Farligt Med Cellprov Vid Graviditet?

Farligt Med Cellprov Vid Graviditet
Cellprov under en graviditet ska göras innan vecka 15. Cellprov som tas senare kan ge missvisande svar eftersom graviditeten påverkar cellerna i livmoderhalsen. Det är inte farligt att ta cellprov när du är gravid, även om det skulle tas efter vecka 15.
Visa hela svaret

Vad är gynekologiskt cellprov?

Gynekologisk cellprovtagning Vid gynekologisk cellprovtagning tas ett cellprov från livmodertappen. Provet tas för att tidigt upptäcka cellförändringar som annars kan leda till livmoderhalscancer. Det är viktigt att gå till provtagningen när du blir kallad.

Du som är över 23 år erbjuds cellprovtagning regelbundet. Vad är ett gynekologiskt cellprov? Ett gynekologiskt cellprov är ett prov som tas från den nedersta delen av livmoderhalsen. Den kallas för livmodertappen och mynnar ut i slidan. Cellprovet tas från nedersta delen av livmoderhalsen, på livmodertappen som mynnar ut i slidan.

Provet kan tidigt visa om du har cellförändringar. En del cellförändringar kan utvecklas till livmoderhalscancer. De flesta cellförändringar som upptäcks är lättare förändringar som läker av sig själv, men en del förändringar behöver tas bort. Provet kan även visa på cancer, men det är mycket ovanligt.

 • Att lämna cellprov är ett bra sätt att skydda sig mot cancer eftersom cellförändringar kan upptäckas och enkelt tas bort innan de har utvecklats till cancer.
 • Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt.
 • Däremot ska du inte lämna cellprov om du har mens.
 • Du bör boka en ny tid om du har mens den dag du ska göra provtagningen.

Provtagningen är helt riskfri och det går bra att ta provet även om du är gravid. Så går undersökningen till När provet ska tas får du klä av dig på underkroppen och lägga dig i en gynekologisk undersökningsstol. Läkaren eller barnmorskan kan ta provet på lite olika sätt.
Visa hela svaret

När kallas man för cellprov?

Frågor och svar om gynekologisk cellprovtagning Innehållet gäller Jönköpings län Varför ska jag lämna cellprov? Tack vare cellprovtagning kan tidiga cellförändringar upptäckas och behandlas så att de inte utvecklas till cancer i livmoderhalsen. Cellförändringar varken syns eller känns och ger oftast inga besvär.

 • De kan bara upptäckas vid undersökning och provtagning.
 • Därför bör du gå varje gång du blir kallad.
 • Cellprov är viktigt för alla som har en livmoderhals, oavsett hur man identifierar sig.
 • Alla kvinnor mellan 23 och 64 år får kallelse till en cellprovskontroll.
 • Vinnor mellan 23 och 50 år kallas vart tredje år och kvinnor mellan 51 och 64 år kallas vart femte år.

Ett sista prov tas mellan 64 och 70 år, beroende på när senaste provet togs. Om du inte har lämnat cellprov vid 64 års ålder skickas en årlig kallelse fram till att du fyller 70 år. Efter att du fyllt 70 år kallas du inte längre till cellprovskontroll.

 • Orsaken är att om man har genomgått gynekologisk cellprovskontroller tidigare i livet, och haft normala cellprovsresultat, har mycket liten risk att utveckla cancer.
 • Allelsesystemet utgår från kvinnliga personnummer.
 • Det innebär att transmän som har kvar sin livmoder och fått nytt personnummer inte automatiskt får en kallelse till cellprovtagning.

Transpersoner med livmoderhals rekommenderas ta prover på samma sätt som de som har kvinnligt personnummer. Du bör vända dig till en gynekologmottagning som då tar ansvar för att du blir kallad regelbundet och med rätt intervall. Varför tas cellprov i åldern 23–64 år? Livmoderhalscancer drabbar yngre kvinnor, i motsats till annan gynekologisk cancer.

 • Men livmoderhalscancer är mycket ovanligt före 25-årsåldern, och även efter 65-årsåldern.
 • Har du behandlats för cellförändringar så blir du kallad för att göra kontroller livet ut.
 • Allelserna skickas automatiskt.
 • Vad är HPV (humant papillomvirus)? är ett mycket vanligt förekommande virus som finns över hundra olika typer.

Vissa virustyper orsakar könsvårtor (kondylom) och andra kan ge upphov till cellförändringar som kan utvecklas till cancer. HPV överförs via sexuella kontakter och det sprids väldigt lätt. Även kvinnor som har sex med kvinnor kan smittas med HPV. HPV-infektionen i sig själv kan inte behandlas.

 1. Hos de allra flesta ger HPV en infektion som inte märks alls och läker ut av sig själv.
 2. Nära nog alla människor smittas någon gång under sin livstid.
 3. Behöver jag lämna cellprov om jag har låtit vaccinera mig mot HPV? Det är viktigt att även du som har vaccinerat dig mot HPV går på cellprovskontroll varje gång du blir kallad.

Vaccin och kondom ger inte ett heltäckande skydd mot livmoderhalscancer. Ska jag lämna cellprov även om jag är gravid? Du kan lämna cellprov under hela graviditeten. Det är helt ofarligt och påverkar inte graviditeten på något sätt. Om möjligt är det bäst att ta provet tidigt i graviditeten, lämpligt vid inskrivningen.

Prov kan också tas vid efterkontrollen efter förlossningen. Om du är osäker kan du vända dig till kvinnohälsovården. Vad ska jag tänka på inför provtagningen? Cellprovet kan inte tas under pågående menstruation. Du bör undvika att ha samlag, använda tampong, kräm, salva eller något läkemedel i slidan två dygn före provtagningen.

På någon av kvinnohälsovårdens mottagningar, oftast de som finns på familjecentraler eller vårdcentraler. Hur lång tid tar provtagningen? Själva provtagningen tar bara ett par minuter. Det finns oftast inte tid för något längre samtal vid provtagningstillfället, men du får gärna boka en annan tid med barnmorskan för att till exempel prata om preventivmedel.

Vad händer om mitt provsvar visar att jag har cellförändringar? Det är vanligt att man har cellförändringar och behöver inte innebära att man får cancer. Cellförändringar är inte en sjukdom i sig, men kan vara ett förstadium till livmoderhalscancer. Det tar lång tid innan cellförändringar utvecklas till livmoderhalscancer, vanligen 10–15 år.

De flesta cellförändringar läker av sig själva, eller hejdas så att de inte utvecklas till cancer. Om provet visar cellförändringar måste detta utredas. Du kommer att kallas till en gynekologmottagning för ytterligare undersökning och provtagning. Vad händer om mitt prov visar HPV-virus? Om provet innehåller HPV-virus görs en kompletterande analys för att utesluta cellförändringar.

 • Det är endast om ditt prov visar cellförändringar som du behöver utredas vidare.
 • Du kallas då till en gynekologmottagning för ytterligare undersökning och provtagning.
 • När får jag svar på provet? Du får ett provsvar hemskickat via brev inom två månader.
 • Om provet behöver tas om får du en ny kallelse till din kvinnohälsovårdsmottagning.

Om provet visar cellförändringar kallas du till en läkarundersökning. Detta betyder inte att du har cancer, bara att det behövs ytterligare undersökning. Idag finns forskning som visar på att effekten av cellprovtagningen förbättras genom att testa för humant papillomvirus, HPV.

 1. Alla kvinnor mellan 30 och 64 år i Jönköpings län som lämnar cellprov HPV-analyseras.
 2. Om du är under 30 år så lämnar du cellprov som vanligt, men det görs ingen HPV analys på ditt prov.
 3. Skälet är att många kvinnor under 30 år har en HPV-infektion som i de flesta fall läker av sig själv.
 4. Om det finns cellförändringar gör man en kompletterande HPV-analys.

Om provet ger anledning till ytterligare undersökning kallas du till din kvinnohälsovårdsmottagning för detta. Vid provtagningen frågar personalen om du samtycker till att cellprovet sparas i en biobank. Sparade prover kan bidra till en säkrare diagnos.

 • Du kan alltid tacka nej om du inte vill att cellprovet sparas.
 • Mer på 1177.se: Jag har fått hem ett självtest för HPV – varför? Om du inte har varit på provtagning för gynekologisk cellprov på länge så kan du ha fått ett självtest för hemskickat.
 • Det är ett erbjudande till dig, så du väljer själv om du vill ta testet eller inte.

Självtestet gör det möjligt att tidigt upptäcka cellförändringar på livmoderhalsen. Om du istället önskar ta ett vanligt cellprov hos Kvinnohälsovården så går det också bra. Då kan du slänga hemtestet bland brännbara sopor. Boka en tid genom att logga in och använda din mottagnings e-tjänster: Du kan också ringa på telefon 010-242 50 25 (måndag-fredag klockan 10-11 eller 13-14).1177-redaktionen, Region Jönköpings län Anna Lindman, kommunikatör, Kommunikationsavdelningen, Region Jönköpings län Lisbeth Liest, överläkare och processledare för gynekologisk cellprovskontroll, Kvinnokliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Region Jönköpings län Patolog-/cytologlaboratoriet, Medicinsk diagnostik : Frågor och svar om gynekologisk cellprovtagning
Visa hela svaret

Hur tar man ett cellprov från livmoderhalsen?

Har du en fråga om gynekologiska cellprov? Här svarar Anna Carlund på RCC Väst på vanliga frågor. Regionalt cancercentrum Väst ( RCC Väst) är en kunskapsorganisation för utveckling av cancervården. RCC Väst arbetar på uppdrag av Socialdepartementet, Västra Götalandsregionen och Region Halland tillsammans med olika aktörer för att skapa en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård.

Förutsättningen för att få en kallelse är att du har ett personnummer med jämn näst sista siffra – så kallat kvinnligt personnummer. Kvinnor mellan 23 och 49 år erbjuds provtagning var tredje år och mellan 50 och 64 år var femte till sjunde år, beroende på om tidigare prov analyserats för Humant papillomvirus (HPV) eller ej.

Mellan 23-29 års ålder görs det en cellanalys och om cellerna är avvikande går provet vidare för analys av HPV. Från och med 30 års ålder analyseras proverna för HPV. Om HPV finns i provet går det vidare för cellanalys. Detta sätt att analysera proverna ger ett säkrare skydd än tidigare.

 1. Om du har ändrat juridiskt kön och har livmoderhals bör du enligt det nationella vårdprogrammet ta dina cellprover på gynekologisk mottagning.
 2. Har du inte redan kontakt med en gynmottagning bör du kontakta en sådan för provtagning enligt vårdprogrammet.
 3. Bor du i Västra Götaland eller Halland har du även möjlighet att kontakta Sexualmedicinskt Centrum,
You might be interested:  Ont I Ena Äggstocken Vid Graviditet?

Är du 64 år eller äldre och har gått på cellprovskontrollerna tidigare i livet har du mycket liten risk att utveckla cellförändringar. Enligt det nationella vårdprogrammet för att förebygga livmoderhalscancer skall det sista provet erbjudas vid fyllda 64 års ålder.

Vinnor mellan 23 och 49 år erbjuds provtagning var tredje år och mellan 50 och 64 år var femte till sjunde år, beroende på om tidigare prov analyserats för Humant papillomvirus (HPV) eller ej. Sammanlagt erbjuds varje kvinna tolv undersökningar under sin livstid. Fler och tätare undersökningar ger inget ökat skydd mot livmoderhalscancer.

Har du däremot tidigare i livet behandlats för allvarliga cellförändringar kommer du att fortsatt bli kallad till cellprov vart tredje år livet ut. Om du får besvär från underlivet som smärta, onormala blödningar eller flytningar ska du på vanligt sätt kontakta sjukvården.

Provtagningen görs på barnmorskemottagning av en barnmorska. Provet tas när du ligger i en gynekologisk undersökningsstol (ofta kallad gynstol) av en barnmorska. Provtagningen går snabbt, tar ofta bara någon minut, och har som enda syfte att ta ett cellprov från livmoderhalsen. Provet tas med hjälp av en spatel i plast som ser ut ungefär som en glasspinne.

Denna stryks mot livmoderhalsens nedre del. Sedan används en mjuk, tunn borste (som en mjuk mascaraborste) som försiktigt borstar ur celler från livmoderhalsens nedre del. Cellerna överförs till en burk med vätska och skickas till ett laboratorium, specialiserat på cellprover.

Där kan provet analyseras för förekomst av Humant papillomvirus (HPV) och cellerna undersökas i mikroskop. I vissa landsting används endast en “allt-i-ett-borste”. Det kan kännas obehagligt att ligga i gynstol och du kan känna dig lite naken, men undersökningen är inte smärtsam. Ja, det är ett viktigt prov.

Det är en mycket billig livförsäkring. Förstadier kan lätt åtgärdas. Går du på cellprov var gång du blir kallad får du mer än 90% skydd mot livmoderhalscancer. För bästa resultat av provtagningen ska du inte ha mens. Boka i så fall om till en ny tid! Man behöver inte förbereda sig på något särskilt sätt, men man bör undvika att föra in något i slidan dygnet före provtagningen.

 1. Nej, har du inte haft någon sexuell kontakt någon gång behöver inte prov lämnas.
 2. Ja, det spelar ingen roll vem du har haft sex med.
 3. Ja, det är lika viktigt att ta provet om du är gravid.
 4. Det är en fördel att ta provet tidigt i graviditeten fram till och med graviditetsvecka 15, men provet kan även tas senare.

Cellprovtagning under graviditet är inte farligt för graviditeten. Ja. Det går att lämna cellprov från och med åtta veckor efter förlossningen om du inte längre har avslag. Nej, är livmodern bortopererad behöver du inte gå på cellprovtagning. Om du får kallelse trots att du opererat bort livmodern kan du kontakta barnmorskemottagning eller kallelsekansli för att slippa få fler kallelser.

Om själva livmoderhalsen fortfarande är kvar d.v.s. inte bortopererad ska du fortsätta med cellprover. Om du haft allvarliga cellförändringar och därför opererat bort livmodern kan du behöva uppföljning och provtagning 5 år efter operationen. Detta ska skötas via gynekologisk mottagning. Hör med din läkare vad som gäller för dig om du nyss opererat bort livmodern.

Provet överförs till en burk med specialvätska och skickas till ett laboratorium. Provet analyseras för att se om det finns avvikande celler och/eller HPV. Vilken analys som används i första hand beror bland annat på din ålder. “Inga tecken på förändringar hittades denna gång”.

Det betyder att man inte hittat några cellförändringar eller HPV. Provet betraktas som normalt och ingen ytterligare undersökning behövs. Du kommer att fortsätta kallas enligt programmet för gynekologisk cellprovskontroll. Om du får besvär från underlivet som smärta, onormala blödningar eller flytningar ska du på vanligt sätt kontakta sjukvården.

Det finns olika skäl till varför provet inte går att bedöma. Det kan vara så att man fått med för få celler eller att det kommit med blod i provet. Om man har en lätt infektion kan det också försvåra bedömningen. Lätta infektioner går ofta över av sig själv utan behandling.

I samband med att du fick besked om att provet var obedömbart fick du också veta att du kommer att få en tid för ny provtagning. HPV är ett virus som kan överföras sexuellt. Det är ett vanligt förekommande virus och de flesta, som har haft sexuella kontakter, får en HPV-infektion någon gång i livet. Hos nästan alla, som fått en HPV-infektion, läker infektionen ut av sig själv.

I andra fall uppstår cellförändringar som praktiskt taget alltid visar sig vid cellprovskontroll. Det är bara kvinnor som har en långvarig HPV-infektion som kan utveckla cancer i livmoderhalsen. Kondom minskar risken. Unga flickor, som vaccineras före sexualdebut, kan räkna med ett 70% skydd mot livmoderhalscancer, för andra är skyddet sämre.

 1. Läs mer om säkrare sex från RFSU: RFSU Säkrare sex med eller utan kondom HPV-vaccinationerna skyddar inte mot alla cellförändringar orsakade av HPV, bara de typer som ingår i vaccinet och som är de vanligaste.
 2. Därför skyddas du inte helt även om du är vaccinerad.
 3. Vaccinerade kvinnor ska därför absolut fortsätta gå på de gynekologiska cellprovskontroller de blir kallade till.

Oftast ger infektionen inga symptom. Under tiden man har infektionen är man dock smittbärare. Det vanligaste är att viruset läker ut av sig själv. Det är bara i de fall där viruset inte läker ut som risken för livmoderhalscancer ökar. I Västra Götalandsregionen sänds inbjudan från Regionens kallelsekansli och från Region Halland sänds den från cytologlaboratoriet i Halmstad.

 • Målsättningen är att alla ska få svar inom 8 veckor.
 • Har du inte fått svar efter åtta veckor, ta kontakt med Regionens kallelsekansli, som kan se om det skickats ut ett svar eller ej.
 • Detta gäller om du bor i Västra Götalandsregionen.
 • I Halland ska du kontakta Cytologlaboratoriet i Halmstad om svaret dröjer) Du får svar direkt hem i brevlådan.

Du får alltid svar hem med information om vad som gäller för dig. Vid cellförändringar som behöver följas upp får du tid hos gynekolog för s.k. kolposkopi där yttre delen av livmoderhalsen undersöks. Gynekologen tittar på förändringarna med hjälp av kolposkop (ett slags mikroskop där livmoderhalsen kan ses i stark förstoring).

 • Samtidigt tas ett nytt cellprov.
 • Om läkaren ser något avvikande kan vävnadsprover från förändrade områden tas och skickas till undersökning.
 • Om du bedöms ha en förändring som i framtiden kan utvecklas till cancer, brukar det aktuella området på livmoderhalsen tas bort.
 • Detta är ett enkelt ingrepp som vanligen görs i lokalbedövning, vid ett senare tillfälle.

Du behöver efter detta göra fler kontroller än kvinnor som inte haft några förändringar. Det är viktigt att komma ihåg att det är ytterst ovanligt att ett avvikande cellprov visar sig vara cancer. Använd kondom vid tillfälliga sexuella förbindelser. Gå och ta cellprov när inbjudan kommer.

Under 2019 införs primär HPV-analys för alla kvinnor över 30 år vid gynekologisk cellprovskontroll. Är du under 30 år sker först (primärt) analys av cellerna (cytologisk analys). HPV-analys används då för att skilja ut de mest oskyldiga cellförändringar, som inte innehåller HPV, från de cellförändringar som behöver utredas.

Ja, du kan få besked om att provet inte visar cellförändringar, men att det innehöll HPV. Du får också besked om när det är dags för nästa cellprov. För att se om HPV läkt ut är det viktig att ta cellprovet då du får din kallelse. Hos de flesta läker HPV ut inom ett par år.
Visa hela svaret

Har du inte lämnat cellprov vid 64 års ålder?

Frågor och svar om gynekologisk cellprovtagning Innehållet gäller Jönköpings län Varför ska jag lämna cellprov? Tack vare cellprovtagning kan tidiga cellförändringar upptäckas och behandlas så att de inte utvecklas till cancer i livmoderhalsen. Cellförändringar varken syns eller känns och ger oftast inga besvär.

De kan bara upptäckas vid undersökning och provtagning. Därför bör du gå varje gång du blir kallad. Cellprov är viktigt för alla som har en livmoderhals, oavsett hur man identifierar sig. Alla kvinnor mellan 23 och 64 år får kallelse till en cellprovskontroll. Kvinnor mellan 23 och 50 år kallas vart tredje år och kvinnor mellan 51 och 64 år kallas vart femte år.

Ett sista prov tas mellan 64 och 70 år, beroende på när senaste provet togs. Om du inte har lämnat cellprov vid 64 års ålder skickas en årlig kallelse fram till att du fyller 70 år. Efter att du fyllt 70 år kallas du inte längre till cellprovskontroll.

 1. Orsaken är att om man har genomgått gynekologisk cellprovskontroller tidigare i livet, och haft normala cellprovsresultat, har mycket liten risk att utveckla cancer.
 2. Allelsesystemet utgår från kvinnliga personnummer.
 3. Det innebär att transmän som har kvar sin livmoder och fått nytt personnummer inte automatiskt får en kallelse till cellprovtagning.

Transpersoner med livmoderhals rekommenderas ta prover på samma sätt som de som har kvinnligt personnummer. Du bör vända dig till en gynekologmottagning som då tar ansvar för att du blir kallad regelbundet och med rätt intervall. Varför tas cellprov i åldern 23–64 år? Livmoderhalscancer drabbar yngre kvinnor, i motsats till annan gynekologisk cancer.

 • Men livmoderhalscancer är mycket ovanligt före 25-årsåldern, och även efter 65-årsåldern.
 • Har du behandlats för cellförändringar så blir du kallad för att göra kontroller livet ut.
 • Allelserna skickas automatiskt.
 • Vad är HPV (humant papillomvirus)? är ett mycket vanligt förekommande virus som finns över hundra olika typer.
You might be interested:  Har Brugt Næsespray Under Graviditet?

Vissa virustyper orsakar könsvårtor (kondylom) och andra kan ge upphov till cellförändringar som kan utvecklas till cancer. HPV överförs via sexuella kontakter och det sprids väldigt lätt. Även kvinnor som har sex med kvinnor kan smittas med HPV. HPV-infektionen i sig själv kan inte behandlas.

Hos de allra flesta ger HPV en infektion som inte märks alls och läker ut av sig själv. Nära nog alla människor smittas någon gång under sin livstid. Behöver jag lämna cellprov om jag har låtit vaccinera mig mot HPV? Det är viktigt att även du som har vaccinerat dig mot HPV går på cellprovskontroll varje gång du blir kallad.

Vaccin och kondom ger inte ett heltäckande skydd mot livmoderhalscancer. Ska jag lämna cellprov även om jag är gravid? Du kan lämna cellprov under hela graviditeten. Det är helt ofarligt och påverkar inte graviditeten på något sätt. Om möjligt är det bäst att ta provet tidigt i graviditeten, lämpligt vid inskrivningen.

 1. Prov kan också tas vid efterkontrollen efter förlossningen.
 2. Om du är osäker kan du vända dig till kvinnohälsovården.
 3. Vad ska jag tänka på inför provtagningen? Cellprovet kan inte tas under pågående menstruation.
 4. Du bör undvika att ha samlag, använda tampong, kräm, salva eller något läkemedel i slidan två dygn före provtagningen.

På någon av kvinnohälsovårdens mottagningar, oftast de som finns på familjecentraler eller vårdcentraler. Hur lång tid tar provtagningen? Själva provtagningen tar bara ett par minuter. Det finns oftast inte tid för något längre samtal vid provtagningstillfället, men du får gärna boka en annan tid med barnmorskan för att till exempel prata om preventivmedel.

Vad händer om mitt provsvar visar att jag har cellförändringar? Det är vanligt att man har cellförändringar och behöver inte innebära att man får cancer. Cellförändringar är inte en sjukdom i sig, men kan vara ett förstadium till livmoderhalscancer. Det tar lång tid innan cellförändringar utvecklas till livmoderhalscancer, vanligen 10–15 år.

De flesta cellförändringar läker av sig själva, eller hejdas så att de inte utvecklas till cancer. Om provet visar cellförändringar måste detta utredas. Du kommer att kallas till en gynekologmottagning för ytterligare undersökning och provtagning. Vad händer om mitt prov visar HPV-virus? Om provet innehåller HPV-virus görs en kompletterande analys för att utesluta cellförändringar.

Det är endast om ditt prov visar cellförändringar som du behöver utredas vidare. Du kallas då till en gynekologmottagning för ytterligare undersökning och provtagning. När får jag svar på provet? Du får ett provsvar hemskickat via brev inom två månader. Om provet behöver tas om får du en ny kallelse till din kvinnohälsovårdsmottagning.

Om provet visar cellförändringar kallas du till en läkarundersökning. Detta betyder inte att du har cancer, bara att det behövs ytterligare undersökning. Idag finns forskning som visar på att effekten av cellprovtagningen förbättras genom att testa för humant papillomvirus, HPV.

 1. Alla kvinnor mellan 30 och 64 år i Jönköpings län som lämnar cellprov HPV-analyseras.
 2. Om du är under 30 år så lämnar du cellprov som vanligt, men det görs ingen HPV analys på ditt prov.
 3. Skälet är att många kvinnor under 30 år har en HPV-infektion som i de flesta fall läker av sig själv.
 4. Om det finns cellförändringar gör man en kompletterande HPV-analys.

Om provet ger anledning till ytterligare undersökning kallas du till din kvinnohälsovårdsmottagning för detta. Vid provtagningen frågar personalen om du samtycker till att cellprovet sparas i en biobank. Sparade prover kan bidra till en säkrare diagnos.

Du kan alltid tacka nej om du inte vill att cellprovet sparas. Mer på 1177.se: Jag har fått hem ett självtest för HPV – varför? Om du inte har varit på provtagning för gynekologisk cellprov på länge så kan du ha fått ett självtest för hemskickat. Det är ett erbjudande till dig, så du väljer själv om du vill ta testet eller inte.

Självtestet gör det möjligt att tidigt upptäcka cellförändringar på livmoderhalsen. Om du istället önskar ta ett vanligt cellprov hos Kvinnohälsovården så går det också bra. Då kan du slänga hemtestet bland brännbara sopor. Boka en tid genom att logga in och använda din mottagnings e-tjänster: Du kan också ringa på telefon 010-242 50 25 (måndag-fredag klockan 10-11 eller 13-14).1177-redaktionen, Region Jönköpings län Anna Lindman, kommunikatör, Kommunikationsavdelningen, Region Jönköpings län Lisbeth Liest, överläkare och processledare för gynekologisk cellprovskontroll, Kvinnokliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Region Jönköpings län Patolog-/cytologlaboratoriet, Medicinsk diagnostik : Frågor och svar om gynekologisk cellprovtagning
Visa hela svaret

Vad är gynekologiskt cellprov?

Gynekologisk cellprovtagning Vid gynekologisk cellprovtagning tas ett cellprov från livmodertappen. Provet tas för att tidigt upptäcka cellförändringar som annars kan leda till livmoderhalscancer. Det är viktigt att gå till provtagningen när du blir kallad.

 • Du som är över 23 år erbjuds cellprovtagning regelbundet.
 • Vad är ett gynekologiskt cellprov? Ett gynekologiskt cellprov är ett prov som tas från den nedersta delen av livmoderhalsen.
 • Den kallas för livmodertappen och mynnar ut i slidan.
 • Cellprovet tas från nedersta delen av livmoderhalsen, på livmodertappen som mynnar ut i slidan.

Provet kan tidigt visa om du har cellförändringar. En del cellförändringar kan utvecklas till livmoderhalscancer. De flesta cellförändringar som upptäcks är lättare förändringar som läker av sig själv, men en del förändringar behöver tas bort. Provet kan även visa på cancer, men det är mycket ovanligt.

Att lämna cellprov är ett bra sätt att skydda sig mot cancer eftersom cellförändringar kan upptäckas och enkelt tas bort innan de har utvecklats till cancer. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt. Däremot ska du inte lämna cellprov om du har mens. Du bör boka en ny tid om du har mens den dag du ska göra provtagningen.

Provtagningen är helt riskfri och det går bra att ta provet även om du är gravid. Så går undersökningen till När provet ska tas får du klä av dig på underkroppen och lägga dig i en gynekologisk undersökningsstol. Läkaren eller barnmorskan kan ta provet på lite olika sätt.
Visa hela svaret

När kallas man för cellprov?

Frågor och svar om gynekologisk cellprovtagning Innehållet gäller Jönköpings län Varför ska jag lämna cellprov? Tack vare cellprovtagning kan tidiga cellförändringar upptäckas och behandlas så att de inte utvecklas till cancer i livmoderhalsen. Cellförändringar varken syns eller känns och ger oftast inga besvär.

 1. De kan bara upptäckas vid undersökning och provtagning.
 2. Därför bör du gå varje gång du blir kallad.
 3. Cellprov är viktigt för alla som har en livmoderhals, oavsett hur man identifierar sig.
 4. Alla kvinnor mellan 23 och 64 år får kallelse till en cellprovskontroll.
 5. Vinnor mellan 23 och 50 år kallas vart tredje år och kvinnor mellan 51 och 64 år kallas vart femte år.

Ett sista prov tas mellan 64 och 70 år, beroende på när senaste provet togs. Om du inte har lämnat cellprov vid 64 års ålder skickas en årlig kallelse fram till att du fyller 70 år. Efter att du fyllt 70 år kallas du inte längre till cellprovskontroll.

Orsaken är att om man har genomgått gynekologisk cellprovskontroller tidigare i livet, och haft normala cellprovsresultat, har mycket liten risk att utveckla cancer. Kallelsesystemet utgår från kvinnliga personnummer. Det innebär att transmän som har kvar sin livmoder och fått nytt personnummer inte automatiskt får en kallelse till cellprovtagning.

Transpersoner med livmoderhals rekommenderas ta prover på samma sätt som de som har kvinnligt personnummer. Du bör vända dig till en gynekologmottagning som då tar ansvar för att du blir kallad regelbundet och med rätt intervall. Varför tas cellprov i åldern 23–64 år? Livmoderhalscancer drabbar yngre kvinnor, i motsats till annan gynekologisk cancer.

Men livmoderhalscancer är mycket ovanligt före 25-årsåldern, och även efter 65-årsåldern. Har du behandlats för cellförändringar så blir du kallad för att göra kontroller livet ut. Kallelserna skickas automatiskt. Vad är HPV (humant papillomvirus)? är ett mycket vanligt förekommande virus som finns över hundra olika typer.

Vissa virustyper orsakar könsvårtor (kondylom) och andra kan ge upphov till cellförändringar som kan utvecklas till cancer. HPV överförs via sexuella kontakter och det sprids väldigt lätt. Även kvinnor som har sex med kvinnor kan smittas med HPV. HPV-infektionen i sig själv kan inte behandlas.

Hos de allra flesta ger HPV en infektion som inte märks alls och läker ut av sig själv. Nära nog alla människor smittas någon gång under sin livstid. Behöver jag lämna cellprov om jag har låtit vaccinera mig mot HPV? Det är viktigt att även du som har vaccinerat dig mot HPV går på cellprovskontroll varje gång du blir kallad.

Vaccin och kondom ger inte ett heltäckande skydd mot livmoderhalscancer. Ska jag lämna cellprov även om jag är gravid? Du kan lämna cellprov under hela graviditeten. Det är helt ofarligt och påverkar inte graviditeten på något sätt. Om möjligt är det bäst att ta provet tidigt i graviditeten, lämpligt vid inskrivningen.

 1. Prov kan också tas vid efterkontrollen efter förlossningen.
 2. Om du är osäker kan du vända dig till kvinnohälsovården.
 3. Vad ska jag tänka på inför provtagningen? Cellprovet kan inte tas under pågående menstruation.
 4. Du bör undvika att ha samlag, använda tampong, kräm, salva eller något läkemedel i slidan två dygn före provtagningen.

På någon av kvinnohälsovårdens mottagningar, oftast de som finns på familjecentraler eller vårdcentraler. Hur lång tid tar provtagningen? Själva provtagningen tar bara ett par minuter. Det finns oftast inte tid för något längre samtal vid provtagningstillfället, men du får gärna boka en annan tid med barnmorskan för att till exempel prata om preventivmedel.

Vad händer om mitt provsvar visar att jag har cellförändringar? Det är vanligt att man har cellförändringar och behöver inte innebära att man får cancer. Cellförändringar är inte en sjukdom i sig, men kan vara ett förstadium till livmoderhalscancer. Det tar lång tid innan cellförändringar utvecklas till livmoderhalscancer, vanligen 10–15 år.

De flesta cellförändringar läker av sig själva, eller hejdas så att de inte utvecklas till cancer. Om provet visar cellförändringar måste detta utredas. Du kommer att kallas till en gynekologmottagning för ytterligare undersökning och provtagning. Vad händer om mitt prov visar HPV-virus? Om provet innehåller HPV-virus görs en kompletterande analys för att utesluta cellförändringar.

You might be interested:  Bröstförstoring Före Eller Efter Graviditet?

Det är endast om ditt prov visar cellförändringar som du behöver utredas vidare. Du kallas då till en gynekologmottagning för ytterligare undersökning och provtagning. När får jag svar på provet? Du får ett provsvar hemskickat via brev inom två månader. Om provet behöver tas om får du en ny kallelse till din kvinnohälsovårdsmottagning.

Om provet visar cellförändringar kallas du till en läkarundersökning. Detta betyder inte att du har cancer, bara att det behövs ytterligare undersökning. Idag finns forskning som visar på att effekten av cellprovtagningen förbättras genom att testa för humant papillomvirus, HPV.

Alla kvinnor mellan 30 och 64 år i Jönköpings län som lämnar cellprov HPV-analyseras. Om du är under 30 år så lämnar du cellprov som vanligt, men det görs ingen HPV analys på ditt prov. Skälet är att många kvinnor under 30 år har en HPV-infektion som i de flesta fall läker av sig själv. Om det finns cellförändringar gör man en kompletterande HPV-analys.

Om provet ger anledning till ytterligare undersökning kallas du till din kvinnohälsovårdsmottagning för detta. Vid provtagningen frågar personalen om du samtycker till att cellprovet sparas i en biobank. Sparade prover kan bidra till en säkrare diagnos.

 1. Du kan alltid tacka nej om du inte vill att cellprovet sparas.
 2. Mer på 1177.se: Jag har fått hem ett självtest för HPV – varför? Om du inte har varit på provtagning för gynekologisk cellprov på länge så kan du ha fått ett självtest för hemskickat.
 3. Det är ett erbjudande till dig, så du väljer själv om du vill ta testet eller inte.

Självtestet gör det möjligt att tidigt upptäcka cellförändringar på livmoderhalsen. Om du istället önskar ta ett vanligt cellprov hos Kvinnohälsovården så går det också bra. Då kan du slänga hemtestet bland brännbara sopor. Boka en tid genom att logga in och använda din mottagnings e-tjänster: Du kan också ringa på telefon 010-242 50 25 (måndag-fredag klockan 10-11 eller 13-14).1177-redaktionen, Region Jönköpings län Anna Lindman, kommunikatör, Kommunikationsavdelningen, Region Jönköpings län Lisbeth Liest, överläkare och processledare för gynekologisk cellprovskontroll, Kvinnokliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Region Jönköpings län Patolog-/cytologlaboratoriet, Medicinsk diagnostik : Frågor och svar om gynekologisk cellprovtagning
Visa hela svaret

Har du inte lämnat cellprov vid 64 års ålder?

Frågor och svar om gynekologisk cellprovtagning Innehållet gäller Jönköpings län Varför ska jag lämna cellprov? Tack vare cellprovtagning kan tidiga cellförändringar upptäckas och behandlas så att de inte utvecklas till cancer i livmoderhalsen. Cellförändringar varken syns eller känns och ger oftast inga besvär.

De kan bara upptäckas vid undersökning och provtagning. Därför bör du gå varje gång du blir kallad. Cellprov är viktigt för alla som har en livmoderhals, oavsett hur man identifierar sig. Alla kvinnor mellan 23 och 64 år får kallelse till en cellprovskontroll. Kvinnor mellan 23 och 50 år kallas vart tredje år och kvinnor mellan 51 och 64 år kallas vart femte år.

Ett sista prov tas mellan 64 och 70 år, beroende på när senaste provet togs. Om du inte har lämnat cellprov vid 64 års ålder skickas en årlig kallelse fram till att du fyller 70 år. Efter att du fyllt 70 år kallas du inte längre till cellprovskontroll.

 • Orsaken är att om man har genomgått gynekologisk cellprovskontroller tidigare i livet, och haft normala cellprovsresultat, har mycket liten risk att utveckla cancer.
 • Allelsesystemet utgår från kvinnliga personnummer.
 • Det innebär att transmän som har kvar sin livmoder och fått nytt personnummer inte automatiskt får en kallelse till cellprovtagning.

Transpersoner med livmoderhals rekommenderas ta prover på samma sätt som de som har kvinnligt personnummer. Du bör vända dig till en gynekologmottagning som då tar ansvar för att du blir kallad regelbundet och med rätt intervall. Varför tas cellprov i åldern 23–64 år? Livmoderhalscancer drabbar yngre kvinnor, i motsats till annan gynekologisk cancer.

 • Men livmoderhalscancer är mycket ovanligt före 25-årsåldern, och även efter 65-årsåldern.
 • Har du behandlats för cellförändringar så blir du kallad för att göra kontroller livet ut.
 • Allelserna skickas automatiskt.
 • Vad är HPV (humant papillomvirus)? är ett mycket vanligt förekommande virus som finns över hundra olika typer.

Vissa virustyper orsakar könsvårtor (kondylom) och andra kan ge upphov till cellförändringar som kan utvecklas till cancer. HPV överförs via sexuella kontakter och det sprids väldigt lätt. Även kvinnor som har sex med kvinnor kan smittas med HPV. HPV-infektionen i sig själv kan inte behandlas.

 • Hos de allra flesta ger HPV en infektion som inte märks alls och läker ut av sig själv.
 • Nära nog alla människor smittas någon gång under sin livstid.
 • Behöver jag lämna cellprov om jag har låtit vaccinera mig mot HPV? Det är viktigt att även du som har vaccinerat dig mot HPV går på cellprovskontroll varje gång du blir kallad.

Vaccin och kondom ger inte ett heltäckande skydd mot livmoderhalscancer. Ska jag lämna cellprov även om jag är gravid? Du kan lämna cellprov under hela graviditeten. Det är helt ofarligt och påverkar inte graviditeten på något sätt. Om möjligt är det bäst att ta provet tidigt i graviditeten, lämpligt vid inskrivningen.

 1. Prov kan också tas vid efterkontrollen efter förlossningen.
 2. Om du är osäker kan du vända dig till kvinnohälsovården.
 3. Vad ska jag tänka på inför provtagningen? Cellprovet kan inte tas under pågående menstruation.
 4. Du bör undvika att ha samlag, använda tampong, kräm, salva eller något läkemedel i slidan två dygn före provtagningen.

På någon av kvinnohälsovårdens mottagningar, oftast de som finns på familjecentraler eller vårdcentraler. Hur lång tid tar provtagningen? Själva provtagningen tar bara ett par minuter. Det finns oftast inte tid för något längre samtal vid provtagningstillfället, men du får gärna boka en annan tid med barnmorskan för att till exempel prata om preventivmedel.

Vad händer om mitt provsvar visar att jag har cellförändringar? Det är vanligt att man har cellförändringar och behöver inte innebära att man får cancer. Cellförändringar är inte en sjukdom i sig, men kan vara ett förstadium till livmoderhalscancer. Det tar lång tid innan cellförändringar utvecklas till livmoderhalscancer, vanligen 10–15 år.

De flesta cellförändringar läker av sig själva, eller hejdas så att de inte utvecklas till cancer. Om provet visar cellförändringar måste detta utredas. Du kommer att kallas till en gynekologmottagning för ytterligare undersökning och provtagning. Vad händer om mitt prov visar HPV-virus? Om provet innehåller HPV-virus görs en kompletterande analys för att utesluta cellförändringar.

 1. Det är endast om ditt prov visar cellförändringar som du behöver utredas vidare.
 2. Du kallas då till en gynekologmottagning för ytterligare undersökning och provtagning.
 3. När får jag svar på provet? Du får ett provsvar hemskickat via brev inom två månader.
 4. Om provet behöver tas om får du en ny kallelse till din kvinnohälsovårdsmottagning.

Om provet visar cellförändringar kallas du till en läkarundersökning. Detta betyder inte att du har cancer, bara att det behövs ytterligare undersökning. Idag finns forskning som visar på att effekten av cellprovtagningen förbättras genom att testa för humant papillomvirus, HPV.

Alla kvinnor mellan 30 och 64 år i Jönköpings län som lämnar cellprov HPV-analyseras. Om du är under 30 år så lämnar du cellprov som vanligt, men det görs ingen HPV analys på ditt prov. Skälet är att många kvinnor under 30 år har en HPV-infektion som i de flesta fall läker av sig själv. Om det finns cellförändringar gör man en kompletterande HPV-analys.

Om provet ger anledning till ytterligare undersökning kallas du till din kvinnohälsovårdsmottagning för detta. Vid provtagningen frågar personalen om du samtycker till att cellprovet sparas i en biobank. Sparade prover kan bidra till en säkrare diagnos.

 1. Du kan alltid tacka nej om du inte vill att cellprovet sparas.
 2. Mer på 1177.se: Jag har fått hem ett självtest för HPV – varför? Om du inte har varit på provtagning för gynekologisk cellprov på länge så kan du ha fått ett självtest för hemskickat.
 3. Det är ett erbjudande till dig, så du väljer själv om du vill ta testet eller inte.

Självtestet gör det möjligt att tidigt upptäcka cellförändringar på livmoderhalsen. Om du istället önskar ta ett vanligt cellprov hos Kvinnohälsovården så går det också bra. Då kan du slänga hemtestet bland brännbara sopor. Boka en tid genom att logga in och använda din mottagnings e-tjänster: Du kan också ringa på telefon 010-242 50 25 (måndag-fredag klockan 10-11 eller 13-14).1177-redaktionen, Region Jönköpings län Anna Lindman, kommunikatör, Kommunikationsavdelningen, Region Jönköpings län Lisbeth Liest, överläkare och processledare för gynekologisk cellprovskontroll, Kvinnokliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Region Jönköpings län Patolog-/cytologlaboratoriet, Medicinsk diagnostik : Frågor och svar om gynekologisk cellprovtagning
Visa hela svaret