Hur Fungerar Ultraljud Vid Graviditet?

Hur Fungerar Ultraljud Vid Graviditet
Ultraljudsundersökning vid graviditet Vid en ultraljudsundersökning granskas fostret på rörliga bilder. Det är en form av fosterdiagnostik. Fosterdiagnostik innebär att sjukvården bedömer barnets hälsotillstånd redan innan barnet har fötts. Alla gravida erbjuds ett ultraljud mellan vecka 18 och 20. Ljudvågorna påverkar inte barnet. Hur Fungerar Ultraljud Vid Graviditet Ett ultraljud kan göras under hela graviditeten. Alla gravida brukar erbjudas ultraljud någon gång mellan vecka 18 och 20. Ultraljudsundersökningen kan också visa hur länge graviditeten har pågått, om det finns fler än ett foster och hur moderkakan sitter.

En del gravida får även göra vaginalt ultraljud, ultraljud som en del av eller tillväxtultraljud. Resultatet av ultraljudsundersökningen kan göra så att du behöver ta svåra beslut. Alla avvikelser och sjukdomar hos foster kan inte upptäckas vid ultraljudsundersökning. Ultraljudsundersökning är frivillig, precis som all annan fosterdiagnostik.

Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra fosterdiagnostik eller inte. Läs mer i vår artikel om, Ultraljud är en säker metod, både för dig som är gravid och för fostret. Det finns inte någon ökad risk för missfall. Före ultraljudsundersökningen har du rätt att få information om vad undersökningen innebär.

 1. Ställ frågor om du inte förstår.
 2. Om du inte pratar svenska kan du ha,
 3. Om du har en hörselnedsättning kan du ha rätt att få tolkhjälp.
 4. När och var kan jag göra undersökningen? Ultraljudsundersökning kan göras under hela graviditeten.
 5. Ibland gör vårdpersonalen även ultraljud under förlossningen, exempelvis för att se hur barnet ligger inne i livmodern.

Alla gravida brukar erbjudas ultraljud någon gång mellan vecka 18 och 20. När och hur många ultraljud som erbjuds är olika inom olika regioner och på olika barnmorskemottagningar. Undersökningen är kostnadsfri. För att göra fosterdiagnostik behöver du en,

En remiss är ett slags tillstånd från vården att du får göra ett visst prov eller en viss undersökning. Oftast är det en barnmorska som skriver remiss. Du kan söka vård på, Ofta kan det vara bra att vara lite kissnödig vid undersökningen i vecka 18-20. Då kan urinblåsan göra så att fostret syns bättre.

Men det gör ingenting om du har kissat innan. Det går bra att ha med sig någon till undersökningen. Du som följer med får sitta bredvid på en stol. Undvik att ta med barn till undersökningen. Ett bra sätt att förbereda sig inför fosterdiagnostik är att ta reda på mer om undersökningarna.

Du kan också ta reda på mer om vilka avvikelser man kan hitta och vad de kan innebära. Fundera igenom olika händelseförlopp. Vad vill du göra om en undersökning eller ett prov inte visar det du tänkt dig? Så går undersökningen till Det brukar finnas särskilda rum med ultraljudsutrustning. Ibland kan det vara lite mörkt i rummet för att skärmen med ultraljudsbilden ska synas tydligare.

Du som är gravid ligger på rygg på en brits med magen bar. Barnmorskan eller läkaren smörjer en gelé på magen. Gelén gör så att bilden blir tydligare. Sedan håller hen en så kallad ultraljudsgivare mot huden. Ultraljudsgivaren förs över magen för att kunna se fostret ur olika vinklar.

Oftast kan du också titta på bildskärmen med ultraljudsbilden. Många blivande föräldrar tycker att det är svårt att urskilja vad ultraljudet visar. Ultraljudsgivaren kan trycka mot magen, men det gör inte ont. Undersökningen brukar ta ungefär 30 minuter. Det kan ta längre tid, till exempel om det finns fler foster än ett.

Efteråt kan det kännas lite kladdigt på magen efter gelén, men det finns papper att torka med. Man kan ofta få eller få köpa en ultraljudsbild. Vad kan ultraljudet visa? Ultraljud är ett ljud som människor inte kan höra. Från ultraljudsgivaren sänds svaga ljudvågor in i kroppen.

You might be interested:  Farligt Att Ramla Vid Graviditet?

Hur många foster som finns i livmodern. Hur länge graviditeten har pågått. Hur graviditeten utvecklas. Hur mycket fostervatten det finns. Var moderkakan sitter. Om vissa avvikelser syns.

Det kan gå att se om fostret har en snippa eller en snopp. Oftast finns inget medicinskt intresse att veta det, så det är inget som undersökaren tittar efter. Det är inte säkert att du får veta även om du frågar efter det. Ibland kan det vara svårt för den som undersöker att se ordentligt beroende på hur fostret ligger i livmodern.

 • Då kanske undersökningen behöver göras om vid ett annat tillfälle.
 • Det kan också vara svårt för den som undersöker att ge alla svar på en gång.
 • Ibland upptäcker hen saker som behöver följas upp.
 • Då kan det behövas flera ultraljudsundersökningar eller tester.
 • Så här kan fostret visas under en ultraljudsundersökning.

Biverkningar eller komplikationer Ultraljud räknas som en säker metod för att undersöka gravida. Metoden har använts länge. Ultraljudsapparater ger ifrån sig en så liten energimängd att det inte har gått att konstatera någon risk för skador på fostret.

Tidigt ultraljud. Ultraljud som en del av, Tillväxtultraljud. Ultraljud vaginalt.

Vissa regioner erbjuder en ultraljudsundersökning redan kring graviditetsvecka 12 – 13. Den görs på magen, på samma sätt som ultraljudsundersökningen i graviditetsvecka 18 – 20. Ungefär samma saker undersöks. Fostret fortsätter att utvecklas, så den gravida brukar också få göra ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 18 – 20.

 1. I början av graviditeten kan fostret vara för litet för att synas bra genom magen.
 2. Då är det vanligare med undersökning genom slidan, ett så kallat vaginalt ultraljud.
 3. Det påminner om en vanlig,
 4. Anledningar till att läkaren gör ett tidigt ultraljud vaginalt kan vara att du som är gravid har fått en blödning från slidan, har ont eller om du haft andra komplikationer.

Vid vaginalt ultraljud är det bra att kissa före undersökningen. En fylld urinblåsa kan annars skjuta undan fostret så att bilden blir otydlig. Du som är gravid får ta av dig kläderna på underkroppen. Sedan får du ligga i en gynstol, en speciell brits med benstöd.

 1. Läkaren trär en kondom över en smal stav som sitter på en tunn böjlig slang.
 2. Sedan smörjer läkaren en gelé på kondomen och för in ultraljudsgivaren i den yttersta delen av slidan.
 3. Det kan kännas ovant, men gör inte ont.
 4. Ultraljudsbilden syns på en skärm.
 5. Ibland är ultraljudet en del av,
 6. Vid KUB bedömer läkaren eller barnmorskan sannolikheten att fostret har vissa kromosomavvikelser.

Den vanligaste avvikelsen är, KUB består dels av ett blodprov som mäter vissa graviditetshormoner, dels en särskild ultraljudsundersökning. Blodprovet kan lämnas efter graviditetsvecka 9 och undersökningen med ultraljud görs i vecka 11 till 14. Det räcker inte med KUB för att få ett säkert svar på om fostret har en kromosomavvikelse.

 1. Om KUB visar på en hög sannolikhet för kromosomavvikelse brukar testet kompletteras med, eller,
 2. Förutom rutinultraljudet kan läkaren eller barnmorskan vilja göra ett tillväxtultraljud.
 3. Det finns många olika anledningar till att göra tillväxtultraljud: Tillväxtultraljud brukar gå till på samma sätt som rutinultraljudet.

Det händer att ultraljudet visar något oväntat. Det är vanligt att ha frågor och funderingar. Då kan det vara bra att prata med någon. Du kan få samtalsstöd om du tycker att det är svårt och jobbigt att ta ställning till undersökningar eller provsvar. Då får du prata med exempelvis en kurator.

 1. Oftast går det att få samtalsstöd på samma ställe där man gör fosterdiagnostiken.
 2. Det gäller både dig som är gravid och dig som är blivande medförälder.
 3. Samtalsstöd är gratis.
 4. Ristin Rohman, 1177.se, nationella redaktionen Katarina Tunón, gynekolog och förlossningsläkare, Östersunds sjukhus Jenny Hallström, 1177.se, nationella redaktionen Filmproducent, produktionsår 2017: Påbörjade eller avslutade veckor? I vår graviditetskalender kan du läsa om fostrets utveckling vecka för vecka och om hur gravidkroppen påverkas.
You might be interested:  Hur Stor Risk För Graviditet Vid Avbrutet Samlag?

Du kan få tips och råd, läsa om besöken på barnmorskemottagningen och hur du kan förbereda dig inför förlossningen och föräldraskapet. Vill du ha ny information vecka för vecka via mejl? Prenumerera på vårt gravidveckobrev! : Ultraljudsundersökning vid graviditet
Visa hela svaret

Vad gör man på första ultraljud?

Ultraljud i tidig graviditet I tidig graviditet görs ultraljudet i första hand utanpå magen (abdominellt ultraljud), men vid behov även via slidan (vaginalt ultraljud). Genom att mäta sitthöjden på fostret kan man bestämma graviditetslängd. Tidigast från graviditetsvecka 6-7 kan man se om det finns hjärtaktivitet – på 1177 kan du läsa mer om ” “.
Visa hela svaret

Hur fungerar en ultraljud?

Hur fungerar ultraljud? –

Ultraljud är högfrekventa vågor som inte kan uppfattas av det mänskliga örat. Ultraljudsgivaren avger varje sekund tusentals ljudsignaler som studsar tillbaka beroende på det undersökta organets täthet. Givaren är också mottagare av ljudet som omvandlas till en bild på en skärm. Samtidigt som undersökningen utförs tolkas bilderna, till skillnad från andra undersökningar där bilderna granskas efteråt.

Visa hela svaret

Vad ska man tänka på innan ultraljud?

Vanliga undersökningar med ultraljud – Här är några exempel på när ultraljud brukar användas:

Ditt könsorgan ska undersökas, till exempel testiklarna eller äggstockarna. Ditt hjärta och dina blodkärl behöver undersökas. Du behöver undersöka njurarna, mjälten, levern, gallblåsan eller gallvägarna. Du är gravid och fostret ska undersökas. Du ska opereras och behöver bedöva vissa nerver inför operationen. Dina muskler, senor och leder är skadade och behöver undersökas. Du har en infektion eller inflammation i magen eller i lungsäcken.

Oftast behövs inga förberedelser när du ska undersökas med ultraljud. Vid vissa undersökningar kan du behöva fasta. Vid andra ska du äta eller dricka ett par timmar innan. Ibland behöver man lämna blodprov innan. Berätta alltid för läkaren om du använder något läkemedel.
Visa hela svaret

I vilken vecka kan man göra ultraljud på magen?

Tidigt ultraljud Vissa regioner erbjuder en ultraljudsundersökning redan kring graviditetsvecka 12 – 13. Den görs på magen, på samma sätt som ultraljudsundersökningen i graviditetsvecka 18 – 20. Ungefär samma saker undersöks.
Visa hela svaret

Kan ultraljud orsaka missfall?

Undvik souvenirbilder – På senare år har allt fler föräldrar börjat efterfråga souvenirbilder och filmer på fostret, ofta flera gånger under graviditeten. Även om metoden bland allmänheten betraktas som riskfri kan ultraljud vid felaktig användning orsaka skadlig uppvärmning av fostret.
Visa hela svaret

Hur ser man att det är en tjej på ultraljud?

Kan man se om barnet är en flicka eller pojke? Könsbestämning ingår inte i rutinultraljudsundersökningen. När de blivande föräldrarna frågar om det är en flicka eller pojke berättar vi om det är möjligt att se. Fostrets läge och övervikt hos den gravida kvinnan kan göra att det är svårt att se om det är en flicka eller pojke.

You might be interested:  När Börjar Hormonerna Vid Graviditet?

Vi gör inte ett extra ultraljud bara för att titta efter barnets kön. Varför får vi inte ta med barn? Små barn tycker sällan att det är lika spännande som sina föräldrar med ultraljud. Det blir svårt att koncentrera sig för barnmorskan som utför undersökningen. Även för föräldrarna blir det svårt att tillgodogöra sig informationen vid undersökningen.

Hur många bilder får vi? Minst en bild som kostar 50 kr. Varför får jag vänta? Ibland sker akuta saker på en mottagning som vi ej kan styra över. Vårt mål är att alla ska bli undersökta vid utsatt tid. Får jag kissa? Ja, det går bra att kissa före undersökningen.
Visa hela svaret

Får man dricka vatten innan ultraljud?

Du får inte äta eller dricka något efter kl 24.00 kvällen innan undersökningen. Det går bra att ta morgonmedicinerna med lite vatten, fram till 2 timmar innan undersökningen.
Visa hela svaret

När ska man skriva in sig som gravid?

Här kan du läsa mer: – Vecka 31 – graviditetskontroll Det här besöket sker ungefär när du är i graviditetsvecka 31 och den här gången kommer ni prata om dina levnadsvanor igen. Barnmorskan tar ditt symfys-fundus mått och lyssnar på ditt barns hjärtljud.

 1. Även denna gång mäts ditt blodtryck.
 2. Vecka 33 – främst för dig som är förstföderska Detta besök sker ungefär när du är i graviditetsvecka 33 och är främst för dig som är förstföderska.
 3. Även denna gången mäter barnmorskan ditt symfys-fundus mått, tar blodprov för blodsocker och mäter blodtrycket samt lyssnar på barnets hjärtljud.

Vecka 35 – graviditetskontroll Det här besöket sker ungefär när du är i graviditetsvecka 35. Barnmorskan fortsätter att mäta ditt symfys-fundus, tar blodprover för järnvärde och blodsocker och mäter ditt blodtryck. Även denna gång lyssnar barnmorskan på barnets hjärtljud.

 1. Vid det här besöket kommer din barnmorska att känna utanpå din mage om barnet ligger med rumpan eller huvudet neråt.
 2. Ni kommer även prata om vilket preventivmedel du och din partner vill ha efter förlossningen.
 3. Vecka 40 – graviditetskontroll Det är vanligt att gå över tiden, vilket innebär att barnet kommer senare än beräknat förlossningsdatum i vecka 40.

För att öka säkerheten för dig och ditt barn gör barnmorskan en bedömning, vilket leder till antingen ett ultraljud i vecka 41 eller en läkarkontakt på specialiserad mödravårdcentral på vald förlossningsklinik för en planering av din förlossning. Inom Stockholms län rekommenderas alla som går över tiden att förlossningen sätts i gång senast i vecka 41+5.

 1. Vecka 41 – graviditetskontroll Om ditt barn inte har fötts ännu i början av vecka 41 kommer din barnmorska tillsammans med dig att planera för en igångsättning av förlossningen.
 2. Barnmorskan skickar en remiss till den förlossningsklinik som du har valt.
 3. Vid besöket mäter barnmorskan ditt symfys-fundus mått och ditt blodtryck, lyssnar på barnets hjärtljud och känner efter hur barnet ligger i din mage.

Tänk på att din partner alltid är välkommen.
Visa hela svaret

Vad kostar ett ultraljud gravid?

Här kan du boka tid för tidigt ultraljud eller tillväxtultraljud. Tidigt ultraljud bokas från graviditetsvecka 8+0 räknat från senaste mensens första dag. Kostnad 700kr.
Visa hela svaret

Kan man se om barnet har Downs syndrom på ultraljud?

NIPT – Non Invasive Prenatal Test (NIPT) innebär att ett blodprov tas på dig som är gravid. I ditt blod finns små delar av fostrets arvsmassa och det är dessa delar som analyseras. Man analyserar provet avseende Pataus syndrom, Edwards syndrom eller Downs syndrom (trisomi 13, 18 eller 21).
Visa hela svaret