarar Angelica Lindén Hirschberg. Förra året publicerade Inger Sundström Poromaa en studie som visade liknande resultat.202 kvinnor fick antingen p-piller eller placebo i tre månader.

Under tiden fick de föra dagbok över hur de mådde. I gruppen som fick p-piller såg man en liten men signifikant ökning av ångest, humörsvängningar och irritabilitet under perioden mellan två menstruationer. Det fanns däremot inga skillnader vad gäller nedstämdhet, tvärtom kunde p-piller ge en förbättring av stämningsläget veckan före menstruation.

 1. Det rör sig om väldigt små skillnader.
 2. Många mår bättre av att äta p-piller, men de som försämras är lite fler, säger Inger Sundström Poromaa.
 3. Att studien bara varade i tre månader förklarar hon så här: – Det är för att vi gav placebo.
 4. Unga kvinnor behöver preventivmedel.
 5. Under tre månader kan man skydda sig på andra sätt, men det vore oetiskt att göra en studie under en längre period.

Då skulle vi få fler graviditeter, redan under den här korta perioden blev en kvinna i placebogruppen gravid. Genom att låta försökspersonerna skriva dagbok fick forskarna en mer nyanserad bild av hur p-piller påverkar kvinnor, och det visade tydligt att många upplever att det finns en vinst med att ta dem. Helena Kopp Kallne. Foto: Stefan Zimmerman – Ja, så är det verkligen. Vi har gjort en studie som visar att 57 procent av svenska kvinnor inte kan nämna en enda positiv hälsoeffekt av preventivmedel. Samtidigt vet vi sedan länge att hormonella preventivmedel minskar blödningar, mensvärk och risken för vissa typer av cancer, säger Helena Kopp Kallner, överläkare och forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, vid Karolinska Institutet.

 1. Hon hänvisar till undersökningar som visar att 75 procent av svenska kvinnor tar värktabletter i samband med menstruation, och att 9-13 procent har rikliga menstruationer.
 2. En del blöder så mycket att de får blodbrist.
 3. Många kvinnor lever med föreställningar om att det är det som är det naturliga, det ska göra ont, man ska blöda.

Det är en del av att vara kvinna. Men det finns inget naturligt med att ha mens 12 gånger om året under en stor del av livet, det är ett totalt missförstånd! Det normala är att vara gravid och amma. Mensen är ju en signal om att det är dags att bli gravid igen, fortsätter hon.

Helena Kopp Kallner är kritisk till att många kvinnor fortfarande tar p-piller med en veckas uppehåll, eftersom det är så pillerkartorna är markerade. Hon och många andra läkare rekommenderar det som kallas långcykelanvändning, att man tar p-piller kontinuerligt tills man får en genombrottsblödning. Då gör man uppehåll i fyra dagar.

Det ger bättre humör och mindre blödningar. – Det bästa är att ta p-piller kontinuerligt. Det finns inga nackdelar med det, tvärtom. Vi måste ha fokus på vad som är bäst för kvinnan, hur man minskar problem med blödning, smärta och begränsningar av vardagslivet på bästa sätt, säger hon.

P-pillrens svaghet är att det är så lätt att glömma bort att ta dem, eller att man avstår från dem när man upplever att de ger biverkningar. Många oönskade graviditeter har uppkommit samtidigt som det ligger p-piller i byrålådan. – Vi som arbetar med kvinnor och preventivmedel har fokus på att komma bort från p-pilleranvändning och istället föreslå hormonella preventivmedel som p-stav eller spiral.

Det är inte för att p-piller kan ge humörsvängning utan för att preventivmedel som man inte behöver komma ihåg att ta är mycket effektivare, säger Inger Sundström Poromaa. Siffror från Socialstyrelsen visar på en tydlig trend: Under år 2016 valde drygt 13 000 flickor mellan 15 och 19 år att sätta in en spiral eller p-stav.

Jämfört med 2013 är det en ökning med 46 procent. Under samma period minskade antalet flickor i samma ålder som hämtade ut p-piller med 13 procent. Det finns stort behov av fortsatt forskning om hur p-piller påverkar kvinnors livskvalitet. Det är dock svårt att få finansiering. Forskarna har också växande problem med att rekrytera försökspersoner till kliniska studier, människor är allt mer upptagna och allt färre vill ta sig tid att delta i forskningsprojekt.

– Jag skulle vilja göra en studie om vilka p-piller som ger minst humörpåverkan på kvinnor som lider av psykisk ohälsa. Det är ett jättestort problem för dem och vi behöver mer kunskap för att kunna ge dem bra råd, säger Inger Sundström Poromaa.
Visa hela svaret

Kan män ta p-piller?

Vad händer om en kille äter ett p – piller? Är det farligt? Det händer inget särskilt, mer än att han får i sig lite kvinnliga könshormoner.
Visa hela svaret