Herpes I Slutet Av Graviditet?

Herpes I Slutet Av Graviditet
Om du är gravid och har haft herpes tidigare – Antikroppar förs över till barnet i magen om du har haft herpes tidigare och får nya symtom på herpes under graviditeten. Det finns ändå en risk att viruset kan överföras till barnet vid förlossningen. Men risken är mycket lägre än om du får herpes för första gången när du är gravid.
Visa hela svaret

Kan man födas med herpes?

Orsak – Viruset överförs oftast mellan mor och barn under förlossningen (cirka 85 procent) när barnet kommer i kontakt med smittsamt (infektiöst) sekret. Barnet kan också smittas under fosterstadiet (5 procent) eller efter födelsen (10 procent). Risken för överföring till barnet är störst om modern har en förstagångsinfektion (primärinfektion) under senare delen av graviditeten eftersom smittdosen då är hög och barnet dessutom saknar skyddande antikroppar från modern.

Efter en primärinfektion ligger virus vilande (latent) i kroppen. Det kan sedan aktiveras igen (sekundärinfektion) och medföra att virus utsöndras utan att ge symtom. Ibland uppkommer symtom som blåsor på huden och slemhinnorna, oftast på samma ställen som under primärinfektionen. En reaktiverad infektion innebär också en viss risk för överföring av virus mellan mor och barn, även om risken är liten (1-3 procent).

Herpes typ 1-infektioner uppkommer oftast på övre delen av kroppen. Vanliga symtom är återkommande blåsor på läpparna (läppherpes eller labial herpes). Herpes typ 2-virus brukar orsaka infektioner i underlivet (genital herpes) men även typ 1-infektioner i underlivet förekommer och har blivit vanligare.

 1. Neonatal herpes simplexencefalit orsakas både av HSV 1 och HSV 2, även om typ 2-infektion är den vanligaste orsaken.
 2. I några släkter där flera personer haft neonatal herpes simplexencefalit har en förändring (mutation) påvisats i någon av generna TLR3 (4q35.1), UNC93B1 (11q13.2), TRAF3 (14q32.32), TICAM1 (19p13.3) och TBK1 (12q14.2).
You might be interested:  Ont Vid Ägglossning Efter Graviditet?

Alla dessa gener styr tillverkningen av (kodar för) proteiner som ingår i det medfödda immunsystemet. Barn med mutation i någon av generna har en ökad risk att få upprepade herpes simplexencefaliter.
Visa hela svaret

Kan man få missfall av herpes?

​ Herpes i underlivet (genital herpes) är en infektion orsakad av viruset herpes simplex 1 (HSV-1) eller 2 (HSV-2). Symtom är smärta och blåsor, och efter det första utbrottet återkommer symtomen lätt. Efter att man smittats stannar viruset latent kvar i kroppens nervknutar.

 1. Cirka 20 procent av finländarna är bärare av HSV-2, som är den vanligare virustypen i underlivet.
 2. Sjukdomen överförs via sexuell kontakt och speciellt vid aktiv infektion, men man kan också smittas av en symtomfri person.
 3. Ondom skyddar mot smitta, men ger inte fullständigt skydd.
 4. Typiska symtom är att man på könsorganens slemhinnor och hudområden har ytliga blåsor som lätt går sönder och blir till smärtsamma sår.

Det gör ont att kissa. Lokala lymfkörtlar kan vara svullna. Symtomen visar sig inom 4–14 dygn efter smittan och man kan också ha allmänna symtom som feber, huvudvärk och muskelsmärta. Symtomen håller vanligen i sig 2–3 veckor, men den första herpesinfektionen kan också vara symtomfri.

 1. De återkommande infektionerna, så kallade recidivinfektioner, är kortare och har lindrigare symtom.
 2. De börjar ofta med en brännande, svidande eller kliande känsla i slemhinnan.
 3. Vid de återkommande infektionerna har man inte allmänna symtom som feber.
 4. Diagnosen görs genom odling av prov från blåsorna eller påvisande av nukleinsyra med PCR-metoden.

Antikroppsanalys av blodprov visar om man är bärare av viruset. Det är dock ingen nytta med antikroppsundersökning vid diagnos av en akut fas. Primär herpes, det vill säga det första utbrottet av sjukdomen, i början av graviditeten kan leda till missfall och i ett senare skede till för tidiga sammandragningar och förlossning.
Visa hela svaret

You might be interested:  Mage Före Och Efter Graviditet?

Måste man meddela om man har herpes?

Vad gör jag om jag tror jag har herpes? – Kontakta en ungdomsmottagning, hud- och könsmottagning, gynekologisk mottagning eller vårdcentral för en undersökning, om du tror att du har fått herpes. Den som undersöker dig brukar snabbt se om det är herpes. Ibland behöver hen ta ett prov från blåsorna med hjälp av en bomullspinne.
Visa hela svaret

Måste blåsor i underlivet vara herpes?

Herpes i underlivet – Sahlgrenska Universitetssjukhuset Genital herpes Genital herpes (könsherpes) orsakas av Herpes simplex virus typ 1 (HSV-1) eller Herpes simplex virus typ 2 (HSV-2). HSV-1 ger huvudsakligen munherpes (labial herpes), men kan även smitta till könsorgan (genital herpes) via oralsex.

HSV-2 förekommer nästan uteslutande genitalt och smitta sker via sexuell kontakt. Har man väl fått herpesvirus en gång bär man på det resten av livet. Majoriteten av de som är bärare av viruset får dock aldrig symtom. Första herpesutbrottet med kännbara symptom kan ses allt från några dagar efter en sexuell kontakt till flera år efter smittotillfället.

Första gången man får ett utbrott kan symtomen vara uttalade med smärtsamma blåsor och sår och man kan även få svullna lymfkörtlar i ljumskarna och feber. Besvären kan sitta i upp till 2-3 veckor. Vid återkommande genital herpes är symptomen lindrigare och brukar gå över inom 1 vecka.

 1. Det är främst HSV-2 som ger återkommande herpesutbrott i underlivet.
 2. Herpes smittar mest i samband med symptom, men är man bärare av viruset kan man även smitta när man är besvärsfri.
 3. Det vanligaste är att man blir smittad av en person som inte har aktuella besvär.
 4. Ondom ger ett bra skydd mot smitta även om detta inte är 100-procentigt.
You might be interested:  Ont Under Naveln Tidig Graviditet?

Man kan säkerställa diagnosen genom att ta prov med en bomullspinne från misstänkt blåsa eller sår. Tillförlitligheten av detta prov är högst om det tas i början av utbrottet. Behandling Symtomen försvinner alltid av sig själva men det finns virushämmande läkemedel som kan användas för att minska besvären och förkorta utbrottet (viruset kan dock inte behandlas bort).

Råd och hjälp Ring Sjukvårdsrådgivningen tel: 1177 om du har frågor eller känner dig orolig Om du har besvär av genital herpes kan du kontakta din Vårdcentral, Jourcentral eller Könsmottagningen, SU/Sahlgrenska. Har du en primärinfektion (första gången du insjuknar) i vulva och

mer än 38 graders feber eller inte kan kissa

Behöver du akut gynekologisk läkarvård ska du söka på Gynakuten, SU/Sahlgrenska Senast uppdaterad: 2018-04-22 18:49 : Herpes i underlivet – Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Visa hela svaret