Förkylning Och Feber Vid Graviditet?

Förkylning Och Feber Vid Graviditet
Hur behandlar du en förkylning tryggt under graviditeten? – Under graviditeten kan du lätta besvären av förkylning genom att vila, dricka varma drycker. Vid behov kan du också andas in vattenånga som lösgör slem och öppnar luftvägarna. Om du behöver kan du behandla nästäppa, hosta och feber med receptfria läkemedel från apoteket (för fler detaljer se nedan).
Visa hela svaret

Kan infektion leda till missfall?

Femte sjukan under graviditeten – Parvovirus orsakar inte missbildningar, men infektion under tidig graviditet kan leda till missfall. Om parvoviruset sprids från mamman till fostret, kan parvoviruset infektera fostrets röda blodkroppar och bryta ner dem.

Detta kan leda till anemi hos fostret. Parvovirus kan också påverka fostrets lever och hjärtmuskel, vilket kan leda till att fostrets vävnader svullnar. Den största risken är under graviditetsveckorna 12–24, när produktionen av röda blodkroppar är som mest aktiv. I de flesta fall läker fostret av sig själv: när infektionen avtar återgår antalet röda blodkroppar till det normala.

Seasonal Fever During Pregnancy

En eventuell smitta hos mamman utreds med hjälp av ett blodprov som mäter mängden antikroppar. Med det kan man avgöra om modern tidigare har haft femte sjukan. Om man haft femte sjukan ger den en bestående immunitet. Antikropparna mäts på nytt vid behov efter ett par veckor.
Visa hela svaret

Har fått Corona och är gravid?

Gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19 och det är viktigt att vara frisk inför sin förlossning. Därför är det extra viktigt för dig som är gravid att vaccinera dig eller att undvika att bli smittad om du inte har vaccinerat dig.

  • Studier visar att gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
  • Socialstyrelsen bedömer att allvarlig covid-19 under senare delen av graviditeten ökar risken för tidig förlossning.
  • Därför räknas gravida efter vecka 20 som en riskgrupp.
  • Enligt Socialstyrelsen finns även andra faktorer som kan öka risken för allvarlig covid-19, t.ex.
You might be interested:  Ont I Fingrarna Efter Graviditet?

fetma, högt blodtryck och diabetes. Gravida kvinnor utan särskilda riskfaktorer med lindriga symptom på luftvägsinfektion behöver generellt inte testa sig för covid-19. De som har kända riskfaktorer, eller svårare besvär från luftvägarna, bör kontakta sin läkare eller barnmorska för bedömning om det bör göras ett covid-19-test.

Riskgrupper (Socialstyrelsen.se) Gällande åtgärder mot covid-19

Visa hela svaret

När är det farligt med feber?

Vad klassas som feber? – Normal kroppstemperatur hos både barn och vuxna brukar ligga mellan 36 och 37.5 grader. Inom sjukvården kallas intervallet 37.6–37.9 grader för förhöjd kroppstemperatur – om din temperatur är 38 grader eller högre räknas det som feber.
Visa hela svaret

Hur många paracetamol kan man ta gravid?

Frågor som bör studeras – Brittiska gynekologer tycker att gravida kvinnor kortvarigt kan medicinera med paracetamol mot smärta, men varnar för att använda paracetamol som »a lifestyle ‘feel-better’ factor«, Vi bör bekämpa feberfobi hos föräldrar, sjuksköterskor och läkare.

Det är viktigare att hitta orsaken till febern och eventuellt behandla den än att behandla symtomet feber. Medicinering bör styras av bästa tillgängliga evidens och försiktighetsprincipen – primum non nocere (först av allt, skada inte). Svenska rekommendationer för användning av paracetamol till barn (Fakta 1) följer dessa principer.

Råden till gravida (Fakta 2) är också kloka, men gynekologer bör överväga att stryka meningen »Stiger febern bör du ta febernedsättande«. Tyvärr finns inga alternativa smärtstillande läkemedel som är klart säkrare än paracetamol. Ska vi avråda från att ge paracetamol till spädbarn och små barn med astma eller ADHD i familjen? Ska vi vid något tillfälle avstå från att behandla smärta med paracetamol? Det är frågor som vi bör undersöka under de närmaste åren.

You might be interested:  Lös I Magen Tidig Graviditet?

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna. Tillägg sedan kommentarens tillkomst: Den europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för riskbedömning av biverkningar (PRAC) har bedömt att två epidemiologiska studier (Brandlistuen, et al. Int J Epidemiol.2013;42(6):1702-13; Liew, et al. JAMA Pediatr.2014;168(4):313-20) inte bevisade ett orsaksamband mellan paracetamol prenatalt och avvikelser i nervsystemets utveckling (a causal relationship between paracetamol exposure during pregnancy and neurodevelopmental disorders cannot be established).

Därför står rekommendationerna fast: dvs om indikation finns, kan man använda paracetamol under graviditet men i lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid. De två epidemiologiska studierna diskuteras i kommentaren här. PRAC:s och min bedömning är väl förenliga, men jag tycker att man ska trycka på att paracetamol ska användas mot smärta, inte mot feber.

European Medicines Agency. Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC). Minutes of the meeting on 5–8 May 2014. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Minutes/2014/06/WC500169468.pdf Fakta 1. Rekommendation för barn Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 2014 (f d Smittskyddsinstitutet) till primärvården för paracetamol till barn,

Liknande rekommendationer har publicerats i »Rikshandboken för barna­vårdscentraler« (2013) och i »Vårdguiden 1177.se« (2013) för föräldrar. »Hög feber i sig är inte farlig, men orsaken kan vara farlig. Tappa inte fokus genom att försöka sänka temperaturen utan fokusera på allmäntillstånd och status.

Att ett barn blir piggare av febersänkning är ingen garanti för att det inte är en allvarlig infektion. Föräldrar bör vara re­striktiva med att ge febernedsättande till barn under sex månader som har feber av okänd orsak utan att först kontakta vården. Febernedsättande läkemedel förebygger inte feberkramper.« Fakta 2.

Råd till gravida Rekommendationer från Vårdguiden för paracetamol till gravida, »Det är bra att undvika värkmedicin om du kan (–––) Du kan ta tabletter mot huvudvärk vid enstaka tillfällen, men undvik dem som innehåller acetylsalicylsyra. Läkemedel som bygger på substansen paracetamol anses ofarliga vid graviditet.
Visa hela svaret