Huvudvärk I Början Av Graviditet?

5. Huvudvärk – Förändringar i hormonerna kan leda till huvudvärk. Om du misstänker att du är gravid så ska du undvika läkemedel med acetylsalicylsyra (som Magnecyl) och ibuprofen. Välj hellre huvudvärkstabletter med paracetamol, men ta dem inte för ofta.
Visa hela svaret

Vad hjälper mot huvudvärk gravid?

I första hand rekommenderas icke-farmakologisk behandling vid lindrig migrän vid graviditet och amning, men vid svårare besvär finns läkemedel att tillgå enligt en översiktsartikel publicerad i Neurology. Vid behov av läkemedel mot migrän under graviditeten är paracetamol förstahandsval eftersom det anses säkert under alla graviditetens faser enligt översiktsartikeln.

 • Under 2013–2014 inkom rapporter om ett misstänkt samband mellan användning av paracetamol under graviditet och påverkan på barnets neuropsykiatriska utveckling, men den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté, PRAC, kom fram till att det inte fanns något vetenskapligt stöd för detta.
 • NSAID har förknippats med missfall och medfödda missbildningar om det tas under tidig graviditet och även om det inte finns ett klart samband bör det undvikas under den första trimestern.

Under tredje trimestern är NSAID kontraindicierat, bland annat på grund av risk för påverkan på hjärta och njurar hos fostret. Av triptanerna finns det störst klinisk erfarenhet under graviditet för sumatriptan. Enstaka doser sumatriptan är sannolikt säkert under graviditet.
Visa hela svaret

Vad kan man göra åt huvudvärk gravid?

Migrän och Huvudvärk Graviditeshormoner, ändrad kroppshållning och ökad stress gör så att du löper större risk för att få migrän, huvudvärk och ont i nacken. Med korrekt behandling, rätt träning och avslappningsövningar kan dessa besvär minska och du kan bli besvärsfri. Vi använder manuella tekniker från massage, naprapati, osteopati, och sjukgymnastik. Huvudvärk I Början Av Graviditet Huvudvärk orsakas av överspänning i muskler, leder och nerver kring huvud, nacke och bröstrygg Vid migrän är de individuella skillnaderna och orsakerna stora under graviditeten. Våra behandlingar leder till minskad smärta, lägre stressnivå och bättre kroppshållning.

Undersökning Med din hälsohistoria, symtombeskrivning och specifika rörelsetester av din nacke, kan vi se om din smärta kommer från “migrän triggers”, muskler, nerver eller en kombination av dessa, vilket är vanligt om du haft dina besvär en längre tid. Behandling Vi använder manuella tekniker från massage, osteopati och moderna sjukgymnastmetoder.

Du blir behandlad klädd i underkläder, på en behandlingsbänk med en “gravidkudde” där du ligger bekvämt på både mage, rygg och sida. Våra behandlingar, övningar och träningsråd är framtaget i samråd med läkare, barnmorskor och träningsexperter.

 • Träning – avslappningsprogram Vi har tagit fram specifika program, vilka du får tillgång till både på film och PDF via online.
 • Hjälpmedel Du kan köpa gummiband och bollar för träning hos oss.
 • Behandlingsplan För att kunna ge dig en effektiv, trygg, skonsam behandling och uppnå det bästa behandlingsresultat lägger vi upp en gemensam behandlingsplan.

Vi erbjuder “klippkort” om 3x eller 5x till ett lägre pris Har du huvudvärk för mer än fyra timmar eller om du har andra symptom såsom feber, yrsel, kraftig viktökning eller svullet ansikte, så bör du kontakta din barnmorska omgående! för att utesluta havandeskapförgiftning. Bättre eller sämre?

 • Migrän utan aura brukar bli bättre.
 • Migrän med aura kan hos en del förvärras.
 • De allra flesta får mindre besvär eller blir besvärsfria under senare delen av graviditeten då hormonförändringarna stabiliseras.

Man vet fortfarande inte varför personer får migrän men hormonförändringarna tycks spela en viss roll, vilket kan förklara att vissa känner sig bättre under sin graviditet. Varför migränen kan bli bättre när du är gravid? Under graviditeten stiger östrogennivåerna i kroppen och hormonförändringar kan påverka migränhuvudvärken.

En orsak till att migränen förbättras kan bero på att hormonnivåerna inte varierar så kraftigt när du är gravid som de gör under menstruationscykeln. Djurförsök har också visat att förhöjda östrogennivåer kan öka toleransen för smärta. Tyvärr så kan de flesta heller inte ta den migränmedicin som du tidigare kunde använda för att lindra besvären av huvudvärk Vid migrän är de individuella skillnaderna stora, vissa känner tidvis lindring, somliga är oförändrade och några blir sämre.

Egenvård Graviditetsillamåendet kan göra att du äter och dricker mindre vilket kan orsaka lågt blodsocker som i sin tur kan utlösa eller förvärra din migrän. För att hålla jämt blodsocker kan det vara bra att försöka äta tätare men mindre måltider. Gnissla tänder Prata med din tandläkare om du kanske biter ihop eller gnisslar tänder och behöver en bettskena.

 1. Ällor: Läkemedelsverket, Läkartidningen, Internetmedicin.se, 1177 Vårdguiden, www.migrania.se, www.migran.org/ Huvudvärk triggas av ökad stress, överspänning i muskler och ändrad kroppshållning.
 2. Varför får jag huvudvärk? Många faktorer kan ligga bakom huvudvärken och vissa av dem kan du enkelt lösa.

Gå inte runt med huvudvärk om du inte måste. Huvudvärk under graviditeten kan drabba dig även om du aldrig tidigare lidet av det. För det mesta är det “bara” smärta, men inget allvarligt eller något att oroa dig för. Har du dock huvudvärk för mer än fyra timmar eller om du har andra symptom såsom feber, yrsel, kraftig viktökning eller svullet ansikte, så bör du kontakta din barnmorska.

 • Huvudvärk som beror på spänning kan du lindra genom att ligga ner under några minuter i ett mörkt och tyst rum.
 • Huvudvärk som beror på näsbesvär eller nästäppa kan lindras genom att du använder koksaltlösning (undvik nässpräj)
 • Huvudvärk kan även bero på lågt blodsocker.
 • Huvudvärk kan även bero på låg vätskebalans
 • Huvudvärk brukar blir bättre av att du vilar.
 • Använd dock inte ibuprofen.

Har du huvudvärk för mer än fyra timmar eller om du har andra symptom såsom feber, yrsel, kraftig viktökning eller svullet ansikte, så bör du kontakta din barnmorska för att utesluta havandeskapförgiftning. Först vill vi tacka dig för att du tar ditt eget ansvar när det gäller din hälsa i dessa tider. Vår policy under coronatiden:

  1. Du som är kund/patient hos oss behöver ta eget ansvar för din hälsa och dina eventuella symtom.
  2. Våra om- och avbokningsregler gällar alla oavsett med eller utan coronasymtom. Se mer info längre ned på sidan.
  3. Vi gör allt vi kan för att hitta en ersättare för dig. Vi kan dock inte garantera detta.
  4. Du kan själv skicka en ersättare.
 1. Av- Ombokning Behöver ske senast 24 timmar innan din behandling börjar och då endast via telefon 08- 661 40 30 eller via internetbokningen.
 2. Vid uteblivet besök eller för sen avbokning sker fakturering av hela behandlingsbeloppet.
 3. Har du frågor eller funderingar, ring 08 661 30 40.Med vänlig hälsning, John Carrier
 • 1×50 min, 895 kr
 • 1×90 min, 1790 kr
 • Klippkort Prata med någon av oss på plats, så hjälper vi dig
 • 3×50 min 2535 kr (845 kr)5×50 min 4125 kr (825 kr)7×50 min 5700 kr (814 kr)
 • 10×50 min 8000 kr (800 kr)

: Migrän och Huvudvärk
Visa hela svaret

Är huvudvärk ett tecken på graviditet?

5. Huvudvärk – Förändringar i hormonerna kan leda till huvudvärk. Om du misstänker att du är gravid så ska du undvika läkemedel med acetylsalicylsyra (som Magnecyl) och ibuprofen. Välj hellre huvudvärkstabletter med paracetamol, men ta dem inte för ofta.
Visa hela svaret

Kan man få migrän när man är gravid?

Migrän utan aura blir ofta bättre under graviditet. Migrän med aura kan försämras. De flesta med migrän förbättras eller blir besvärsfria under senare delen av graviditeten. Behandling I första hand icke-farmakologisk behandling, inklusive (gärna partiell) sjukskrivning.

Läkemedelsbehandling vid migränanfall: Paracetamol i första hand om behov för läkemedel. ASA och NSAID kan användas under första 2 trimestrar av graviditeten. Meklozin (Postafen) kan ges som tillägg till Paracetamol vid illamående. Metoklopramid (Primperan) kan ges som tillägg till Paracetamol för förbättrat upptag, men ska undvikas i senare delen av graviditeten på grund av risk för utsättningssymtom och neurologisk påverkan på barnet.

Paracetamol med kodein (t.ex. Citodon) kan om nödvändigt användas i tidig graviditet, men kan orsaka abstinenssymtom hos barnet vid längre tids användning i sen graviditet och orsaka andningsdepression hos barnet om det tas i anslutning till förlossningen.

 1. Av triptanerna kan sumatriptan användas under graviditet.
 2. Relativt stor erfarenhet finns av sådan behandling och sumatriptan tycks inte ha några negativa effekter på fostret.
 3. Vid återkommande, täta besvär, ska dock alltid läkare kontaktas.
 4. Förebyggande läkemedelsbehandling: Ska undvikas och om möjligt avbrytas före graviditet.
You might be interested:  Lös Hud På Magen Efter Graviditet?

Vid behov av profylax kan betablockerare alternativt pizotifen möjligen rekommenderas. Topiramat och Valproinsyra ska inte förskrivas till kvinnor som önskar eller planerar graviditet. Botox rekommenderas inte. Nya läkemedel, såsom Erenumab (Aimovig), rekommenderas inte.

 • OBS! Behandling med triptaner, ergotamin eller andra läkemedel i tidig graviditet utgör inte indikation för abort!) Migrän under amning Många individer med migrän har kvarstående förbättring under amningsfasen.
 • Vid utebliven förbättring rekommenderas: 1.
 • Icke farmakologisk behandling inklusive sjukskrivning av patienten.

Fadern tar ut föräldraledighet.2. Paracetamol kan användas. NSAID Ibuprofen säkrast vid amning. Naproxen har längre halveringstid och kan möjligen ackumuleras vid upprepade doser.3. ASA, och metoklopramid kan användas enstaka doser. Postafen kan prövas mot illamående.4.

 1. Sumatriptan.
 2. Går bra att använda enstaka doser under amning.
 3. Risken för barnet bedöms vara låg vid enstaka doser.
 4. Om man vill minimera risken för att barnet exponeras kan amningsuppehåll göras i 6 timmar efter intagen dos då bröstmjölken pumpas ut och kasseras.5.
 5. Profylax bör inte användas under amning.6.

Botulinumtoxin avrådes då klinisk data saknas. Nya läkemedel, såsom Erenumab (Aimovig), rekommenderas inte. För mer information se Janusinfo beslutsstöd Uppdaterad: 2019-06-12 Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv
Visa hela svaret

Vad är Hypnisk huvudvärk?

Huvudvärk som kan imitera spänningshuvudvärk –

Analgetika överkonsumtionshuvudvärk (MOH) ( se kapitel Läkemedelsutlöst huvudvärk » )Jättecellsarterit (temporalisarterit)SinustrombosKroniskt subduralhämatomIdiopatisk intrakraniell hypertension (IIH)Spontant lågt cerebrospinalvätsketryckIntrakraniell tumörSfenoidalsinuitSubakut eller kronisk meningit t.ex. borreliaPosttraumatisk huvudvärkSömnapnésyndromHypothyreos New daily-persistant headache (NDPH)Hemicrania continua ( se kapitel » )Hypnisk huvudvärkNummulär huvudvärk

Se också Crystal och Robbins, 2011 Några exempel på differentialdiagnoser: New daily-persistant headache (NDPH) Start från en dag till en annan och inom 3 dygn kontinuerlig. Dov eller pulserande, vanligen bilateral. Måttlig intensitet som förvärras av fysisk aktivitet.

Illamående och ljus- och ljudöverkänslighet är förekommande. Ungefär dubbelt så vanligt hos kvinnor. Uppträder i alla åldrar. Utlösande orsak oftast oklar men infektion anges ofta. Är troligtvis ett heterogent tillstånd. Det saknas RCTs för behandling inom gruppen men beroende på fenotyp riktas behandlingen mot migrän eller spänningshuvudvärk.

Prognosen ej klarlagd men beskrivs som sämre än för kronisk spänningshuvudvärk. Hypnisk huvudvärk Hypnisk huvudvärk är ett primärt huvudvärkssyndrom. Typiskt är nattlig smärta, ofta vid samma tidpunkt, som väcker patienten och varar i medeltal en timme.

Har ett kroniskt förlopp (återkommer fler nätter än inte). Värken är oftast bilateral och dov, ibland ensidig och bultande. Associerade symtom ovanligt. Medelålder för debut 63 år. Vanligast hos kvinnor och hos personer med tidigare migrän eller spänningshuvudvärk. Nummulär huvudvärk Vanligtvis ensidigt men en bifokal variant har beskrivits.

Karakteriserat av ett väldefinierat område, 2-6 cm i diameter, oftast paritalt med mild till måttligt svår tryckande smärta, kontinuerligt eller remitterande. Ibland exacerbationer från sekunder till timmar. Sensoriska symtom som hypoestesi, allodyni eller beröringsutlösta parestesier förekommer.

Noggrann anamnes och undersökning jämte lugnande besked och inte minst förklaring om uppkomstmekanismer och om hur dessa kan påverkas är oftast tillräckligt vid ETTH.Vid kombinationshuvudvärk måste var och en av diagnoserna behandlas specifikt.Vid analgetikaöveranvändning (MOH) måste patienten informeras om att minskning av värktabletter är en nödvändighet och oftast krävs avgiftning, se kapitel Läkemedelsutlöst huvudvärk », Innan avgiftning skett kan det vara svårt att säkert fastställa den primära huvudvärksdiagnosen. Förbättring kan inte förväntas förrän avgiftning är genomförd.Remiss till sjukgymnast/fysioterapeut för fördjupad analys av muskel- och ledfunktion generellt, men särskilt fokus på käke, nacke/skuldra samt bedömning av rörelsebeteende inkluderande bland annat ergonomi, gång och hållning är regel. Det innefattar kroppskännedom, styrketräning, avslappningsteknik med utlärning av självträningsprogram eller annan komplementär behandling som akupunktur eller biofeedback. Anti-stressträning. ACT/KBT av psykosomatiskt inriktad sjukgymnast eller annan hälsoprofession. Se nedan för utvärdering av några olika metoder för fysioterapi som används vid TTH.Kontakt med ergonom för råd i den befintliga arbetsmiljön eller arbetsplatsanpassning övervägs.För en del patienter behövs bedömning och behandling hos psykolog.Kuratorsstöd är indicerat vid komplicerad psykosocial situationVid behov remittera till tandläkare eller bettfysiolog (bettskena ofta effektivt vid förekomst av någon typ av bettdysfunktion som orsak), käkkirurg, optiker/oftalmolog/ortoptist, psykiater eller ÖNH-specialist (om misstänkt sömnapnésyndrom). AVRÅD FRÅN regelbunden eller frekvent ANVÄNDNING AV ANALGETIKA, Får ENDAST användas för TILLFÄLLIGT BRUK, t.ex. paracetamol, acetylsalicylsyra, andra NSAID-preparat.Optimera farmakologisk behandling för annan samtidig primär huvudvärk, se kapitlen om migrän » och TACs »,Vid behov ordineras tricyklika amitriptylin med stegvis upptrappning till målsdos, 30-75 mg till natten, för minskad huvudvärk, lindring av IBS-symtom, förbättrad sömn och mot depression. Måldosen är individuell och en del patienter tål och behöver högre dos. Andra får biverkningar så att dosen måste anpassas nedåt.ldos är individuellt dåBehandla eventuella sömnproblem icke-farmakologiskt eller vid behov farmakologiskt. Amitriptylin är förstahandsval och väldokumenterat.I mer komplicerade fall är multidisciplinär handläggning med samverkan kring patienten nödvändig. Behandling vid ETTH är oftast okomplicerad och effektiv men vid CTTH kan större insatser krävas och prognosen är inte lika god. Tillgången till rehabilitering är ofta begränsad.Ett särskilt problem gäller i övergången från barn till vuxen för ungdomar som p.g.a. av sin kroniska huvudvärk halkat ur skolgången och tenderar att passiviseras. För dessa behövs en särskild ansats med samarbete mellan neurolog, smärtläkare, psykiater, fysioterapeut, kommunen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen m.fl. tillsammans med patient och dess anhöriga.

Antidepressiva Effekten av antidepressiva på huvudvärksfrekvens, intensitet och läkemedelsintag är fortfarande oklar då tidigare studier dels varit korta, dels haft för få patienter och i metaanalyser har bedömningen av effekt inte varit konsistent. I en metaanalys (Tompkins et al, 2001) av 38 RCTs med tricyklika, serotoninantagonister eller selektiva serotonin återupptagshämmare och placebo hos patienter med kronisk huvudvärk var det dubbelt så vanligt att behandlade patienter rapporterade förbättring. NNT var 3,2 och antidepressiva gav även en signifikant minskning av analgetika konsumtionen. Det var ingen skillnad avseende typ av antidepressivum eller mellan diagnosgrupperna migrän resp. spänningshuvudvärk. Huruvida effekten var relaterad till depression kunde inte utvärderas. I en senare metaanalys (Jackson et al, 2010) av 37 RCTs reducerade tricyklika signifikant antalet huvudvärksdagar jämfört med placebo men inte jämfört med selektiva serotonin- återupptagshämmare. Effekten av tricyklika ökade vid längre tids behandling och minskade smärtintensiteten mer än selektiva serotonin återupptagshämmare och placebo men hade mer biverkningar. En Cochranrapport 2015 (Banzi et al, 2015) av 8 studier med SSRIs eller SNRIs jämfört med placebo visade att effekten på huvudvärksfrekvens som var primärt utfallsmått efter 2 månaders behandling inte skilde sig mellan läkemedelstyperna. Biverkningar angavs lägre för SSRI och SNRI jämför med i studier där även amitriptylin ingick. Å andra sidan minskade analgetika konsumtionen signifikant när amitriptylin ingick. Sammanfattningsvis, som förstahandsval när ett antidepressivum är indicerat vid högfrekvent TTH eller CTTH rekommenderas amitriptylin i lågdos till natten, se ovan. Mutidisciplinär behandling I en öppen observationsstudie (Gaul et al, 2011) behandlades patienter under 5 heldagar i ett multidisciplinärt behandlingsprogram med daglig utbildning av läkare, beteende inriktade gruppdiskussioner med psykolog, avslappningsträning följt av fysioterapi med aerobisk ergometerträning. Patienterna följdes upp efter 12-18 mån avseende sina huvudvärksbesvär, läkemedelsintag samt hur de följt livsstilsråden. Effekten var bäst på migrän och spänningshuvudvärk men även patienter med kombination bättrades signifikant avseende huvudvärksdagar. Kontrollerade randomiserade studier behövs. Fysisk träning I en stor populationsundersökning i Norge visades att både patienter med migrän och annan huvudvärk hade låg nivå av fysisk aktivitet (Varkey et al, 2008). Regelbunden träning rekommenderas ofta som behandling för spänningshuvudvärk men aerobisk träning har inte studerats. Styrketräning för axlar och halsrygg har visat positiv effekt på spänningshuvudvärk, på smärtintensiteten, huvudvärksfrekvens och livskvalitet. Intressant nog visades i en fallkontrollstudie av nack- och skulderstyrka att patienter med spänningshuvudvärk var muskelsvagare än friska matchade kontroller. För översikt, se Daenen et al, 2015. Effekt har även visats i en kontrollerad studie på flickor 9-18 år med spänningshuvudvärk (Tornøe et al, 2016). Se vidare översiktsartikel om fysioterapi vid TTH (Luedtke et al 2015). Biofeed-back och relaxationsträning I en översikt om komplementära metoder (Sun-Edelstein och Mauskop, 2008) sammanfattas att det finns god evidens för att biofeedback med stöd av EMG har effekt. Auditiv feedback med klickljud har uppskattats mest. Träningen har genomförts i serier från 5 till 25 gånger och patienterna har fått råd att träna hemma. Ges ofta i kombination med separat avslappningsträning. Med relaxationsträning är målet ökad medvetenhet om muskelspänning och avslappning och en ökad medvetenhet om hur man står, går, sitter och sover. Teknikerna tränas in i lugn miljö men skall komma till användning i det vardagliga livet. De mest använda formerna är progressiv relaxationsträning (PRT) och autogen träning (EFNS guidelines, Berndtsen et al 2010). I en kontrollerad studie (Rota et al 2016) på en stor arbetsplats med > 600 deltagare visades att personer som under halvår dagligen dels gjorde 2 kortare avslappningsövningar dels 2-3 gånger under dagen 3 posturala övningar med visuell feedback hade mindre huvudvärk och ont i nacke och skuldror och var mindre tryckömma i musklerna än de som inte deltog. Studien visar att korta avslappningspass och relevanta posturala övningar i egenregi borde nyttjas för patienter med spänningshuvudvärk men även för migrän. Yoga används av en del patienter men effekten är mycket lite och otillräckligt studerat (Kim 2015). Sammanfattningsvis kan sägas olika former av avspänning och stresshantering är erfarenhetsmässigt ansetts bra för TTH men systematiska översikter har inte kunna visa något starkt stöd. De flesta studier är gjorda långt tillbaka i tiden med oklara diagnosmetoder och andra brister. Dock säger EFNS att det kan vara värdefullt men att biofeedback har starkare stöd. Acceptance and commitment (ACT) och mindfulness-baserade behandlingar I en metaanalys av RCTs vid kronisk smärta (Veehof et al 2016) jämfördes intervention med väntelista. Kronisk huvudvärk togs inte upp separat. Smärtintensitet, ångest, depression, pain interference, disability och livskvalitet bedömdes. Effekten varierade från låg till måttlig på alla effektmått utom på smärtintensitet och disability, där den varierade från låg till hög. ACT hade bättre effekt på depression och ångest än mindfulness. Metoderna bedöms vara goda alternativ till konventionell behandling men inte överlägsna KBT. I en översikt om beteendemodifierande behandling vid CTTH (Verhagen et al 2009) påtalades att många studier har otillräcklig power för att visa statistisk signifikans eller andra brister. Vid genomgång av 8 studier om relaxation jämfört med väntelista och 11 studier om biofeedback jämfört med väntelista visade inga konklusiva resultat. Så även om vi i vår erfarenhet sett effekt av relaxationsbehandling är det vetenskapliga stödet inte starkt. Det behövs bättre studier för CTTH. Akupunktur I en metaanalys (Linde et al, 2009) bedömdes akupunktur vara ett värdefullt icke-farmakologiskt verktyg i behandlingen av frekvent TTH och CTTH. Effekten av akupunktur jämfört med sham-akupunktur var signifikant bättre om än rätt liten. För vidare läsning om behandling, se EFNS guidelines (Berdtsen et al 2010) Sjukskrivning Sjukskrivning är i regel inte indicerat men kortare sådan kan behövas under en intensifierad rehabiliteringsfas. Vid läkemedelsavgiftning är 2-3 veckors sjukskrivning ofta nödvändig eftersom huvudvärksbesvären initialt ofta förvärras särskilt första veckan. Se Socialstyrelsens riktlinjer om sjukskrivning » Referenser

You might be interested:  Få Tillbaka Håret Efter Graviditet?

Krogh Rasmussen B et al. Epidemiology of headache in a general population – a prevalence study. J Clin Epidemiol 1991; 44:1147-1157.Stovner L.J. and Andree C. Prevalence of headache in Europe: a review for the Eurolight project. J Headache Pain 2010; 11:289-299.Robbins M.S. and Lipton R.B. The epidemiology of primary headache disorders. Semin Neurol 2010; 30:107-119.Özge A. Chronic daily headache in the elderly. Curr Pain Headache Rep 2013; 17:382.Crystal S.C. and Robbins M.S. Tension-type mimics. Curr Pain Head Rep 2011; 459-466.Tompkins G.E. et al. Treatment of chronic headache with antidepressants: a metaanalysis. Am.J. Med.2001; 11:154.Jackson J.L. et al. Tricyclic antidepressants and headaches: systematic review and metaanalysis. BMJ 2010; 341 c5222.Vehof M.M. et al. Acceptance- and mindfulness-based interventions for the treatment of chronic pain: a meta-analytic review. Cognitive behavior therapy 2016; 45:5-31.Verhagen et al. Behavioral treatment of chronic tension-type headache in adults: Are they beneficial? CNS Neurosci Ther 2009; 15:183-205.Daenen L, Varkey E, Kellman M, Nijs J. Exercise, not exercise or how to exercise in patients with chronic pain? Applying science to practice. Clin J Pain 2015; 31:108-114.Tornøe B et al. Specific strength training compared with interdisciplinary counseling for girls with tension-type headache: a randomized controlled trial. J Pain Res 2016; 9:257-270.Rota E et al. Efficacy of a workplace relaxation program on muscle tenderness in a working community with headache and neck pain. Eur J Phys Rehabil Med 2016; 52:457-465.Kim Sang-Dol. Effects of yoga exercise for headaches: a systematic review of randomized controlled trials. J Phys Ther Sci 2015; 27:2377-2380.Gaul C et al. Clinical outcome of a headache- specific multidisciplinary treatment program and adherence to treatment recommendations in a tertiary headache center: an observational study. J Headache Pain 2011; 12:475-483.Linde M et al. Acupuncture for tension-type headache, Cochrane Database Syst Rev 2009:CD007587Banzi R et al. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) for the prevention of tension-type headache in adults (Review). Cochrane Database Syst Rev 2015; 5:CD011681.Berndtsen et al. EFNS guideline on the treatment of tension-type headache – Report of an EFNS task force. Eur J Neurol 2010; 17:1318-1325.

Dokumentansvarig Ansvarig för dokumentet: Elisabet Waldenlind, docent överläkare Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, epost: [email protected] Arbetsgrupp: Elisabet Waldenlind; neurolog Ulf Frejvall, epost: [email protected]; Birgitta Helmersson Ackelman, epost: [email protected], leg sjukgymnast, Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset; Emma Varkey, epost: [email protected], leg sjukgymnast, MD, Inst.
Visa hela svaret

Kan man ha ont i huvudet innan mens?

Migrän vid menstruation Runt 60 procent av alla kvinnor med migrän får huvudvärk i samband med menstruationen. Vanligast är att huvudvärken kommer några dagar före eller under de första dagarna av menstruationen. Antagligen beror detta på en nedgång i östrogenhalten, som i sin tur påverkar serotoninbalansen.

Magnesium minst 600 mg dagligen (påverkar utsöndringen av melatonin) Naproxen 250 – 1 000 mg dagligen i två doser före och under de kritiska dagarna Avbryt behandlingen om du får ont i magen. Stolpiller kan ibland vara lättare att tåla.1-2 långtidsverkande triptaner varje dag under den förväntade huvudvärksperioden. Börja helst en eller två dagar före menstruationens första dag. Östrogenplåster eller 1,5 mg östrogen-gel (Divigel) i sju dagar från och med två dagar före beräknad menstruation. Antidepressiva medel under de mest huvudvärkskänsliga dagarna i menstruationsperioden. Här gäller det att pröva sig fram, eftersom den individuella skillnaden är stor. Fråga din läkare. P-piller (eller annan hormonbehandling) i flera månader i sträck med uppehåll på fyra dagar dessemellan. Under dessa tablettfria dagar kan man ta Naproxen eller någon triptan (exempelvis Naramig) förebyggande. Starta några dagar före uppehållet och fortsätt några dagar efter. Diskutera med din gynekolog. Hormonbehandling kan öka risken för stroke om man redan tidigare har flera riskfaktorer. En av dessa riskfaktorer är att ha migrän med aura (syn-, hörsel- eller känselfenomen som förstadium till migränanfallet). Undvik framför allt p-piller av kombinationstyp.

I ett akut läge gäller samma typ av medicinering som vid vanlig migrän eller spänningshuvudvärk. Naproxen brukar vara ett bra förstahandsval. Försök att ta medicinen i ett så tidigt skede som möjligt. Dagarna runt menstruationen är kroppen extra känslig för stress.

 • Tänk noga efter vilka saker som stressar just dig allra mest och undvik dessa utlösande faktorer, så långt det är möjligt.
 • Försök att få din familj, dina arbetskamrater och dina vänner att hjälpa till att avlasta dig.
 • Oftast försvinner denna typ av huvudvärk under graviditet och amning, eftersom hormonbalansen då stabiliseras.
You might be interested:  Herpes I Slutet Av Graviditet?

Tyvärr kan vissa kvinnors huvudvärk istället debutera eller försämras under denna period. Om huvudvärken försämras mycket eller ändrar karaktär, särskilt under de tre sista månaderna av graviditeten, så kontrollera blodtrycket och lämna ett urinprov. Detta för att utesluta en havandeskapsförgiftning.

Om du måste ta medicin under en graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, så använd endast paracetamolpreparat (till exempel Alvedon). Många kvinnor får först en förvärrad huvudvärk i samband med klimakteriet, som sedan avtar och försvinner. Även här finns det stora skillnader. En del blir tråkigt nog inte av med sin huvudvärk när de blir äldre.

Källa: 1177.se, lindring.nu, migran.org : Migrän vid menstruation
Visa hela svaret

Vilken huvudvärkstablett kan man ta när man är gravid?

Värk och feber – Det är bra att undvika smärtstillande läkemedel om du kan. Men ibland kan det behövas. Det kan till exempel vara vid huvudvärk eller feber i samband med en förkylning. Då kan du ta smärtstillande och febernedsättande läkemedel som endast innehåller paracetamol. Exempel på sådana läkemedel är Alvedon och Panodil.
Visa hela svaret

Varför har jag så ont i huvudet?

Huvudvärk är mycket vanligt och oftast helt ofarligt. Värken kan bero på många olika saker. Den kan till exempel triggas av stress, spända muskler och synfel, men den kan även vara symptom på infektioner och sjukdomar av olika slag. Oftast går värken över av sig självt. Men ibland behövs behandling.
Visa hela svaret

Får man ta paracetamol som gravid?

Tveksamt orsakssamband – Då paracetamol används av många gravida kvinnor, skulle det onekligen vara bekymmersamt om läkemedlet skulle påverka barnens kognitiva utveckling negativt. Mycket talar dock för att det inte finns något orsakssamband mellan paracetamol och försämrad språkutveckling respektive ADHD.

Det var stora skillnader i bakgrundsfaktorer mellan kvinnor som använt paracetamol i den svenska studien och forskarna hade endast möjlighet att korrigera för ett fåtal sådana. Sannolikt fanns betydligt fler omständigheter, t.e.x genetiska faktorer och moderns hälsotillstånd/sjukdomar som är troligare förklaringar till fynden.

Om det hade varit ett äkta orsakssamband mellan paracetamol och språkutveckling, borde man ha sett detta även hos pojkar trots skillnaderna i språkutveckling mellan könen. Den norska studien är välgjord och hade fördelen att forskarna kunde justera för ADHD-symptom hos föräldrarna (symptomen inhämtades via egenuppskattningar av föräldrarna) och även för indikationerna för behandlingen.

Fyndet att pappornas intag av paracetamol också ökade risken för ADHD tyder ändå på att man inte lyckades justera för störfaktorer i tillräckligt hög utsträckning. Socialstyrelsen har tidigare visat att intag även av NSAID under graviditeten har en koppling till ADHD (opublicerade data). Detta styrker ytterligare vår teori att andra faktorer än användning av analgetika under graviditeten, ligger bakom en eventuell försämrad kognitiv utveckling hos barnen.

Vi bedömer att paracetamol är ett säkert läkemedel under graviditeten. Däremot bör gravida kvinnor kontakta läkare vid återkommande besvär som kräver längre tids behandling. Redaktionen för Janusmed fosterpåverkan Ulrika Nörby Patrik Sköld Katarina Wide Birger Winbladh Karin Källén Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.
Visa hela svaret

När är huvudvärk farligt?

Om det är bråttom – Kontakta genast en eller en om något av följande stämmer:

Du har huvudvärk och feber och känner dig sjuk och är stel i nacken. Du har plötsligt fått en intensiv huvudvärk. Du har huvudvärk som ökar när du krystar eller hostar. Du har huvudvärk och svaghet eller förlorad känsel i någon del av kroppen. Du har huvudvärk och skakningar eller ryckningar i någon del av kroppen. Du har huvudvärk och använder blodförtunnande läkemedel. Du har fått huvudvärk efter ett slag mot huvudet och du känner dig slö.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning. Undersökningar och utredningar Vid ett läkarbesök får du svara på många frågor om din huvudvärk. Det är bra om du har information i en huvudvärkskalender eller i andra anteckningar. Läkaren brukar ställa följande frågor:

Hur många dagar i månaden har du huvudvärk? När hade du huvudvärk de senaste gångerna? Ange tidpunkt på dygnet och veckodag, om det går. Kan huvudvärken utlösas av stress eller oro? Brukar du ha huvudvärk i hela huvudet eller på den ena sidan av huvudet? Brukar huvudvärken kännas tryckande, molande eller pulserande? Brukar huvudvärken vara lätt eller svår? Hur länge brukar den hålla i sig? Blir du känslig mot ljus och ljud i samband med huvudvärken? Mår du illa och kräks i samband med huvudvärken? Behöver du lägga dig ner när huvudvärken är som värst? Kan huvudvärken öka av lätt fysisk aktivitet? Har huvudvärken förändrats från hur den tidigare har känts? Använder du läkemedel mot huvudvärken? Hur ofta i så fall? Hjälper det?

Utifrån svaren på dessa frågor kan läkaren oftast bedöma vilken typ av huvudvärk du har. Du kan också behöva undersökas med datortomografi eller med magnetkamera. Ibland kan du behöva en bedömning av en läkare som är specialist på huvudvärk. Det finns olika behandlingar för olika typer av huvudvärk.
Visa hela svaret

Vad händer med hjärnan när man är gravid?

Att vara gravid verkar kunna leda till strukturella förändringar av hjärnan som kvarstår under minst två års tid, enligt en mindre studie i tidskriften Nature Neuroscience. Under en graviditet förändras kroppen på flera sätt, men lite är känt om hur hjärnan påverkas.

 1. Det ville spanska och nederländska forskare ta reda på, och de fann att mödrar kan ha förändringar i hjärnans grå substans en längre tid efter förlossningen.
 2. Studien innefattade 25 förstföderskor och 19 män som skulle bli pappor.
 3. Det fanns också en kontrollgrupp bestående av 20 kvinnor och 17 män som inte var föräldrar.

Samtliga deltagare fick sina hjärnor avbildade med magnetisk resonanstomografi, MRI. Enligt resultaten hade de gravida fått en minskad mängd grå substans i bland annat främre delen av hjärnan, pannloben, samt i temporalloberna längs hjärnans sidor. Dessa regioner kopplas bland annat till förmågan att sätta sig in i vad andra människor tänker och känner.

En motsvarande minskning av hjärnmassan gick inte att se hos övriga deltagare. Forskarnas teori är att mödrars hjärnor genomgår en typ av mognadsprocess som förbereder dem på föräldraskapet. En spekulation är att svaga nervceller rensas bort i vissa regioner för att skapa utrymme åt mer effektiva och specialiserade nervcellsnätverk.

Det kan exempelvis vara viktigt för att modern ska bli bättre på att avläsa barnets behov, menar forskarna. Förstföderskorna genomförde en MRI innan graviditeten samt strax efter att barnen fötts. Ytterligare en uppföljning utfördes på elva av dessa kvinnor i snitt två år efter förlossningen.
Visa hela svaret

Är det farligt om man har ont i huvudet?

Sök vård i vissa fall – I de flesta fall är helt ofarlig och går över av sig själv inom några dagar, men om huvudvärken är svår eller långvarig kan du behöva söka vård. Du ska också söka sjukvård direkt om du får ett slag mot får huvudvärk och blir slö, om din huvudvärk har ökat gradvis under några dagar eller veckor, om du får ont kring ena ögat och din syn förändras, har ont vid tinningen eller tuggsmärta, plötsligt får svår huvudvärk eller har huvudvärk samtidigt som du har och är stel i nacken. Min Doktor erbjuder vård för hela Sverige genom Min Doktor Vårdcentral & BVC, som ingår i vårdvalet i Region Sörmland © 2022 MD International AB. : Huvudvärk? Min Doktors läkare reder ut några vanliga funderingar
Visa hela svaret