Förkyld I Slutet Av Graviditet?

Förkyld I Slutet Av Graviditet
Hur behandlar du en förkylning tryggt under graviditeten? – Under graviditeten kan du lätta besvären av förkylning genom att vila, dricka varma drycker. Vid behov kan du också andas in vattenånga som lösgör slem och öppnar luftvägarna. Om du behöver kan du behandla nästäppa, hosta och feber med receptfria läkemedel från apoteket (för fler detaljer se nedan).
Visa hela svaret

Kan inte andas genom näsan gravid?

Nästäppa i samband med graviditet – Det är vanligt att vara täppt i näsan under en graviditet. När du är gravid ökar mängden blod i hela kroppen, även i slemhinnorna i näsan. Slemhinnorna blir tjockare, mer svullna och har lättare att börja blöda. När och var ska jag söka vård Här kommer några råd om vad du kan göra själv för att lindra besvären.
Visa hela svaret

Kan fostret skadas av Covid?

Viruset som orsakar covid-19, sars-cov-2, kan också skada moderkakan och leda till att fostret drabbas av syrebrist i livmodern. Det visar resultaten av en studie som letts av Mehreen Zaigham, ST-läkare på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.

Detta är en ovanlig men allvarlig komplikation av covid-19-infektion under graviditet. Vi rekommenderar alla kvinnor som är eller planerar att bli gravida att vaccinera sig, även om de haft covid tidigare, säger Mehreen Zaigham. Studien har publicerats i British Journal of Obstetrics and Gynaecology.

You might be interested:  Kan Svamp I Underlivet Påverka Graviditet?

– Studier som gjorts i olika länder under pandemin har visat på en ökad risk för dödlighet och sjuklighet hos gravida kvinnor och hos fostret. Vi har dock inte sett samma utveckling i Sverige. Men i samband med pandemins olika vågor kom det fall där vi inom sjukvården såg tecken på att moderkaka och foster kunde ha påverkats, berättar Mehreen Zaigham.
Visa hela svaret

Kan en förkylning påverka fostret?

Astma – Läkemedel som används för att behandla astma utgör vanligtvis inte något problem vid amning. Undantag är de preparat som tas oralt vid astmabehandling och som innehåller teofyllin eller aminofyllin. I så fall är det viktigt att följa upp spädbarnets välbefinnande (irritabilitet, sömnstörningar).

Särskilt små spädbarn under 3 månader kan vara benägna att få symtom. Under graviditeten är det viktigt att skydda sig mot en influensasmitta. En vanlig förkylning utgör inte någon risk för fostret. En förkylning kan orsakas av hundratals olika virus, varav en av de vanligaste är rinovirus. En förkylning börjar vanligtvis med halsont som senare övergår i snuva och hosta.

Symtomen kan även inkludera feber och värk.
Visa hela svaret

Varför inte Otrivin gravid?

Vad du behöver veta innan produkten används – Använd inte Otrivin, om

 • du är allergisk mot aktiv substans eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar )
 • du har nyligen genomgått en operation i huvudet, som utförs via näsa eller mun
 • du har kronisk inflammatorisk torrhet i näsan (rhinitis sicca eller atrofisk rinit)
 • du har trångvinkelglaukom (förhöjt ögontryck).

Otrivin 1 mg/ml nässpray är inte avsedd för barn under 12 år. Varningar och försiktighet Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Otrivin, om

 • du lätt reagerar på sympatomimeter (dvs. preparat som liknar adrenalin); läkemedlet kan orsaka sömnlöshet, svindel, darrningar, rytmstörningar i hjärtat eller förhöjning av blodtrycket
 • du har för högt blodtryck
 • du har hjärt- eller kärlsjukdom (t.ex. långt QT-syndrom)
 • du har hypertyreos (överproduktion av sköldkörtelhormon)
 • du har diabetes
 • du har prostatahypertrofi (förstorad prostata)
 • du lider av feokromocytom (godartad tumör i binjuren som orsakar för hög utsöndring av adrenalin och noradrenalin)
 • du samtidigt använder monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), eller har använt sådana under de senaste två veckorna
 • du samtidigt använder tri- eller tetracycliska antidepressiva.
You might be interested:  Ha Sex Under Tidig Graviditet?

Otrivin kan användas av vuxna och ungdomar som fyllt 12 år högst 10 dagar i följd. Överdriven eller långvarig (över 10 dagar) användning utan pauser kan öka nästäppan. Om nästäppan fortsätter länge, ska läkare kontaktas. Otrivin ska inte användas i ögon eller mun.

 • Rekommenderade doser ska inte överskridas.
 • Detta är särskilt viktigt vid behandling av åldringar och ungdomar.
 • Barn och ungdomar Otrivin 1 mg/ml nässpray är inte avsedd för barn under 12 år.
 • Andra läkemedel och Otrivin Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Använd inte Otrivin om du samtidigt använder:

 • monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), eller har använt dem under de senaste två veckorna.
 • tri- eller tetracykliska depressionsläkemedel.

Om du använder dessa läkemedel tala med läkare innan du använder Otrivin. Graviditet och amning På grund av sin kärlsammandragande verkan ska Otrivin inte användas under graviditet. Rådgör med läkare innan du använder Otrivin under amningstid. Körförmåga och användning av maskiner Detta läkemedel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.
Visa hela svaret

Kan man ta Otrivin Comp när man är gravid?

Otrivin Comp skall användas under graviditet endast efter läkares rekommendation. Otrivin Comp skall användas under amning endast om läkaren anser att fördelarna överväger de potentiella riskerna för barnet.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det innan en förkylning går över?

Hängig och trött – De två till tre första dagarna under förkylningens faser brukar vara värst. En förkylning går oftast över av sig själv och efter någon eller ett par veckor är de flesta helt friska igen. De vanligaste symtomen vid en förkylning brukar vara snuva, täppt näsa, hosta, heshet och ont i halsen.
Visa hela svaret

You might be interested:  Ont Under Naveln Tidig Graviditet?

Kan man ligga och amma?

Halvsittande amning – Sätt dig tillbakalutat. Din överkropp ska vara mitt emellan sittande och liggande. Du kan använda kuddar att lägga under huvudet och din överkropp. Barnet ligger på dig med huvudet mellan dina bröst, eller på ett bröst. Denna amningsställning gör att barnet kommer riktigt nära din kropp och kan vara särskilt bra i början, när barnet är nyfödd.
Visa hela svaret

Kan man använda Nasoferm när man är gravid?

Graviditet och amning – Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Som en försiktighetsåtgärd skall Nasoferm inte användas av gravida eller ammande kvinnor annat än efter förskrivning från läkare.
Visa hela svaret