Måste Temperaturen Stiga Vid Graviditet?

Måste Temperaturen Stiga Vid Graviditet
Normal kroppstemperatur – Vårdhandboken Denna text gäller även barn Hos alla människor varierar kroppstemperaturen över dygnet. Morgontemperaturen är cirka 0,2 o –1,0 o C lägre än temperaturen på eftermiddagen/kvällen (klockan 17–19). Under natten sjunker temperaturen för att vara som lägst vid 3–4-tiden.

 1. Dygnsvariationen bibehålls även vid feber.
 2. Med kärntemperatur (central temperatur) avses temperaturen i kroppens inre, det vill säga i brösthålan, bukhålan och huvudet.
 3. Den är relativt konstant även om temperaturen i omgivningen ändras.
 4. Vid kraftig fysisk aktivitet, chock eller under extrema omgivningsförhållanden kan temperaturen skilja sig mellan organen.

Kärntemperaturen varierar från person till person inom individuellt bestämda gränser beroende på ålder, hormonella faktorer och fysisk aktivitet. Äldre personer kan vara känsliga för svängningar i omgivningens temperatur och äldre personer med demenssjukdom och/eller stort behov av hjälp i det dagliga livet kan ha lägre kroppstemperatur än yngre.

 • Vid ägglossning och fram till menstruationen höjs temperaturen med cirka 0,2 o –0,5 o C.
 • Under hela graviditeten är kroppstemperaturen förhöjd.
 • Efter klimakteriet sjunker kroppstemperaturen hos kvinnor med några tiondelar.
 • Om produktionen av sköldkörtelhormonet tyroxin ökar, till exempel vid giftstruma, höjs kroppstemperaturen långsamt under flera veckor.

Vid hård fysisk påfrestning, framför allt i en varm omgivning, kan kroppstemperaturen öka tillfälligt upp mot 38 o – 40 o C. Med perifer temperatur avses temperaturen i ytliga kroppsdelar, det vill säga i huden, subkutan vävnad och fett. Den perifera temperaturen påverkas av omgivningens temperatur och varierar kraftigt mellan olika mätställen beroende på om hudens kärl är utvidgade eller sammandragna.

Perifer temperatur ska därför inte användas för att mäta kärntemperaturen. Märtha Sund-Levander, docent, bitr. professor, Avd. för omvårdnad, Institutionen för medicin och vård, Medicinska Fakulteten, Linköpings Universitet Carl-Johan Fraenkel, hygienläkare, infektionsläkare, Vårdhygien Skåne och Infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd. Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.
Visa hela svaret

Måste tempen gå upp vid graviditet?

Det är sannolikt en medfödd skyddsmekanism att kroppen »ställer om« temperaturregleringen. Vid ansträngning upp till submaximal nivå (en pulsnivå på runt 160 hos en 30-åring) reagerade de gravida kvinnorna med att temperaturstegringen helt uteblev, till skillnad från en temperaturstegring när de inte var gravida.
Visa hela svaret

Vad händer med temperaturen när man är gravid?

Efter ägglossningen stiger temperaturen på grund av att hormonet progesteron frigörs i kroppen. Om en befruktning sker fortsätter produktionen av progesteron för att stödja fostrets utveckling. Detta gör att temperaturen förblir hög efter den förväntade mensen.
Visa hela svaret

När stiger kroppstemperaturen?

Vad är feber? – Kroppstemperaturen regleras av temperaturcentrum i hjärnan som sitter i hypotalamus. Det fungerar som en termostat som höjer temperaturen när det kommer signaler från olika feberframkallande substanser och faktorer. En högre temperatur innebär att det bildas fler vita blodkroppar som gör immunförsvaret mer effektivt, men feberns betydelse och mekanismerna bakom febern är inte helt kartlagda.

 1. Feber är ofta ett av flera symptom i samband med infektioner och olika sjukdomar, men du kan även ha en förhöjd kroppstemperatur utan att vara sjuk.
 2. Roppstemperaturen stiger tillfälligt när du är fysiskt aktiv och brukar vara högre på kvällen än tidigt på morgonen.
 3. Vikt, ålder, årstid och klimat påverkar också.

Även hormoner kan spela in – det är vanligt att få högre kroppstemperatur vid mens och under graviditet, När du når en viss gräns för feber innebär det inte per definition att du är eller känner dig sjuk. Barn får lättare feber än vuxna, men det behöver inte betyda att det rör sig om en allvarlig infektion.
Visa hela svaret

Hur snabbt stiger temperaturen efter ägglossning?

Tecken på att ägglossning HAR skett: – 1. Temperaturökning Din kroppstemperatur påverkas av olika faktorer, bland annat i vilken fas i din du befinner dig. Hormonförändringarna som sker under menscykeln påverkar temperaturen och om du mäter temperaturen regelbundet under din cykeln kan du identifiera att ägglossning har inträffat.

 1. Man mäter det som kallas basal kroppstemperatur, vilket är den temperatur du har när du är helt utvilad (efter minst 5 timmars sömn) och du mäter den på morgonen innan du hunnit stiga upp ur sängen.
 2. Du behöver använda en specifik basaltermometer som visar två decimaler eftersom det ofta handlar om små temperaturskiftningar ().

Denna metod kräver också att du mäter minst 5 dagar i veckan hela menscykeln igenom för att kunna se förändringar under cykeln. Din temperatur är som allra lägst när du har mens och dagen innan ägglossning och ökar sedan direkt efter ägglossningen. För att bekräfta att ägglossning har skett måste temperaturökningen hålla i sig i tre dagar.

 1. Temperaturökningen beror på att progesteronnivån stiger efter ägglossningen (progesteron påverkar värmebildningen/temperaturregleringen i kroppen) Om du blir gravid kommer progesteronnivån och din temperatur att förbli förhöjd.
 2. Om du inte blir gravid kommer progesteronnivån att sjunka och då även din temperatur.2.

Stigande progesteronnivå När du har haft ägglossning skrumpnar själva blåsan som ägget låg i ihop men blåsan ligger kvar i äggstocken till nästa mens. Denna blåsa kallas för gulkropp och den producerar måttliga mängder östrogen men framför allt höga nivåer av progesteron.

 • En hög progesteronnivå är alltså ett säkert tecken på att ägglossning har skett, men detta kan bara mätas genom blod- eller urinprov och testet bör göras 7 dagar efter din ägglossning då progesteronnivån är som högst.
 • Det är alltså en ganska krånglig metod, särskilt om du inte vet exakt när du ägglossar.
You might be interested:  Hudvård Att Undvika Vid Graviditet?

Urintest som kan tas hemma finns, men tyvärr än så länge inte i Europa. Om du ska ta ett blodprov för att kolla progesteronnivån, kom ihåg att utgå ifrån DIN ägglossning! Oftast sägs det att detta blodprov ska tas på dag 21 i menscykeln, men det är baserat på att du har ägglossat exakt på dag 14 i din menscykel vilket långt ifrån alla gör.3.

Mens Att du får mens är oftast ett tecken på att du har haft ägglossning, framförallt om du har en regelbunden cykel. Oavsett hur lång din cykel är, så ägglossar du normalt 11-15 dagar innan mensen kommer. Men även om du får mens kan du inte vara 100% säker på att en ägglossning faktiskt har skett. I vissa fall kan du ha byggt upp din livmoderslemhinna utan att ett ägg mognar och/eller lossnar.

När hormonnivåerna inte längre kan upprätthålla slemhinnan kollapsar den och du får en så kallad,
Visa hela svaret

Är man varmare som gravid?

Vi har och har haft en fin sommar i Sverige. Och varmt! Vissa dagar och nätter har varit väldigt varma och som gravid kan det vara svårt att få bra sömn av många anledningar. Är det varmt så kan det bli ännu svårare att få sin välbehövda återhämtning på natten.

Under en graviditet ökar blodvolymen i din kropp och därför ökar även din puls. Hormonförändringen i kroppen gör också att blodkärlen i kroppen bli mer elastiska och allt detta ökar blodflödet i kroppen och ut till huden. Det i sin tur gör att kroppstemperaturen höjs och många gravida personer känner sig extra varma.

Svettningar ökar för det är kroppens egen åtgärd för att kyla ner den. Som gravid har man också ibland svårare att andas, på grund av den växande magen. Ett lågt järnvärde kan också påverka din andning, det kan kännas som du får lättare “lufthunger” och måste ta stora djupa andetag.

Försök att hålla den varma luften ute ur hemmet. Håll persienner/rullgardiner neddragna. Det kan kännas lockande att ha öppna fönster för att få in friskare luft men är temperaturen ute högre än inne så kommer det värma upp ditt hem mer, till exempel mellan klockan 11 och 18. Använd hellre fläktar som gör att inomhusluften känns lite svalare. På morgonen eller sent på kvällen (när ute-tempen är lägre) kan du med fördel ha öppna fönster. Blöt ner handdukar, vrid ur och lägg på din kropp. Att lägga dem på både fötter och huvud kan hjälpa för att kyla ner hela kroppen. Även på din mage kan det kännas skönt. Undvik stor kroppsrörelse. Avvakta med storstädning och fysisk träning under de varmaste dagarna. Om du tränar i lokaler som är tempererade, stanna gärna där en stund efter eventuell träning tills din kropp återgått till sin normala kroppstemperatur. Drick mycket. Det kan kännas lockande att dricka väldigt kallt. Och ja, det kan vara skönt med några riktigt kalla klunkar. Men om du dricker stor mängd riktigt kall dryck, så kommer din kropp producera mer värme för att ta hand om all den kalla drycken. Så försök dricka rumstempererad dryck eller något lite kallare än så.

Visa hela svaret

Hur mycket ökar temperaturen gravid?

Normal kroppstemperatur Denna text gäller även barn Hos alla människor varierar kroppstemperaturen över dygnet. Morgontemperaturen är cirka 0,2 o –1,0 o C lägre än temperaturen på eftermiddagen/kvällen (klockan 17–19). Under natten sjunker temperaturen för att vara som lägst vid 3–4-tiden.

 1. Dygnsvariationen bibehålls även vid feber.
 2. Med kärntemperatur (central temperatur) avses temperaturen i kroppens inre, det vill säga i brösthålan, bukhålan och huvudet.
 3. Den är relativt konstant även om temperaturen i omgivningen ändras.
 4. Vid kraftig fysisk aktivitet, chock eller under extrema omgivningsförhållanden kan temperaturen skilja sig mellan organen.

Kärntemperaturen varierar från person till person inom individuellt bestämda gränser beroende på ålder, hormonella faktorer och fysisk aktivitet. Äldre personer kan vara känsliga för svängningar i omgivningens temperatur och äldre personer med demenssjukdom och/eller stort behov av hjälp i det dagliga livet kan ha lägre kroppstemperatur än yngre.

Vid ägglossning och fram till menstruationen höjs temperaturen med cirka 0,2 o –0,5 o C. Under hela graviditeten är kroppstemperaturen förhöjd. Efter klimakteriet sjunker kroppstemperaturen hos kvinnor med några tiondelar. Om produktionen av sköldkörtelhormonet tyroxin ökar, till exempel vid giftstruma, höjs kroppstemperaturen långsamt under flera veckor.

Vid hård fysisk påfrestning, framför allt i en varm omgivning, kan kroppstemperaturen öka tillfälligt upp mot 38 o – 40 o C. Med perifer temperatur avses temperaturen i ytliga kroppsdelar, det vill säga i huden, subkutan vävnad och fett. Den perifera temperaturen påverkas av omgivningens temperatur och varierar kraftigt mellan olika mätställen beroende på om hudens kärl är utvidgade eller sammandragna.

Perifer temperatur ska därför inte användas för att mäta kärntemperaturen. Märtha Sund-Levander, docent, bitr. professor, Avd. för omvårdnad, Institutionen för medicin och vård, Medicinska Fakulteten, Linköpings Universitet Carl-Johan Fraenkel, hygienläkare, infektionsläkare, Vårdhygien Skåne och Infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd. Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.
Visa hela svaret

När går temperaturen ner innan mens?

Generellt under follikulärfasen (första dagen på mensen till ägglossningen) bör temperaturen ligga under medellinjen* och vara ungefär mellan 35,75–36,40 °C. Under lutealfasen (från ägglossning till mens ) frigörs progesteron i kroppen som höjer temperaturen över medellinjen. Då ligger den ungefär mellan 36,40–36,90 °C.
Visa hela svaret

You might be interested:  Utslag I Ansiktet Under Graviditet?

Vad är för låg kroppstemperatur?

“Dags att bedöma feber på nytt sätt” forskning Måste Temperaturen Stiga Vid Graviditet För att kunna bedöma vad som är feber måste man veta individens normaltemperatur. I synnerhet för äldre är den ofta betydligt lägre än 37 grader. Arkivbild: Mostphotos. Kroppstemperaturen är individuell och den normala temperaturen kan vara så låg som 35-36 grader särskilt hos äldre.

 1. Det innebär att man kan ha feber långt innan termometern visar 38°C.
 2. Biomedicinska analytikern Ewa Grodzinsky förklarar varför vi behöver ett nytt synsätt på vad som är feber.
 3. Feber är en av vitalparametrarna som används för bedömning av hälsostatus.
 4. Tillsammans med hosta anges feber till exempel som det vanligaste symtomet vid covid-19.

Men vad räknas egentligen som feber? Normen är att 37°C är den normala temperaturen och den ska stiga till 38 eller över för att räknas som att man är sjuk. Det här stämmer inte alls för alla enligt forskning som gjorts av Ewa Grodzinsky, biomedicinsk analytiker och docent i biomedicinsk laboratorievetenskap och Märta Sund Levander, specialistsjuksköterska och biträdande professor vid Linköpings universitet. Måste Temperaturen Stiga Vid Graviditet Ewa Grodzinsky, docent i biomedicinsk laboratorievetenskap, har forskat om feber. Foto: privat. — De flesta har vanligtvis en lägre kroppstemperatur än 37 och äldre kan ha så lågt som 35 som sin normaltemperatur. Om man inte utgår från individuella värden är risken stor att missa feber som kan tyda på en allvarlig infektion, säger Ewa Grodzinsky.
Visa hela svaret

Är det normalt att ha 36 grader?

Vad är normal kroppstemperatur? – Vår normala kroppstemperatur varierar från person till person. Hos vuxna brukar den ligga mellan 36 och 37,8 grader.
Visa hela svaret

Har man Lägre temp på morgonen?

Faktorer/mekanismer som reglerar kroppstemperaturen – Normal kroppstemperatur, cirka 37 grader (alla temperaturangivelser i utbildningen avser grader Celsius), varierar med individ, tid på dygnet, fysisk ansträngning, födointag och för kvinnor med fas under menstruationscykeln. Kroppstemperaturen är normalt lägst under tidig morgon 36,0–37,1 grader och högst under sen eftermiddag 36,3–37,4 grader. Den sanna kroppstemperaturen definieras som temperaturen i arteria pulmonalis, vilken dock inte är åtkomlig för mätning såvida man inte har en pulmonaliskateter på plats. I stället får man använda indirekta mätpunkter för temperaturmätning. Esofagus ger bäst korrelation till arteria pulmonalis, därefter kommer rektum, urinblåsa och trumhinna med relativt god korrelation och sedan i fallande ordning oral och axillär temperaturmätning. Kvinnor och män har, trots ett antal fysiologiska och morfologiska skillnader, negligerbara skillnader i termoregulation. Däremot uppvisar kvinnor under sin menstruationscykel tydliga skillnader i kroppstemperatur. I den sena follikelfasen ligger kroppstemperaturen 0,3 grader och i lutealfasen 0,7 grader högre än under tidig follikelfas. Äldre, från 65 år och uppåt, oavsett kön, har en försämrad termoregulation. Deras förmåga att vasodilatera vid stigande, och att vasokonstringera vid sjunkande kroppstemperatur är påtagligt nedsatt, likaså deras huttringsförmåga. Människan är termoneutral vid en omgivningstemperatur på 27 grader, vilket innebär att en i övrigt frisk person kan vid den temperaturen bibehålla sin kroppstemperatur på 37 grader utan kläder. Under normala omständigheter, utan extrema omgivningstemperaturer, kontrolleras kroppstemperaturen inom snäva ramar. Perifera termoreceptorer i huden, centrala receptorer i ryggmärgen, i och omkring abdominala viscera, omkring de stora kärlen i övre abdomen och i thorax sänder signaler via ryggmärgen till temperaturregelringscenter i hypotalamus. Svaret vid för hög temperatur är vasodilatation och svettning medan det vid sjunkande kroppstemperatur är perifer vasokonstriktion och huttring. Vasokonstriktionen börjar perifert i fingrar och tår för att sedan sprida sig mera centralt. Vasokonstriktionen ökar den centrala blodvolymen och bidrar till en relativ överfyllnad som tillsammans med nedkylning av njurarna och åtföljande läckage av natrium leder till kyldiures. Huttringen är en kombination av synkroniserade och osynkroniserade kontraktioner av agnostiska och antagonistiska muskelgrupper. Huttringen styrs autonomt och startar som en förhöjd tonus i muskulaturen redan när kärntemperaturen sjunkit med 0,3 grader, för att sedan gå över i synlig huttring som i sin extrema form vid cirka 35 grader är så uttalad att den drabbade formligen skakar av kyla. Huttring kan öka metabolismen med upp till fem gånger jämfört med vilovärdet och är en viktig faktor i att bibehålla kroppens kärntemperatur. Skador, sjukdomar och droger kan störa, eller slå ut signalerna till och från hypotalamus och helt eller delvis slå ut både vasokonstriktion och huttring. Testa din medicinska kunskap i NetdoktorPro:s fortbildning om perioperativ hypotermi, framtagen tillsammans med överläkare Helge Brändström >> Fortbildning för läkare
Visa hela svaret

Kan man ha en temperaturhöjning utan ägglossning?

Detta är en mycket viktig funktion för personer med t. ex. PCOS, eftersom man då kan få så kallade ‘falska’ LH-stegringar, där LH-nivåerna stiger i kroppen men ägget inte släpper (vilket också gör att ingen temperaturökning sker eftersom progesteronet inte frigjorts).
Visa hela svaret

Hur många dagar efter ägglossning kan man plussa?

Graviditetstest När du är gravid bildas ett hormon som heter hCG i kroppen. Ett graviditetstest mäter hur mycket hCG det finns i urin. Testet kan ge ett snabbt svar om graviditet. Måste Temperaturen Stiga Vid Graviditet Ett graviditetstest kan ge svar på om en person är gravid eller inte. Du kan få ett säkert svar ungefär vid den tid då din mens skulle ha kommit. Du kan köpa graviditetstest till exempel på apotek, i många mataffärer eller på internet. Det går också att göra graviditetstest på en barnmorskemottagning, eller vårdcentral.

Där kostar det oftast ingenting. På vissa mottagningar behöver du boka tid för besöket, andra har drop-in-tider. Du kan gå till vilken mottagning du vill i hela Sverige. Här kan du, Många mottagningar kan du kontakta genom att, Det finns olika sorters tester. Det är olika hur känsliga testerna är och hur tidigt de kan ge svar.

Det finns inte tillräckligt av hormon hCG om du gör testet för tidigt.

Så gott som alla tester visar ett säkert svar samma dag som mensen skulle ha kommit. Om du inte vet när mensen ska komma kan du göra ett graviditetstest tre veckor efter ett oskyddat slidsamlag, eller ett försök till befruktning. Det är samma tider som gäller om du går till en mottagning för att göra graviditetstest.

You might be interested:  Varför Tappar Man Hår Efter Graviditet?

Det finns särskilda test som går att göra redan innan mensen har uteblivit. På förpackningen kan du läsa mer om vad som gäller för just det test du använder. När ett ägg har blivit befruktat och moderkakan har bildats börjar den utsöndra hormonet hCG. Ungefär vid tiden för nästa mens finns det så mycket hCG i kroppen att det kan mätas i urinen.

 • Alla graviditetstester ger svar om graviditet genom att mäta hCG.
 • Det finns många olika graviditetstester och det kan skilja lite hur de fungerar.
 • Det går att kissa i en mugg och doppa en sticka i kisset, eller hålla i stickan och kissa på den direkt.
 • I bruksanvisningen står det vad som gäller.
 • Testerna på mottagningarna fungerar på samma sätt som de du köper själv.

Ett graviditetstest kan se ut ungefär som en plastpinne, penna eller pappsticka. Alla test suger upp kiss för att mäta hCG. Efter att testet har fått kiss på sig ska det ligga platt. Inom en viss tid går det att läsa av resultatet. Du kan få hjälp att tolka resultatet om du gör testet på en vårdmottagning.

 • Svaret på testet brukar komma efter några minuter.
 • Det står i instruktionerna vilken tid som gäller för testet.På de flesta texter visas ett så kallat kontrollstreck.
 • Det betyder att du har gjort testet rätt.
 • Graviditeten visas sedan genom att det bildas ett streck till bredvid kontrollstrecket.
 • Det finns också digitala tester som visar resultatet med en symbol eller text.

Går det att lita på testerna? Ett graviditetstest anses vara mycket säkert om du följer instruktionerna i bruksanvisningen. Visar testet tydligt på en graviditet kan du lita på att det är rätt. Testerna på vårdmottagningarna visar lika säkert resultat som de du kan köpa själv.

Det kan finnas förhöjda nivåer med hCG i en månad efter ett eller en, Efter ett graviditetstest är det vanligt med många olika känslor. Du kanske känner glädje, lättnad, förvirring, sorg eller inget speciellt. Ibland växlar känslorna. Inget är rätt eller fel att känna efter ett graviditetstest. Kontakta en om du har frågor eller funderingar efter ett graviditetstest.

Kristin Rohman, 1177.se, nationella redaktionen Anne-Charlotte Jonsson, samordningsbarnmorska, Mödrahälsovårdsenheten, Stockholm Emma Hasselgren, 1177.se, nationella redaktionen : Graviditetstest
Visa hela svaret

Har man högre temp på kvällen?

Kroppens temperatur varierar – Den normala kroppstemperaturen hos vuxna varierar från person till person, men brukar ligga mellan 36 och 37,8 grader. På kvällen är temperaturen lite högre än på morgonen. Barn har oftast högre temperatur än vuxna. Generellt kan man säga att temperaturer över omkring 38 grader hos vuxna är feber.

 1. Det viktigaste är egentligen inte temperaturen i sig, utan det är hur man mår för övrigt som avgör om man är sjuk.
 2. Särskilt äldre människor kan ha allvarliga infektioner utan att reagera med ökad kroppstemperatur.
 3. Man kan få högre kroppstemperatur utan att vara sjuk, till exempel när man idrottar.
 4. Vinnor har något högre kroppstemperatur efter ägglossningen fram till menstruationen.

Barn som leker livligt kan också få högre temperatur.
Visa hela svaret

Hur mycket stiger kroppstemperaturen när man är gravid?

Normal kroppstemperatur Denna text gäller även barn Hos alla människor varierar kroppstemperaturen över dygnet. Morgontemperaturen är cirka 0,2 o –1,0 o C lägre än temperaturen på eftermiddagen/kvällen (klockan 17–19). Under natten sjunker temperaturen för att vara som lägst vid 3–4-tiden.

Dygnsvariationen bibehålls även vid feber. Med kärntemperatur (central temperatur) avses temperaturen i kroppens inre, det vill säga i brösthålan, bukhålan och huvudet. Den är relativt konstant även om temperaturen i omgivningen ändras. Vid kraftig fysisk aktivitet, chock eller under extrema omgivningsförhållanden kan temperaturen skilja sig mellan organen.

Kärntemperaturen varierar från person till person inom individuellt bestämda gränser beroende på ålder, hormonella faktorer och fysisk aktivitet. Äldre personer kan vara känsliga för svängningar i omgivningens temperatur och äldre personer med demenssjukdom och/eller stort behov av hjälp i det dagliga livet kan ha lägre kroppstemperatur än yngre.

 • Vid ägglossning och fram till menstruationen höjs temperaturen med cirka 0,2 o –0,5 o C.
 • Under hela graviditeten är kroppstemperaturen förhöjd.
 • Efter klimakteriet sjunker kroppstemperaturen hos kvinnor med några tiondelar.
 • Om produktionen av sköldkörtelhormonet tyroxin ökar, till exempel vid giftstruma, höjs kroppstemperaturen långsamt under flera veckor.

Vid hård fysisk påfrestning, framför allt i en varm omgivning, kan kroppstemperaturen öka tillfälligt upp mot 38 o – 40 o C. Med perifer temperatur avses temperaturen i ytliga kroppsdelar, det vill säga i huden, subkutan vävnad och fett. Den perifera temperaturen påverkas av omgivningens temperatur och varierar kraftigt mellan olika mätställen beroende på om hudens kärl är utvidgade eller sammandragna.

Perifer temperatur ska därför inte användas för att mäta kärntemperaturen. Märtha Sund-Levander, docent, bitr. professor, Avd. för omvårdnad, Institutionen för medicin och vård, Medicinska Fakulteten, Linköpings Universitet Carl-Johan Fraenkel, hygienläkare, infektionsläkare, Vårdhygien Skåne och Infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd. Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.
Visa hela svaret

Vad räknas som feber gravid?

Är feber skadligt för fostret? – Under den första trimestern kan hög feber (38,5 grader eller mer) öka risken för fosterskada. Om du får feber som överskrider 38 grader bör du sänka febern med paracetamol. Du kan använda paracetamol i alla skeden av graviditeten enligt doseringsanvisningarna för vuxna.
Visa hela svaret

Kan man få feber under förlossning?

Feber under förlossning är relativt vanligt. Utan EDA är andelen 1 – 2,4 % och med EDA 1,6 – 10 %. Chorioamnionit förekommer i 1 – 2 % av förlossningarna i fullgången tid och i 5 – 10 % hos prematurer. Maternell feber under förlossningen ökar risken för cerebral pares (CP) hos barnet.
Visa hela svaret