Svårt Att Bajsa Efter Graviditet?

Svårt Att Bajsa Efter Graviditet
När och var ska jag söka vård? – Sök vård på en vårdcentral eller en gynekologisk mottagning om du besväras mycket av att det buktar, tynger eller skaver i slidöppningen och om du har svårt att kissa eller bajsa. Du kan också kontakta en fysioterapeut för att få hjälp med bäckenbottenträning.
Visa hela svaret

Kan inte bajsa efter förlossningen?

Urin och avföring efter förlossning Första dagarna efter förlossningen kan obehag upplevas i samband med toalettbesök.

Stora urinmängder är normalt. Om det svider kan du ha fått små sprickor/ bristningar i närheten av urinröret. Det kan kännas bättre om du duschar underlivet samtidigt som du kissar. Ibland är det svårt att hålla urinen, det blir bättre när svullnaden efter förlossningen försvunnit. Ta kontakt med MVC-barnmorskan om problemen kvarstår samt om du har problem med urinträngningar.

Det kan ta tid att komma igång med magen efter förlossningen. Om du har en bristning kan det kännas skönt att hålla en binda eller tvättlapp mot mellangården när du ska tömma tarmen för första gången efter förlossningen. Drick gärna rikligt med vatten och ät fiberrik kost för att undvika förstoppning. Många får,

Webbredaktör: Granskare: Karin Pettersson, Läkare/Chef Uppdaterad: 2022-04-13

: Urin och avföring efter förlossning
Visa hela svaret

Hur länge är man förstoppad efter förlossning?

De flesta blir av med framfallet inom ett år efter förlossningen. Förstoppning : Förstoppning betyder att man blir hård i magen och får svårt att bajsa.
Visa hela svaret

Kan inte få ut avföringen?

Hård avföring gör det svårt att tömma tarmen och det kan göra ont när du ska bajsa. Besvären kan ofta lindras om du får i dig tillräckligt med vätska, lägger om kosten och motionerar. Receptfria läkemedel kan också underlätta. Om dina problem inte går över kan förstoppning vara ett symptom på något som behöver utredas.
Visa hela svaret

När man inte kan tömma tarmen?

Tjocktarmscancer och ändtarmscancer Cancer i tjocktarmen eller ändtarmen är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. De flesta som får sjukdomen är över 60 år men en del är yngre. Chansen att bli av med cancern är större ju tidigare den upptäcks. Cancerformen brukar kallas tjocktarmscancer eller ändtarmscancer beroende på var i tarmen som cancern börjar.

 • Du har, I bland kan du se det själv. Det är vanligare att det upptäcks om du utreds för,
 • Du kan bajsa oftare eller mer sällan än tidigare.
 • Avföringen kan få annan form eller utseende än tidigare.
 • Du får slem i avföringen.
 • Du får svårt att bajsa och det känns som att du inte lyckas tömma tarmen helt.
 • Det är ovanligt, men en del kan få eller tappa aptiten.

Oftast beror symtomen på något annat än cancer, exempelvis en godartad tumör eller en inflammation i tarmen. Synligt blod i avföringen kan bero på, Ändrade avföringsvanor kan bero på att du har börjat äta annan mat eller på att tjocktarmen är irriterad, som till exempel vid,
Visa hela svaret

Varför blir man förstoppad efter förlossning?

Problem med avföring Ibland kan besvären bero på att slutmuskeln har skadats i samband med förlossningen. Andra får problem med förstoppning. Det är särskilt vanligt om du äter järntabletter.
Visa hela svaret

Hur känns Ändtarmsframfall?

Framfall av bakre slidväggen – Framfall av bakre slidväggen kallas ändtarmsframfall eller rectocele. Framfallet uppstår när ändtarmen sjunker ner mot slidan. Typiska symtom: svårigheter att tömma tarmen, möjligt att hjälpa med handen eller dusch för att kunna tömma tarmen.
Visa hela svaret

Vad är Tumtricket?

Råd vid tarmtömningsbesvär – “Tom tarm läcker inte” En vanlig orsak till gasläckage är att det blir lite avföring kvar i tarmen pga ofullständig tömning eller förstoppning- gaser bildas från fekalierna. Ligger det någon avföring kvar i tarmen utlöses den rektoanala inhibitionsreflexen som gör att sfinktrarna står avslappnade i väntan på att allt ska komma ut.

Ändtarmsöppningen sluter sig inte och det upplevs som om man inte kan torka rent runt anus. Det är vanligt att man tror att det beror på hemorrojder som ju ofta finns samtidigt. Förlossning kan medföra en uttänjning av väggen mellan slida och ändtarm vilket göra det svårare att tömma tarmen. Stadgan i slidans bakvägg kan påverkas av både uttänjning och/eller skador i den rektovaginala fascian och mellangården.Vid en bestående mellangårdsskada försvagas även stödet för analkanalen och och den anorektala vinkeln rätas inte ut vid krystning, det försämrar tarmtömningen.

Efter skada på den interna sfinktern blir det extra problematiskt eftersom känseln och förmågan att känna av tarminnehållet är nedsatt. I de flesta fall bör man rekommendera receptfria bulkmedel, t ex Visiblin ®, Inolaxol ® eller Lunelax ® för att göra avföringen mjuk men samlad vilket underlättar tömningen.

Laktulos ® är mindre lämpligt eftersom det är gasbildande. Kosten kan orsaka gasbesvär. Spannmålsfibrer (t ex vetekli, fullkornsbröd, fiberhavregryn) liksom alla sorterts lök, baljväxter, linser, kikärtor, öl och annan kolsyrad dryck ökar gasbildning. Berätta att det är viktigt att följa tarmtömningsreflexen och inte låta bli att bajsa för att man har annat att göra.

Avföringsvanorna kan ändras när man fått barn, det kan vara svårt att prioritera sig själv. Det kan försämra gasbesvär och tarmtömningssvårigheter. IBS som kan ge både diarré och förstoppning ger ökade besvär efter sfinkterskada och dessa patienter kan behöva tidig hjälp av specialist.

 1. Vid täta trängningar och orolig mage kan imodium i liten dos ( ½-2 tabletter) efter defekation lugna systemet och minska rädslan för gasläckage eller trängningar.
 2. Tabletten är receptfri.
 3. I kombination med bulkmedel och att hålla rigoröst på regelbundna vanor kan det god bättring.
 4. Informera om att man kan hålla emot i mellangården eller slidans bakvägg för att tömma färdigt, “tumtricket” istället för att krysta länge.

Att krysta mer ger inte bättre tömning och ökar risken för hemorrojder. I utbildningsmaterialet för vården (se Användning ) finns filmer om tumtricket och perineal descens.
Visa hela svaret

Vad kan hända om man är förstoppad för länge?

Orsaker till förstoppning Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas. Det är vanligt att man inte finner en orsak till förstoppning. Förstoppningen kan dessutom också ha flera orsaker, till exempel både problem med förlångsammad passage genom magtarmkanalen och/eller vid själva tömningen (så kallad bäckenbottendysfunktion).

 • Förändrade avföringsvanor inklusive förstoppning kan vara ett debutsymtom på tjocktarm- och ändtarmcancer.
 • Följande varningssignaler i samband med förstoppning ska alltid utredas av läkare: blod i avföringen, viktnedgång, slemtillblandning i avföringen, aptitlöshet, buksmärtor, smärta i samband med tömning och plötsligt ändrade avföringsvanor.
 • Många sjukdomar kan orsaka förstoppning och nedan finns en indelning av de vanligaste,
Endokrina och metabola sjukdomar Diabetes mellitusHyperkalcemiHypothyroidism Uremi

ol>

 • Myopatier (muskelsjukdomar) AmyloidosDystrofia myotonica
 • Sklerodermi
 • Neurologiska sjukdomar Autonom neuropatiCerebrovaskulär sjukdomHirschsprungs sjukdomMultipel sklerosParkinsons sjukdom
 • Ryggmärgsskada/tumör
 • Psykiatriska orsaker ÅngestDepressionSomatiseringsssyndrom
 • Ätstörningar
 • Strukturella orsaker AnalfissurerAnal strikturHemorrojderInflammatorisk tarmsjukdomTjocktarm- och ändtarmcancerAnal/rektal prolaps
 • Rektocele
 • Övrigt Irritable bowel syndrome (IBS-C)GraviditetSexuella övergreppRädsla för smärta
 • Immobilitet
 • Förstoppning liksom avföringsinkontinens är ett vanligt och stort problem för patienter med neurologisk sjukdom, till exempel MS eller hos ryggmärgsskadade. Personer med ryggmärgsskada rankar problem med tarmfunktionen minst lika högt som problem med immobilitet och sexuell dysfunktion.

  Problemet är ofta dubbelt då det inte bara innebär störd tarmmotilitet och sfinkterfunktion utan även svårighet att på grund av sin funktionsnedsättning ta sig till en toalett, det kan ta en stor del av dagen att sköta tarmen. Många med ryggmärgskada behöver också personlig assistans för att klara tarmtömningen vilket kan innebära ytterligare stress.

  Ju högre ryggmärgsskadan är desto mindre blir avföringsfrekvensen. Skador över T1-nivå ger långsammare tarmpassage. Skador nedanför T1 ger en normal tid genom magsäck och tunntarm, men fördröjd passage genom kolon. Huvudproblemet för den som har en hög ryggmärgsskada är oftast dock inte den fördröjda passagen genom mag- och tarmkanalen utan själva tarmtömning.

  1. Hög ryggmärgsskada innebär nedsatt kontroll över den yttre sfinktern, nedsatt buktryck vid krystning, paradoxal spastisk kontraktion av den inre sfinktern vid krystning samt nedsatt rektal sensitivitet.
  2. Med hjälp av försiktig stimulering av rektal slemhinnan kan man initiera en relaxation av både den inre och yttre sfinktern, läs mer i texten Åtgärder vid förstoppning.
  You might be interested:  När Stängs Livmodertappen Vid Graviditet?

  Om relaxation inte är möjlig att uppnå så är lavemang ett alternativ. Skador på de nedre delarna av ryggmärgen (conus och cauda equina) kan skada de parasympatiska nerver som medierar ryggmärgs-kolon reflexer, vilket innebär ytterligare försämrad tarmtömning.

  Dessa skador ger även frånvaro av tonus i den yttre sfinktern och slapp bäckenbottenmuskulatur med risk för avföringsinkontinens. Det är därför viktigt att hålla rektum tom med regelbunden tömning. Detta görs genom att tömma rektum med fingret med samtidigt stöd av valsalva manöver (krystning, utandning mot stängda stämband) och magmassage.

  Målet för behandling av förstoppning hos ryggmärgsskadade är effektiv tarmtömning utan att framkalla skada eller avföringsinkontinens. Det saknas bra studier beträffande nyttan av olika laxantia. På grund av risken för avföringsinkontinens är det dock viktigt att eftersträva fast avföring speciellt hos de med lägre ryggmärgsskador,

  • En annan faktor som kan göra det svårare att tömma tarmen är rektocele.
  • Rektocele innebär en svaghet (ett bråck) i bakre vaginalväggen som gör att ändtarmen buktar in mot vagina.
  • Den exakta orsaken till rektocele är inte känt.
  • Man vet inte heller hur vanligt förekommande rektocele är bland kvinnor i stort.

  De flesta rektocelen ger inga besvär, men vid förstoppningsbesvär och stora rektocelen som inte tömmer sig kan det bli aktuellt med operation, Vid symtomgivande rektocele kan ett tryck ifrån vagina bak mot rektum ibland underlätta tarmtömningen. Irritable bowel syndrome (IBS) är tillsammans med funktionell dyspepsi den vanligaste magrelaterade besöksorsaken i sjukvården.

  IBS innebär att man har obehag eller smärta i magen tillsammans med störd avföringskonsistens. IBS indelas ibland ytterligare efter det dominerande symtomet, till exempel förstoppningsdominerad eller diarrédominerad IBS. Avgränsningen mellan förstoppningsdominerad IBS och vanlig förstoppning är diffus, och det som avgör om man har IBS är egentligen till hur stor grad man har buksmärta eller obehag.

  Behandlingen mot själva förstoppningssymtomet skiljer sig dock inte mot vanlig förstoppning, Svårt Att Bajsa Efter Graviditet Spektrumet mellan kronisk förstoppning och förstoppningsdominerad IBS. Många läkemedel har förstoppning som biverkan, och det finns ett samband mellan antalet läkemedel som intas och risken att få förstoppning. I de flesta fall är mekanismerna bakom förstoppningsbiverkan inte kända. De vanligaste läkemedel som är associerade med förstoppning :

  • Antiepileptika.
  • Antihistaminer.
  • Antiparkinson läkemedel.
  • Antacida.
  • Antikolinergika.
  • Diuretika.
  • Kalciumblockare.
  • Kolestyramin (gallsyrebindare).
  • Järntabletter.
  • Kalktabletter.
  • Neuroleptika.
  • NSAID.
  • Opiater (exempelvis morfin).
  • Tricykliska antidepressiva.
  • Vinkaalkoloider (cellgift).

  Opiatbehandling av smärta i livets slutskede innebär nästan alltid någon grad av förstoppning. Frånsett andra biverkningar av opiater så utvecklas tolerans ganska långsamt beträffande förstoppningen och därför rekommenderas profylaktiskt laxantia. Osmotiskt aktiva medel, till exempel laktulos är förstahandsmedel, men upp till en tredjedel av patienterna kräver även rektal behandling.

  1. Byte till metadon minskar laxermedelbehovet och transdermal fentanyl har visat sig ge mindre förstoppning än peroralt morfin.
  2. Även oralt naloxon i dosen 8-10 mg eller 10-20% av morfindosen har visat sig vara effektivt vid opiatinducerad förstoppning, dock begränsas behandlingen av reversering av opiateffekten.

  Kombinationen oxykodon och naloxon finns som tabletter men är relativt dyra. Det finns även perifera opiatantagonister som inte passerar blod-hjärn barriären och som kan ges subkutant (till exempel metylnaltrexon), Förekomsten av förstoppning ökar med åldern och mellan 20-40% av äldre över 65 år besväras av förstoppning.

  Hos äldre som vårdas på sjukhem är mer än varannan person förstoppad och det är där viktigt att förebygga, planera och ha uppsikt över tarmtömningarna. Bidragande faktorer till förstoppning kan vara immobilitet, svagare bukmuskulatur som bidrar till minskad krystförmåga, minskad sensibilitet, sämre kosthåll, fler sjukdomar och intag av fler läkemedel.

  Vid långvarig förstoppning kan fekalom bildas. Ett fekalom är en stor avföringsklump som spänner ut ändtarmen vilket gör att ändtarmens omgivande muskler och känsel inte fungerar normalt. Tarmtömningen försvåras då ytterligare varvid en ond cirkel har skapats.

  • Det vanligaste symtom vid fekalom blir motsägelsefullt istället diarréer, så om en äldre person har diarré så ska man alltid ha fekalom i åtanke.
  • Behandlingen av fekalom är makrogoler samt tarmsköljning och måste efterföljas med förebyggande behandling mot nya fekalom (oftast även de med makrogol),
  • Förekomsten av förstoppning hos gravida är 11-38% och tros bero på en förlångsammad tarmpassage i andra och tredje trimestern.

  En ökande nivå av progesteron har föreslagits ligga bakom. Behandlingen är att i första hand försöka öka intaget av fibrer. Om inte detta fungerar kan ett tarmirriterande medel provas, Om patienten har svårt att uppnå en förbättring med livsstilsförändringar och läkemedel, ska ställning tas till om vidare utredning behövs, för att se orsaken till förstoppning.

  • Kolontransitröntgen – ger ett mått på den totala passagetiden genom mag-tarmkanalen och ger svar om slow-transit förstoppning föreligger.
  • Defekografi – röntgenundersökning som kan påvisa bäckenbottendysfunktion samt anatomiska avvikelser som till exempel rektocele.
  • Tryckmätning i analkanalen – kan påvisa defekter i analkanalens slutmuskler samt bedöma känsligheten i ändtarmen.
  • MR Defekografi, Ballongtest (Balloon Expulsion Test) och WCC (Wireless Motility Capsule Test).

  Kristina Lämås, universitetslektor, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet Pontus Karling, överläkare, specialistläkare i invärtesmedicin, Medicinkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå Mari Dahlberg, sjuksköterska, uroterapeut, Kirurgmottagningen Bäckenbottencentrum Skånes universitetssjukhus, Malmö Sara Strandberg, sjuksköterska, uroterapeut, Kirurgmottagningen Bäckenbottencentrum Skånes universitetssjukhus, Malmö Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

  • Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter.
  • Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.
  • Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten.
  • Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

  För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling. : Orsaker till förstoppning
  Visa hela svaret

  Kan man ta microlax efter förlossning?

  Microlax: Snabbverkande vid förstoppning Microlax erbjuder laxermedel som man kan använda vid förstoppning som är tillfällig. Microlax innehåller natriumcitrat och natriumlaurylsulfoacetat. Microlax är ett snabbverkande mikrolavemang som gör avföringen mjukare, vilket kan göra att förstoppningen lättar.

  Laxeringsmedel kan användas när man är hård i magen. Microlax kan anävndas både för barn och vuxna. Microlax kan också användas för att tömma tarmen inför rektoskopi, om man blivit rekommenderad detta av vårdpersonal. Microlax kan användas av gravida och ammande. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Microlax.

  Köp Microlax på Apotek Hjärtat! : Microlax: Snabbverkande vid förstoppning
  Visa hela svaret

  När är man helt återställd efter förlossning?

  Träning efter förlossning – Det tar ungefär sex till åtta veckor för kroppen att återhämta sig efter förlossningen. Men det kan ta upp till ett helt år innan kroppen har läkt helt. Det tar till exempel:

  6-8 veckor för slidan och livmodern att återfå sin vanliga storlek och funktion 8-12 veckor för magmusklerna att återfå sin grundfunktion 6-12 månader för skelett, leder, vävnader och hormoner som påverkar stabiliteten i kroppen att bli som tidigare.

  Det är bra för kroppen att röra på sig i alla faser av läkningen. Rörelse är bra för läkningen. Efter förlossningen kan du börja med bäckenbottenträning och promenader eller annan lågintensiv aktivitet. Efter 6-8 veckor kan du öka med successivt stegrad träning.

  du upplever att du inte får resultat av din knipträning om du har kvarstående besvär med bäckenbotten, till exempel läckage eller tyngdkänsla

  Här hittar du fysioterapeuter som är specialiserade på kvinnor som fött barn Träning efter förlossning Bäckenbottenträning Film om bäckenbottenträning
  Visa hela svaret

  Hur länge kan man gå utan avföring?

  Förstoppning > > > Förstoppning När du är förstoppad är det svårt att bajsa. En förstoppning kan bero på flera olika bakomliggande orsaker, som matvanor, vätskeintag, medicinering och psykiska faktorer. Ofta kan du själv med enkla medel påverka magens funktion till det bättre. Öppet alla dagar, dygnet runt. När du bajsar mindre än tre gånger i veckan räknas det som en förstoppning. Däremot är det högst individuellt hur ofta vi behöver gå på toaletten. Vissa behöver gå flera gånger per dag, andra klarar sig utan att gå ett par dagar. Vanliga symptom på förstoppning är:

  You might be interested:  Viktökning Under Graviditet Vecka För Vecka?

  Du har trots att du försöker. Bajset är hårt i konsistensen. Känsla av ofullständig tarmtömning när du varit på toaletten. Gasig, uppsvälld och öm mage.

  Visa hela svaret

  Måste trycka ut avföring?

  Avföringsinkontinens Avföringsinkontinens innebär att det läcker ut avföring utan att du kan förhindra det. Att det läcker kan bero på olika saker. Det finns mycket du kan göra själv för att lindra, men ibland kan en behandling eller en operation behövas.

  1. Att ha avföringsinkontinens är vanligare än vad många tror.
  2. Den här texten är om avföringsinkontinens hos vuxna.
  3. Vill du läsa om detta hos barn kan du göra det i artikeln,
  4. Avföring är ett annat ord för bajs.
  5. Inom vården används ofta ordet avföring.
  6. Olika typer av avföringsinkontinens Du kan ha tillfälliga besvär av avföringsinkontinens eller mer långvariga.

  Graden av avföringsinkontinens kan vara olika. Det kan vara att du har svårt att hålla emot gaser, eller att det läcker ut vätska om du har lös avföring. Det kan också vara att du inte kan hålla emot när du känner behov av att bajsa. En form av inkontinens är att du inte känner att det läcker.

  1. Avföringen som läcker ut kan vara lös eller fast.
  2. Ibland kan det läcka både lös och fast avföring samtidigt.
  3. Huden runt ändtarmsöppningen kan bli röd, klia och svida.
  4. När och var ska jag söka vård? Kontakta om du har besvär med avföringsinkontinens.
  5. Du kan kontakta många mottagningar genom att,
  6. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha,

  Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård. Ändtarmen är mag-tarmkanalens sista del. I ändtarmen lagras avföringen. Den inre ringmuskeln och den yttre ringmuskeln gör att avföringen inte läcker ut. Ändtarmen är den sista delen i och fungerar som en behållare där avföringen kan lagras tills du går på toaletten.

  Två muskler gör att avföringen stannar i ändtarmen, den inre ringmuskeln och den yttre ringmuskeln. De kallas tillsammans för slutmusklerna. Det är bara den yttre ringmuskeln som kan styras med viljan. Det är den du kniper med när du håller dig från att bajsa. Ändtarmens arbete styrs av nerver. De går från hjärnan, genom ryggmärgen och ut till musklerna i ändtarmen.

  Vissa reflexer styrs direkt från ryggmärgen utan hjärnans medverkan.
  Visa hela svaret

  Varför blir man förstoppad efter förlossning?

  Problem med avföring Ibland kan besvären bero på att slutmuskeln har skadats i samband med förlossningen. Andra får problem med förstoppning. Det är särskilt vanligt om du äter järntabletter.
  Visa hela svaret

  Hur länge kan man vara förstoppad innan det blir farligt?

  Orsaker till förstoppning Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas. Det är vanligt att man inte finner en orsak till förstoppning. Förstoppningen kan dessutom också ha flera orsaker, till exempel både problem med förlångsammad passage genom magtarmkanalen och/eller vid själva tömningen (så kallad bäckenbottendysfunktion).

  • Förändrade avföringsvanor inklusive förstoppning kan vara ett debutsymtom på tjocktarm- och ändtarmcancer.
  • Följande varningssignaler i samband med förstoppning ska alltid utredas av läkare: blod i avföringen, viktnedgång, slemtillblandning i avföringen, aptitlöshet, buksmärtor, smärta i samband med tömning och plötsligt ändrade avföringsvanor.
  • Många sjukdomar kan orsaka förstoppning och nedan finns en indelning av de vanligaste,
  Endokrina och metabola sjukdomar Diabetes mellitusHyperkalcemiHypothyroidism Uremi

  ol>

 • Myopatier (muskelsjukdomar) AmyloidosDystrofia myotonica
 • Sklerodermi
 • Neurologiska sjukdomar Autonom neuropatiCerebrovaskulär sjukdomHirschsprungs sjukdomMultipel sklerosParkinsons sjukdom
 • Ryggmärgsskada/tumör
 • Psykiatriska orsaker ÅngestDepressionSomatiseringsssyndrom
 • Ätstörningar
 • Strukturella orsaker AnalfissurerAnal strikturHemorrojderInflammatorisk tarmsjukdomTjocktarm- och ändtarmcancerAnal/rektal prolaps
 • Rektocele
 • Övrigt Irritable bowel syndrome (IBS-C)GraviditetSexuella övergreppRädsla för smärta
 • Immobilitet
 • Förstoppning liksom avföringsinkontinens är ett vanligt och stort problem för patienter med neurologisk sjukdom, till exempel MS eller hos ryggmärgsskadade. Personer med ryggmärgsskada rankar problem med tarmfunktionen minst lika högt som problem med immobilitet och sexuell dysfunktion.

  1. Problemet är ofta dubbelt då det inte bara innebär störd tarmmotilitet och sfinkterfunktion utan även svårighet att på grund av sin funktionsnedsättning ta sig till en toalett, det kan ta en stor del av dagen att sköta tarmen.
  2. Många med ryggmärgskada behöver också personlig assistans för att klara tarmtömningen vilket kan innebära ytterligare stress.

  Ju högre ryggmärgsskadan är desto mindre blir avföringsfrekvensen. Skador över T1-nivå ger långsammare tarmpassage. Skador nedanför T1 ger en normal tid genom magsäck och tunntarm, men fördröjd passage genom kolon. Huvudproblemet för den som har en hög ryggmärgsskada är oftast dock inte den fördröjda passagen genom mag- och tarmkanalen utan själva tarmtömning.

  1. Hög ryggmärgsskada innebär nedsatt kontroll över den yttre sfinktern, nedsatt buktryck vid krystning, paradoxal spastisk kontraktion av den inre sfinktern vid krystning samt nedsatt rektal sensitivitet.
  2. Med hjälp av försiktig stimulering av rektal slemhinnan kan man initiera en relaxation av både den inre och yttre sfinktern, läs mer i texten Åtgärder vid förstoppning.

  Om relaxation inte är möjlig att uppnå så är lavemang ett alternativ. Skador på de nedre delarna av ryggmärgen (conus och cauda equina) kan skada de parasympatiska nerver som medierar ryggmärgs-kolon reflexer, vilket innebär ytterligare försämrad tarmtömning.

  Dessa skador ger även frånvaro av tonus i den yttre sfinktern och slapp bäckenbottenmuskulatur med risk för avföringsinkontinens. Det är därför viktigt att hålla rektum tom med regelbunden tömning. Detta görs genom att tömma rektum med fingret med samtidigt stöd av valsalva manöver (krystning, utandning mot stängda stämband) och magmassage.

  Målet för behandling av förstoppning hos ryggmärgsskadade är effektiv tarmtömning utan att framkalla skada eller avföringsinkontinens. Det saknas bra studier beträffande nyttan av olika laxantia. På grund av risken för avföringsinkontinens är det dock viktigt att eftersträva fast avföring speciellt hos de med lägre ryggmärgsskador,

  1. En annan faktor som kan göra det svårare att tömma tarmen är rektocele.
  2. Rektocele innebär en svaghet (ett bråck) i bakre vaginalväggen som gör att ändtarmen buktar in mot vagina.
  3. Den exakta orsaken till rektocele är inte känt.
  4. Man vet inte heller hur vanligt förekommande rektocele är bland kvinnor i stort.

  De flesta rektocelen ger inga besvär, men vid förstoppningsbesvär och stora rektocelen som inte tömmer sig kan det bli aktuellt med operation, Vid symtomgivande rektocele kan ett tryck ifrån vagina bak mot rektum ibland underlätta tarmtömningen. Irritable bowel syndrome (IBS) är tillsammans med funktionell dyspepsi den vanligaste magrelaterade besöksorsaken i sjukvården.

  1. IBS innebär att man har obehag eller smärta i magen tillsammans med störd avföringskonsistens.
  2. IBS indelas ibland ytterligare efter det dominerande symtomet, till exempel förstoppningsdominerad eller diarrédominerad IBS.
  3. Avgränsningen mellan förstoppningsdominerad IBS och vanlig förstoppning är diffus, och det som avgör om man har IBS är egentligen till hur stor grad man har buksmärta eller obehag.

  Behandlingen mot själva förstoppningssymtomet skiljer sig dock inte mot vanlig förstoppning, Svårt Att Bajsa Efter Graviditet Spektrumet mellan kronisk förstoppning och förstoppningsdominerad IBS. Många läkemedel har förstoppning som biverkan, och det finns ett samband mellan antalet läkemedel som intas och risken att få förstoppning. I de flesta fall är mekanismerna bakom förstoppningsbiverkan inte kända. De vanligaste läkemedel som är associerade med förstoppning :

  • Antiepileptika.
  • Antihistaminer.
  • Antiparkinson läkemedel.
  • Antacida.
  • Antikolinergika.
  • Diuretika.
  • Kalciumblockare.
  • Kolestyramin (gallsyrebindare).
  • Järntabletter.
  • Kalktabletter.
  • Neuroleptika.
  • NSAID.
  • Opiater (exempelvis morfin).
  • Tricykliska antidepressiva.
  • Vinkaalkoloider (cellgift).

  Opiatbehandling av smärta i livets slutskede innebär nästan alltid någon grad av förstoppning. Frånsett andra biverkningar av opiater så utvecklas tolerans ganska långsamt beträffande förstoppningen och därför rekommenderas profylaktiskt laxantia. Osmotiskt aktiva medel, till exempel laktulos är förstahandsmedel, men upp till en tredjedel av patienterna kräver även rektal behandling.

  1. Byte till metadon minskar laxermedelbehovet och transdermal fentanyl har visat sig ge mindre förstoppning än peroralt morfin.
  2. Även oralt naloxon i dosen 8-10 mg eller 10-20% av morfindosen har visat sig vara effektivt vid opiatinducerad förstoppning, dock begränsas behandlingen av reversering av opiateffekten.

  Kombinationen oxykodon och naloxon finns som tabletter men är relativt dyra. Det finns även perifera opiatantagonister som inte passerar blod-hjärn barriären och som kan ges subkutant (till exempel metylnaltrexon), Förekomsten av förstoppning ökar med åldern och mellan 20-40% av äldre över 65 år besväras av förstoppning.

  Hos äldre som vårdas på sjukhem är mer än varannan person förstoppad och det är där viktigt att förebygga, planera och ha uppsikt över tarmtömningarna. Bidragande faktorer till förstoppning kan vara immobilitet, svagare bukmuskulatur som bidrar till minskad krystförmåga, minskad sensibilitet, sämre kosthåll, fler sjukdomar och intag av fler läkemedel.

  You might be interested:  Vattniga Flytningar Tidigt I Graviditet?

  Vid långvarig förstoppning kan fekalom bildas. Ett fekalom är en stor avföringsklump som spänner ut ändtarmen vilket gör att ändtarmens omgivande muskler och känsel inte fungerar normalt. Tarmtömningen försvåras då ytterligare varvid en ond cirkel har skapats.

  1. Det vanligaste symtom vid fekalom blir motsägelsefullt istället diarréer, så om en äldre person har diarré så ska man alltid ha fekalom i åtanke.
  2. Behandlingen av fekalom är makrogoler samt tarmsköljning och måste efterföljas med förebyggande behandling mot nya fekalom (oftast även de med makrogol),
  3. Förekomsten av förstoppning hos gravida är 11-38% och tros bero på en förlångsammad tarmpassage i andra och tredje trimestern.

  En ökande nivå av progesteron har föreslagits ligga bakom. Behandlingen är att i första hand försöka öka intaget av fibrer. Om inte detta fungerar kan ett tarmirriterande medel provas, Om patienten har svårt att uppnå en förbättring med livsstilsförändringar och läkemedel, ska ställning tas till om vidare utredning behövs, för att se orsaken till förstoppning.

  • Kolontransitröntgen – ger ett mått på den totala passagetiden genom mag-tarmkanalen och ger svar om slow-transit förstoppning föreligger.
  • Defekografi – röntgenundersökning som kan påvisa bäckenbottendysfunktion samt anatomiska avvikelser som till exempel rektocele.
  • Tryckmätning i analkanalen – kan påvisa defekter i analkanalens slutmuskler samt bedöma känsligheten i ändtarmen.
  • MR Defekografi, Ballongtest (Balloon Expulsion Test) och WCC (Wireless Motility Capsule Test).

  Kristina Lämås, universitetslektor, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet Pontus Karling, överläkare, specialistläkare i invärtesmedicin, Medicinkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå Mari Dahlberg, sjuksköterska, uroterapeut, Kirurgmottagningen Bäckenbottencentrum Skånes universitetssjukhus, Malmö Sara Strandberg, sjuksköterska, uroterapeut, Kirurgmottagningen Bäckenbottencentrum Skånes universitetssjukhus, Malmö Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

  Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd. Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

  För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling. : Orsaker till förstoppning
  Visa hela svaret

  Hur får man igång magen efter förlossning?

  Avföring Det kan ta ett tag innan magen kommer igång efter en förlossning. Många kvinnor kan tycka att det är skönt att hålla en binda eller tvättlapp mot mellangården för att underlätta tarmtömning den första tiden. För att undvika förstoppning är det bra att dricka rikligt och äta fiberrik kost.

  1. Blödning En vaginal blödning/avslag kommer från såret i livmodern där moderkakan suttit.
  2. Blödningen är initialt mensliknande, därefter blir avslaget allt mer brunaktigt för att mot slutet bli helt ljust och avta helt.
  3. Det är normalt att ha avslag upp till 6-8 veckor efter födseln.
  4. Den första tiden är det viktigt att vara noggrann med hygienen dvs byta binda och duscha ofta.

  Under tiden du blöder skall du undvika att bada, använda tampong eller ha oskyddat samlag pga infektionsrisken. Bristning Det är vanligt att det uppstår bristningar under födseln som sedan behöver sys av barnmorska eller läkare. Stygnen behöver inte tas bort, de försvinner spontant.

  Det är vanligt att känna sig öm och svullen. Läkningsprocessen tar i regel några veckor och bristningen läker oftast väldigt bra. Barnolja kan lindra vid klåda och irritation under läkningen, tvål bör undvikas. Om smärtan från en bristningen tilltar kan det vara tecken på infektion, vilket är mycket ovanligt.

  Bristning som involverar ändtarmsmuskeln Vid ett fåtal förlossningar uppstår en skada på ändtarmsmuskeln. Då behöver man oftast smärtlindrande tabletter och tabletter som håller avföringen mjuk. Det kan ta lite tid innan muskeln återfår sin normala funktion.

  1. När värken gått över är det dags att börja träna bäckenbotten.
  2. Eftervärkar Efter födseln drar livmodern ihop sig, vissa kvinnor upplever det som värkar eller kraftig mensvärk och det kallas för eftervärkar.
  3. Det är vanligt att man känner av mer eftervärkar vid amning.
  4. Ofta får omföderskor kraftigare eftervärkar än de kvinnor som fött sitt första barn.

  För en del kvinnor är eftervärkarna rejält smärtsamma, medan andra kvinnor är helt opåverkade. En varm vetekudde, TENS-apparat eller smärtlindrande tabletter kan hjälpa mot eftervärkar. Hemorrojder Hemorrojder är vidgade blodkärl som sitter utanför eller innanför ändtarmsöppningen.

  Det är vanligt med hemorrojder under graviditeten och efter förlossning och det beror på hormonpåverkan. Hemorrojder kan vara mycket smärtsamma, men det finns behandling i form av receptfri salva eller stolpiller som kan lindra. Kvarstår problemen efter behandlingen kan man vända sig till sin husläkare för vidare hjälp.

  Humör och känslor Att bli förälder är en stor omställning såväl fysiskt som psykiskt. Att ha möjlighet till avlastning kan vara viktigt och nödvändigt. Fundera runt ditt sociala nätverk för att se om det finns möjlighet till hjälp/avlastning om behov uppstår.

  Tre till fem dagar efter födseln inträffar det vi kallar för ”babyblues” eller ”motherblues”. Den orsakas av den hormonella omställningen som sker efter att erat barn har fötts. Den kan leda till att man känner sig ledsen, skör samt att ansvaret för ett barn kan kännas övermäktigt. Dessa känslor ska lägga sig inom ett par dygn.

  Om man har en kvarvarande känsla av hopplöshet och/eller nedstämdhet eller inte kan känna någon glädje över barnet i mer än två veckor. Eller om man har tankar om barnet eller sig själv som man inte känner igen så kan det vara tecken på en förlossningsdepression.

  • Postpartum nedstämdhet kan drabba båda parter i ett förhållande.
  • Om du upplever dessa tankar och känslor är det viktigt att du försöker förmedla dem till någon i din närhet och att du vänder dig till din barnavårdcentral (BVC) alternativt barnmorskemottagning eller vårdcentral.
  • De har sedan möjligheten att slussa dig vidare så att du får rätt hjälp.

  Ju snabbare du får hjälp och rätt behandling desto snabbare kan du tillfriskna. Har man tidigare haft depressioner i livet löper man en ökad risk att drabbas av förlossningsdepression. Var, som nybliven mamma och som partner, uppmärksam på tecknen ovan och sök hjälp vid behov.

  • Lipp Vid ett fåtal förlossningar uppstår behov av klipp.
  • Lipp sys efter förlossningen av barnmorska eller läkare och sköts på samma sätt efter födseln som en spontan bristning.
  • Ibland kan det vara skönt att avlasta underlivet, vid amning testa liggande amningsposition.
  • Använd ej ”sittring” då det kan förhindra läkning.

  Livmoderinfektion Symtom på infektion i livmodern kan vara ihållande mensliknande smärta över livmodern, feber, illaluktande avslag och allmän sjukdomskänsla. Livmoderinfektion behöver behandlas med antibiotika. Mensen Den regelbundna mensen kommer oftast inte tillbaka förrän amningen är avslutad.

  Variationerna är stora beroende på om du ammar helt eller inte. Det är svårt att veta när den första ägglossningen sker och därför viktigt att skydda sig mot oönskad graviditet. Sexualitet Det är mycket individuellt när lusten kommer tillbaka. Du och din partner kan ha sex igen när det känns bra för er båda.

  Vid samlag kan ibland extra glidmedel behövas pga torra slemhinnor (som beror på den tillfälliga östrogenbristen). Sveda Sveda då man kissar är mycket vanligt och beror ofta på små skrapsår eller bristningar runt urinröret. Om det svider kan det hjälpa att skölja med vatten samtidigt som du kissar och även dricka mycket vatten, vilket leder till att urinen blir mindre koncentrerad.
  Visa hela svaret

  Kan man ta microlax efter förlossning?

  Microlax: Snabbverkande vid förstoppning Microlax erbjuder laxermedel som man kan använda vid förstoppning som är tillfällig. Microlax innehåller natriumcitrat och natriumlaurylsulfoacetat. Microlax är ett snabbverkande mikrolavemang som gör avföringen mjukare, vilket kan göra att förstoppningen lättar.

  • Laxeringsmedel kan användas när man är hård i magen.
  • Microlax kan anävndas både för barn och vuxna.
  • Microlax kan också användas för att tömma tarmen inför rektoskopi, om man blivit rekommenderad detta av vårdpersonal.
  • Microlax kan användas av gravida och ammande.
  • Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Microlax.

  Köp Microlax på Apotek Hjärtat! : Microlax: Snabbverkande vid förstoppning
  Visa hela svaret