Hur Ser Slemproppen Ut Vid Graviditet?

Hur Ser Slemproppen Ut Vid Graviditet
2. Hur ser slemproppen ut? – Slemproppens utseende varierar från person till person. Vissa får faktiskt bara små rosaaktiga flytningar. För andra kan den i stället bestå av en hel propp med slem, med en storlek som är ungefär som en golfboll. Vanligtvis består slemproppen av rosafärgat slem.
Visa hela svaret

Vilken färg har Slemproppen?

Vad är slemproppen? – I slutet av graviditeten, strax innan förlossningen startar, mjuknar livmodertappen och kortas av. Då ses ofta en slemmig flytning som kan vara blodblandad. Det är helt ofarligt och betyder att kroppen börjar förbereda sig för förlossning.
Visa hela svaret

Hur mycket är man öppen när Slemproppen går?

Vaginal förlossning En vaginal förlossning brukar delas in i flera delar eller faser som det kallas. Faserna kallas latensfas, öppningsskede, utdrivningsskede och efterbördsskede. En film om hur en förlossning går till. Barnet ligger inne i livmodern och ska födas ut genom slidöppningen.

 1. Längst ner i livmodern finns livmodertappen.
 2. Den har en öppning som går ner i slidan.
 3. I slutet av graviditeten blir livmodertappen mjukare.
 4. För att barnet ska kunna komma ut behöver livmodertappens öppning bli större.
 5. Då blir livmodertappen kortare och plattare.
 6. När livmodertappen har öppnat sig färdigt brukar hålet vara ungefär tio centimeter stort.

Då kan barnet komma ner i slidan. Livmodertappen kan också kallas livmoderhals. Första delen av förlossningen brukar kallas latensfasen. Det är en lugnare fas där kroppen förbereder sig. Latensfasen kan ta tjugo timmar och ibland ännu längre tid. Det vanligaste är att förlossningen börjar med,

 • Värkar är när livmodern drar ihop sig i en sammandragning.
 • Värkarna i latensfasen förbereder livmodern för att kunna föda fram barnet.
 • De ska göra så att livmodertappen mjuknar, blir kortare och börjar öppna sig.
 • Det brukar komma mer flytningar än tidigare.
 • Det kan också komma segt slem.
 • Ibland kallas sådant slem för slempropp.

Alla märker inte av någon slempropp. En del förlossningar startar med att fosterhinnorna brister så att det rinner fostervatten ur slidan. I början brukar värkarna kännas ungefär som, De brukar vara oregelbundna, alltså att det är olika lång tid mellan dem.
Visa hela svaret

Hur vet man om man har öppnat sig gravid?

Sammandragningar och värkar Livmodern är en muskel. Under graviditeten övar livmodern inför förlossningen. Det kallas för sammandragningar. När barnet ska födas fram drar livmodern ihop sig. Det kallas för värkar. Hur Ser Slemproppen Ut Vid Graviditet Sammandragningar kommer ofta oregelbundet. Så känns sammandragningar När du får en sammandragning blir magen hård och putar ut. Sammandragningen startar från olika håll i livmodern. De sprider sig oregelbundet över den. Det kan kännas obehagligt, men brukar inte göra ont.

Sammandragningar brukar komma oregelbundet någon eller några gånger i timmen. De försvinner ofta när du vilar eller slappnar av. Men en del känner av sammandragningar även under vila. Hur mycket sammandragningar man har och hur de uppfattas är olika från person till person. Ofta känns sammandragningarna från mitten av graviditeten.

Värkar brukar delas in i förvärkar och förlossningsvärkar.
Visa hela svaret

Hur vet jag om det är Slemproppen?

3. Hur känns det när den går? – Så, hur känns det egentligen när slemproppen lossnar eller “går”? För de flesta känns det inget speciellt. Du märker oftast att slemproppen har gått när du torkar dig efter att ha varit på toaletten. Du kan även märka den som en klump i trosorna.

I samband med att livmodertappen börjar tänja på sig så kan man få mer flytningar och slemproppen kan även komma ut. Detta eftersom förlossningen börjar närmar sig och kroppen förbereder sig genom att hinnorna kring livmoderhalsen öppnar sig. Om du är höggravid och känner en molande känsla, ungefär som mensvärk, så kan detta ske i samband med att slemproppen kommer ut.

Den molande känslan kan uppstå när livmodertappen blir mjukare och börjar tänja på sig. Detta är ett tecken på att kroppen håller på att förbereda sig inför förlossningen.
Visa hela svaret

Hur känns det när man börjar öppna sig?

Öppningsskedet kan i sin tur delas in i två underfaser: latensfasen och det aktiva öppningsskedet. Latensfasen är den första delen av förlossningen när kvinnan börjar känna regelbundna, smärtsamma värkar som tilltar i styrka efterhand. När livmodertappen har öppnat sig 4–6 centimeter tar det aktiva öppningsskedet vid.
Visa hela svaret

Hur rör sig barnet innan förlossning?

Det gäller efter vecka 24 – Från graviditetsvecka 24 brukar det gå att känna fostret tydligt, du märker när det är vaket. För varje vecka som går växer fostret och rörelserna blir kraftfullare fram till omkring graviditetsvecka 32. Sedan är rörelserna ungefär lika kraftfulla fram till förlossningen.

 • Mot slutet av graviditeten är det trångt i livmodern.
 • Då kan rörelserna kännas annorlunda.
 • Anske som kraftfulla tryck eller som om barnet stretchar.
 • En del tycker att rörelserna känns långsammare jämfört med tidigare.
 • Men de ska inte minska i antal och styrka.
 • Symtom på minskade fosterrörelser Med minskade fosterrörelser menas att fostret har blivit mer stilla.

Då märker du inte längre att fostret har tydliga vakna stunder. Du upplever en tydlig skillnad i hur barnet rör sig nu jämfört med hur det har rört sig tidigare. Du ska ha upplevelsen i mer än två timmar. När och var ska jag söka vård? Hur mycket bör jag övervaka fostrets rörelser? Det är olika hur mycket gravida märker av rörelserna i livmodern.

En del uppmärksammar varje liten spark. Andra tänker inte så mycket på hur barnet rör sig i livmodern. Det är inte meningen att du som är gravid ska känna press att övervaka barnets alla rörelser. Du behöver inte ta tid på hur ofta fostret sover eller avbryta din egen sömn och buffa på magen för att se om barnet vaknar.

Du och fostret har era egna vanor och rörelser. Det är först när något avviker från det som du bör vara mer uppmärksam. Vad beror minskade fosterrörelser på? Minskade fosterrörelser kan bero på att moderkakan inte fungerar som den borde. Då finns det risk för att fostret får för lite näring och syre.

 • Omkring graviditetsvecka 25 kallas du till ett,
 • Då får du information om fosterrörelser.
 • Vid misstanke om minskade fosterrörelser får du först prata med en barnmorska.
 • Hen frågar om fostrets rörelser.
 • Det kan vara frågor om hur rörelserna har förändrats och när du märkte det.
 • En del som upplever minskade fosterrörelser behöver bli undersökta med och,
You might be interested:  Kan Svamp I Underlivet Påverka Graviditet?

Det kan hända att barnet behöver komma ut, om undersökningarna visar att barnet inte mår bra. De flesta som upplever minskade fosterrörelser föder ett barn som mår bra. Det finns en ökad risk att fostret dör i livmodern om undersökningarna visar att hen inte får tillräckligt med syre från moderkakan.

Du har för beräknat förlossningsdatum. Det finns misstankar om att fostret växer sämre än förväntat. Du har, Du har högt blodtryck eller diabetes. Du röker eller snusar.

Kristin Rohman, 1177.se, nationella redaktionen Caroline Lilliecreutz, läkare, specialist i obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping : Minskade fosterrörelser
Visa hela svaret

Kan barnet röra sig under värkar?

Undrar du hur ofta du ska känna fosterrörelser? Har du hört att man ska känna minst tio rörelser om dagen, eller att man ska dricka ett glas kallt vatten om barnet rör sig mindre än vanligt? I den här texten går vi igenom vad som är sant och inte om fosterrörelser.

 • Det finns inga riktlinjer för hur ofta du ska känna fosterrörelser, eller hur många.
 • Det är individuellt.
 • Det viktiga är att du lär känna ditt barns rörelsemönster, det är ett sätt att veta hur barnet mår.
 • Förstföderskor brukar börja känna fosterrörelser runt vecka 20, och omföderskor runt vecka 18.
 • Men så pass tidigt brukar rörelserna inte kännas regelbundet.

Fram till omkring vecka 32 blir rörelserna sakta men säkert allt kraftigare, för att sedan ligga på den nivån resten av graviditeten. Många gravida kan intyga att barn har personligheter redan i magen. En del barn är livliga och aktiva i magen. Andra är lugnare.

Många upplever att barnet i magen är mest aktiv på kvällen. Kanske beror det på att man stressat under dagen och inte haft tid att känna efter, men äntligen får tillfälle att slappna av. Barnet i magen växlar mellan att vara vaken och sova. Sovstunderna brukar vara i ungefär 40 minuter. Du ska känna fosterrörelserna under hela graviditeten och även under förlossningen.

Så kan fosterrörelser beskrivas

 • Som en bubbla som spricker
 • Svepningar
 • Buffar
 • Sparkar

Upplever du att rörelserna blivit annorlunda och är orolig? Kontakta din barnmorska och be om att få bli undersökt. Vården ska ta din oro på allvar. Det gäller även om du sökt vård för minskade fosterrörelser tidigare. Du är inte jobbig eller besvärlig.
Visa hela svaret

Hur vet man om man är öppen?

Olika undersökningar – För att få en bild av hur barnet mår i livmodern så kontrolleras barnets hjärtljud med hjälp av en CTG-undersökning, där två dosor fästs på magen med hjälp av elastiska band. Den ena dosan mäter barnets puls och den andra mäter kvinnans värkar.

Allt visas på en skärm inne på rummet men även ute på expeditionen så att personalen kan ha koll på barnets hjärtljud även när de inte är inne på rummet. Om något visar sig vara annorlunda vid CTG-registreringen så behöver det inte betyda att något är fel, men för säkerhetsskull så följs då oftast CTG-registreringen mer noggrant under förlossningen.

Barnmorskan undersöker hur barnet ligger i livmodern genom att känna utanpå magen. Barnmorskan känner efter om du har börjat öppna dig genom att känna med sina fingrar på livmoderhalsen. Om förlossningen bedöms ha startat så får ni flytta över till ett förlossningsrum.
Visa hela svaret

Hur vet man att tappen är utplånad?

Ingen födsel är den andra lik, och alla föräldrar har sin unika upplevelse. I texten nedan har vi ändå generaliserat det normala födandets förlopp. Informationen kan vara en grund för att förstå vad som händer i kroppen när du föder. Livmodern där barnet ligger i är en stor muskel.

Redan långt före förlossningen börjar livmodern träna på att föda barn genom att dra ihop sig. Livmoderns sammandragningar kallas förvärkar och kan kännas då magen blir hård. Mot slutet av graviditeten brukar förvärkarna öka och kännas tydligare. Förvärkar kan kännas obehagligt men gör inte ont, sammandragningen släpper oftast när kvinnan vilar.

Förvärkarna kommer oregelbundet och påverkar inte livmodertappen eller modermunnens öppningsgrad. Livmodertappen är nedersta delen av livmodern, en tapp som innan förlossningen är tre till fyra centimeter lång och som känns fast och bakåtriktad längst in i slidan.

 • Att trycka mot föderskans knän kan vara smärtlindrande.
 • När förvärkarna ökar i styrka sker en övergång till att förlossningen startar upp.
 • Sammandragningarna kanske håller i sig längre och blir smärtsamma men kommer fortfarande oregelbundet och glest.
 • När styrkan ökar påverkas också livmodertappen.
 • Den börjar mjukna, riktas framåt och förkortas.

Den första delen av förlossningen kallas latensfasen och kan pågå i flera dygn. Det bästa för dig som ska föda är att vara hemma och försöka vila så mycket som möjligt. Här kan du läsa mer om smärtlindring hemma. Den första delen av förlossningen kallas latensfasen och kan pågå i flera dygn.

 • Efter latensfasen börjar den aktiva fasen.
 • Värkarna kommer då regelbundet, ofta tre värkar på tio minuter och håller i sig i cirka en minut.
 • Livmodertappen har under latensfasen mjuknat, riktats centralt och utplånats.
 • Modermunnen, som är den inre delen av livmodertappen, har då vanligen öppnats till fyra centimeter.

Ibland kan också vattnet ha gått, men det är inte det vanligaste. Här kan du läsa mer om vattenavgång. De flesta kontaktar förlossningen i det här skedet då det oftast känns som att man behöver hjälp med smärtlindring. Här kan du läsa mer om smärtlindring på sjukhus.

 1. Den aktiva fasen pågår tills modermunnen är öppen tio centimeter och också helt försvinner bakom barnets huvud.
 2. Under den aktiva fasen gynnas modermunnens öppnande och barnets nedträngande av att föderskan är upprätt och varierar ställningar ofta.
 3. Vi har olika hjälpmedel som till exempel pilatesboll, gåbord och saccosäck på rummen för att underlätta.

Det är också viktigt att äta och dricka för att livmodern ska får energi att arbeta. Här kan du som partner vara ett viktigt stöd. Under den aktiva fasen gynnas modermunnens öppnande och barnets nedträngande av att föderskan är upprätt och varierar ställningar ofta.

 1. Under hela förlossningen kan partnern utgöra ett viktigt stöd genom till exempel närhet och massage.
 2. Att föda barn är en fysisk upplevelse men också en psykologisk.
 3. Vilken bakgrund, vilka förberedelser och förväntningar på födandet du har spelar roll för hur upplevelsen sedan blir.
 4. Att du läser den här texten är en del av förberedelsen, men att gå på någon av våra öppna informationsträffar i Solna eller Huddinge är också något vi rekommenderar.
You might be interested:  När Görs Ultraljud Vid Graviditet?

Att känna sig lugn och trygg är det allra viktigaste, även för din partner. När modermunnen är helt öppen börjar nedträngnings och utdrivningsfasen. Barnets huvud ska tränga ner till bäckenbotten och om det är din första vaginala förlossning är det normalt att det tar ett par timmar.

Den här delen av förlossningen är intensiv och du upplever ett ökat tryck mot ändtarmen. Under nedträngningsfasen är vår målsättning att det alltid ska vara en barnmorska eller en undersköterska med inne på rummet. När barnets huvud står mot bäckenbotten går det som regel inte att hålla emot kroppens reflex att krysta.

Många kvinnor tycker det är skönt att få hjälpa till och att snart vara framme vid födseln. Vid utdrivningsskedet finns alltid en barnmorska med inne på rummet. Det är fortfarande gynnsamt att byta positioner med hjälp av tyngdlagen. Din partner kan också stötta dig att våga följa med kroppen, slappna av och låta barnet trycka på.

Din partner kan också stötta dig att våga följa med kroppen, slappna av och låta barnet trycka på. Långsamma stykningar över ryggen kan kännas avslappnande. Under krystandet föds lite av barnets huvud fram för att sedan glida tillbaka i värkpausen. Det är bra för vävnaderna i underlivet att försiktigt tänjas ut.

Värme hålls mot underlivet i det här skedet, något som både är smärtlindrande och förebygger bristningar. Det är viktigt med kommunikation mellan dej som föder och barnmorskan. Barnets huvud ska födas fram långsamt och gärna vänta så kroppen föds på nästa värk.

När du föder barn kommer du med hjälp av personalen prova dig fram mellan olika ställningar. Det kommer bli tydligt var du och bebisen trivs, och vad som fungerar för er. Det går aldrig att säga att en förlossnignsställning är bättre än en annan, det beror helt på situationen. Ibland behöver föderskan hjälp att få kraft och då är det bättre med en upprätt position, och andra gånger behöver det gå långsammare och då kan en liggande ställning vara att föredra.

Här är ett bildspel med exempel på olika förlossningsställningar. Det nyfödda barnet kan med fördel komma direkt hud mot hud mot dig som nybliven mamma, här kan du läsa mer om det.
Visa hela svaret

Kan vattnet gå före Slemproppen?

Vattnet går – vattenavgång – Inne i livmodern är barnet omslutet av en hinna. Hen ligger nästan som i en påse eller ballong. I hinnan finns det fostervatten. När förlossningen kommer igång kan hinnan gå sönder. Då rinner fostervatten ut genom slidan. Det brukar kallas att vattnet går.
Visa hela svaret

Kan bebisen röra sig när den är fixerad?

Nu väger fostret ungefär 3 kilogram och är cirka 48 centimeter långt, men det skiljer sig mycket mellan olika foster. Fostret tränar sina lungor genom att dra in och trycka ut fostervatten. Lungorna är de sista organen som mognar. Många barn sjunker djupare ner i bäckenet nu.
Visa hela svaret

Har vattnet gått eller kiss?

Urinläckage eller fostervatten? – Att läcka fostervatten under graviditeten är inte speciellt vanligt. Om du ändå upplever att Du läcker under graviditeten är det förmodligen urin, eller vattniga flytningar. Vad är skillnaden på urin och fostervatten? Urin luktar annorlunda än fostervatten.
Visa hela svaret

Kan man göra en Hinnsvepning på sig själv?

När kan en hinnsvepning vara aktuell? – För att det ska vara möjligt att göra en hinnsvepning så krävs det att livmodermunnen är öppen minst för ett finger, vilket motsvarar ungefär 1.5 cm. Sedan handlar det om att du som gravid ska vilja och samtycka till att bli hinnsvept, samt att du ska få information om vad en hinnsvepning innebär.

 • När en hinnsvepning rekommenderas i tiden beror på dels på regionala riktlinjer, men oftast rekommenderas hinnsvepning först efter att du passerat ditt BF för att inte påverka i onödan.
 • I vissa fall kan man dock vilja påskynda det naturliga förloppet redan innan BF.
 • Som förstföderska är det ofta svårt att bli hinnsvept innan BF då livmoderhalsen ofta är stängd, medan det är vanligare att du som omföderska kanske redan är öppen något mot slutet av graviditeten.

Hinnsvepning kan utföras av barnmorskor på barnmorskemottagningen samt på förlossningen eller specialistmödravården.
Visa hela svaret

Kan man göra så att vattnet går själv?

Om livmodertappen är mogen används följande metoder – Om livmodertappen är mjuk, förkortad och öppen 2-3 cm är den “mogen”. Ta hål på fosterhinnorna (amniotomi) Om modermunnen är öppen 2-3 cm, mjuk och förkortad använder barnmorskan en liten plastkrok och tar hål på fosterhinnorna så att vattnet går.

 • När vattnet rinner stimuleras naturliga sammandragningar.
 • Vanligen avvaktar man en till två timmar för att invänta sammandragningar.
 • Om värkarna inte kommer igång efter amniotomi ges ett värkstimulerande dropp.
 • Dropp (Oxytocindropp) När vattnet har gått och sammandragningarna inte har kommit igång sätts ett dropp med det kroppsegna hormonet oxytocin.

Oxytocinet påverkar livmodern och stimulerar till värkar. Det är ganska vanligt att det är först vid detta steg som du får igång förlossningsvärkar, framför allt om du är en förstföderska. Takten på droppet justeras och kontrolleras av barnmorskan för att få lagom många värkar.
Visa hela svaret

Hur vet man att det är dags att åka till förlossningen?

När ska jag åka in till förlossningen? – Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri Föderskor upplever ofta så kallade prematura värkar, som kommer med långa mellanrum eller upphör efter några timmar. Syftet med dem är att mjuka upp och förbereda livmoderhalsen inför förlossningen.

Då är det viktigaste att vila och samla krafter samt i lugn och ro följa med situationen. I princip ska du åka iväg till förlossningen när sammandragningarna kommer med cirka fem minuters mellanrum och de håller i sig i ungefär en minut samt blir gradvis kraftigare. Klockan är dock inte alltid en tillförlitlig fingervisning på starten av förlossningen, utan du ska åka till förlossningen på basis av dina egna känningar eller om sammandragningarna är så kraftiga att du inte klarar av dem hemma.

Starten av förlossningen är individuell och samma föderska har även unika och olika förlossningar. När du väntar på att förlossningen ska starta kan du röra på dig, äta och dricka normalt. Vanligen smakar lätta, flytande måltider bäst (frukter, safter, mjölkprodukter).

 • Hemma bör du i mån av möjlighet vila och sova.
 • Stöd i att klara av att vara hemma får du av naturlig smärtlindring, såsom en varm dusch, olika ställningar och värmekudden Mellan sammandragningarna ska du följa med barnets rörelser samt flytningar från slidan och vid behov kontakta barnmorskan på förlossningsmottagningen.

Åk omedelbart till sjukhuset om förlossningen startar tidigt i graviditeten, om någonting annat avvikande sker eller om du får klara, blodblandade flytningar i likhet med menstruationsblödningar eller kraftigare. Knappa blodiga eller brunaktiga flytningar är ofta ett tecken på att förlossningen håller på att starta och då kan du lugnt följa med situationen.

You might be interested:  Ont I Fötterna Efter Graviditet?

Synnytysvastaanotto Förlossningsmottagningen, Barnmorska, P01 Förlossningsavdelningen Dygnet runt,

Familjen som kommer till förlossningen beslutar själv vem som ska vara med på förlossningen. Vanligen är stödpersonen föderskans partner, men den kan även vara en annan närstående person. En partner som är med vid förlossningen är inte bara stödperson åt föderskan, utan paret föder familjens barn tillsammans.

Barnets födelse är en upplevelse som befäster föräldrarnas förhållande och har en främjande inverkan på utvecklingen av det känslomässiga bandet mellan föräldrarna och barnet. Stödpersonens roll under förlossningen är att stödja modern psykiskt, uppmuntra henne och hålla henne sällskap. Stödpersonen kan även underlätta moderns mående till exempel genom att massera hennes rygg eller agera på annat sätt utefter hennes önskemål.

Även skötsel av praktiska saker, såsom att informera närstående under förlossningens gång, gör det lättare för modern att fokusera på förlossningen. Observera dock att när barnet har fötts, ska ni njuta av de första stunderna i lugn och ro med modern och barnet.
Visa hela svaret

Vad kan man göra själv för att sätta igång förlossningen?

Värkstimulerande dropp – Oftast används värkstimulerande dropp vid en igångsättning. Droppet innehåller hormonet oxytocin. Det är samma hormon som du som är gravid själv producerar under en förlossning. Droppet anpassas till hur starka och täta värkar är och hur förlossningen utvecklar sig.

För att ett värkstimulerande dropp ska fungera krävs det att livmodertappen först är ordentligt mogen. Droppet är mest effektivt om vattnet har gått. Därför är värkstimulerande dropp ofta den metod som igångsättningen avslutas med. Det går inte att säga hur lång tid igångsättningen och förlossningen kommer att ta.

Det är olika hur man reagerar på metoderna och hur utgångsläget är. Ibland kan det dröja 2–3 dygn från det att igångsättningen inletts till att själva förlossningen startar. Under den tiden är det vanligast att man stannar på sjukhuset. När väl förlossningen är igång brukar barnet födas inom ett dygn.

 1. Ofta kan det behövas flera olika behandlingar innan livmodertappen är tillräckligt mogen för att få igång förlossningen.
 2. Man kan börja med tabletter, gel, slidinlägg eller ballong en dag.
 3. Nästa dag fortsätter man med nya tabletter, gel, slidinlägg eller ballong om det behövs.
 4. Sedan när livmodern har öppnat sig tillräckligt tar läkaren eller barnmorskan hål på fosterhinnorna.

Därefter är det vanligt att använda värkstimulerande dropp. Läkaren kan besluta om om förlossningen inte sätter i gång efter flera försök. Ibland blir värkarna för starka eller för svaga Det kan vara svårt att veta hur mycket behandling som behövs. Det är också olika hur man reagerar på de metoder som ska sätta igång förlossningen.

 • Därför kan det hända att värkarna blir för täta och starka eller för svaga.
 • Då hjälper vårdpersonalen till med att styra behandlingen så att värkarna blir lagom starka och täta.
 • Om du behöver prata med någon Det kan hända att du har funderingar och frågor både före och efter igångsättningen.
 • Det gäller både dig som är gravid och dig som är blivande medförälder.

Prata med en barnmorska för att få den hjälp du behöver. Ibland kommer funderingarna flera månader efter förlossningen. Genom sjukvården kan du få kontakt med någon att prata med, till exempel en barnmorska eller kurator. Kristin Rohman, 1177.se, nationella redaktionen Caroline Lilliecreutz, läkare, specialist i obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Alla förlossningar är olika, tar olika lång tid och kräver olika ställningar.

 1. Det kan vara svårt att veta i förväg vilken ställning som är bäst för dig.
 2. Ofta är det också skönt att byta ställning då och då för att inte trötta ut sig.
 3. Ett kejsarsnitt är en slags förlossning.
 4. Det är en operation där en läkare gör ett snitt i magen och livmodern och lyfter ut barnet ur magen.
 5. Ejsarsnitt kan vara planerade, akuta eller omedelbara.

Det beror på hur bråttom det är att få ut barnet. Det finns olika anledningar till att det blir kejsarsnitt. En vaginal förlossning brukar delas in i flera delar eller faser som det kallas. Faserna kallas latensfas, öppningsskede, utdrivningsskede och efterbördsskede.
Visa hela svaret

Hur vet man hur många cm man är öppen?

Om livmodertappen är mogen används följande metoder – Om livmodertappen är mjuk, förkortad och öppen 2-3 cm är den “mogen”. Ta hål på fosterhinnorna (amniotomi) Om modermunnen är öppen 2-3 cm, mjuk och förkortad använder barnmorskan en liten plastkrok och tar hål på fosterhinnorna så att vattnet går.

När vattnet rinner stimuleras naturliga sammandragningar. Vanligen avvaktar man en till två timmar för att invänta sammandragningar. Om värkarna inte kommer igång efter amniotomi ges ett värkstimulerande dropp. Dropp (Oxytocindropp) När vattnet har gått och sammandragningarna inte har kommit igång sätts ett dropp med det kroppsegna hormonet oxytocin.

Oxytocinet påverkar livmodern och stimulerar till värkar. Det är ganska vanligt att det är först vid detta steg som du får igång förlossningsvärkar, framför allt om du är en förstföderska. Takten på droppet justeras och kontrolleras av barnmorskan för att få lagom många värkar.
Visa hela svaret

Kan man bada efter att Slemproppen gått?

Det finns vetenskapliga studier som kommit fram till att väldigt varma bad bör undvikas under graviditetens 12 första veckor. Det beror på att fostret eventuellt kan påverkas av värmen. Det går däremot inte att hitta några särskilda riktlinjer för detta till gravida kvinnor.

 1. Jag tänker att du får känna efter hur varmt det är.
 2. Är det väldigt varmt, kanske det är klokt att för säkerhets skull låta bli.
 3. Är det bara skönt varmt, kan du bada om det känns okej.
 4. Tidigare avråddes från bad i bubbelpool under hela graviditeten.
 5. Orsaken är att det ofta finns en hel del bakterier och annat i det varma vattnet, och att du som gravid är mer känslig för både svamp och urinvägsinfektioner.

Nu för tiden är det upp till var och en att själva bestämma hur de vill göra. Enda gången du absolut inte ska bada i till exempel badtunna, bubbelpool eller badkar är i slutet av graviditeten, om ditt fostervatten gått. Det beror på att det då finns risk för infektion.

Att basta under graviditeten är ofarligt. Det är lättare för kroppen att reglera värmen i en bastu än i ett bad. Även om kroppen kan reglera värmen genom att svettas, är det ändå klokt att gå ut ur bastun om det blir för varmt. Känner du dig ändå osäker, prata gärna med din barnmorska på barnmorskemottagningen.

Läs mer på Barn och gravid.
Visa hela svaret