Rätt Till Ledighet Vid Graviditet?

Rätt Till Ledighet Vid Graviditet
Medarbetaren har rätt till föräldraledighet innan barnet är fött – En medarbetare som är gravid har rätt att vara föräldraledig när det är 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen. Blivande föräldrar har också rätt att vara föräldralediga för att besöka mödravården när det är 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen till och med förlossningsdagen.
Visa hela svaret

När får man gå på ledighet gravid?

När kan man ta ut föräldrapenning innan barnet föds? – Du som är gravid kan börja ta ut föräldrapenning 60 dagar innan din beräknade förlossning. Båda föräldrarna kan också ta ut föräldrapenning för att delta i föräldrautbildning innan barnet föds. Det gäller även när ni besöker mödravården och det är 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen och fram till förlossningsdagen.
Visa hela svaret

Vad har man rätt till som gravid?

Du som är gravid kan ha rätt till graviditetspenning. Det gäller om du har ett fysiskt ansträngande arbete, eller om det finns risker i arbetsmiljön och din arbetsgivare inte kan omplacera dig till andra arbetsuppgifter.
Visa hela svaret

Hur länge bör man vara ledig innan förlossning?

Enligt §4 i föräldraledighetslagen har du rätt till hel ledighet under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen. Många vill inte ta föräldrapenning så långt före barnets födelse, utan spara på föräldrapenningen, så att man kan vara hemma med barnet så länge som möjligt.
Visa hela svaret

Hur länge kan man vara hemma om man tar ut 5 dagar i veckan?

Vill du och den andra föräldern vara föräldralediga maximalt länge eller med en maximal inkomst? Det är den främsta frågan du som planerar ditt föräldraskap ska fråga dig och det är främst där avvägningen ligger. Ofta hamnar svaret någonstans mitt emellan.

Den som för första gången ska sätta sig in i hur föräldrapenningen fungerar blir lätt förvirrad, eftersom det är lite krångligt. Men en förklaring till varför det är lite snårigt att sätta sig in i är för att det är ett ganska flexibelt system där du kan pussla ihop en föräldraledighet som passar just din familjs förutsättningar.

“Försäkringskassan har en flera elektroniska hjälpmedel, såsom Vänta barn-guiden och Föräldrakollen, för att underlätta”, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan. Vänta barn-guiden informerar vad du kan göra i olika steg i graviditeten för att få din föräldrapenning. Niklas Löfgren tycker att man redan tidigt i graviditeten kan bekanta sig med hur föräldraförsäkringen fungerar och prata med sin partner hur man tänker kring den kommande föräldraledigheten. “Det är bra att göra det till ett gemensamt projekt på en gång.” I verktyget Föräldrakollen kan ni även fylla i eventuell utfyllnadsförsäkring från era arbetsgivare för att planera ekonomin. Så är föräldraförsäkringen uppbyggd Föräldradagarna är uppdelade i dagar på sjukpenningnivå, grundnivå eller lägstanivå. De flesta dagarna är på sjukpenningnivå, givet att du uppfyller kraven, vilket motsvarar cirka 80 procent av din lön om du tar ut föräldraledighet sju dagar i veckan, eller maximalt 1 006 kronor om dagen.

 • Som lägst ger dessa dagar 250 kronor, de dagarna kallas föräldradagar på grundnivå och det är de som inte uppfyller villkoren för föräldrapenning på sjukpenningnivå som får dessa dagar.
 • Att föräldrapenningen är kalenderbaserad, alltså beräknas utifrån sju dagar i veckan, medan de flesta arbeten har lön baserad på femdagarsvecka är en av de vanligaste missuppfattningarna om föräldraförsäkringen, enligt Niklas Löfgren.

“För att få cirka 80 procent av lönen måste man ta ut föräldradagar sju dagar i veckan och då kan man bli besviken om man trodde det räckte med fem.” Dagarna på lägstanivå ger 180 kronor om dagen. Dessa kan dock inte tas ut förrän 180 dagar på sjukpenningnivå förbrukats. Niklas Löfgren I tabellen nedan ser du hur många dagar du och eventuell medförälder har för ett barn.

Antal dagar Ersättning/dag Max ersättning dag Min ersättning/dag
Dagar på sjukpenningnivå 390 Beror på inkomst 1 006 kr 250 kr
Dagar på grundnivå 90 180 kr 180 kr 180 kr

Om du är ensamstående förälder får du ta ut alla dagar själv, alltså totalt 480 dagar, varav 90 på lägstanivå. De första tio dagarna som ena föräldern får ta ut precis när barnet är fött räknas inte in i föräldradagarna. De är istället en del av den tillfälliga föräldrapenningen där även vab ingår.

Föräldradagarna får inte fördelas helt fritt. Dessa villkor gäller: – De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara på sjukpenningnivå. – 90 dagar på sjukpenningnivå är reserverade för vardera förälder. – 30 dagar får tas ut av båda föräldrarna samtidigt Om ditt barn är fött 2015 eller tidigare är det en annan fördelning av dagarna.

vVad som gäller då kan du läsa om här, Om ni får fler än ett barn kan du och den andra föräldern ta ut föräldrapenning för varsitt barn och på så sätt vara lediga samtidigt. Om ni får tvillingar, trillingar eller fyrlingar Om ni får mer än ett barn samtidigt får ni dela på fler dagar.

Antal dagar Antal dagar sjukpenningnivå Antal dagar på grundnivå
Tvillingar 660 480 180
Trillingar 840 660 180
Fyrlingar 1020 840 180

För vilka dagar kan jag ta ut föräldraledighet? Du kan alltså ta ut föräldradagar även på helgen, men med vissa begränsningar. Dagarna på sjukpenningnivå kan tas ut under helger förutsatt att de tas ut i samma utsträckning eller lägre även dagarna före och efter.

Det går med andra ord inte att jobba måndag till fredag och bara ta föräldrapenning på sjukpenningnivå på lördag och söndag. Du kan däremot ta ut föräldrapenning på helgen om du också tar ut det för fredagen och måndagen. Dagarna på lägstanivå kan du ta ut alla dagar (förutsatt att ni tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå först),

Kan jag få föräldrapenning delar av dagar? Föräldrapenningen kan tas ut till 100, 75, 50, 25 och 12,5 procent av dagar. Du kan alltså inte jobba 80 procent och vara föräldraledig 20 procent. Det kan vara aktuellt att ta föräldrapenning på deltid, även om inte hushållskassan kräver det, eftersom du då kan arbeta kortare dagar utan att sänka din SGI,

 1. Exempel: Två ytterligheter i föräldraledigh et Maxa inkomsten Dagarna på sjukpenningnivå motsvarar alltså cirka 80 procent av din inkomst upp till en årsinkomst på 473 000 kr, givet att du tar ut föräldrapenning sju dagar i veckan.
 2. Det är alltså den maximala inkomsten du kan få från Försäkringskassan.
You might be interested:  Gå Ner I Vikt Efter Graviditet Amning?

Då räcker dagarna på sjukpenningnivå är knappt ett år och en månad. Utöver det har ni 90 dagar till på lägstanivå. Maxa längden Vill ni som föräldrar istället vara hemma maximalt länge med barnet kan ni, om ekonomin tillåter, vara hemma utan föräldrapenning fram tills barnet fyllt ett år.

 1. Fram till och med barnets ettårsdag är nämligen den föräldraledigas SGI skyddad.
 2. Efter att barnet fyllt ett år tar en av er ut fem dagar i veckan (på så sätt skyddas SGI:n).
 3. Då kan ni vara hemma med barnet i ett år och elva månader, dagarna på lägstanivå inräknade.
 4. De flesta föredrar förstås något slags mellanläge.

Inte minst tycker många föräldrar att några föräldradagar är bra att spara för att dryga ut sommar- och julledigheter framöver, men också för att kunna nyttja när förskola eller skola har studiedag exempelvis, Hur länge kan du spara dagarna? Du kan ta ut föräldradagar tills att ditt barn fyller tolv år eller slutar femte klass.

Efter barnets fyraårsdag kan du och den andra föräldern däremot bara spara 96 dagar. Så bestäms hur mycket dina dagar är värda Det finns ett tak på föräldrapenningen och det är 1 006 kronor per dag. Det taket slår alltså den som tjänar 473 000 kronor eller mer per år i, det motsvarar 39 416 kronor per månad.

Det finns också ett golv för hur mycket du måste tjäna för att få föräldrapenning på sjukpenningnivå. Det motsvarar en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) över 82 300 kronor under minst 240 dagar i följd före barnets födelse, alltså åtta månader före barnets beräknade födelse.

Här gäller det att vara på sin vakt om du inte har en fast anställning som bara tickar på, eftersom det är lätt att bli “nollad” och bara få 250 kronor per dag de första 180 dagarna om du av någon anledning inte fått lön under hela den här perioden. Det motsvarar 7 500 kronor i månaden och således inget man lever gott på.

“240-dagarsperioden är ett försäkringsvillkor som är skilt från SGI:n. Uppfyller man det så har man rätt till en föräldrapenning i nivå med den SGI man har jobbat ihop”, säger Niklas Löfgren, och fortsätter: “Gränsen är digital, så har man uppfyllt villkoret 239 dagar i sträck och inte 240, så är det inte så att man får en dag färre på sjukpenningnivå, utan alla de 180 första dagarna blir på grundnivå, alltså 250 kronor.” Efter att man tagit ut de första 180 dagarna kan den som inte uppfyllt kravet på att ha jobbat 240 dagar i sträck få föräldrapenning som är baserad på inkomsten.

 1. Om föräldern inte har en inkomst, eller tjänat under 250 kronor per dag, får hen även då 250 kr per dag.
 2. Det kan vara skönt att veta att när du väl kvalificerat dig för din föräldrapenning så är den alltid skyddad barnets första två år.
 3. Det ska dock inte blandas ihop med att din SGI är skyddad.
 4. Här kan du läsa mer om hur SGI:n fungerar och varför det är så viktigt att skydda den.

Du som är gravid kan gå ned i tid eller helt sluta jobba sex månader före den beräknade födseln utan att det leder till att föräldrapenningen påverkas, givet att du arbetat sex månader före du går ned i tid eller slutar arbeta. Om du planerar att bli gravid Om du och din partner planerar en graviditet har ni möjlighet att påverka er föräldrapenning, alltså dels kvalificeringsvillkoret, dels den sjukpenninggrundade inkomsten.

Då du bara kan få en inkomstbaserad föräldrapenning om du arbetat 240 dagar i följd före barnets födelse är det viktigt att du inte har några uppehåll i ditt arbete. Det spelar ingen roll om det rör sig om flera arbetsplatser. Du som är anställd i ditt eget aktiebolag kan alltså med fördel om möjligt se till att du precis tar ut en lön som gör att du får maximal föräldrapenning om du inte redan gör det.

Detsamma gäller med överskott om du har enskild firma. Att skippa att ta ut lön, exempelvis under semestern, kan resultera i att din föräldrapenning sänks dramatiskt. Likadant om du tar tjänstledigt eller lever på avgångsvederlag mellan två jobb. Här kan du läsa om hur du skyddar din SGI.

 1. De tre första åren från att du startat ditt bolag får du en föräldrapenning i nivå med vad en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha fått.
 2. Det gäller alla bolagsformer.
 3. Vem kan få föräldrapenning? Du kan få föräldrapenning – Om du är förälder till barnet eller har vårdnaden om barnet – Du är gift eller sambo med barnets föräldrar – Om du är hemma med ditt barn i stället för att arbeta, studera eller söka arbete – Om du är försäkrad i Sverige, vilket du oftast är om du bor eller arbetar här – Om barnet är bosatt i Sverige eller bor inom EU/EES eller Schweiz Förutom att uppfylla villkoren ovan ska du också ha anmält att du vill ha föräldrapenning.
You might be interested:  När Börjar Livmodern Växa Vid Graviditet?

Det kan du göra på Försäkringskassan innan barnet är fött. Mamman får ett intyg om graviditeten av barnmorskan kring vecka 20. Intyget ska då postas till Försäkringskassan. “Då börjar en utredning som grundar sig på lönespecifikationer”, säger Niklas Löfgren. När du väl fått beslut om föräldrapenning kan du logga in och planera och följa upp din föräldrapenning. Även föräldern som inte är gravid måste anmäla föräldrapenning. Då behöver man inte skicka in intyget, istället ringer man till Försäkringskassan. Kan man ta ut föräldrapenning innan barnet är fött? Den som är gravid kan ta ut föräldradagar så tidigt som 60 dagar före barnets beräknade ankomst.

Båda föräldrarna kan få föräldrapenning när ni ska gå på föräldrautbildning och besöka mödravård de sista två månaderna före barnets beräknade födsel, Vad händer om du blir så sjuk så att du inte kan ta hand om ditt bar n? Om barnet är äldre än 8 månader, 240 dagar för att vara exakt, kan den andra föräldern vabba.

Är barnet yngre än så, får hen vara föräldraledig istället. Den förälder som blir sjuk ska sjukanmäla sig första dagen som den inte kan ta hand om sitt barn. Övriga fakta om föräldrapenning: – Du kan ansöka om föräldrapenning i efterhand, men du kan bara få den högst 90 dagar tillbaka.

 1. Grundregeln är att din arbetsgivare måste godkänna din föräldraledighet om du ansöker minst två månader i förväg.
 2. Vissa kollektivavtal kan dock ha undantag, så det är bäst att kolla vad som gäller på just ditt jobb.
 3. Vill du avbryta din föräldraledighet i förtid har du rätt att få komma tillbaka till arbetet efter en månad om du varit föräldraledig längre än en månad.

Du kan bara stoppa utbetalningar av föräldrapenning som inte redan skett. – Du kan byta ut din föräldrapenning mot vab om ditt barn ligger på sjukhus. – Du får generellt inte vabba med ett barn om den andra föräldern är föräldraledig med ett annat barn.

Om det finns särskilda behov kan detta godkännas, men de måste anges i samband med ansökan om vab. – Du kan ha rätt till föräldrapenning om du pluggar. Självklart gäller denna rätt enbart om du tar hand om ditt barn på dagarna. Så kvällsstudier och studier på distans som sker på kvällen kan alltså ge dig rätt till föräldrapenning.

– Många arbetsgivare, och alla med kollektivavtal, toppar föräldrapenningen under föräldraledigheten, till exempel med extra tio procent av din lön. Ta reda på vad som gäller just er och ta med det i beräkningarna för hur lång ledighet ni har råd med.

 • Du kan behöva ansöka om att få den.
 • Du kan få föräldrapenning under inskolningen på förskolan, trots att du inte är med barnet hela tiden, utan bara befinner i närheten och redo att rycka in om det skulle behövas.
 • Men du får däremot inte använda den tiden till att jobba.
 • Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden.

Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration, Följ mig gärna på Twitter Följ Placera på Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTu be och Soundcloud
Visa hela svaret

Kan min mamma vabba när jag är på förlossningen?

Kan jag vabba mina barnbarn? Jag har talat med min chef som tipsade om att jag kan “vabba” mina barnbarn. Deras pappa är ensamstående och har det körigt ibland. Ja, det kan du. Rätten till vård av barn är huvudsakligen riktad mot barnets föräldrar. En förälder kan överlåta rätten till en annan nära anhörig som vill avstå från att arbeta för att vårda barnet.

Föräldern som vill överlåta sin rätt ska tala om det vid anmälan till Försäkringskassan som då skickar hem en blankett om överlåtelse av tillfällig föräldrapenning. Blanketten ska fyllas i både av dig som ansöker om ersättningen och föräldern. Om du har rätt till tillfällig föräldrapenning har du också rätt till ledighet under den tid du uppbär denna förmån.

På Försäkringskassans hemsida finner du mer information. Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. : Kan jag vabba mina barnbarn?
Visa hela svaret

Kan inte jobba gravid?

Det här gäller för dig som är gravid och jobbar. Din arbetsgivare är skyldig att göra en riskbedömning för att se om det finns risker i ditt arbete som kan skada dig och ditt barn. Så fort du berättar för din arbetsgivare att du är gravid träder vissa arbetsmiljöregler i kraft.
Visa hela svaret

I vilken vecka går man på mammaledighet?

Praktiska råd till dig som ska vara föräldraledig Föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen. Här förklarar vi vad som gäller och ger dig råd hur du håller kontakten med din arbetsgivare. Rätt Till Ledighet Vid Graviditet )

Som kvinna har du rätt att vara helt ledig (mammaledig) minst sju veckor före beräknad förlossning och sju veckor efter förlossningen. Två av dessa veckor är obligatoriska. Du har även rätt till ledighet för att amma. Mammaledigheten är oberoende av om föräldrapenning betalas ut eller inte. Om du arbetar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan det finnas avvikelser i förhållande till bestämmelserna i föräldraledighetslagen. Det kan till exempel röra bestämmelserna om du vill avbryta din föräldraledighet tidigare än planerat, men också när det gäller hur lång tid i förväg du måste anmäla till din arbetsgivare att du vill vara föräldraledig. Kontrollera vad som står i gällande kollektivavtal för att få reda på reglerna som rör föräldraledighet på din arbetsplats. Som förälder har du rätt till hel ledighet, med eller utan föräldrapenning, till barnet blivit 18 månader. Därefter har du rätt till hel ledighet om du får hel föräldrapenning. Som förälder har du rätt till förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, halv, en fjärdedel eller en åttondel om du tar ut föräldrapenning i motsvarande omfattning. I föräldraledighetslagen finns definitioner på vem som anses vara förälder. Även om du inte tar ut någon föräldrapenning har du som förälder rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av barn som inte har fyllt åtta år eller vid den senare tidpunkt då barnet avslutat det första skolåret. Du har rätt till ledighet om du får tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn. (Detta gäller som huvudregel fram till dess att barnet fyller 12 år). Reglerna för föräldrapenning hittar du hos

You might be interested:  Hur Berätta För Syskon Om Graviditet?

På kan du läsa vad som står i föräldraledighetslagen. Detta inte är en fullständig genomgång av de regler som rör föräldraledighet utan en beskrivning av de vanligaste situationerna.

Informera din arbetsgivare i god tid om att du ska vara föräldraledig. Ta reda på om det finns en föräldraledighetspolicy och/eller jämställdhetspolicy på din arbetsplats. Om du har kollektivavtal på din arbetsplats, ta reda på vad som gäller kring föräldralön etcetera. De flesta anställningsförmåner gäller även under föräldraledigheten. Ta reda på vilka förmåner som möjligen inte gäller under ledigheten och kontakta Akavia för bedömning. Inför föräldraledigheten rekommenderar vi att du har ett planeringssamtal med din arbetsgivare. Under samtalet bör ni diskutera hur du vill bli kontaktad under ledigheten, vilken information du vill ha om vad som händer på arbetsplatsen och om du vill delta i några aktiviteter till exempel kick-offs, utbildningstillfällen och avdelningsmöten. Ni bör också bestämma tidpunkter för utvecklings- och lönesamtal. Generellt sett är det en fördel att hålla viss kontakt med arbetsgivaren och arbetskamraterna under ledigheten, både för att få information och för att inte bli bortglömd. Inför återgången till arbetet rekommenderar vi att du har ett nytt samtal med din arbetsgivare för att diskutera hur du ska komma tillbaka i arbete och vilken kompetensutveckling du behöver. Om du går ner i arbetstid är det viktigt att dina arbetsuppgifter minskar i motsvarande omfattning. Om du blir tillfrågad att arbeta under ledigheten har du rätt att säga nej. Om du väljer att arbeta under ledigheten ska du givetvis bli kompenserad med lön. Kom då ihåg att inte ta ut föräldrapenning från Försäkringskassan för tid då du arbetar.

Tveka inte att kontakta för individuell rådgivning. : Praktiska råd till dig som ska vara föräldraledig
Visa hela svaret

Hur långt innan ska man be om ledighet?

Då ska du senast få besked om semestern – Du har rätt att senast två månader före få besked om semestern beviljas. Det gäller både huvudsemester och annan semester, som till exempel den femte semesterveckan eller enstaka semesterdagar. Bara om det finns särskilda skäl får arbetsgivaren ge besked senare än två månader före ledighetens början, dock om möjligt senast en månad före ledighetens början.
Visa hela svaret

Hur mycket får man i mamma ledighet?

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå). Om du har ensam vårdnad om barnet har du rätt till alla 480 dagarna.
Visa hela svaret

Får man semesterdagar när man har graviditetspenning?

Semesterlönegrundande frånvaro – Universitetslärare, forskare, doktorand Är du ledig från arbetet utan lön är den tiden vanligtvis inte semesterlönegrundande. Viss frånvaro från arbetet är dock semesterlönegrundande enligt eller enligt kollektivavtal, till exempel för anställda inom det statliga avtalsområdet.

 • Här går vi igenom de vanligaste grunderna.
 • Är du helt eller delvis sjukskriven från ditt arbete tjänar du in full semester under de första 180 kalenderdagarna av din sjukperiod under ett och samma intjänandeår (normalt detsamma som kalenderår).
 • Dessa 180 dagar innefattar även arbetsfria dagar.
 • Om du är sjukskriven på deltid efter att 180 dagar har passerats tjänar du in semesterlön på den del du fortfarande arbetar.

Om du varit helt eller delvis sjukskriven under ett helt intjänandeår är sjukfrånvaron inte längre semesterlönegrundande. Om frånvaron bryts och du är tillbaka mer än 14 dagar startar en ny semesterlönegrundande period, men fortfarande är högst 180 dagar per intjänandeår semesterlönegrundande.

 1. Frånvaro på grund av arbetsskada är semesterlönegrundande fram till dess att du varit helt eller delvis frånvarande under ett helt intjänandeår.
 2. Föräldraledighet vid barnets födsel eller adoption är semesterlönegrundande de första 120 dagarna (för ensamstående föräldrar de första 180 dagarna) som du tar ut föräldrapenning.

Detta gäller oavsett om är föräldrapenning på sjukpenningnivå, grundnivå eller lägstanivå.Samma sak gäller om du behöver ledighet med tillfällig föräldrapenning, till exempel vård av sjukt barn (VAB) eller de första tio dagarna efter barnets födsel. Även här är högst 120 dagar per intjänandeår (180 dagar för ensamstående föräldrar) semesterlönegrundande.

 1. Enligt tjänar du även in semester under de dagar då föräldrapenningtillägg utbetalas.
 2. Föräldrapenningtillägg utbetalas för de dagar du har föräldrapenning från Försäkringskassan.
 3. Observera dock att dagar med endast en åttondels föräldrapenning inte är semesterlönegrundande om du är helt föräldraledig.

I vissa fall finns andra bestämmelser i lokalt kollektivavtal som gör att ett visst antal dagar med föräldraledighet är semesterlönegrundande även om föräldrapenning inte tagits ut. Om du är föräldraledig på deltid tjänar du fortsatt in semester under den tiden oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte.

Ledighet då du uppbär smittbärarpenning, under 180 dagarLedighet enligt lagen om närståendevård, under 45 dagarLedighet för facklig utbildning, under högst 180 dagarLedighet för ersättningsberättigande teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF), under högst 180 dagarLedighet på grund av grundutbildning om högst 60 dagar eller repetitionsutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 60 dagar, ellerLedighet enligt lagen om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

Enligt är även ledighet på grund av centralt fackligt förtroendemannauppdrag semesterlönegrundande. Ledighet vid korttidsarbete är också semesterlönegrundande. Korttidsarbete användes exempelvis under Coronakrisen. Offentliga arbetsgivare kan dock inte tillämpa korttidsarbete. : Semesterlönegrundande frånvaro – Universitetslärare, forskare, doktorand
Visa hela svaret