När Stängs Livmodertappen Vid Graviditet?

När Stängs Livmodertappen Vid Graviditet
Vad är slemproppen? – I slutet av graviditeten, strax innan förlossningen startar, mjuknar livmodertappen och kortas av. Då ses ofta en slemmig flytning som kan vara blodblandad. Det är helt ofarligt och betyder att kroppen börjar förbereda sig för förlossning.
Visa hela svaret

Hur vet man om livmodertappen är stängd?

Vad är livmodertappen? – Livmoderhalsen är hela den nedersta delen av livmodern och är 3-4 centimeter lång. Den del av livmoderhalsen som sticker ner i slidan kallas livmodertappen. Tappen känns både hård och mjuk och kan jämföras i storlek och känsla med nästippen. Det varierar om man kan känna sin livmodertapp eller inte. När Stängs Livmodertappen Vid Graviditet Livmodern. Illustration: Sunny Ahmed
Visa hela svaret

Hur känns tappen när man är gravid?

Ingen födsel är den andra lik, och alla föräldrar har sin unika upplevelse. I texten nedan har vi ändå generaliserat det normala födandets förlopp. Informationen kan vara en grund för att förstå vad som händer i kroppen när du föder. Livmodern där barnet ligger i är en stor muskel.

 • Redan långt före förlossningen börjar livmodern träna på att föda barn genom att dra ihop sig.
 • Livmoderns sammandragningar kallas förvärkar och kan kännas då magen blir hård.
 • Mot slutet av graviditeten brukar förvärkarna öka och kännas tydligare.
 • Förvärkar kan kännas obehagligt men gör inte ont, sammandragningen släpper oftast när kvinnan vilar.

Förvärkarna kommer oregelbundet och påverkar inte livmodertappen eller modermunnens öppningsgrad. Livmodertappen är nedersta delen av livmodern, en tapp som innan förlossningen är tre till fyra centimeter lång och som känns fast och bakåtriktad längst in i slidan.

 1. Att trycka mot föderskans knän kan vara smärtlindrande.
 2. När förvärkarna ökar i styrka sker en övergång till att förlossningen startar upp.
 3. Sammandragningarna kanske håller i sig längre och blir smärtsamma men kommer fortfarande oregelbundet och glest.
 4. När styrkan ökar påverkas också livmodertappen.
 5. Den börjar mjukna, riktas framåt och förkortas.

Den första delen av förlossningen kallas latensfasen och kan pågå i flera dygn. Det bästa för dig som ska föda är att vara hemma och försöka vila så mycket som möjligt. Här kan du läsa mer om smärtlindring hemma. Den första delen av förlossningen kallas latensfasen och kan pågå i flera dygn.

Efter latensfasen börjar den aktiva fasen. Värkarna kommer då regelbundet, ofta tre värkar på tio minuter och håller i sig i cirka en minut. Livmodertappen har under latensfasen mjuknat, riktats centralt och utplånats. Modermunnen, som är den inre delen av livmodertappen, har då vanligen öppnats till fyra centimeter.

Ibland kan också vattnet ha gått, men det är inte det vanligaste. Här kan du läsa mer om vattenavgång. De flesta kontaktar förlossningen i det här skedet då det oftast känns som att man behöver hjälp med smärtlindring. Här kan du läsa mer om smärtlindring på sjukhus.

Den aktiva fasen pågår tills modermunnen är öppen tio centimeter och också helt försvinner bakom barnets huvud. Under den aktiva fasen gynnas modermunnens öppnande och barnets nedträngande av att föderskan är upprätt och varierar ställningar ofta. Vi har olika hjälpmedel som till exempel pilatesboll, gåbord och saccosäck på rummen för att underlätta.

Det är också viktigt att äta och dricka för att livmodern ska får energi att arbeta. Här kan du som partner vara ett viktigt stöd. Under den aktiva fasen gynnas modermunnens öppnande och barnets nedträngande av att föderskan är upprätt och varierar ställningar ofta.

Under hela förlossningen kan partnern utgöra ett viktigt stöd genom till exempel närhet och massage. Att föda barn är en fysisk upplevelse men också en psykologisk. Vilken bakgrund, vilka förberedelser och förväntningar på födandet du har spelar roll för hur upplevelsen sedan blir. Att du läser den här texten är en del av förberedelsen, men att gå på någon av våra öppna informationsträffar i Solna eller Huddinge är också något vi rekommenderar.

Att känna sig lugn och trygg är det allra viktigaste, även för din partner. När modermunnen är helt öppen börjar nedträngnings och utdrivningsfasen. Barnets huvud ska tränga ner till bäckenbotten och om det är din första vaginala förlossning är det normalt att det tar ett par timmar.

Den här delen av förlossningen är intensiv och du upplever ett ökat tryck mot ändtarmen. Under nedträngningsfasen är vår målsättning att det alltid ska vara en barnmorska eller en undersköterska med inne på rummet. När barnets huvud står mot bäckenbotten går det som regel inte att hålla emot kroppens reflex att krysta.

You might be interested:  Flytning I Början Av Graviditet?

Många kvinnor tycker det är skönt att få hjälpa till och att snart vara framme vid födseln. Vid utdrivningsskedet finns alltid en barnmorska med inne på rummet. Det är fortfarande gynnsamt att byta positioner med hjälp av tyngdlagen. Din partner kan också stötta dig att våga följa med kroppen, slappna av och låta barnet trycka på.

Din partner kan också stötta dig att våga följa med kroppen, slappna av och låta barnet trycka på. Långsamma stykningar över ryggen kan kännas avslappnande. Under krystandet föds lite av barnets huvud fram för att sedan glida tillbaka i värkpausen. Det är bra för vävnaderna i underlivet att försiktigt tänjas ut.

Värme hålls mot underlivet i det här skedet, något som både är smärtlindrande och förebygger bristningar. Det är viktigt med kommunikation mellan dej som föder och barnmorskan. Barnets huvud ska födas fram långsamt och gärna vänta så kroppen föds på nästa värk.

 • När du föder barn kommer du med hjälp av personalen prova dig fram mellan olika ställningar.
 • Det kommer bli tydligt var du och bebisen trivs, och vad som fungerar för er.
 • Det går aldrig att säga att en förlossnignsställning är bättre än en annan, det beror helt på situationen.
 • Ibland behöver föderskan hjälp att få kraft och då är det bättre med en upprätt position, och andra gånger behöver det gå långsammare och då kan en liggande ställning vara att föredra.

Här är ett bildspel med exempel på olika förlossningsställningar. Det nyfödda barnet kan med fördel komma direkt hud mot hud mot dig som nybliven mamma, här kan du läsa mer om det.
Visa hela svaret

När börjar livmodertappen mogna?

Igångsättning av förlossningen När Stängs Livmodertappen Vid Graviditet En induktion (igångsättning) av förlossning innebär att förlossningen sätts igång på konstgjord väg genom mekaniska åtgärder eller med hjälp av läkemedel. Flera faktorer har betydelse när du som födande blir erbjuden eller rekommenderad en induktion. Beslutet fattas i samråd mellan förlossningsläkaren och dig som födande.

Hur du kan förbereda dig inför en induktion Den största skillnaden mellan spontan förlossningsstart och induktion är att en mycket större del av förlossningsarbetet sker på sjukhus än hemma. Detta kan leda till en känsla av att förlossningen tar lång tid. För att optimera förutsättningarna för att upplevelsen ska bli så positiv som möjligt är det bra med en plan för hur tiden kan fördrivas.

Det är en fördel med aktiviteter som ökar känslan av trygghet och lugn och ro. Försök att avstå från att räkna timmar och utsätta dig för känsla av stress och istället ställa in dig på att det kommer ta tid. Oxytocin eller “lugn och ro hormonet” har stor inverkan på förlossningen.

 • Oxytocin frisätts av att umgås med människor vi tycker om och som får oss att känna trygghet.
 • Att ha sällskap och närvaro av partner/stödperson, beröring, massage, närhet och uppmuntran bidrar också till oxytocinfrisättningen.
 • All form av avslappning och lugnande andning gör att kroppen hanterar smärta lättare.

Värme från bad, dusch och värmekudde kan hjälpa kroppen att slappna av. Ett annat förslag kan vara att lyssna på musik som ger en förnimmelse av lugn. Försök att optimera de fysiska förutsättningarna inför en planerad induktion. Exempel på detta är att få i sig tillräckligt med energi och att få tillräckligt med sömn och vila.

 1. Ät det du tycker om och är sugen på.
 2. Orsaker till induktion De vanligaste orsakerna till induktion är överburenhet och vattenavgång utan värkar.
 3. Andra anledningar kan vara havandeskapsförgiftning (preeklampsi), högt blodtryck under graviditeten, graviditetsdiabetes, minskad eller ökad fostertillväxt, andra sjukdomar hos dig som födande eller hos barnet.

Ibland induceras en förlossning efter önskemål från dig som födande utan att det finns en medicinsk anledning till induktionen. I dessa fall är det viktigt att väga nyttan mot de risker som finns med att inducera förlossningen. En induktion tar ofta lång tid men det varierar från födande till födande.

 • Det kan ta allt från några timmar till flera dagar.
 • Faktorer som påverkar är livmodertappens mognad när induktionen startar samt om du har fött vaginalt tidigare.
 • En mogen livmodertapp gör det oftast lättare att starta förlossningen eftersom naturen redan påbörjat processen.
 • Precis som när förlossningen startar spontant är det viktigt att vara rustad med tålamod.

Om värkarna inte kommer igång inom det första dygnet betyder det inte att induktionen är misslyckad, bara att din kropp behöver lite mer tid på sig. Om du inte vill bli inducerad trots att du fått rekommendation om det, gör du och läkaren tillsammans upp en plan kring fortsatt övervakning av dig och ditt barn.

 1. Vi respekterar dina val förutsatt att du fått information om för- och nackdelar med att avvakta induktion.
 2. Metoder för att inducera förlossningen Utifrån livmodertappens mognad och eventuella tidigare förlossningar bestäms vilken metod som är mest lämplig för igångsättning.
 3. Det är vanligt att flera metoder behöver användas.
You might be interested:  Hvornår Mærker Man Liv I 3 Graviditet?

Medicinska metoder Prostaglandiner Prostaglandiner är ett hormonliknande ämne som mjukar upp livmodertappen och kan starta ett värkarbete. Prostaglandin finns i tablettform men också som vaginalinlägg eller gel. Tablett – Angusta Tabletter med prostaglandin, Angusta, tas via munnen.

En dos ges varannan timma och högst åtta doser/dygn. Ofta känner du ingen effekt förrän efter fem-sex doser. Du kan uppleva att livmodern blir hård som vid värkar, molvärk och/eller mensvärk. Ibland kommer förlossningen igång innan alla åtta doser givits men induktion med Angusta kan även behöva upprepas under flera dygn.

Gel – Minprostin En gel innehållandes prostaglandin kan läggas långt in i slidan och verkar då lokalt på livmodertappen. För att gelen inte skall rinna ut är det bra om du kan ligga ned under ca en timmes tid innan du därefter kan röra sig som vanligt.

 • Efter sex timmar, alternativt om du får regelbundna och kännbara värkar görs en ny bedömning av hur induktionen skall fortsätta.
 • Behandlingen med gel kan komma att behöva upprepas.
 • Inlägg – Propess Ett litet inlägg läggs långt in i slidan.
 • Där släpper det kontinuerligt ut prostaglandin som verkar lokalt.

Inlägget kan vara på plats i upp till 24h. Värkförstärkande dropp Värkförstärkande dropp med hormonet oxytocin är en vanlig metod att sätta igång eller förstärka värkarna, men används sällan som en förstahandsmetod. Hastigheten på droppet kontrolleras av barnmorskan för att få lagom många och effektiva värkar.

 • Mekaniska metoder Hinnsvepning Hinnsvepning kan erbjudas gravida när indikation för induktion föreligger, hinnsvepning blir därmed ett första steg i induktionsprocessen.
 • Barnmorskan eller läkaren gör en vaginalundersökning och separerar fosterhinnorna från den nedre delen av livmodern.
 • Detta stimulerar frisättningen av prostaglandiner som mjukar upp livmodertappen och ökar benägenhet till sammandragningar.

Ballongkateter En mjuk kateter förs upp i livmoderhalsen och innanför denna fyller läkaren en liten ballong med sterilt vatten som får ligga och trycka mot modermunnen. Denna mekaniska “retning” stimulerar livmoderhalsens utmognad. Slangen tejpas fast mot insidan av ditt lår och barnmorskan drar regelbundet i katetern för att se till att ballongen fortfarande ligger mot modermunnen. När Stängs Livmodertappen Vid Graviditet Amniotomi Amniotomi innebär att barnmorskan tar hål på fosterhinnorna så att vattnet går. z Detta görs vanligtvis med en liten plastkrok. Vid en mogen livmodertapp kan det vara ett första led i att sätta igång förlossningen. Om inget värkarbete startat efter 1-2 timmar rekommenderas du oftast behandling med oxytocininfusion, värkförstärkande dropp. : Igångsättning av förlossningen
Visa hela svaret

Hur kan man känna om livmodertappen är öppen?

Symtom vid livmoderframfall – Vid livmoderframfall sjunker livmodern ner i slidan. Då kan livmodertappen komma ut genom slidöppningen. Den känns som en fast utbuktning, ungefär som en nästipp. Det kan kännas obehagligt. Det kan också vara svårt att sitta.
Visa hela svaret

I vilken vecka kan man känna livmodern?

Fostret är nu ungefär 22 centimeter långt. Det väger runt 280 gram och kan knäppa sina händer. Fosterfettet är tjockt och täcker hela fostret. Fostret har även fått små tunna hårstrån över hela kroppen. Hårstråna skyddar den känsliga huden och de kommer att falla av innan barnet är fött.
Visa hela svaret

När börjar livmodertappen mogna?

Igångsättning av förlossningen När Stängs Livmodertappen Vid Graviditet En induktion (igångsättning) av förlossning innebär att förlossningen sätts igång på konstgjord väg genom mekaniska åtgärder eller med hjälp av läkemedel. Flera faktorer har betydelse när du som födande blir erbjuden eller rekommenderad en induktion. Beslutet fattas i samråd mellan förlossningsläkaren och dig som födande.

Hur du kan förbereda dig inför en induktion Den största skillnaden mellan spontan förlossningsstart och induktion är att en mycket större del av förlossningsarbetet sker på sjukhus än hemma. Detta kan leda till en känsla av att förlossningen tar lång tid. För att optimera förutsättningarna för att upplevelsen ska bli så positiv som möjligt är det bra med en plan för hur tiden kan fördrivas.

Det är en fördel med aktiviteter som ökar känslan av trygghet och lugn och ro. Försök att avstå från att räkna timmar och utsätta dig för känsla av stress och istället ställa in dig på att det kommer ta tid. Oxytocin eller “lugn och ro hormonet” har stor inverkan på förlossningen.

 1. Oxytocin frisätts av att umgås med människor vi tycker om och som får oss att känna trygghet.
 2. Att ha sällskap och närvaro av partner/stödperson, beröring, massage, närhet och uppmuntran bidrar också till oxytocinfrisättningen.
 3. All form av avslappning och lugnande andning gör att kroppen hanterar smärta lättare.
You might be interested:  Kan Man Få Ägglossning Under Graviditet?

Värme från bad, dusch och värmekudde kan hjälpa kroppen att slappna av. Ett annat förslag kan vara att lyssna på musik som ger en förnimmelse av lugn. Försök att optimera de fysiska förutsättningarna inför en planerad induktion. Exempel på detta är att få i sig tillräckligt med energi och att få tillräckligt med sömn och vila.

Ät det du tycker om och är sugen på. Orsaker till induktion De vanligaste orsakerna till induktion är överburenhet och vattenavgång utan värkar. Andra anledningar kan vara havandeskapsförgiftning (preeklampsi), högt blodtryck under graviditeten, graviditetsdiabetes, minskad eller ökad fostertillväxt, andra sjukdomar hos dig som födande eller hos barnet.

Ibland induceras en förlossning efter önskemål från dig som födande utan att det finns en medicinsk anledning till induktionen. I dessa fall är det viktigt att väga nyttan mot de risker som finns med att inducera förlossningen. En induktion tar ofta lång tid men det varierar från födande till födande.

Det kan ta allt från några timmar till flera dagar. Faktorer som påverkar är livmodertappens mognad när induktionen startar samt om du har fött vaginalt tidigare. En mogen livmodertapp gör det oftast lättare att starta förlossningen eftersom naturen redan påbörjat processen. Precis som när förlossningen startar spontant är det viktigt att vara rustad med tålamod.

Om värkarna inte kommer igång inom det första dygnet betyder det inte att induktionen är misslyckad, bara att din kropp behöver lite mer tid på sig. Om du inte vill bli inducerad trots att du fått rekommendation om det, gör du och läkaren tillsammans upp en plan kring fortsatt övervakning av dig och ditt barn.

 1. Vi respekterar dina val förutsatt att du fått information om för- och nackdelar med att avvakta induktion.
 2. Metoder för att inducera förlossningen Utifrån livmodertappens mognad och eventuella tidigare förlossningar bestäms vilken metod som är mest lämplig för igångsättning.
 3. Det är vanligt att flera metoder behöver användas.

Medicinska metoder Prostaglandiner Prostaglandiner är ett hormonliknande ämne som mjukar upp livmodertappen och kan starta ett värkarbete. Prostaglandin finns i tablettform men också som vaginalinlägg eller gel. Tablett – Angusta Tabletter med prostaglandin, Angusta, tas via munnen.

En dos ges varannan timma och högst åtta doser/dygn. Ofta känner du ingen effekt förrän efter fem-sex doser. Du kan uppleva att livmodern blir hård som vid värkar, molvärk och/eller mensvärk. Ibland kommer förlossningen igång innan alla åtta doser givits men induktion med Angusta kan även behöva upprepas under flera dygn.

Gel – Minprostin En gel innehållandes prostaglandin kan läggas långt in i slidan och verkar då lokalt på livmodertappen. För att gelen inte skall rinna ut är det bra om du kan ligga ned under ca en timmes tid innan du därefter kan röra sig som vanligt.

Efter sex timmar, alternativt om du får regelbundna och kännbara värkar görs en ny bedömning av hur induktionen skall fortsätta. Behandlingen med gel kan komma att behöva upprepas. Inlägg – Propess Ett litet inlägg läggs långt in i slidan. Där släpper det kontinuerligt ut prostaglandin som verkar lokalt.

Cervix Change In Early Pregnancy: How!

Inlägget kan vara på plats i upp till 24h. Värkförstärkande dropp Värkförstärkande dropp med hormonet oxytocin är en vanlig metod att sätta igång eller förstärka värkarna, men används sällan som en förstahandsmetod. Hastigheten på droppet kontrolleras av barnmorskan för att få lagom många och effektiva värkar.

Mekaniska metoder Hinnsvepning Hinnsvepning kan erbjudas gravida när indikation för induktion föreligger, hinnsvepning blir därmed ett första steg i induktionsprocessen. Barnmorskan eller läkaren gör en vaginalundersökning och separerar fosterhinnorna från den nedre delen av livmodern. Detta stimulerar frisättningen av prostaglandiner som mjukar upp livmodertappen och ökar benägenhet till sammandragningar.

Ballongkateter En mjuk kateter förs upp i livmoderhalsen och innanför denna fyller läkaren en liten ballong med sterilt vatten som får ligga och trycka mot modermunnen. Denna mekaniska “retning” stimulerar livmoderhalsens utmognad. Slangen tejpas fast mot insidan av ditt lår och barnmorskan drar regelbundet i katetern för att se till att ballongen fortfarande ligger mot modermunnen. När Stängs Livmodertappen Vid Graviditet Amniotomi Amniotomi innebär att barnmorskan tar hål på fosterhinnorna så att vattnet går. z Detta görs vanligtvis med en liten plastkrok. Vid en mogen livmodertapp kan det vara ett första led i att sätta igång förlossningen. Om inget värkarbete startat efter 1-2 timmar rekommenderas du oftast behandling med oxytocininfusion, värkförstärkande dropp. : Igångsättning av förlossningen
Visa hela svaret