Knöl I Magen Efter Graviditet?

Knöl I Magen Efter Graviditet
Rektusdiastas – delade magmuskler efter graviditet Innehållet gäller Västerbotten I takt med att magen växer under en graviditet ökar avståndet mellan de raka magmusklerna för att ge plats till den växande livmodern. Efter förlossningen börjar magmusklerna dra ihop sig igen.

Rektusdiastas innebär att bindväven mellan musklerna förblir uttänjd så att avståndet mellan musklerna blir för stort. Det kan kännas obehagligt, men är inte farligt. Hur stort eller litet avståndet mellan musklerna hinner bli innan barnet eller barnen föds är individuellt. Inom två till tolv månader efter förlossningen har musklerna vanligtvis dragit ihop sig till sin ordinarie position.

Om avståndet mellan musklerna är mer än tre centimeter innebär det rektusdiastas och kallas också delade magmuskler. Har du delade magmuskler kan du ha ett eller flera av följande symtom:

Din mage putar utåt. Dina magmuskler känns svagare. Du har problem med bäckenbotten. Du har problem med ländryggen. Det känns obehagligt om du trycker mot magen. Du kan ha problem med urininkontinens. Du har svårt att utföra vissa sportaktiviteter.

Ta kontakt med en fysioterapeut eller barnmorska på din hälsocentral för att få råd eller för att få hjälp med ett träningsprogram. Har du stora besvär ska du kontakta din hälsocentral. En läkare gör då en bedömning om du behöver remiss till en specialist inom kirurgi.

 1. Det är viktigt att träna om du har rektusdiastas.
 2. Fokusera på övningar för bäckenbotten, ryggmusklerna samt de sneda bukmuskerna.
 3. Genom sådan träning kan rektusdiastasen minska.
 4. Övningarna hjälper också till att förebygga urininkontinens och ryggproblem både under och efter graviditeten.
 5. Det är viktigt att aktivera bäckenbotten i samband med all magmuskelträning.

Börja därför både med och med statisk träning av den tvära djupa bukmuskeln och de sneda bukmusklerna. Du kan till exempel göra sneda situps. Det är inte farligt att träna de raka bukmusklerna vid rektusdiastas. Däremot gör det mindre nytta om rektusdiastasen är stor eftersom den typen av träning är svår att genomföra när de raka bukmusklerna har skjutits åt sidorna.

Var noga med att magen förblir platt och inte putar utåt vid övningarna. Efterhand kan du börja med mer belastande träning, till exempel olika varianter av situps på golvet eller med hjälp av olika redskap. Till en början kan du hålla ihop de raka bukmusklerna med hjälp av en gördel under träningen. Operation Du kan behöva en operation om du har stora besvär av rektusdiastas, men det är ovanligt.

Vid en operation försnävar läkaren den uttänjda bindväven så att musklerna återtar sin ordinarie position. Inför en eventuell operation är det viktigt att ta reda på om dina symtom går att koppla just till din rektusdiastas. Därför blir du alltid undersökt av en läkare för att ta reda på om symtomen kan ha andra orsaker.

Innan en operation ska du ha prövat ett specifikt träningsprogram och inte tänkt föda fler barn. Vad beror rektusdiastas på? Det finns flera orsaker till rektusdiastas. De flesta som får det har varit gravida och fött ett eller flera barn. Ju fler graviditeter du genomgår desto större är risken för rektusdiastas och hur mycket du går upp under graviditeten spelar också roll.

Du kan också få rektusdiastas efter en kraftig viktnedgång. Delade magmuskler kan vara ärftligt. Det finns inga vetenskapliga bevis för att det går att förebygga rektusdiastas. Risken att få delade magmuskler ökar om något av följande stämmer in på dig:

Du har svag bindväv. Du har gjort bukkirurgi. Du har genomgått en fetmaoperation eller på annat sätt gått ned väldigt mycket i vikt. Du har gått upp mycket i vikt under en graviditet. Du har varit gravid med tvillingar, trillingar eller fyrlingar. Du har fött stora barn. Du har fött barn med kejsarsnitt. Du har fött barn flera gånger.

You might be interested:  Hur Många Trimestrar Består En Graviditet Av?

Rektusdiastas kan också kallas för delade eller separerade magmuskler eller magmuskeldelning. Rectus betyder raka och kommer från rectus abdominis, som är det latinska namnet på den raka bukmuskeln. Diastas betyder delning. Det är alltså bindväven mellan dessa magmuskler som blir uttöjd och en bred bindvävsplatta blir kvar mellan de två raka magmusklerna.
Visa hela svaret

Vad är Diastas?

Diastas, eller rectusdiastas, är den medicinska termen för muskeldelning som är mycket vanligt under en graviditet. Under graviditeten delar sig den raka bukmuskeln för att göra plats åt den växande livmodern. Av denna anledning ska inte den raka bukmuskeln tränas under graviditeten eftersom det kan riskera att delningen blir större. Det viktiga att känna till är vad som sker med delningen efter förlossningen. Målet är att muskeln ska återgå till sin ursprungliga position men det är inte alltid den gör det. Kroppen självläker under de första åtta veckorna efter förlossningen. Därefter stagnerar återgången och då är det alltså träning som hjälper.

Träning av den djupa bålmuskeln direkt efter förlossning hjälper till att täta ihop delningen. Det är viktigt att man gör den träningen först, innan man går på träning av den raka bukmuskeln (vilket är i stort sett alla bålövningar du kan komma på, på rak arm). Som jag har sagt förut: ladda hem MammaMage-appen och börja öva med den direkt efter förlossningen.

Studier har visat att kvinnor som börjar träna bäckenbotten och bålmuskler 6-18 timmar efter förlossningen får en förbättrad återgång av sin diastas jämfört med kvinnor som inte gjorde det.
Visa hela svaret

Hur vet man att man har Diastasis?

Rektusdiastas – delade magmuskler efter graviditet Innehållet gäller Västerbotten I takt med att magen växer under en graviditet ökar avståndet mellan de raka magmusklerna för att ge plats till den växande livmodern. Efter förlossningen börjar magmusklerna dra ihop sig igen.

 • Rektusdiastas innebär att bindväven mellan musklerna förblir uttänjd så att avståndet mellan musklerna blir för stort.
 • Det kan kännas obehagligt, men är inte farligt.
 • Hur stort eller litet avståndet mellan musklerna hinner bli innan barnet eller barnen föds är individuellt.
 • Inom två till tolv månader efter förlossningen har musklerna vanligtvis dragit ihop sig till sin ordinarie position.

Om avståndet mellan musklerna är mer än tre centimeter innebär det rektusdiastas och kallas också delade magmuskler. Har du delade magmuskler kan du ha ett eller flera av följande symtom:

Din mage putar utåt. Dina magmuskler känns svagare. Du har problem med bäckenbotten. Du har problem med ländryggen. Det känns obehagligt om du trycker mot magen. Du kan ha problem med urininkontinens. Du har svårt att utföra vissa sportaktiviteter.

Ta kontakt med en fysioterapeut eller barnmorska på din hälsocentral för att få råd eller för att få hjälp med ett träningsprogram. Har du stora besvär ska du kontakta din hälsocentral. En läkare gör då en bedömning om du behöver remiss till en specialist inom kirurgi.

 1. Det är viktigt att träna om du har rektusdiastas.
 2. Fokusera på övningar för bäckenbotten, ryggmusklerna samt de sneda bukmuskerna.
 3. Genom sådan träning kan rektusdiastasen minska.
 4. Övningarna hjälper också till att förebygga urininkontinens och ryggproblem både under och efter graviditeten.
 5. Det är viktigt att aktivera bäckenbotten i samband med all magmuskelträning.
You might be interested:  Ont I Höfterna Tidig Graviditet?

Börja därför både med och med statisk träning av den tvära djupa bukmuskeln och de sneda bukmusklerna. Du kan till exempel göra sneda situps. Det är inte farligt att träna de raka bukmusklerna vid rektusdiastas. Däremot gör det mindre nytta om rektusdiastasen är stor eftersom den typen av träning är svår att genomföra när de raka bukmusklerna har skjutits åt sidorna.

Var noga med att magen förblir platt och inte putar utåt vid övningarna. Efterhand kan du börja med mer belastande träning, till exempel olika varianter av situps på golvet eller med hjälp av olika redskap. Till en början kan du hålla ihop de raka bukmusklerna med hjälp av en gördel under träningen. Operation Du kan behöva en operation om du har stora besvär av rektusdiastas, men det är ovanligt.

Vid en operation försnävar läkaren den uttänjda bindväven så att musklerna återtar sin ordinarie position. Inför en eventuell operation är det viktigt att ta reda på om dina symtom går att koppla just till din rektusdiastas. Därför blir du alltid undersökt av en läkare för att ta reda på om symtomen kan ha andra orsaker.

 • Innan en operation ska du ha prövat ett specifikt träningsprogram och inte tänkt föda fler barn.
 • Vad beror rektusdiastas på? Det finns flera orsaker till rektusdiastas.
 • De flesta som får det har varit gravida och fött ett eller flera barn.
 • Ju fler graviditeter du genomgår desto större är risken för rektusdiastas och hur mycket du går upp under graviditeten spelar också roll.

Du kan också få rektusdiastas efter en kraftig viktnedgång. Delade magmuskler kan vara ärftligt. Det finns inga vetenskapliga bevis för att det går att förebygga rektusdiastas. Risken att få delade magmuskler ökar om något av följande stämmer in på dig:

Du har svag bindväv. Du har gjort bukkirurgi. Du har genomgått en fetmaoperation eller på annat sätt gått ned väldigt mycket i vikt. Du har gått upp mycket i vikt under en graviditet. Du har varit gravid med tvillingar, trillingar eller fyrlingar. Du har fött stora barn. Du har fött barn med kejsarsnitt. Du har fött barn flera gånger.

Rektusdiastas kan också kallas för delade eller separerade magmuskler eller magmuskeldelning. Rectus betyder raka och kommer från rectus abdominis, som är det latinska namnet på den raka bukmuskeln. Diastas betyder delning. Det är alltså bindväven mellan dessa magmuskler som blir uttöjd och en bred bindvävsplatta blir kvar mellan de två raka magmusklerna.
Visa hela svaret

Hur vanligt är rektusdiastas?

Ett år efter förlossningen har drygt 30 procent av kvinnorna fortfarande en delning av de tvärgående magmusklerna, så kallad rektusdiastas.
Visa hela svaret

Vad menas med Barnsängsfeber?

Utbrott av barnsängsfeber på två förlossningsavdelningar Barnsängsfeber, eller puerperalsepsis, är en invasiv genital infektion som drabbar den nyförlösta kvinnan. Flera olika bakterier kan ge upphov till puerperalsepsis, men klassisk barnsängsfeber orsakas av grupp A-streptokocker (GAS).

Den kliniska bilden domineras av feber, frossa och buksmärta som debuterar under de första dygnen efter förlossning. Sambandet med smitta överförd via sjukvårdspersonal upptäcktes redan av Ignaz Semmelweis i Wien under 1840-talet. Att förlossningsläkarna desinficerade händerna med klorkalk visade sig ha dramatiska effekter för att minska smittspridningen, och detta beskrivs ofta som startpunkten för det som i dag kallas vårdhygien.

Barnsängsfeber är i dag ett relativt ovanligt, men möjligen underrapporterat, tillstånd. Enligt en tidigare artikel i Läkartidningen anmäldes 9 fall av barnsängsfeber till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag under åren 2010–2014, vilket förstås inte är samtliga inträffade fall.

 • Folkhälsomyndighetens statistik visar att 35 fall av invasiv GAS-infektion anmäldes som barnsängsfeber säsongen juli 2016–juni 2017 och juli 2017–juni 2018 anmäldes 37 fall,
 • Även detta är sannolikt en underskattning, eftersom siffrorna huvudsakligen bygger på positiva blododlingar, vilket inte alltid förekommer.
You might be interested:  Ont I Hjärtat Under Graviditet?

För att påminna om vikten av noggrann hygien i sjukvården vill vi här beskriva två mindre utbrott av barnsängsfeber på olika sjukhus i vårt län, där utredning kunnat påvisa smitta från personal till patienter. År 2018 anmäldes 823 fall av invasiv GAS-infektion i Sverige, vilket är det högsta antalet fall sedan invasiv GAS-infektion blev anmälningspliktig 2004.
Visa hela svaret

Hur går en Diastas operation till?

Vad händer i samband med operationen? – Du som kallas till kirurgmottagningen kommer att få träffa en sjuksköterska och en kirurg. Du kommer att få berätta om dina besvär och bli undersökt. I vissa fall görs en röntgenundersökning vid ett senare tillfälle.

 • Irurgen gör en bedömning av ditt tillstånd och avgör om operation kan vara aktuell.
 • Operationen görs för att återställa funktionen i bukväggen och utförs med hjälp av titthålsteknik.
 • Utseendet påverkas i regel inte.
 • Eventuell överskottshud tas inte bort under operationen.
 • I de fall du inte behandlats med fysioterapi eller tränat aktivt i minst sex månader rekommenderas du kontakt med valfri fysioterapeut innan du kan få en remiss till kirurgmottagningen.

Detta kan din vårdcentral ofta hjälpa dig med. Du kan också boka tid hos en fysioterapeut på egen hand. Efter genomgången operation erbjuder vi på Ersta sjukhus träningsprogram för dig som är rektusdiastaspatient. Vi kan dessvärre inte erbjuda fysioterapi inför operation.
Visa hela svaret

När försvinner Diastas?

Abdominell rektusmuskeldiastas innebär en uttänjning av linea alba med ökat avstånd mellan de raka bukmusklerna. Tillståndet är fysiologiskt hos gravida kvinnor. Vanligen försvinner diastasen efter förlossningen, men en breddökning kvarstår efter ett år hos ca 30 procent.
Visa hela svaret

Hur träna med Diastas?

Träning efter graviditet – Vanligtvis så läker kroppen och delningen förminskas efter de första två månaderna efter en graviditet men de flesta av oss behöver ge kroppen lite hjälp på traven för att hitta tillbaka och få en bra bålstabilitet och för att undvika framtida rygg- och bäckenproblem.

 1. Om man har en diastas är det än mer viktigt att träna på rätt sätt så att man inte får en större separation, vilket kan göra det ännu svårare att få den återställd.
 2. Det är alltså viktigt för alla som börjar att träna efter en graviditet att träna på ett rätt och säkert sätt! Genom att träna på rätt sätt så stimulerar man läkningen av diastasen samt återfår ett bättre hållningsmönster och ökad elasticitet i muskulaturen så att magen kan dra ihop sig igen.

I början måste man medvetet aktivera de djupa bukmusklerna för att återfå rätt timing mellan djupa och ytliga magmuskler igen. Efter hand skall dessa muskler själva koppla på och aktiveras utan att du ska behöva tänka på dem.
Visa hela svaret

Vad kostar det att operera Diastas?

Vad kostar bukplastik? – Pris från 60 000 kr Vår plastikkirurg Mattias Elmér berättar om bukplastik och fettsugning.
Visa hela svaret