Blödning Med Klumpar Vid Graviditet Familjeliv?

Blödning Med Klumpar Vid Graviditet Familjeliv
En kraftig blödning innebär att du blöder igenom en normal binda på en timme eller att det finns blodklumpar i blödningen. Sök genast vård. Sök vård på en akutmottagning eller en gynekologisk akutmottagning om du är i första halvan av graviditeten. Sök vård på en förlossningsavdelning efter graviditetsvecka 22+0.
Visa hela svaret

Är det alltid missfall när det är klumpar?

Symptom – Ett missfall kan ge ett eller båda av följande symptom:

Det gör ont i magen eller underlivet. Det kan kännas ungefär som en kraftig mensvärk. Det kommer blod från slidan och ofta blöder du mer kraftigt än vad du normalt sett gör när du har mens. Exakt hur blödningen ser ut beror på hur långt in i graviditeten missfallet kommer. Det kan komma slem, tunn vätska och blodklumpar i blödningen. Det är vanligt att både blöda mer och längre tid än vid en vanlig mens. Ofta pågår blödningen i 1–2 veckor.

Men ont i magen och blödningar under graviditeten behöver inte innebära att du fått missfall. Det är vanligt att symptomen beror på något annat.
Visa hela svaret

Kan jag vara gravid trots Mensliknande blödning?

Nidblödning (implantationblödning) – Det är inte ovanligt med en mindre blödning under graviditeten, och det behöver inte betyda att något är fel. Att få en blödning kan till och med vara ett tidigt tecken på att du är gravid. Det kallas för nidblödning, eller implantationsblödning, och kan komma när ett befruktat ägg fastnar på livmodern.
Visa hela svaret

Hur ser blod ut vid missfall?

Missfall

 1. Du är här:

Missfall är när en graviditet avbryts av sig själv. Fostret stöts ut ur livmodern innan det har växt färdigt. Missfall är vanligt. De flesta missfall sker tidigt i graviditeten. Det betyder oftast inte att det är något fel på ens kropp. Ett missfall minskar inte möjligheten att bli gravid igen.

 • Det blöder från slidan. Ofta är blödningen kraftigare än en mens. Blödningen kan bland annat innehålla slem, tunn vätska och blodklumpar. Hur blödningen ser ut beror på hur långt in i graviditeten missfallet kommer.
 • Det gör ont i magen eller underlivet, ungefär som kraftig mensvärk.
You might be interested:  Har Man Ägglossning Vid Graviditet?

Du kan blöda längre tid än när du har mens. Det är vanligt att blöda i en till två veckor, men en del blöder i upp till fyra veckor. Ont i magen och blödningar under graviditeten behöver inte betyda missfall. Ofta beror symtomen på något annat. När och var ska jag söka vård?

 • Ofta behöver du inte alls söka vård för mindre blödningar.
 • Hur bråttom det är att söka vård beror på hur mycket blod det kommer, hur länge du har varit gravid och hur du mår i övrigt.
 • I texten får du vägledning när du bör söka vård och inte.

Kontakta genast en förlossningsavdelning om du är gravid i vecka 22+0 eller senare. Sök då vård även om blödningen är liten. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha, Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård. Vid ett missfall kan du ofta leva på som vanligt.

Du kan ta om det behövs. Det är vanligt att vara ledsen och nedstämd. Då kan det vara bra att prata med någon. Oftast kan man bli gravid snabbt igen. Men om du inte vill det kan det vara bra att planera för preventivmedel. Vanliga graviditetstest är känsliga. De kan påvisa graviditet även några veckor efter missfallet, trots att du inte längre är gravid.

Det finns särskilda graviditetstest som du kan få från vården. Det särskilda testet är mer pålitligt och kan snabbare visa om du haft missfall. Hur kan jag minska risken för missfall? Oftast beror inte missfall på något som du själv kan påverka. Men det här kan minska riskerna för missfall:

 • Undvik, och andra droger.
 • Var försiktig med vissa läkemedel. Läs bipacksedeln eller rådfråga läkare eller apotekspersonal.
 • Gå ner i vikt om du har, Fetma ökar risken för missfall.
 • Ät extra folsyra. Folsyra är en sorts B-vitamin. Brist på folsyra kan orsaka missbildningar hos fostret. Det kan leda till ett tidigt missfall. Ibland får man inte i sig tillräckligt med folsyra genom maten. Därför rekommenderas extra folsyra till de som försöker bli gravida. Du kan fråga på ett apotek.
You might be interested:  Druckit Vin I Början Av Graviditet?

Undersökningar och utredningar En del kan behöva bli undersökta vid ett missfall. Till exempel om du har långvarig eller mycket riklig blödning. En del kan också bli undersökta för att de är oroliga eller vill veta mer. Då är det vanligt att läkaren gör ett vaginalt, Vid ett vaginalt ultraljud går det att se om där finns ett foster och om det lever.
Visa hela svaret

Kan det vara klumpar i nidblödning?

En nidblödning är också klumpfri och ljusrosa eller brun, till skillnad från mensen som normalt är klarröd och kan innehålla klumpar.
Visa hela svaret

Kan man få en kraftig nidblödning?

Om nidblödning När du har nidblödning får du oftast bara några få droppar blod i underkläderna, ungefär som vid en mellanblödning. Om du har en väldigt kraftig nidblödning och samtidigt känner dig sjuk eller har ont i magen är det viktigt att söka vård.
Visa hela svaret

Hur vet man om man fått missfall eller inte?

Hur vet jag att jag fått ett missfall? – Oftast märks ett missfall genom att du får ont i magen och att det blöder ur slidan. Blödningen kan innehålla slem, tunn vätska och blodklumpar.Ibland dröjer det flera veckor efter att graviditeten har tagit slut tills det börjar blöda.
Visa hela svaret

Vad är Druvbörd?

BAKGRUND – Gestationell trofoblastsjukdom är samlingsnamnet för en grupp graviditetsrelaterade tumörer med ursprung i moderkaksvävnad. De är ovanliga och förekommer i både premaligna och maligna former. Mola hydatidosa (HM), på svenska kallad druvbörd, är en genetiskt avvikande graviditet med ett överskott av kromosomer från fadern.

You might be interested:  Stöd För Magen Efter Graviditet?

Den finns i två olika former, komplett och partiell mola, och kännetecknas av en ökad tillväxt av moderkaksvävnad, medan fostret antingen saknas helt eller går under i tidig graviditet. En molagraviditet är ett premalignt tillstånd som i vissa fall kan utvecklas till en malign trofoblasttumör. Till de maligna trofoblasttumörerna räknas invasiv mola och koriokarcinom samt de mycket ovanliga formerna placental site trophoblastic tumor (PSTT) och epitelioid trofoblasttumör (ETT).

Samtliga former av maligna trofoblasttumörer kan utvecklas efter en tidigare molagraviditet medan de tre sistnämnda också kan uppstå efter vilken graviditet som helst och diagnostiseras då vanligen betydligt senare i förloppet än om de uppstår efter en molagraviditet.

 1. Bild: genetik vid mola hydatidosa Bild: schematisk beskrivning av gestationell trofoblastsjukdom Epidemiologi Incidensen av HM är mycket svåruppskattad, delvis beroende på olikheter i registrering i olika länder, men i västvärlden brukar man ange en incidens på 1-3/1000 graviditeter.
 2. I Sverige registreras knappt 140 fall av mola årligen i Cancerregistret och endast 4-5 fall av koriokarcinom.

Majoriteten av alla fall av HM är slumpmässiga men det finns även en mycket ovanlig familjär variant där de drabbade kvinnorna får upprepade molagraviditeter. Till riskfaktorer för utveckling av HM räknas ålder, både låg ( 40 år), och en tidigare genomgången molagraviditet.
Visa hela svaret

Hur mycket är en genombrottsblödning?

Blöder kraftigt, det vill säga att du blöder igenom en vanlig binda på en timme, eller upptäcker blodklumpar i blödningen. Får en blödning i kombination med kraftig smärta, särskilt långt ner i eller på ena sidan av magen. Blöder och samtidigt mår mycket dåligt.
Visa hela svaret