Hur Mycket Folsyra Innan Graviditet?

Hur Mycket Folsyra Innan Graviditet
Folsyra ー ta tabletter redan nu – Folsyra och folat är olika former av samma B-vitamin. Folsyra är nödvändigt för cellernas ämnesomsättning, för bildningen av röda blodkroppar och för att fostret ska utvecklas normalt under graviditeten. Du behöver få i dig tillräckligt med folsyra innan du blir gravid.

Då minskar risken för att fostret ska få ryggmärgsbråck. Under början av graviditeten går fostrets celldelning som snabbast och det är då behovet av folat, eller folsyra, är som störst. Det kan vara svårt att få i sig tillräcklig mängd av folsyra via maten, därför rekommenderar Livsmedelsverket att alla som planerar att bli gravida ska ta tabletter med cirka 400 mikrogram folsyra varje dag.

För att få önskad effekt måste du börja äta tabletter med folsyra cirka en månad innan du blir gravid och fortsätta ta tabletterna till minst tolfte graviditetsveckan. Eftersom inte alla graviditeter är planerade, är rekommendationen att alla kvinnor som kan tänkas bli gravida ska äta folsyratillskott.
Visa hela svaret

Kan man få i sig för mycket folsyra gravid?

Mödravård Hur Mycket Folsyra Innan Graviditet Folat finns naturligt i mat. Folsyra är ett konstgjort framställt folat som används vid berikning och i kosttillskott. Foto: Colourbox Samtidigt som för lågt folat under graviditeten kan ge fosterskador kan för mycket vara skadligt, visar en ny studie. Hur Mycket Folsyra Innan Graviditet Hur Mycket Folsyra Innan Graviditet Men nu visar amerikansk forskning att barn till kvinnor som hade väldigt höga nivåer av folat i blodet hade dubbelt så hög risk att utveckla autism. Med väldigt höga nivåer avses här mer än fyra gånger över normalvärdet direkt efter förlossningen. Även för mycket vitamin B12 i blodet ökade risken för att barnet skulle få en diagnos inom autismspektrumet upp till tre gånger.
Visa hela svaret

Hur mycket folsyra rekommenderas?

Folsyra eller folat är två former av ett vattenlösligt B-vitamin som även brukar kallas för vitamin B9. Folsyra är framför allt känt som ett vitamin som behövs när man är eller vill bli gravid, och om man ammar. Här kan du läsa om vad vitaminet gör i kroppen och hur man kan få i sig det genom livsmedel eller kosttillskott.

Folsyra och folat är samma vitamin. Skillnaden är att man får i sig folat genom maten medan folsyra är en konstgjord variant som finns i berikning och kosttillskott. B-vitaminer som t ex folsyra/folat är vattenlösliga och kan därför inte lagras i kroppen. De kan även förstöras av värme eller kontakt med luft, vilket gör att mängden folsyra i ett livsmedel kan bli lägre när det kokas.

Folsyra eller folat behövs för cellernas ämnesomsättning och för att bilda röda blodkroppar. Det behövs också för att foster ska utvecklas normalt när man är gravid. Låga halter folat i blodet kan öka risken för att barnet drabbas av ryggmärgsbråck. Livsmedelsverket rekommenderar gravida att ta tabletter med folsyra under de första tolv graviditetsveckorna.

 • Efter den tolfte veckan påverkas inte längre risken för ryggmärgsbråck av folsyran, däremot rekommenderas man ändå att fortsätta äta mat som är rik på folat under resten av graviditeten.
 • Orsaken är att vitaminerna behövs för fostrets utveckling och mammans blodbildning.
 • Det är inte bara kvinnor som behöver få i sig folat, alla grupper har ett dagsbehov.

Ungdomar över 14 år och vuxna rekommenderas ett dagligt intag på 300 mikrogram, medan kvinnor i barnafödande ålder behöver få i sig 400 mikrogram. Gravida och ammande rekommenderas 500 mikrogram om dagen, den mängd som finns i kosttillskottet TillVal Folsyra,
Visa hela svaret

Hur hjälper folsyra att bli gravid?

Ska jag äta Folsyra för att öka chansen att bli gravid? – Folsyra är en sorts B-vitamin som också brukar kallas folat, men folsyran ökar inte chansen att bli gravid. Däremot kan en brist på folsyra orsaka tidiga missfall och missbildningar med ryggmärgsbråck hos barnet.

 • Svenska kvinnor får inte alltid i sig tillräckligt med folsyra genom maten.
 • Därför är rekommendationen till kvinnor som försöker bli gravida att antingen äta mer mat som innehåller folsyra, eller ta ett kosttillskott med folsyra varje dag.
 • Mat som är rik på folsyra är till exempel mörkgröna grönsaker, alla slags bönor och ärtor, kål, frukt och bär, filmjölk och yoghurt, fullkornsprodukter och lever.

Folsyra finns även att köpa på apotek men ingår också i många andra vitaminpreparat. Källa: www.1177.se samt faktagranskat av RFSU kliniken Senast uppdaterad: 2021.11.24
Visa hela svaret

Kan man äta folsyra utan att vara gravid?

Alla gravida rekommenderas ta folsyra under graviditetens första 12 veckor. Efter detta har folsyran inte längre någon skyddande effekt mot ryggmärgsbråck och då räcker det att få i sig vitaminet genom maten. Järn är viktigt för både den gravidas och fostrets blod och syreupptagning.
Visa hela svaret

Kan folsyra orsaka missfall?

Missfall

 1. Du är här:

Missfall är när en graviditet avbryts av sig själv. Fostret stöts ut ur livmodern innan det har växt färdigt. Missfall är vanligt. De flesta missfall sker tidigt i graviditeten. Det betyder oftast inte att det är något fel på ens kropp. Ett missfall minskar inte möjligheten att bli gravid igen.

 • Det blöder från slidan. Ofta är blödningen kraftigare än en mens. Blödningen kan bland annat innehålla slem, tunn vätska och blodklumpar. Hur blödningen ser ut beror på hur långt in i graviditeten missfallet kommer.
 • Det gör ont i magen eller underlivet, ungefär som kraftig mensvärk.

Du kan blöda längre tid än när du har mens. Det är vanligt att blöda i en till två veckor, men en del blöder i upp till fyra veckor. Ont i magen och blödningar under graviditeten behöver inte betyda missfall. Ofta beror symtomen på något annat. När och var ska jag söka vård?

 • Ofta behöver du inte alls söka vård för mindre blödningar.
 • Hur bråttom det är att söka vård beror på hur mycket blod det kommer, hur länge du har varit gravid och hur du mår i övrigt.
 • I texten får du vägledning när du bör söka vård och inte.

Kontakta genast en förlossningsavdelning om du är gravid i vecka 22+0 eller senare. Sök då vård även om blödningen är liten. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha, Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård. Vid ett missfall kan du ofta leva på som vanligt.

Du kan ta om det behövs. Det är vanligt att vara ledsen och nedstämd. Då kan det vara bra att prata med någon. Oftast kan man bli gravid snabbt igen. Men om du inte vill det kan det vara bra att planera för preventivmedel. Vanliga graviditetstest är känsliga. De kan påvisa graviditet även några veckor efter missfallet, trots att du inte längre är gravid.

Det finns särskilda graviditetstest som du kan få från vården. Det särskilda testet är mer pålitligt och kan snabbare visa om du haft missfall. Hur kan jag minska risken för missfall? Oftast beror inte missfall på något som du själv kan påverka. Men det här kan minska riskerna för missfall:

 • Undvik, och andra droger.
 • Var försiktig med vissa läkemedel. Läs bipacksedeln eller rådfråga läkare eller apotekspersonal.
 • Gå ner i vikt om du har, Fetma ökar risken för missfall.
 • Ät extra folsyra. Folsyra är en sorts B-vitamin. Brist på folsyra kan orsaka missbildningar hos fostret. Det kan leda till ett tidigt missfall. Ibland får man inte i sig tillräckligt med folsyra genom maten. Därför rekommenderas extra folsyra till de som försöker bli gravida. Du kan fråga på ett apotek.
You might be interested:  Druckit Vin I Början Av Graviditet?

Undersökningar och utredningar En del kan behöva bli undersökta vid ett missfall. Till exempel om du har långvarig eller mycket riklig blödning. En del kan också bli undersökta för att de är oroliga eller vill veta mer. Då är det vanligt att läkaren gör ett vaginalt, Vid ett vaginalt ultraljud går det att se om där finns ett foster och om det lever.
Visa hela svaret

Kan folsyra minska risken för missfall?

Folsyra för att förebygga fosterskador Sedan flera år har det i litteraturen framförts som en sanning, att folsyra taget före konceptionen och in i tidig graviditet skulle minska risken för neuralrörsdefekter (t ex ryggmärgsbråck) samt en rad andra missbildningar: ansiktsspalter, hjärtfel, urinvägsmissbildningar, extremitetsreduktioner, omfalocele etc.

 1. Vissa grupper har talat sig varma antingen för att man skall rekommendera alla kvinnor, som planerar graviditet, att äta extra folsyratabletter (vilket finns tillgängligt som näringstillskott) eller att man genom att tillsätta folsyra till mjöl eller mjölprodukter skulle uppnå denna effekt.
 2. I flera länder, t ex USA, har man också gjort detta medan man i Sverige förhållit sig avvaktande.

Det vetenskapliga underlaget för påståendena om folsyrans gynnsamma effekter är relativt svagt och i stor utsträckning baserat på retrospektiva utfrågningar med all den osäkerhet, som denna metod innebär. Det är också möjligt, att det finns skillnader i behovet av vitamintillskott mellan olika befolkningar.

Erfarenheter från den egna befolkningen är därför av extra stor betydelse. I en analys av graviditetsutfallet hos svenska kvinnor, som uppgivit sig ha tagit folsyra, visade det sig att frekvensen tvåäggstvillingar var signifikant ökad, vilket bekräftar iakttagelser gjorda i andra delar av världen. Man har kalkylerat, att en sådan effekt i antal skadade barn mycket väl skulle kunna överväga en eventuellt skyddande effekt av folsyra på uppkomsten av ryggmärgsbråck.

Den fortsatta övervakningen av detta problem visade att fyndet inte var en slump utan kvarstod när nytt material analyserades. Riskskattningen har till och med ökat från 1,46 i det publicerade arbetet till 1,73 (1,86 för barn födda 2000-2001). Nyligen publicerades en detaljerad och välgjord studie från Sverige i JAMA, som antydde att låga halter av folsyra i blodet hos gravida kvinnor skulle innebära en riskökning (ungefär 1,5 gånger) för missfall under veckorna 6-12.Att studera missfallsfrekvens är en av de svåraste uppgifterna inom reproduktionsepidemiologi och om inte riskskattningarna är mycket höga bör man vara försiktig att dra praktiska slutsatser av fynden.

 1. Så länge man studerar förekomsten av missfall inom ett “fönster” under utvecklingen, finns alltid möjligheten att de registrerade skillnader i frekvens egentligen avspeglar förskjutningar i tidpunkter för missfallens inträffande.
 2. Ett annat problem är, att när man studerar sjukvårdade missfall finns möjligheten av en bias genom att kvinnor, som söker sjukvård, kan skilja sig från kvinnor, som inte gör det, speciellt vid tidiga missfall.I den aktuella studien finns ytterligare ett problem, som författarna diskuterar ingående: man finner en högre riskskattning för missfall där fostren varit kromosomalt abnorma än vid missfall där fostren varit kromosomalt normala.

Den senare riskökningen är inte signifikant. Minst 60 procent av alla missfall före 12: e veckan sammanhänger med kromosomavvikelser, som är så grava, att de inte tillåter fostrets överlevnad. Det är inte troligt – och knappast önskvärt – att tillförsel av folsyra skulle kunna påverka denna grupp, och den förväntade riskskattingen för den borde vara 1,0.

För att förklara en total risk av 1,5, förutsätter detta, att riskökningen för normala foster skulle överstiga 2, vilket författarnas data gör otroligt. Den troligare förklaringen till den gemensamma riskökningen av 1,5 är därför en effekt av oupptäckt confounding eller selektion. I en tidigare studie av barn till kvinnor i Sverige, som rapporterat användning av folsyra, fann man inga hållpunkter för att något skydd mot missbildningar förelåg.

I denna studie förekom endast ett fall av neuralrörsdefekt. Materialet är nu utökat och omfattar 7 804 barn till kvinnor, som ätit folsyra men som inte använt antiepileptika (folsyra ges ofta tillsammans med antiepileptika och dessa ökar risken för missbildning).

 • Fyra av barnen hade en neuralrörsdefekt (en anencefali, tre ryggmärgsbråck) mot 1,6 förväntade.
 • Inga tecken på en skyddande effekt kunde alltså ses.
 • Detsamma gäller övriga undersökta missbildningar och gäller då även när man från analysen uteslutit kvinnor med barnlöshetsproblem (som såväl är associerat med folsyraanvändning som med en liten ökad risk för vissa missbildningar).

I ett par arbeten från USA och Kanada har man beskrivit en minskning av frekvensen neuralrörsdefekter efter det att berikning av mjöl skett med folsyra. En liknande minskning kan iakttas i Sverige de senaste åren – utan att berikning skett. Tydningen av dessa kurvor är svår på grund av den ofullständiga kunskapen om hur stor andel av foster med neuralrörsdefekter, som identifieras genom fosterdiagnostik och aborteras.

Ericson A, Källén B, Åberg A. Use of multivitamins and folic acid in early pregnancy and multiple births in Sweden. Lumley J, Watson L, Watson M, Bower C. Modelling the potential impact of population?wide periconceptional folate/multivitamin supplementation on multiple births. George L, Mills JL, Johansson AL, Nordmark A, Olander B, Granath F et al. Plasma folate levels and risk of spontaneous abortion. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of folic acid and delivery outcome: a prospective registry study.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte. : Folsyra för att förebygga fosterskador
Visa hela svaret

Hur långt innan ska man börja med folsyra?

Folsyra ー ta tabletter redan nu – Folsyra och folat är olika former av samma B-vitamin. Folsyra är nödvändigt för cellernas ämnesomsättning, för bildningen av röda blodkroppar och för att fostret ska utvecklas normalt under graviditeten. Du behöver få i dig tillräckligt med folsyra innan du blir gravid.

Då minskar risken för att fostret ska få ryggmärgsbråck. Under början av graviditeten går fostrets celldelning som snabbast och det är då behovet av folat, eller folsyra, är som störst. Det kan vara svårt att få i sig tillräcklig mängd av folsyra via maten, därför rekommenderar Livsmedelsverket att alla som planerar att bli gravida ska ta tabletter med cirka 400 mikrogram folsyra varje dag.

För att få önskad effekt måste du börja äta tabletter med folsyra cirka en månad innan du blir gravid och fortsätta ta tabletterna till minst tolfte graviditetsveckan. Eftersom inte alla graviditeter är planerade, är rekommendationen att alla kvinnor som kan tänkas bli gravida ska äta folsyratillskott.
Visa hela svaret

Vilka vitaminer ska man äta för att bli gravid?

Stärk din hälsa inför en framtida graviditet

 1. Du är här:

Innehållet gäller Kalmar län Det finns olika faktorer som kan påverka möjligheten att bli gravid, det vill säga din fertilitet. Levnadsvanor hos både kvinnor och män spelar roll. Mat och motion, tobak och alkohol kan påverka. Ålder har stor betydelse och även miljö och sexuellt överförbara sjukdomar.

Det är en fördel om du så tidigt som möjligt i livet har hälsosamma levnadsvanor. Det är dock aldrig försent att förbättra din livsstil. Att skaffa dig bra vanor redan innan en graviditet skapar goda förutsättningar inte bara för att bli gravid, utan även för din graviditet och för barnets uppväxt. Mödrahälsovården i Region Kalmar län erbjuder kostnadsfri kontakt med en hälsokoordinator som kan stötta dig till goda levnadsvanor.

Kontakta din för mer information. Kvinnlig fertilitet når en topp vid 22 års ålder och minskar därefter sakta till omkring 35 års ålder, varefter den faller snabbare fram till klimakteriet, Efter 35 års ålder ökar även riskerna för komplikationer under både graviditet och förlossning.

 • Det är därför extra viktigt att ha goda levnadsvanor.
 • Lder är även en faktor för män eftersom spermiekvalitén blir sämre med stigande ålder.
 • Du behöver ha ägglossning för att kunna bli gravid.
 • Ägglossningen inträffar ungefär 14 dagar innan nästa mens.
 • Kan ske vid vaginalt samlag från fem dagar innan ägglossning till dagen efter ägglossning.
You might be interested:  När Ska Man Ringa Mvc Vid Graviditet?

Detta eftersom spermierna kan överleva upp till fem dygn och ägget kan bli befruktat under ungefär ett dygn från att det lossnat. Det är svårt att veta precis när ägglossningen ska ske. Det är bra att kartlägga din menscykel för att bättre ha koll på när ägglossningen ska ske.

 • Bra mat för din fertila hälsa Kosten är av betydelse både för kvinnan och mannen.
 • Ät en varierad och näringsrik kost med mycket frukt och grönsaker.
 • Ät mer av mat som innehåller mycket näring, så som fisk, skaldjur, ägg, inälvsmat, kött, mörkgröna grönsaker, baljväxter, nötter och frön.
 • Var försiktig med fisk enligt rekommendationerna för gravida.

Folat/folsyra är ett B-vitamin som är viktigt för både kvinnor och män. Folat finns bland annat i gröna bladgrönsaker, baljväxter, fullkornsprodukter och bär. Bra nivåer av folat ökar chanserna för att fostret ska utvecklas normalt under de första veckorna.

 1. Folat kan också motverka tidiga missfall och ryggmärgsbråck.
 2. Gravida rekommenderas att ta tabletter med 400 mikrogram folsyra varje dag fram till tolfte graviditetsveckan.
 3. Ett stort intag av koffein kan minska din fertilitet.
 4. Offein finns i till exempel kaffe, te, läsk, energidrycker och choklad.
 5. Det finns också ett samband mellan ett stort koffeinintag hos kvinnan och tidigt missfall.

Rekommendationen är därför max 200 mg koffein/dag, vilket motsvarar ungefär två-tre koppar kaffe eller fyra koppar te. är bra för din allmänna hälsa, kan förbättra mäns spermakvalitet och ökar chanserna för en hälsosam graviditet. Se till att du både får vardagsmotion och regelbundna pauser om du sitter mycket.

Du bör också få till någon pulshöjande aktivitet, så som till exempel power walk, simning, gympa, cykel eller dans, gärna minst 30 minuter om dagen. Samt någon form av styrketräning två gånger per vecka. Om du är i god fysisk form ökar även ditt mentala välbefinnande. En hälsosam vikt är bra för både män och kvinnors fertilitet.

Både undervikt och kan göra att ägglossningen uteblir vilket minskar dina chanser att bli gravid. Övervikt kan försämra spermakvaliteten för män. För kvinnor ökar risken för att senare drabbas av missfall, graviditetsdiabetes, missbildning, havandeskapsförgiftning och fosterdöd.

Det kan också ge en mer komplicerad förlossning. En aktiv kan försvåra chanserna att bli gravid. Det är viktigt att ta hjälp för att bli frisk. Undvik alkohol och droger Undvik alkohol om du planerar en graviditet. Det gäller både kvinnor och män. Om du är kvinna kan ett högt alkoholintag påverka ägglossningen, och för män spermavolymen och sädescellernas antal.

Mäns alkoholkonsumtion innan befruktning kan även ge skador på fostret. Alkoholkonsumtion i tidig graviditet kan påverka organutvecklingen. Ofta vet du inte att du är gravid förrän efter några veckor. Därför är det bra att sluta med alkohol redan när du planerar en graviditet.

 • Droger ska alltid undvikas, särskilt om du planerar för en framtida graviditet.
 • Håll dig tobaksfri för en god hälsa.
 • Tobak gör det svårare att bli gravid och få barn, det gäller både kvinnor och män och inkluderar passiv rökning.
 • Rökning gör det svårare för ett befruktat ägg att fastna och det skadar arvsanlagen i ägget.

Nikotinet kan även leda till erektionsproblem samt färre och skadade spermier. All tobaksanvändning är skadlig för din hälsa. Undvik därför både cigaretter, snus, vattenpipa, e-cigg och andra tobaksprodukter när du planerar en graviditet. Vid behov kan du få hjälp av nikotinläkemedel när du slutar med tobak innan graviditeten.

Det finns även olika appar till hjälp. Skydda dig mot könssjukdomar Vissa kan göra det svårare att bli gravid. Klamydia kan skada både äggledare och testiklar. Klamydia behöver inte ge några symptom så det är viktigt att använda skydd och att testa dig när du till exempel bytt partner. Gonorré, syfilis och HPV kan också göra att det blir svårare att få barn.

Vissa kroniska sjukdomar kan påverka din fertilitet. Det gäller till exempel diabetes, högt blodtryck, epilepsi, sköldkörtelsjukdomar eller endometrios. Det kan vara bra att ha en plan för att skapa så goda förutsättningar som möjligt inför en graviditet.

Rådgör med din läkare om du vill veta mer om hur din sjukdom påverkar möjligheterna att bli gravid. En del värkmediciner påverkar tillfälligt ägglossningen och kan minska chanserna att bli gravid. Dessa kan också öka riskerna för missfall och hjärtmissbildning hos fostret. Det gäller bland annat ibuprofen, diklofenak och naproxen.

Läs bipacksedeln och fråga på ditt apotek om du är osäker. Det kan finnas särskilda risker i arbetsmiljön för fertila kvinnor, gravida och ammande. Exponering för tungmetaller, kemikalier och strålning kan påverka fertiliteten negativt och öka missfallsrisken.

 1. För gravida och ammande arbetstagare.
 2. Planerar du en graviditet eller är gravid, och är orolig för att det kan finnas risker i arbetsmiljön, bör du tala med din arbetsgivare.
 3. Du kan även kontakta din Företagshälsovård om graviditet och arbetsmiljörisker.
 4. Om du inte har tillgång till företagshälsovård, och undrar över sambandet mellan graviditet och risker i din arbetsmiljö, kan du vända dig till patientmottagningen hos någon av de Arbets- och miljömedicinska klinikerna som finns i landet.

Det här kan du göra som kvinna:

 • Förstå din menscykel
 • Ät en näringsrik och varierad kost
 • Ta tillskott av folat/folsyra
 • Minska intaget av koffein
 • Rör på dig
 • Håll en hälsosam vikt
 • Undvik alkohol och droger
 • Undvik tobak
 • Skydda dig mot könssjukdomar
 • Var försiktig med vissa läkemedel
 • Ha koll på din exponering för kemikalier och tungmetaller

Det här kan du göra som man:

 • Ät en näringsrik varierad kost
 • Rör på dig
 • Håll en hälsosam vikt
 • Undvik alkohol och droger
 • Undvik tobak
 • Skydda dig mot könssjukdomar

Behöver du stöd för att förbättra din fertilitet? Mödrahälsovården i Region Kalmar län erbjuder kostnadsfri kontakt med hälsokoordinator för att stödja både kvinnor och män till goda levnadsvanor för att främja fertiliteten och på sikt en hälsosam graviditet.
Visa hela svaret

Hur länge ska man ligga kvar efter samlag för att bli gravid?

När är det störst chans att man blir gravid? – Under ägglossningen som vanligtvis inträffar en gång under varje menscykel och innebär att ett mognat ägg lossnar från äggstocken. Ägget fångas sedan upp av äggledaren och förs ner till livmodern. På vägen till livmodern kan ägget bli befruktat av spermier, förklarar Karin Gebauer, apotekare och farmacispecialist.

Störst chans att ägget blir befruktat är att ha samlag från ungefär tre dagar före ägglossningen till en till en dag efter. Vanligast är att ägglossningstest uppmärksammar ägglossningen 2 dagar innan själva ägglossningen sker. – Ägget är befruktningsbart upp till ett dygn efter ägglossningen, men spermierna kan överleva i upp till 5 dagar och kan ligga kvar och vänta på ägget.

Det är därför som du kan bli gravid om du har samlag 4–5 dagar innan själva ägglossningen äger rum.
Visa hela svaret

Hur man lättast blir gravid?

När blir det flera barn? – Ibland händer det att det befruktade ägget delar sig så att det bildas två embryon. Då blir det enäggstvillingar. Det händer också att ägget delar sig i tre och det blir enäggstrillingar, men det är mycket ovanligt. Det händer också att två ägg mognar och lossnar samtidigt.

 • Då kan det bli tvåäggstvillingar, om båda blir befruktade.
 • Det kan bli trillingar, fyrlingar och så vidare om ännu fler ägg befruktas samtidigt.
 • Läs mer om,
 • En del av cellklumpen växer fast i livmoderns vägg.
 • Den delen av cellklumpen utvecklas till en moderkaka.
 • Det är moderkakan som kommer att ge barnet näring i livmodern.

Den andra delen av cellklumpen kallas för embryo. Det är de cellerna som ska bli ett barn. Efter befruktningen fastnar embryot i livmodern och börjar utvecklas till ett foster. Då börjar graviditeten. Fostret kommer sedan att utvecklas till ett barn. Graviditeten kan avslutas med en, ett, eller en,

 • Här kan du läsa mer om,
 • Moderkakan börjar att bilda ett hormon som kallas HCG.
 • Hormonet ska se till att inte det blivande fostret stöts bort.
 • Hormonet finns bland annat i kisset och i blodet.
 • Det gör att ett test kan visa om det finns en graviditet.
 • Läs mer om,
 • När är det störst chans till befruktning? Det är störst chans till befruktning om du har slidsamlag en viss period.
You might be interested:  När Började Ni Må Illa Graviditet?

Perioden börjar vid ägglossning och slutar en dag efter ägglossningen. Det kan vara svårt att veta exakt när ägglossningen sker. Därför brukar man rekommendera slidsamlag två till tre gånger i veckan för de som försöker få till en graviditet. Spermierna kan leva upp till fem dygn och vänta på ägget när det kommer.

 1. Mer än åtta av tio som har regelbundna samlag för att få till en graviditet lyckas inom tolv månader.
 2. Ibland blir det ingen graviditet när man genom samlag försöker att befrukta ett ägg med spermier.
 3. När man har försökt att få till en befruktning i mer än ett år brukar det kallas för ofrivillig barnlöshet.

Då kan det finnas hjälp och behandling. Läs mer om, Man är bara fertil under en viss tid i livet. Fertil betyder förmåga att fortplanta sig, att det går att få till en befruktning.
Visa hela svaret

Hur vet man om man har brist på folsyra?

Lär dig mer – År 1931 fann den brittiska läkaren Lucy Wills en dittills okänd anemi hos gravida i Bombay. Anemin kännetecknades av förstorade erytrocyter, men botades inte av då kända B-vitaminer. De drabbade gravida åt främst polerat ris och vitt bröd, och Dr Wills upptäckte att anemin botades av jästextrakt.

Några år senare kunde man extrahera det saknade näringsämnet ur spenat, varför vitaminet fick namnet folsyra från latinets folium, vilket betyder blad. Folsyra finns i kosten i form av folater, ett gemensamt namn på föreningar som alla har förmågan att bilda folsyra. Folater är också lagringsformen som kroppen använder för lagring i levern.

Folat absorberas i övre delen av tunntarmen, och upptaget är vanligen rätt effektivt eftersom folat ansamlas i galla och delvis utsöndras i tarmen och återupptas upp via det enterohepatiska kretsloppet. Kroppen har liten lagringsförmåga av folat, och därför är det en av de vitaminer som sjunker snabbats vid lågt intag.

Folater är dessutom känsliga föreningar, 40–50% procent av matens folsyrainnehåll går förlorat vid uppvärmning. Källor till folsyra är främst gröna bladgrönsaker, brytbönor, broccoli, bönor, lever. Folsyra används i kroppen b la som en kofaktor i bildningen av DNA. Vitaminet är också en central komponent i nedbrytningen av homocystein.

Folsyra spelar också en stor roll i fosterutveckling, då vitaminet är nödvändigt för bildandet av ryggmärgskanalen. Vid otillräckliga mängder av folsyra hos den gravida ökar risken för ryggmärgsbråck. Det optimala är att fylla på depåerna redan innan graviditeten, och generellt rekommenderas till skott med 400 mikrogram tre månader innan konception och åtminstone under de första 12 graviditetsveckorna.

 • Ett fortsatt tillskott under hela graviditeten minskar risk för megaloblastisk anemi och bör övervägas hos riskgrupper.
 • Gravida har ett ökat dagsbehov eftersom tillväxten kräver ökad DNA-syntes.
 • Rekommendationer om folsyratillskott gäller även under amning, då folatutsöndringen i bröstmjölk måste ersättas.

Symtom vid uttalad folsyrabrist är diarré, huvudvärk, röd tunga, sömnsvårigheter, megaloblastisk anemi. Uttalade brister på folsyra är ovanliga, men alkoholister är en känd riskgrupp. Det beror dels på deras potentiellt sämre kosthållning, dels på att nedbrytning av alkohol förbrukar folsyra.

 1. Andra personer i riskgrupp för folsyrabrist är individer med celiaki och inflammatoriska tarmsjukdomar.
 2. Äldre personer med ensidig kost, speciellt mat som varmhållits, är också en riskgrupp.
 3. Vissa epilepsiläkemedel, trimetoprim och metformin ökar nedbrytningen av folat i levern.
 4. Metotrexat fungerar som folatantagonist, och leder till nedsatt biologisk tillgänglighet av vitaminet.

Det rekommenderade dagsbehovet varierar mellan 300 och 500 mikrogram (beroende på åldersgrupp och kön). I en del länder görs folatberikning av cerealier, dock inte i Sverige. Nyttan med att berika livsmedel med folat har debatterats under flera år. Ett argument emot berikning har varit att det kan leda till fler tvillinggraviditeter, vilket är förknippat med ökade graviditetskomplikationer.

Näringslära för högskolan, Liber förlag, sjätte upplagan 2013

Författare: Rebecka Kaplan Sturk Specialist i obstetrik och gynekologi. Diplomerad kostrådgivare Läs mer Förminska
Visa hela svaret

Vilken tid på dygnet ska man ta folsyra?

När som helst på dagen.
Visa hela svaret

Hur stor är chansen att bli gravid när man har ägglossning?

Men jag har läst om flera som fått barn när de är 40+ – Det är som sagt långt ifrån omöjligt, fertilitet är inte svartvitt – allas förutsättningar är olika och man kan ha tur trots att den genomsnittliga chansen är låg. Den statistiska sannolikheten att bli gravid om du har sex vid ägglossning är ca 25-30% när du är runt 20 år jämfört med runt 5% när du är runt 40 år, och 5% är ju inte samma sak som omöjligt.
Visa hela svaret

När ska man sluta med folsyra gravid?

Hur länge behöver man ta folsyra sedan man blivit gravid? – Gravida rekommenderas att ta tabletter med 400 mikrogram folsyra varje dag fram till vecka 12, för att minska risken för ryggmärgsbråck hos fostret. Efter vecka 12 har folsyra ingen effekt mot ryggmärgsbråck.
Visa hela svaret

Vilken folsyra är bäst gravid?

Extra vitaminer – Som gravid kommer du behöva lite extra näringsämnen, som exempelvis extra folsyra. Hjärtats multivitamin för dig som är gravid innehåller flera viktiga vitaminer och mineraler anpassade för gravida – som extra folsyra, kalcium, D-, C- och E-vitamin. Även ACO har ett bra kosttillskott för gravida,
Visa hela svaret

Kan man må dåligt av folsyra?

– illamående, aptitlöshet, uppspändhet och gasbesvär. Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.
Visa hela svaret

Är B12 och folsyra samma sak?

Definition – Vitamin B12-brist innebär brist på kobalamin eller cyanokobalamin oavsett orsak. Folatbrist innebär brist på folsyra eller folat (även benämnd vitamin B9 eller folacin). Folat tillhör gruppen B-vitaminer och är ett samlingsnamn för alla syntetiska och naturliga folatformer. Den syntetiska formen benämns folsyra.
Visa hela svaret

Kan kroppen ta upp folsyra?

Folat eller folsyra? – Folat och folsyra är två olika former av samma B-vitamin. Den stora skillnaden mellan dessa två är att du finner folat naturligt i mat medan folsyra är ett konstgjort framställt folat som används vid berikning och i kosttillskott.

Baljväxter som bönor, kikärter, gröna ärter, sockerärter, linser Gröna bladgrönsaker som spenat, ruccola, frisésallat, machésallat Kål som broccoli, brysselkål, blomkål Bär som jordgubbar, hallon, björnbär Fullkornsprodukter som bröd, råris, fullkornsgryn

Hur Mycket Folsyra Innan Graviditet Folat, eller folsyra, är inte bara nödvändigt för alla som planerar att bli gravida. Denna B-vitamin behövs också för cellernas ämnesomsättning och för bildningen av röda blodkroppar. Brist på folat kan ge blodbrist och är därför viktig för oss alla. En gravid och ammande kvinna rekommenderas, enligt livsmedelsverket, att ta tabletter med 400 mikrogram folsyra varje dag fram till tolfte graviditetsveckan.

 1. Därefter är det viktigt att fortsätta äta mat som är rik på folat.
 2. Men som sagt, det är inte bara kvinnor och gravida som behöver folsyra.
 3. Ungdomar över 14 år och vuxna rekommenderas ett dagligt intag på 300 mikrogram.
 4. Så se till att få i dig rätt med med folat och folsyra dagligen för att kropp och knopp ska må bra.

Källa: Livsmedelsverket,
Visa hela svaret

Kan man må dåligt av folsyra?

– illamående, aptitlöshet, uppspändhet och gasbesvär. Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.
Visa hela svaret

Vilken tid på dygnet ska man ta folsyra?

När som helst på dagen.
Visa hela svaret

Vad händer om man glömmer ta folsyra?

Om du har glömt att använda Folsyra Orifarm – Om du glömmer att ta en dos ska du bara ta nästa dos vid korrekt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
Visa hela svaret