Behandling Av Cellförändringar Under Graviditet?

Behandling Av Cellförändringar Under Graviditet
En del cellförändringar läker ut av sig själva. Andra cellförändringar behöver tas bort men det görs oftast efter att du fött ditt barn. Cellförändringar och HPV-infektion påverkas inte av graviditeten och de påverkar inte heller barnet.
Visa hela svaret

Kan man göra en konisering när man är gravid?

Kan man utföra konisering om man är gravid? – I samband med det första besöket på mödrahälsovården bör barnmorskan kontrollera när det senaste cellprovet togs. Har du inte lämnat prov inom de närmaste 2,5 åren ska du erbjudas att ta ett. Provet bör helst tas före den femtonde graviditetsveckan och utredningen bör gå snabbt.
Visa hela svaret

Kan man få barn om man har cellförändringar?

Du kan lämna cellprov när du är gravid – Om det är tid för cellprov behöver du inte tveka att lämna det även om du är gravid. Cellförändringar och HPV-infektion påverkas inte av graviditeten och de påverkar inte heller barnet. Undersökningen och provtagningen är inte skadlig för dig eller för barnet.

Du behöver inte vara orolig om provet visar tecken på cellförändringar som behöver undersökas. Eftersom du är gravid kommer du att få en tid för undersökning på en specialiserad gynekologisk mottagning inom någon vecka efter provsvar. En del cellförändringar läker ut av sig själv. Andra cellförändringar behöver tas bort, men det görs oftast efter att du har fött ditt barn.

Peter Tuominen, 1177.se, nationella redaktionen Mia Westlund, utvecklingsledare cervixcancerprevention, barnmorska, Regionalt Cancercentrum Väst, Göteborg Kari Toverud, certifierad medicinsk illustratör Vid gynekologisk cellprovtagning tas ett cellprov från livmodertappen.

 1. Provet tas för att tidigt upptäcka cellförändringar som annars kan leda till livmoderhalscancer.
 2. Det är viktigt att gå till provtagningen när du blir kallad.
 3. Du som är över 23 år erbjuds cellprovtagning regelbundet.
 4. Vaccination mot HPV ingår i vaccinationsprogrammet för alla barn från och med hösten 2020.

Tidigare ingick det endast för flickor. Cancer i livmoderhalsen innebär att det har bildats en cancertumör i den nedre delen av livmodern. Det beror ofta på ett virus. De flesta som får livmoderhalscancer är 30-40 år eller över 70 år. Det går oftast att få behandling som tar bort sjukdomen.
Visa hela svaret

Kan cellförändringar orsaka missfall?

Andra tänkbara förklaringar – Tänk på att blödningar och mensliknande värk under graviditeten inte alltid är tecken på missfall. Blödningar är vanligt och behöver inte vara farligt. Det kan till exempel röra sig om en så kallad genombrottsblödning från livmodern som är en naturlig följd av att graviditeten utvecklas.

Livmodertappen blöder lättare under graviditeten, till exempel i samband med samlag. Ibland kan även polyper på livmoderhalstappen, vaginala infektioner eller hemorrojder kring ändtarmen orsaka små blödningar. I mer ovanliga fall kan det handla om allvarliga tillstånd som kräver vård direkt. Ett utomkvedshavandeskap, som innebär att embryot växer utanför livmodern, brukar orsaka intensiva magsmärtor långt ner i magen, ofta i kombination med en blödning.

Mot slutet av graviditeten kan det ibland uppstå problem med moderkakan som orsakar kraftiga blödningar. Ibland kan blödningar uppstå i samband med exempelvis cellförändringar, men det är ovanligt och brukar upptäckas i samband med tidiga graviditetskontroller.
Visa hela svaret

Vad händer om man får cancer när man är gravid?

Att vara gravid och samtidigt behandlas för cancer är ett tillstånd som kräver specialiserad vård. Kvinnor som diagnostiseras eller behandlas för cancer under pågående graviditet ska i första hand kopplas till specialistmödravården på aktuellt sjukhus.
Visa hela svaret

Kan man göra Kolposkopi när man är gravid?

Jag är gravid. Kan cellprov tas? – Om du har kallats till en rutinscreening, kan du flytta tiden till ungefär 3 månader efter förlossningen, så att livmodermunnen hinner återhämta sig från förändringarna som graviditeten och förlossningen orsakar. Om du har konstaterats ha cellförändringar som kräver kolposkopiundersökning, är det viktigt att du går till mottagningen även om du är gravid.

Hormonverksamheten under graviditeten kan göra att slemhinnan i livmodermunnen blöder lättare än vanligt, men det är ofarligt. Kolposkopi kan göras tryggt också under graviditeten, för undersökningen riktas endast mot den yttre livmodermunnen som ligger mot slidan och dess omgivning. Om biopsierna inte innehåller svåra fynd som kräver omedelbar behandling, kan läget kontrolleras i ett senare skede av graviditeten eller efter den.

You might be interested:  När Görs Ultraljud Vid Graviditet?

Om läget kräver det, kan LOOP-behandling utföras under graviditeten. Amning är inte heller något hinder för provtagning.
Visa hela svaret

Kan man få missfall av cellprov?

Missfall, ektopisk graviditet – I en aktuell systematisk översikt sågs ingen ökad risk för missfall överlag, men svagare evidens pekade på en ökad risk för missfall i andra trimestern (relativ risk (RR) 2,60, 95 % CI 1,45–4,67, absolut risk 1,6 % mot 0,4 %), en ökad risk för ektopisk graviditet (RR 1,89, 95 % CI 1,50–2,39, absolut risk 1,6 % mot 0,4 %) Manley KM, Draycott T. Uncertainty remains about early pregnancy outcomes after treatment for cervical intraepithelial neoplasia. Evidence-based medicine.2015;20(2):72. ” href=”https://localhost/diagnoser/livmoderhalscancerprevention/vardprogram/referenser2/#2a3986e6-e4c0-4373-be69-e2da703adc92″ data-toggle=”tooltip” data-html=”true” data-placement=”bottom”> 368, Dessa uppgifter bygger dock på studier med betydlig risk för bias och ska tolkas försiktigt. I en systematisk översikt från 2014 fanns det ingen evidens för nedsatt fertilitet efter excisionsbehandling, men man fann en ökad missfallsrisk i andra trimestern Kyrgiou M, Mitra A, Arbyn M, Stasinou SM, Martin-Hirsch P, Bennett P, et al. Fertility and early pregnancy outcomes after treatment for cervical intraepithelial neoplasia: systematic review and meta-analysis. Bmj.2014;349:g6192. ” href=”https://localhost/diagnoser/livmoderhalscancerprevention/vardprogram/referenser2/#a93728bf-accc-4586-aee0-d02b5571bef5″ data-toggle=”tooltip” data-html=”true” data-placement=”bottom”> 175, Vid graviditet efter excisionsbehandling ökar risken för missfall om behandlingen sker inom 12 månader av graviditeten Ciavattini A, Clemente N, Delli Carpini G, Gentili C, Di Giuseppe J, Barbadoro P, et al. Loop electrosurgical excision procedure and risk of miscarriage. Fertil Steril.2015;103(4):1043-8. ” href=”https://localhost/diagnoser/livmoderhalscancerprevention/vardprogram/referenser2/#b377c7ea-039e-4a2f-98ed-4b3e9bc780c4″ data-toggle=”tooltip” data-html=”true” data-placement=”bottom”> 246 och risken för förtidsbörd ökar om tiden mellan behandling och graviditeten är under 4 månader Sasieni P, Castanon A, Landy R, Kyrgiou M, Kitchener H, Quigley M, et al. Risk of preterm birth following surgical treatment for cervical disease: executive summary of a recent symposium. BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology.2015. ” href=”https://localhost/diagnoser/livmoderhalscancerprevention/vardprogram/referenser2/#1e50c435-effd-4e83-9e7c-c9166f545b40″ data-toggle=”tooltip” data-html=”true” data-placement=”bottom”> 183, Att vänta med graviditet efter behandling kan därför vara lämpligt, men ingen fast evidens finns Zhang X, Tong J, Ma X, Yu H, Guan X, Li J, et al. Evaluation of cervical length and optimal timing for pregnancy after cervical conization in patients with cervical intraepithelial neoplasia: A retrospective study. Medicine (Baltimore).2020;99(49):e23411. ” href=”https://localhost/diagnoser/livmoderhalscancerprevention/vardprogram/referenser2/#37a67e56-2582-4ce7-9c00-17c53eb91e85″ data-toggle=”tooltip” data-html=”true” data-placement=”bottom”> 191,20.3.5
Visa hela svaret

Kan man bli gravid om man har HPV virus?

Statistiskt säkerställd riskökning – Det är tidigare känt att behandling för cellförändringar efter HPV-infektion kan öka risken för förtidsbörd, alltså förlossning före 37 fullgångna veckor. Den aktuella studien visar att HPV-viruset i sig är kopplat till ökad risk för att föda för tidigt, och för komplikationer för barnet.

 1. Studien bygger på uppgifter om förlossningar registrerade i Medicinska födelseregistret som har kopplats till Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention och Cancerregistret.
 2. Totalt ingick 1 044 023 förlossningar mellan 1999 och 2016, varav 23 185 hos tidigare behandlade kvinnor och 11 727 hos obehandlade kvinnor med HPV-infektion direkt före eller under graviditeten.

Av kvinnor som tidigare behandlats för cellförändringar födde 9,1 procent för tidigt. Motsvarande andel i gruppen med HPV-infektion i anslutning till graviditet var 5,9 procent. Detta var en statistisk säkerställd ökning jämfört med en referensgrupp med kvinnor som alltid haft normala cellprover.
Visa hela svaret

Hur länge kan man gå med lätta cellförändringar?

Om du är under 30 år –

Om du är under 30 och har cellförändringar kontrollerar man även om du har HPV. Har du låggradiga cellförändringar men inte HPV, behöver ingenting mer göras. Man räknar ditt prov som normalt och du kallas på nytt tre år senare. Har låggradiga cellförändringar och HPV, blir du kallad till gynekologmottagning. Eftersom låggradiga cellförändringar ofta läker ut av sig själva brukar man vänta cirka fyra till sex månader med den gynekologiska undersökningen. Under den tiden har många virusinfektioner och cellförändringar hunnit läka ut.

Visa hela svaret

Kan cellförändringar läka ut?

Läker ofta ut av sig själv Cellförändringar är inte cancer. Lätta cellförändringar läker ofta ut av sig själv och behöver endast kontrolleras regelbundet. Grava cellförändringar brukar man vilja ta bort via ett kirurgiskt ingrepp som kallas konisering eller excisionsbehandling innan de utvecklas en livmoderhalscancer.
Visa hela svaret

Hur farligt är lätta cellförändringar?

Cellförändringar känns inte och är inte farliga i sig. Men de kan utvecklas till cancer om de inte upptäcks i tid. De flesta cellförändringar som upptäcks är lättare förändringar som läker av sig själva. Andra behöver behandlas för att de inte ska kunna utvecklas till cancer.
Visa hela svaret

Kan man få barn efter livmoderhalscancer?

Förmågan att bli gravid kan påverkas – Du kan inte bli gravid om livmodern har opererats bort eller strålbehandlats. Prata med läkaren innan behandlingen börjar om vilka möjligheter som finns för dig att få barn senare. Läs mer i artikeln,
Visa hela svaret

Kan man skaffa barn om man har cancer?

Den framtida fertiliteten hos barn som har haft cancer – Ett barn som har haft cancer ska få komma på kontroll flera gånger under sin uppväxt. Då kan barnet få hormonbehandling om det behövs för att komma i puberteten, eller om fertiliteten är låg eller håller på att upphöra.

 1. Till exempel kan oregelbunden mens vara ett tecken på att fertiliteten håller på att upphöra helt för en ung person som har haft cancer som barn.
 2. Barn med testiklar kommer oftast i puberteten som vanligt.
 3. Cancerbehandlingen kan ändå ha skadat spermierproduktionen.
 4. Spermieprov senare i livet kan visa om det finns spermier eller inte.
You might be interested:  Ont Under Naveln Tidig Graviditet?

Du som har haft cancer som barn ska erbjudas remiss till en fertilitetssjukhus när du fyller 18 år så att du kan få fortsatt hjälp. Undvik graviditet när du får cancerbehandling Använd så länge cancerbehandlingen pågår och en tid efteråt. Risken för graviditet finns även om du får behandling som kan påverka fertiliteten.
Visa hela svaret

Kan man bli gravid under cellgiftsbehandling?

Eftersom cytostatika kan skada foster är det olämpligt att bli gravid under pågående behandling och minst tre månader efteråt. Strålbehandling kan påverka fertiliteten om strålarna riktas antingen direkt mot könsorganen eller mot hjärnan, som styr produktion av hormoner.
Visa hela svaret

Varför föds barn med cancer?

Miljön och barncancer? – Bild: istock.com/naqiewei Föreställningen att miljöfaktorer spelar roll vid barncancer har överförts från vuxencancer, där en rad miljöfaktorer som matvanor, övervikt och fysisk aktivitet spelaren stor roll vid cancerutveckling. – Barncancer, däremot, är oftast en genetisk slump som många gånger börjar redan i fosterlivet, förklarar David Gisselsson Nord. : Varför får barn cancer?
Visa hela svaret

Hur länge kan man bara på HPV virus?

Humant papillomvirus, HPV, är vanligt bland unga kvinnor och män som har inlett sitt sexualliv. De flesta har en virusinfektion utan att veta om det. ​​​ Humant papillomvirus finns mycket allmänt på människans hud och slemhinnor. Det finns över hundra olika kända underarter av viruset. Virusen är mikroskopiskt små och smittar från minsta skråma i huden. Cirka 80 procent av alla människor får HPV-smitta under sitt liv, men hos merparten läker infektionen som den orsakar med hjälp av immunförsvaret inom några år utan att någon behandling behövs.

 1. Rökning gör att den naturliga läkningsprocessen av HPV-infektion och cell- och vävnadsförändringar som den orsakar blir långsammare, och då håller infektionen i sig längre och sannolikheten för vävnadsförändringar ökar.
 2. Vissa HPV-typer orsakar vårtor till exempel i händerna och under fötterna.
 3. På könsorganens slemhinnor och hud förekommer cirka 40 olika HPV-typer, av vilka vissa är ofarliga.

Dessa så kallade lågriskvirus kan orsaka vårtor som kan urskiljas med blotta ögat, dvs. kondylom, på könsorganen hos båda könen. Fastän kondylomen kan vara kosmetiskt störande, är de ofarliga med tanke på hälsan. Däremot kan så kallade högriskvirus vid en utdragen infektion orsaka förstadium till cancer och därmed skapa en grund för uppkomsten av cancer.

Högriskvirus är till exempel typerna 16 och 18. Hos kvinnor orsakar HPV-infektion en större risk, eftersom det i livmoderhalsen finns ett specifikt område där viruset lätt kan tränga in. Fastän den mest typiska platsen för vävnadsförändringar orsakade av viruset är livmoderhalsen, förekommer förändringar också i slidan och på de yttre könsorganens slemhinnor.

Uppskattningsvis utvecklar dock bara 10–20 procent av kvinnorna som har en kronisk infektion orsakad av HP-högriskvirus någon form av förstadium under sitt liv. Män har en större risk att smittas av en HPV-positiv partner, eftersom största delen av männens könsorgan är hud, medan kvinnornas könsorgan till största delen består av slemhinna. Viruset smittar vid nära hud- och speciellt slemhinnekontakt och det vanligaste är att smitta överförs vid sexuellt umgänge. Smitta från bastulav eller wc har inte beskrivits. Viruset smittar inte heller via blod eller andra sekret. HPV förekommer mest i tonåren och därefter minskar förekomsten med åldern.

Man kan ha fått HPV-smitta nyligen, för flera månader, eller till och med flera år sedan – det är omöjligt att fastställa exakt tidpunkt. Det är okänt hur länge viruset kan ligga vilande i kroppen. Därför betyder exempelvis ett färskt cellförändringsfynd hos en kvinna som lever i ett långt förhållande inte att partnern skulle ha varit otrogen.

Ei Uppdaterad 21.9.2017
Visa hela svaret

Är det vanligt att cellförändringar kommer tillbaka?

Kvinnor har ökad risk för att höggradiga cellförändringar i livmoderhalsen kommer tillbaka efter operation om det funnits cellförändringar i operationsmarginalen, särskilt om högrisk-HPV (humant papillomvirus) kunnat påvisas i uppföljningsprovet.
Visa hela svaret

Hur ont gör kolposkopi?

Undersökningens gång – Undersökningen brukar ta ungefär 20-30 minuter. I stort går den till som vid en vanlig gynekologisk undersökning. För att kunna se ordentligt säras slidväggarna med ett särskilt instrument, ett så kallat spekulum. Det momentet kan av vissa uppfattas som lite obehagligt.

Ättikslösning appliceras och läkaren inspekterar sen området med hjälp av mikroskopet. Efter noggrann undersökning av såväl livmodertapp, de yttre könsorganen och slidväggarna beslutar läkaren om vilka vävnadsprov som ska tas. De tas med hjälp av en liten tång. Vanligtvis tar man 1-3 vävnadsprover där var och ett är i storlek av ett knappnålshuvud.

Det brukar inte göra ont, utan känns mer som att det nyper till en kort stund. Det går att ge lokalbedövning, men det behövs oftast inte eftersom det inte finns så många känselnerver på livmodertappen. Efteråt kan det uppstå en liten blödning på de ställen där vävnadsproven har tagits.
Visa hela svaret

Kan gynekolog se missfall?

För att kunna fastställa att du drabbats av ett missfall får du ofta genomgå en gynekologisk undersökning med hjälp av vaginalt ultraljud. Ofta behövs ingen behandling vid ett tidigt missfall (före vecka 12) men ibland kan kroppen behöva hjälp med att avlägsna de sista resterna från graviditeten.
Visa hela svaret

You might be interested:  När Kom Ultraljud Vid Graviditet?

Kan gynekologen se cellförändringar?

Gynekologisk cellprovtagning Vid gynekologisk cellprovtagning tas ett cellprov från livmodertappen. Provet tas för att tidigt upptäcka cellförändringar som annars kan leda till livmoderhalscancer. Det är viktigt att gå till provtagningen när du blir kallad.

Du som är över 23 år erbjuds cellprovtagning regelbundet. Vad är ett gynekologiskt cellprov? Ett gynekologiskt cellprov är ett prov som tas från den nedersta delen av livmoderhalsen. Den kallas för livmodertappen och mynnar ut i slidan. Cellprovet tas från nedersta delen av livmoderhalsen, på livmodertappen som mynnar ut i slidan.

Provet kan tidigt visa om du har cellförändringar. En del cellförändringar kan utvecklas till livmoderhalscancer. De flesta cellförändringar som upptäcks är lättare förändringar som läker av sig själv, men en del förändringar behöver tas bort. Provet kan även visa på cancer, men det är mycket ovanligt.

 • Att lämna cellprov är ett bra sätt att skydda sig mot cancer eftersom cellförändringar kan upptäckas och enkelt tas bort innan de har utvecklats till cancer.
 • Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt.
 • Däremot ska du inte lämna cellprov om du har mens.
 • Du bör boka en ny tid om du har mens den dag du ska göra provtagningen.

Provtagningen är helt riskfri och det går bra att ta provet även om du är gravid. Så går undersökningen till När provet ska tas får du klä av dig på underkroppen och lägga dig i en gynekologisk undersökningsstol. Läkaren eller barnmorskan kan ta provet på lite olika sätt.
Visa hela svaret

Är HPV en könssjukdom?

Annan benämning: Kondylom, Könsvårtor. Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete. Humant papillomvirus (HPV) är en mycket smittsam sexuellt överförbar infektion och de flesta människor infekteras med en eller flera olika typer av viruset någon gång i livet.
Visa hela svaret

Hur mycket tar man bort vid konisering?

Till dig som ska opereras för cellförändringar – Konisering – Danderyds sjukhus Cellförändringar kan uppkomma på livmodertappen, den del av livmodern som sitter i toppen av slidan. Cellförändringarna kan avlägsnas genom ett mindre ingrepp som kallas konisering.
Visa hela svaret

Hur ont gör konisering?

Det är ovanligt att man har ont efter en konisering. Enstaka vanliga smärtlindrande tabletter som Alvedon och Ipren kan tas vid behov. Du behöver inte vara sjukskriven efter en konisering, inte heller om du har ett tungt arbete. Det tar ungefär 3 – 6 veckor för såret på livmodertappen att läka efter operationen.
Visa hela svaret

Kan cellförändringar komma tillbaka efter konisering?

Kvinnor har ökad risk för att höggradiga cellförändringar i livmoderhalsen kommer tillbaka efter operation om det funnits cellförändringar i operationsmarginalen, särskilt om högrisk-HPV (humant papillomvirus) kunnat påvisas i uppföljningsprovet.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att få svar efter konisering?

Cellförändringar Cevita Care GynStockholm är idag en av de större mottagningarna inom vårdval Stockholm som på uppdrag av landstinget utreder och följer upp kvinnor med cellförändringar. Vi arbetar med korta beslutsvägar och samarbeten över klinikgränser för att minska väntetiden för patienterna till utredning och behandling.

 1. Förra året behandlades över 200 kvinnor för cellförändringar på vår operationsavdelning, så vi är väldigt glada över att kunna bidra till att fler kvinnor behandlas i tid! Cellprov rekommenderas för kvinnor mellan 23-64 år.
 2. Förfrågningar angående landstingets hälsokontroller med cellprov kan göras till Onkologiskt centrum 08-517 72 266.

Vid en cellförändring har cellerna på livmodertappen förändrats. Cellförändringar är förstadier till cancer som i vissa fall kan utvecklas till cancer efter lång tid. De allra flesta cellförändringar är lätta och läker ofta av sig själva. Svårare cellförändringar behandlas.

 • Det är mycket ovanligt att cellprovskontrollerna visar förändringar som redan utvecklats till cancer.
 • I och med det nya uppdraget kan vi ta hand om, utreda och behandla kvinnor med cellförändringar.
 • Vi erbjuder snabbt och gott omhändertagande med en kontinuerlig behandlingskedja med utredning- operation och uppföljning.

Hur utreder man cellförändringar? Om ett cellprov visat misstanke om cellförändringar kallas kvinnan för ytterligare undersökning och provtagning. Vid undersökningen tittar gynekologen på livmodertappen i förstoring med ett special mikroskop, ett kolposkop.

 1. Ofta tas också vävnadsprov från livmodertappen för att kunna ställa rätt diagnos.
 2. En kolposkopi undersökning och vävnadsprov går att genomföra även om du är gravid och skadar inte barnet.
 3. Hur behandlas cellförändringar? Om utredningen visar att det finns cellförändringar som kräver behandling genomgår de flesta kvinnor en konisering.

Vid en konisering avlägsnas den allra yttersta delen av livmodertappen konformat. Vid operationen ges lugnande läkemedel, smärtlindring och lokalbedövning av livmodertappen. Själva operationen tar 10-15 minuter och kvinnan kan gå hem efter ett par timmar.

 1. Hur kontrolleras man efter en operation? Svar på provtagningen vid operationen brukar komma efter 4-6 veckor.
 2. Vinnan meddelas svar på det sätt man kommit överens om.
 3. Första kontrollen efter en operation brukar ske efter ca 6 månader.
 4. Därefter sker kontroller under lång tid i enlighet med vårdprogrammet för uppföljning och efterbehandling av cellförändringar.

Läs mer om cellförändringar på Vårdguiden 1177. : Cellförändringar
Visa hela svaret