Alkohol Precis I Början Av Graviditet?

Alkohol Precis I Början Av Graviditet
Alkohol och graviditet Fostret utsätts för skadliga ämnen om du dricker alkohol när du är gravid. Därför bör du avstå helt från alkohol under graviditeten. Det kan vara svårt att sluta om du är beroende, men det finns hjälp att få. Drick inte alkohol när du försöker få till en graviditet.

Drick inte alkohol när du är gravid. Ju mindre alkohol som fostret i magen utsätts för, desto bättre. Den här texten finns även på samt, Det kan innebära en omställning att inte dricka alkohol, om du tidigare varit van vid att dricka. Tänk på att det ofta är lättare att ändra vanor än vad man tror. För en del kan det vara svårt att avstå från alkohol.

Till exempel om du har ett, För dig som är beroende av alkohol kan det vara lättare att sluta dricka under en graviditet. Du kan bli motiverad av att barnet ska må så bra som möjligt. Graviditeten kan också göra att du blir illamående av alkohol eller känner avsmak.

 1. Det går att ta sig ur ett alkoholberoende.
 2. Det viktigaste är att du själv vill sluta.
 3. På kan du läsa mer om vad som gäller för drycker med bara lite alkohol i.
 4. Alkohol är en drog och ett nervgift som innehåller skadliga ämnen.
 5. Alkohol påverkar så gott som alla organ i kroppen.
 6. Att dricka mycket alkohol kan orsaka eller förvärra skador och sjukdomar i hela din kropp.

Alkoholen går direkt till fostret. Dels via moderkakan, dels ut i fostervattnet som fostret dricker av. Fostrets lever är outvecklad och har svårt att bryta ner alkohol. Därför påverkas fostret mer och under längre tid än du själv. Risken för skador är störst om du dricker mycket och ofta.

 • Fostret kan växa sämre och väga mindre än det borde göra vid födseln om du dricker mycket alkohol.
 • Det kallas för att barnet blir tillväxthämmat.
 • Fostret kan skadas på flera olika sätt om du dricker alkohol när du är gravid.
 • Alkohol kan skada de växande nervcellerna i hjärnan.
 • Då kan barnets beteende och utveckling påverkas så att hen blir överaktiv och får svårt att koncentrera sig.Barnet kan också få ett speciellt utseende.

När barnet blir skadat av alkohol under graviditet kan hen få diagnosen fetalt alkoholsyndrom, FAS. Du kan läsa mer om sjukdomen hos, Det finns också en ökad risk för att få eller att fostret dör i magen. Viktigast att tänka framåt Om du har druckit alkohol under graviditeten kanske du mår dåligt över det.

 1. Anske visste du inte att du var gravid.
 2. Det är vanligt att känna skam och skuld.
 3. Sannolikheten för att skada fostret är mycket liten om du har druckit en mindre mängd alkohol vid något enstaka tillfälle.
 4. Det viktiga är att du undviker alkohol under resten av graviditeten.
 5. Tänk framåt och fokusera på att inte utsätta fostret för mer alkohol.

När och var ska jag söka vård? Kontakta en om du har funderingar om alkohol och graviditet. På barnmorskemottagningen kan du få fylla i ett frågeformulär som heter AUDIT. Det är en bra grund för att du ska få hjälp om du behöver.

På barnmorskemottagningen kan du också få hjälp om du har druckit mycket i början av graviditeten och behöver hjälp med en plan framåt. Barnmorskan är van vid att hantera den här sortens frågor och har till uppgift att ge stöd och informera om allt som rör graviditeten. Behöver du stöd för att sluta dricka kan barnmorskan hjälpa till med att hitta rätt i vården.Det går också bra att till exempel prata med en läkare på,Ring telefonnummer 1177 om du vill ha och hjälp med var du kan söka vård.

Kristin Rohman, 1177.se, nationella redaktionen Caroline Lilliecreutz, läkare, specialist i obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Det går att bli av med alkoholproblem. Det viktiga är att du själv vill ha en förändring.

 1. Det räcker inte att andra vill att du ska sluta.
 2. Många kan ändra vanor utan hjälp.
 3. En del som dricker alkohol utvecklar ett beroende.
 4. Då har du vant dig vid alkohol och det kan vara svårt att sluta dricka.
 5. Ett beroende leder till komplikationer och besvär av olika slag.
 6. Alkoholberoende är vanligt.
 7. Det finns bra metoder för att ändra sina alkoholvanor.

Fostret utsätts för skadliga ämnen om du röker eller snusar när du är gravid. Det innebär risker för fostret och för graviditeten. Så fort du slutar med tobak minskar riskerna. Alla kan sluta använda tobak. Du kan få hjälp om det är svårt. Men undvik nikotinplåster, nikotintuggummi och e-cigaretter.
Visa hela svaret

Är det farligt att dricka alkohol innan män vet att män är gravid?

Gäller inte bara storkonsumenter – Forskningsarbetet har kommit igång i början av året, så ännu finns inga konkreta resultat att referera till. Helsingin Sanomat publicerade ändå nyligen en insändare av forskarduon, där de skrev att hälsovårdspersonalen borde bli bättre på att informera om riskerna med alkoholbruk redan då man planerar en graviditet.

 1. Enligt dem är det inte bara storkonsumenter av rusmedel som har orsak att se upp, trots att deras forskningsunderlag finns just i den här gruppen.
 2. De första graviditetsmånaderna är kritiska särskilt med tanke på organbildningen.
 3. Vinnan kan omedvetet utsätta sitt barn för fosterskador innan hon vet om att hon är gravid.

De första graviditetsmånaderna är kritiska särskilt med tanke på organbildningen, och alkohol kan orsaka både medfödda kroppsliga avvikelser, sjukdomar och problem på olika livsområden, skriver Koponen och Nissinen. De betonar också att alkohol tränger igenom moderkakan obehindrat.

Dessutom kan alkoholhalten till och med vara högre i fostrets blod än i mammans, eftersom fostrets lever bara kan förbränna en bråkdel av den alkohol en vuxen kan. Någon exakt gräns för i vilken vecka alkoholbruket blir skadligt kan forskarna trots allt inte ge. – Klart är att ju mer alkohol mamman dricker och ju längre, desto värre är det.

Men som sagt borde hon sluta dricka redan då hon planerar eller misstänker att hon är gravid för att vara på den säkra sidan, säger Koponen.
Visa hela svaret

Hur tidigt kan alkohol skada fostret?

Frågor och svar om alkohol under graviditeten och alkoholrelaterade fosterskador är sammanställda av Katarina Wittgard Är det vanligt att barn här i Sverige skadas på grund av att mamman druckit alkohol under graviditeten? Nej, det är inte vanligt, men det är heller inte extremt sällsynt.

 • Man beräknar att fosterutvecklingen har påverkats av alkohol hos omkring 1% av alla barn som föds, det vill säga cirka 1000 barn per år.
 • En del av dessa är så svårt skadade att de uppfyller kriterierna för den medicinska diagnosen fetalt alkoholsyndrom, FAS, men flertalet gör det inte,
 • Hur vanliga är alkoholskador i andra länder? Antalet barn med alkoholrelaterade fosterskador ligger på ungefär samma nivå i den industrialiserade delen av västvärlden, det kan dock variera mycket inom enskilda länder.

I länder och befolkningsgrupper med stora sociala problem och hög alkoholkonsumtion är även antalet barn med fosterskador av alkohol större. Får alla som druckit alkohol under graviditeten skadade barn? Nej. Det finns exempel på alkoholiserade kvinnor som fött friska barn – men man vet också att även små mängder alkohol kan påverka fostret.

Varför får en del barn inga skador, trots att de utsatts för alkohol under fostertiden? Det finns många orsaker till varför en del barn klarar sig utan skador, men inte andra. Det beror bland annat på hur mycket mamman druckit, när under graviditeten hon druckit och på vilket sätt – små mängder kontinuerligt eller stora mängder vid enstaka tillfällen.

Det beror också på fostrets allmäntillstånd och nedärvda förmåga att stå emot gifter, liksom på moderns hälsa och välbefinnande. Det har även betydelse om fostret utsätts för andra påfrestningar som näringsbrist, miljögifter, rökning, mediciner, narkotika etcetera.

 1. Finns det någon nedre gräns för vilken mängd alkohol man kan dricka utan risk, när man väntar barn? Nej.
 2. Alkohol är en av de kemiska substanser som är mest skadliga för fostret och någon nedre gräns finns inte.
 3. En konsumtion under lång tid som motsvarar två glas vin per dag kan vara tillräckligt för att ge bestående påverkan.

Fostret kan också ta skada av enstaka “lördagsfyllor” men riskerna under sådana omständigheter är mycket små och de ska sättas i relation till andra risker fostret utsätts för. Det krävs stora mängder alkohol för att ge svåra fysiska missbildningar och grav utvecklingsstörning hos barnet.

Är risken för skador större under den första delen av graviditeten? Fostret/barnet kan skadas av alkohol när som helst under graviditeten, från de första veckorna och fram till födelsen. Skadorna kan dock bli olika beroende på när de uppstått. Fysiska missbildningar uppstår till exempel oftast tidigt i graviditeten, medan skador som påverkar begåvning och andra hjärnfunktioner uppstår senare.

Är det farligt för barnet om mamman dricker under amningen? Vid måttligt intag blir alkoholhalten i modersmjölken så låg att den sannolikt inte har någon medicinsk inverkan på barnet. Barnet kan dock påverkas negativt av att den som ammar eller matar barnet har druckit alkohol.

Vad kan bli skadat om fostret utsätts för alkohol? Alla kroppens delar och organ kan ta skada av alkohol under graviditeten. Känsligast är hjärnan och övriga centrala nervsystemet. Hur kan man veta att skadorna är orsakade av just alkohol? Helt säker kan man endast vara om mammans alkoholkonsumtion under graviditeten finns dokumenterad och barnet uppfyller alla diagnoskriterierna.

Vilka är kriterierna för att diagnosen FAS ska kunna ställas? Diagnoskriterierna är:

Tillväxthämning före och/eller efter födelsen Missbildningar på ansikte och/eller andra kroppsdelar/organ Symtom från hjärnan och övriga centrala nervsystemet

Läs mer om kriterier för FAS här Hur länge har riskerna för fosterskador av alkohol varit kända? I modern tid har sambandet mellan alkohol och fosterskador varit känt sedan slutet av 1960-talet. År 1973 gav man tillståndet namnet fetalt alkoholsyndrom, FAS.

 1. Fetalt kommer av latinets fetus och betyder foster.
 2. Läs mer här.
 3. Finns det andra benämningar på alkoholrelaterade fosterskador? Beteckningen fetala alkoholspektrumstörningar, Fetal Alcohol Spectrum Disorders, FASD, är en paraplybeteckning för alla former av fosterskador orsakade av alkohol och inkluderar även den medicinska diagnosen FAS.

Det förekommer även andra beteckningar i vetenskaplig litteratur som beskriver specifika symtombilder. Vilka är de vanligaste symtomen hos barn med alkoholrelaterade fosterskador?

Barn med alkoholrelaterade fosterskador är ofta, men inte alltid, små till växten och har smal kroppsbyggnad och litet huvud. De har ofta olika fysiska förändringar/missbildningar; ögonskador är vanligt liksom mindre skador på skelett och inre organ, till exempel hjärtat. Från hjärnan och övriga centrala nervsystemet kommer en mängd symtom. Som exempel kan nämnas hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter, motoriska störningar, inlärningsproblem, balans- och koordinationsstörningar, problem att tolka sinnesintryck och så vidare.

Läs mer om symtom för alkohlrelaterade fosterskador här Syns alkoholskador alltid på barnen? Nej. Många barn med FASD saknar de typiska dragen men har ändå hjärnskador. Vem kan ställa diagnosen? Diagnosen ställs i första hand av barnläkare och kräver en multidisciplinär utredning av bland annat neurolog och barnpsykiatriker.

Finns det något test eller prov man kan göra för att ställa diagnosen? Nej. Det finns inget enskilt test eller prov man kan använda för att ställa diagnosen. En samlad bild av barnets fysiska, psykiska och utvecklingsmässiga status och historia ligger till grund för en diagnos. Ögondiagnostik och vissa typer av röntgen av hjärnan kan dock vara till god hjälp för att stärka eventuella diagnosmisstankar.

Uppgifter om graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod är också av betydelse. Är barn med FASD alltid lågt begåvade? Nej. Genomsnittligt ligger barn med FASD under normalbegåvning, men enskilda barn kan vara normal- eller till och med högbegåvade. Kan symtomen vid FASD likna symtomen på andra funktionshinder? Ja.

 1. Symtomen från centrala nervsystemet hos barn med FASD kan likna symtomen vid olika typer av neuropsykiatriska tillstånd, till exempel ADHD, olika former av Autsim etcetera.
 2. Vad är det för skillnad mellan ADHD/ADD och FASD? FASD innebär en diagnos eller beteckning som anger orsaken till problematiken, det vill säga alkohol under graviditeten.
You might be interested:  Att Tänka På Innan Graviditet?

De övriga diagnoserna är symtomdiagnoser som beskriver vilka problem individen har utan hänsyn till den bakomliggande orsaken. Finns det medicinering som hjälper? Nej. Ingen medicin kan ta bort eller reparera skadorna. I vissa fall kan beteendeproblem bli lindrigare med hjälp av centralstimulerande mediciner.

Växer symtomen bort när barnen blir äldre/vuxna? Nej. Skadorna är kvarstående under hela individens liv. De växer inte bort men kan i viss omfattning habiliteras. Symtomen förändras dock med åren så att det efter hand blir de sociala och intellektuella svårigheterna som vållar störs problem. Är skadorna ärftliga? Nej.

Alkoholrelaterade fosterskador uppstår endast om modern dricker alkohol under graviditeten. En mamma som har denna typ av skador får alltså friska barn utan alkoholskador om hon själv inte dricker under graviditeten. Den senaste forskningen på området indikerar dock att alkohol kan orsaka förändringar i arvsmassan och därigenom föra skadade arvsanlag vidare till nästa generation.
Visa hela svaret

Kan män dricka alkohol när män försöker bli gravid?

Så hanterar du alkohol inför och under graviditet – Det är inte helt klart hur stora mängder alkohol som påverkar möjligheten att bli gravid. Det är därför bra att vara måttlig med alkohol eller helt avstå när man försöker bli gravid. Detta gäller både män och kvinnor.
Visa hela svaret

Kan man ta ett glas vin när man är gravid?

Alkohol och graviditet Fostret utsätts för skadliga ämnen om du dricker alkohol när du är gravid. Därför bör du avstå helt från alkohol under graviditeten. Det kan vara svårt att sluta om du är beroende, men det finns hjälp att få. Drick inte alkohol när du försöker få till en graviditet.

 1. Drick inte alkohol när du är gravid.
 2. Ju mindre alkohol som fostret i magen utsätts för, desto bättre.
 3. Den här texten finns även på samt,
 4. Det kan innebära en omställning att inte dricka alkohol, om du tidigare varit van vid att dricka.
 5. Tänk på att det ofta är lättare att ändra vanor än vad man tror.
 6. För en del kan det vara svårt att avstå från alkohol.

Till exempel om du har ett, För dig som är beroende av alkohol kan det vara lättare att sluta dricka under en graviditet. Du kan bli motiverad av att barnet ska må så bra som möjligt. Graviditeten kan också göra att du blir illamående av alkohol eller känner avsmak.

 1. Det går att ta sig ur ett alkoholberoende.
 2. Det viktigaste är att du själv vill sluta.
 3. På kan du läsa mer om vad som gäller för drycker med bara lite alkohol i.
 4. Alkohol är en drog och ett nervgift som innehåller skadliga ämnen.
 5. Alkohol påverkar så gott som alla organ i kroppen.
 6. Att dricka mycket alkohol kan orsaka eller förvärra skador och sjukdomar i hela din kropp.

Alkoholen går direkt till fostret. Dels via moderkakan, dels ut i fostervattnet som fostret dricker av. Fostrets lever är outvecklad och har svårt att bryta ner alkohol. Därför påverkas fostret mer och under längre tid än du själv. Risken för skador är störst om du dricker mycket och ofta.

Fostret kan växa sämre och väga mindre än det borde göra vid födseln om du dricker mycket alkohol. Det kallas för att barnet blir tillväxthämmat. Fostret kan skadas på flera olika sätt om du dricker alkohol när du är gravid. Alkohol kan skada de växande nervcellerna i hjärnan. Då kan barnets beteende och utveckling påverkas så att hen blir överaktiv och får svårt att koncentrera sig.Barnet kan också få ett speciellt utseende.

När barnet blir skadat av alkohol under graviditet kan hen få diagnosen fetalt alkoholsyndrom, FAS. Du kan läsa mer om sjukdomen hos, Det finns också en ökad risk för att få eller att fostret dör i magen. Viktigast att tänka framåt Om du har druckit alkohol under graviditeten kanske du mår dåligt över det.

 • Anske visste du inte att du var gravid.
 • Det är vanligt att känna skam och skuld.
 • Sannolikheten för att skada fostret är mycket liten om du har druckit en mindre mängd alkohol vid något enstaka tillfälle.
 • Det viktiga är att du undviker alkohol under resten av graviditeten.
 • Tänk framåt och fokusera på att inte utsätta fostret för mer alkohol.

När och var ska jag söka vård? Kontakta en om du har funderingar om alkohol och graviditet. På barnmorskemottagningen kan du få fylla i ett frågeformulär som heter AUDIT. Det är en bra grund för att du ska få hjälp om du behöver.

På barnmorskemottagningen kan du också få hjälp om du har druckit mycket i början av graviditeten och behöver hjälp med en plan framåt. Barnmorskan är van vid att hantera den här sortens frågor och har till uppgift att ge stöd och informera om allt som rör graviditeten. Behöver du stöd för att sluta dricka kan barnmorskan hjälpa till med att hitta rätt i vården.Det går också bra att till exempel prata med en läkare på,Ring telefonnummer 1177 om du vill ha och hjälp med var du kan söka vård.

Kristin Rohman, 1177.se, nationella redaktionen Caroline Lilliecreutz, läkare, specialist i obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Det går att bli av med alkoholproblem. Det viktiga är att du själv vill ha en förändring.

Det räcker inte att andra vill att du ska sluta. Många kan ändra vanor utan hjälp. En del som dricker alkohol utvecklar ett beroende. Då har du vant dig vid alkohol och det kan vara svårt att sluta dricka. Ett beroende leder till komplikationer och besvär av olika slag. Alkoholberoende är vanligt. Det finns bra metoder för att ändra sina alkoholvanor.

Fostret utsätts för skadliga ämnen om du röker eller snusar när du är gravid. Det innebär risker för fostret och för graviditeten. Så fort du slutar med tobak minskar riskerna. Alla kan sluta använda tobak. Du kan få hjälp om det är svårt. Men undvik nikotinplåster, nikotintuggummi och e-cigaretter.
Visa hela svaret

Kan man bli gravid trots alkohol?

Forskning visar att fertiliteten minskar både hos kvinnor och hos män vid hög alkoholkonsumtion. Det är dock svårt att påvisa vid vilken mängd alkohol gör skada då den individuella känsligheten är stor. Rekommendationen inför och under en graviditet är därför att avstå alkohol helt.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att märka att man är gravid?

Hur tidigt kan man märka att man är gravid? – En graviditet räknas från den senaste mensens första dag. Vecka 1 och vecka 2 räknas därför inte riktigt som att graviditeten är igång. Istället räknar man med att en graviditet börjar ungefär i vecka 3, när du haft din ägglossning och ägget blivit befruktat.
Visa hela svaret

Hur lång tid innan man vet att man är gravid?

Graviditetstest När du är gravid bildas ett hormon som heter hCG i kroppen. Ett graviditetstest mäter hur mycket hCG det finns i urin. Testet kan ge ett snabbt svar om graviditet. Alkohol Precis I Början Av Graviditet Ett graviditetstest kan ge svar på om en person är gravid eller inte. Du kan få ett säkert svar ungefär vid den tid då din mens skulle ha kommit. Du kan köpa graviditetstest till exempel på apotek, i många mataffärer eller på internet. Det går också att göra graviditetstest på en barnmorskemottagning, eller vårdcentral.

Där kostar det oftast ingenting. På vissa mottagningar behöver du boka tid för besöket, andra har drop-in-tider. Du kan gå till vilken mottagning du vill i hela Sverige. Här kan du, Många mottagningar kan du kontakta genom att, Det finns olika sorters tester. Det är olika hur känsliga testerna är och hur tidigt de kan ge svar.

Det finns inte tillräckligt av hormon hCG om du gör testet för tidigt.

Så gott som alla tester visar ett säkert svar samma dag som mensen skulle ha kommit. Om du inte vet när mensen ska komma kan du göra ett graviditetstest tre veckor efter ett oskyddat slidsamlag, eller ett försök till befruktning. Det är samma tider som gäller om du går till en mottagning för att göra graviditetstest.

Det finns särskilda test som går att göra redan innan mensen har uteblivit. På förpackningen kan du läsa mer om vad som gäller för just det test du använder. När ett ägg har blivit befruktat och moderkakan har bildats börjar den utsöndra hormonet hCG. Ungefär vid tiden för nästa mens finns det så mycket hCG i kroppen att det kan mätas i urinen.

 1. Alla graviditetstester ger svar om graviditet genom att mäta hCG.
 2. Det finns många olika graviditetstester och det kan skilja lite hur de fungerar.
 3. Det går att kissa i en mugg och doppa en sticka i kisset, eller hålla i stickan och kissa på den direkt.
 4. I bruksanvisningen står det vad som gäller.
 5. Testerna på mottagningarna fungerar på samma sätt som de du köper själv.

Ett graviditetstest kan se ut ungefär som en plastpinne, penna eller pappsticka. Alla test suger upp kiss för att mäta hCG. Efter att testet har fått kiss på sig ska det ligga platt. Inom en viss tid går det att läsa av resultatet. Du kan få hjälp att tolka resultatet om du gör testet på en vårdmottagning.

 1. Svaret på testet brukar komma efter några minuter.
 2. Det står i instruktionerna vilken tid som gäller för testet.På de flesta texter visas ett så kallat kontrollstreck.
 3. Det betyder att du har gjort testet rätt.
 4. Graviditeten visas sedan genom att det bildas ett streck till bredvid kontrollstrecket.
 5. Det finns också digitala tester som visar resultatet med en symbol eller text.

Går det att lita på testerna? Ett graviditetstest anses vara mycket säkert om du följer instruktionerna i bruksanvisningen. Visar testet tydligt på en graviditet kan du lita på att det är rätt. Testerna på vårdmottagningarna visar lika säkert resultat som de du kan köpa själv.

Det kan finnas förhöjda nivåer med hCG i en månad efter ett eller en, Efter ett graviditetstest är det vanligt med många olika känslor. Du kanske känner glädje, lättnad, förvirring, sorg eller inget speciellt. Ibland växlar känslorna. Inget är rätt eller fel att känna efter ett graviditetstest. Kontakta en om du har frågor eller funderingar efter ett graviditetstest.

Kristin Rohman, 1177.se, nationella redaktionen Anne-Charlotte Jonsson, samordningsbarnmorska, Mödrahälsovårdsenheten, Stockholm Emma Hasselgren, 1177.se, nationella redaktionen : Graviditetstest
Visa hela svaret

Kan man dricka 0 5 alkohol när man är gravid?

Så mycket alkoholfri öl kan gravida dricka Livsmedelsverket har uppdaterat råden om alkohol till gravida. Rådet är liksom tidigare att inte dricka alkohol när man är gravid, eller misstänker att man kan vara gravid. Däremot går det bra att dricka en måttlig mängd alkoholfri öl, även om den innehåller små mängder alkohol.

 1. Text: Livsmedelsverket / Foto: Unsplash Livsmedelsverket har gått igenom kunskapsläget om alkohol vid graviditet och rådet är även fortsättningsvis att inte dricka alkohol.
 2. Alkohol passerar över till fostret via moderkakan, som börjar bildas innan man kanske ens vet att man är gravid.
 3. Förutom att inte dricka alkohol under graviditeten är det alltså bra att sluta dricka alkohol redan när man misstänker att man kan vara gravid, säger Vendela Roos, toxikolog på Livsmedelsverket.
You might be interested:  Berätta Om Graviditet På Anställningsintervju?

Måttliga mängder alkoholfri dryck går bra Hur är det då med den alkohol som kan finnas i “alkoholfri” öl eller cider? Livsmedelverket får många frågor från gravida om just det och har därför tittat särskilt på effekter av små mängder alkohol. – Öl, vin och cider med upp till 0,5 volymprocent alkohol går bra att dricka i måttliga mängder, upp till en liter per vecka.

Om allt dricks under samma dag så sprid ut det över några timmar – drick inte allt på en gång, säger Vendela Roos. Öl, vin och cider som det står “alkoholfri” på innehåller ofta under 0,5 volymprocent alkohol. Om alkoholhalten inte står på flaskan så bör gravida dricka högst något enstaka glas i veckan.

Skillnad på maträtter med öl eller vin och maträtter med starksprit Maträtter som innehåller öl eller vin, till exempel en vinsås eller gryta, går bra att äta om de kokats i minst 30 minuter, eller om vätskan har kokats ihop till mindre än hälften. – Det är inte så att maträtten blir alkoholfri så fort den kokat upp.

 1. Som en tumregel behöver en gryta med vin eller öl koka minst en halvtimme och en sås behöver reduceras till hälften för att tappa tillräckligt med alkohol, säger Vendela Roos.
 2. Däremot kan det finnas större mängder alkohol kvar i rätter med starksprit, flamberade rätter och i rätter med alkohol som inte har upphettats, till exempel desserter.

Dessa rätter bör gravida inte äta hela portioner av, men det går bra att smaka lite någon enstaka gång. : Så mycket alkoholfri öl kan gravida dricka
Visa hela svaret

Vilken vecka börjar hjärtat att slå?

Med ultraljudsundersökning kan graviditeten ofta konstateras redan i den femte graviditetsveckan. Tidig ultraljudsundersökning hör inte till de avgiftsfria kommunala screeningundersökningarna. Med ultraljudsundersökning kan fostersäcken i livmodern ofta ses i den tredje veckan efter befruktningen, alltså i den femte graviditetsveckan. Fostrets hjärtslag kan under normala graviditeter oftast ses i den sjätte graviditetsveckan (mensen två veckor försenad), men senast i vecka 7–8.

Även om graviditeten kan konstateras tidigt med ultraljudsundersökning, finns det vanligen ingen orsak till det. Vid normal graviditet kan man vänta till den första screeningultraljudsundersökningen som i regel görs i graviditetsvecka 11–13. En ultraljudsundersökning tidigare än screeningundersökningen kan vara motiverad om det har förekommit problem under tidigare graviditet (utomkvedshavandeskap eller många missfall i följd), eller om det förekommer blödningar eller stark smärta i början av graviditeten.

Den rekommenderade tidpunkten för tidig ultraljudsundersökning är graviditetsvecka 7–9. Då kan graviditetens längd och det beräknade förlossningsdatumet fastställas säkrare än under tidigare graviditetsveckor. Ju längre graviditeten har kommit, desto mer sannolikt går det att konstatera om graviditeten är normal.

Blodiga flytningar under tidig graviditet Förändringar och vanliga orosmoment under graviditeten

Kyllä Uppdaterad 19.9.2017
Visa hela svaret

Kan alkohol påverka chansen att bli gravid?

Som resultat har andelen kvinnor som slutat dricka alkohol vid upptäckt av graviditeten ökat successivt från 70 procent år 2000 till 92 procent år 2008, enligt preliminära resultat. alcohol spectrum disorder« (FASD) innefattar dessa samt lättare strukturella missbildningar.
Visa hela svaret

Hur påverkar nikotin fostret?

Amning och substitionsbehandling – Buprenorfin och metadon utsöndras endast marginellt i bröstmjölken och substitutionsbehandling utgör i allmänhet inte något hinder för amning. Det är oftast möjligt att amma även under användning av buprenorfin-naloxon.

Missbruk av dessa läkemedel och samtidig användning av droger är dock ett absolut hinder för amning. Beslutet att amma måste tas i samråd med den behandlande läkaren, och barnet måste övervakas för att upptäcka eventuella skador. Rökning under graviditeten är skadligt för fostret, eftersom nikotin drar samman blodkärlen och försämrar syretillförseln till fostret.

Rökning ökar tydligt risken för hämmad fostertillväxt och utsätter fostret för allvarliga komplikationer under graviditeten. Tobak framställs genom att man torkar Nicotiana-växtens blad och sedan röker, snusar eller tuggar det. Förutom nikotin innehåller tobaksrök mer än 3000 kemikalier och gifter, inklusive tjära, arsenik, bly och kolmonoxid.

Många av dessa ämnen passerar genom moderkakan till fostret, minskar överföringen av viktiga näringsämnen och syre och kan vara skadliga för fostret. Undvik alla tobaksprodukter under graviditeten. Tänk på att sluta röka redan när du planerar graviditeten. Att bli gravid kan vara svårare och ta längre tid för en rökare än en icke-rökare.

Forskning visar att över 10 % av infertilitet beror på rökning. Rökning ökar också risken för utomkvedshavandeskap. Tobakens skadeverkningar på fertiliteten är övergående; när du slutar röka återställs fertiliteten. Studier visar att rökning medför ungefär dubbelt så hög risk för missfall jämfört med icke-rökare.

 • Nikotin drar samman blodkärlen och minskar blodflödet i livmodern och moderkakan, vilket stör fostrets syretillförsel.
 • Detta kan resultera i en ökad risk för missfall.
 • Enskilda studier har visat att cirkulationsstörningar på grund av rökning kan öka risken för missbildningar såsom läppgomspalt och olika hjärtfel.

Informationen är dock motstridig. Om mamman röker ökar risken för missfall betydligt. Rökning hämmar också fostrets tillväxt och orsakar låg födelsevikt, vilket kan kopplas till andra problem. Om mamman slutar röka innan halva graviditeten har gått, normaliseras fostrets tillväxt.

Rökande mammor löper också en betydligt större risk för andra graviditets- och förlossningskomplikationer, såsom föreliggande moderkaka (moderkakan ligger för födelsekanalen ), för tidig avlossning av moderkakan, blödningar och fosterdöd. Rökning försämrar också immunförsvaret och exponerar därmed för infektioner.

Rökning under graviditeten har också visat sig påverka utvecklingen av fostrets hjärna negativt. Med perinatal död menas att fostret dör i livmodern eller att en nyfödd dör inom sju dygn från födseln. Rökning under graviditeten ökar risken för perinatal dödlighet med cirka 1,5 gånger.

 1. Även risken för plötslig spädbarnsdöd är betydligt förhöjd, om mamman röker under graviditeten.
 2. Riskerna med rökning under graviditeten är kopplade till hur många cigaretter du röker.
 3. Ju mer du röker, desto större är risken för graviditetskomplikationer och fosterskador.
 4. Att bara minska antalet cigaretter är bra för både barnet och mamman.

Det är dock känt att redan ett par cigaretter om dagen minskar syretillförseln till fostret och tillförseln av nödvändiga näringsämnen. Det bästa för både mamman och fostret är att sluta röka helt redan när graviditeten planeras. D et lönar sig alltid att sluta röka, oberoende i vilket skede av graviditeten du är,

 • Varje stund du inte röker främjar fostrets hälsa.
 • Nikotinersättningsbehandling ska endast övervägas om du röker under graviditeten och trots försök inte har kunnat sluta eller minska på rökningen.
 • Nikotinersättningsbehandling under graviditet bör alltid utföras under uppsikt av läkare eller hälsovårdare.

Använd i första hand korttidsverkande nikotinpreparat, såsom tuggummi eller sprayer. Plåster kan övervägas i situationer när doseringsbehovet är frekvent. Om möjligt ska du ta bort plåstret till natten, Tänk på att inte röka under nikotinersättningsbehandlingen, eftersom nikotinhalterna då kan höjas markant.

 • Andra medicinska behandlingar för rökavvänjning under graviditet rekommenderas inte för närvarande.
 • Nikotin och andra skadliga ämnen i tobak påverkar hjärnans utveckling negativt.
 • Man har konstaterat att huvudet hos nyfödda barn till rökande mödrar växer långsammare och att det finns förändringar i hjärnans strukturer och funktion.

Redan rökning under tidig graviditet verkar vara kopplat till en mindre huvudomkrets hos den nyfödda. I många studier har man även kunnat sätta samband mellan moderns rökning under graviditeten och senare beteendestörningar och inlärningssvårigheter hos barnet.

Nyfödda till mammor som rökt under de sista graviditetsveckorna, har påvisats ha abstinenssymtom såsom irritabilitet, stelhet och skakningar. Symtomen har varit övergående och har korrigerats utan medicinsk behandling. Nyfödda till rökande mödrar löper större risk för att hamna på övervaknings- eller intensivvårdsavdelning än barn till icke-rökande mödrar.

Risken för spädbarnsdöd är fem gånger så hög som för barn till mammor som inte röker. Snus innehåller mald tobak och smakämnen. Liksom tobaksplantan innehåller den otaliga kemikalier och gifter varav en del är cancerframkallande ämnen. Beträffande skadlighet är snus jämförbart med rökning.

Även om man vid snusning inte exponeras för skadliga förbränningsprodukter såsom kolmonoxid, orsakar snus en längre nikotintopp i kroppen än rökning. Nikotinet drar kraftigt ihop blodkärlen och kan skada fostrets syretillförsel. Snusning har visat sig öka risken för fosterdöd och för tidig födsel samt havandeskapsförgiftning (graviditetsförgiftning).

Undvik att röka e-cigaretter både under graviditeten och när du ammar. Det är inte ett säkrare alternativ än rökning. I nya studier har rökning av e-cigaretter bedömts vara lika skadligt som rökning vad gäller allmänna hälsoeffekter. Sammansättningen av vätskor kan variera kraftigt och innehållet i produkterna övervakas inte systematiskt.

 • Vätskorna kan innehålla anmärkningsvärt höga halter av nikotin, och vätskan kan även innehålla andra för fostret skadliga ämnen.
 • I vätskor till e-cigaretter har man hittat rester av läkemedel, syntetiska droger, tungmetaller och cancerframkallande föreningar.
 • Undvik rökning även under amning.
 • Om mamman röker utsätts barnet för cancerframkallande ämnen, både genom bröstmjölken och indirekt.

Nikotin och även andra skadliga ämnen i tobak transporteras till mjölken och kan påverka spädbarnet. Dessutom ökar passiv rökning risken för infektioner hos barnet. Nikotinhalterna i bröstmjölken är som högst ungefär en timme efter rökning, så en amningspaus på minst 2 timmar rekommenderas.

Rekommendationen utgår ifrån att minska exponeringen för nikotin, men vad gäller andra skadliga kemiska ämnen kan inte pausens längd fastställas. Samma varningar gäller för användning av e-cigaretter som för rökning. Undvik att använda e-cigaretter under amning. Nikotinersättningsbehandling kan genomföras under amning.

Vid nikotinersättningsbehandling exponeras inte spädbarnet för de andra skadliga ämnena i tobaksrök. Eftersom nikotin går över i bröstmjölken, rekommenderas en 2–3 timmars paus efter användning av tuggummi eller inhalationspreparat innan man ammar. Andra medicinska behandlingar för rökavvänjning under amning rekommenderas inte. Alkohol Precis I Början Av Graviditet Många vanliga symtom och besvär kan behandlas tryggt med läkemedel även under graviditeten. Under en graviditet och amning finns det förutom infektioner andra exponeringar som det kan vara skäl att undvika eller begränsa. Nedan kan du läsa mer om Alkohol Precis I Början Av Graviditet : Rusmedel
Visa hela svaret

När kan män testa sig om män är gravid?

Graviditetstest När du är gravid bildas ett hormon som heter hCG i kroppen. Ett graviditetstest mäter hur mycket hCG det finns i urin. Testet kan ge ett snabbt svar om graviditet. Alkohol Precis I Början Av Graviditet Ett graviditetstest kan ge svar på om en person är gravid eller inte. Du kan få ett säkert svar ungefär vid den tid då din mens skulle ha kommit. Du kan köpa graviditetstest till exempel på apotek, i många mataffärer eller på internet. Det går också att göra graviditetstest på en barnmorskemottagning, eller vårdcentral.

Där kostar det oftast ingenting. På vissa mottagningar behöver du boka tid för besöket, andra har drop-in-tider. Du kan gå till vilken mottagning du vill i hela Sverige. Här kan du, Många mottagningar kan du kontakta genom att, Det finns olika sorters tester. Det är olika hur känsliga testerna är och hur tidigt de kan ge svar.

Det finns inte tillräckligt av hormon hCG om du gör testet för tidigt.

Så gott som alla tester visar ett säkert svar samma dag som mensen skulle ha kommit. Om du inte vet när mensen ska komma kan du göra ett graviditetstest tre veckor efter ett oskyddat slidsamlag, eller ett försök till befruktning. Det är samma tider som gäller om du går till en mottagning för att göra graviditetstest.

Det finns särskilda test som går att göra redan innan mensen har uteblivit. På förpackningen kan du läsa mer om vad som gäller för just det test du använder. När ett ägg har blivit befruktat och moderkakan har bildats börjar den utsöndra hormonet hCG. Ungefär vid tiden för nästa mens finns det så mycket hCG i kroppen att det kan mätas i urinen.

Alla graviditetstester ger svar om graviditet genom att mäta hCG. Det finns många olika graviditetstester och det kan skilja lite hur de fungerar. Det går att kissa i en mugg och doppa en sticka i kisset, eller hålla i stickan och kissa på den direkt. I bruksanvisningen står det vad som gäller. Testerna på mottagningarna fungerar på samma sätt som de du köper själv.

Ett graviditetstest kan se ut ungefär som en plastpinne, penna eller pappsticka. Alla test suger upp kiss för att mäta hCG. Efter att testet har fått kiss på sig ska det ligga platt. Inom en viss tid går det att läsa av resultatet. Du kan få hjälp att tolka resultatet om du gör testet på en vårdmottagning.

 1. Svaret på testet brukar komma efter några minuter.
 2. Det står i instruktionerna vilken tid som gäller för testet.På de flesta texter visas ett så kallat kontrollstreck.
 3. Det betyder att du har gjort testet rätt.
 4. Graviditeten visas sedan genom att det bildas ett streck till bredvid kontrollstrecket.
 5. Det finns också digitala tester som visar resultatet med en symbol eller text.
You might be interested:  Feber I Början Av Graviditet?

Går det att lita på testerna? Ett graviditetstest anses vara mycket säkert om du följer instruktionerna i bruksanvisningen. Visar testet tydligt på en graviditet kan du lita på att det är rätt. Testerna på vårdmottagningarna visar lika säkert resultat som de du kan köpa själv.

Det kan finnas förhöjda nivåer med hCG i en månad efter ett eller en, Efter ett graviditetstest är det vanligt med många olika känslor. Du kanske känner glädje, lättnad, förvirring, sorg eller inget speciellt. Ibland växlar känslorna. Inget är rätt eller fel att känna efter ett graviditetstest. Kontakta en om du har frågor eller funderingar efter ett graviditetstest.

Kristin Rohman, 1177.se, nationella redaktionen Anne-Charlotte Jonsson, samordningsbarnmorska, Mödrahälsovårdsenheten, Stockholm Emma Hasselgren, 1177.se, nationella redaktionen : Graviditetstest
Visa hela svaret

När är fostret som känsligast?

Graviditetens första trimester – Graviditeten sammanhänger med många olika känslor, som är normala och inte hotar den gravida kvinnans hälsa. Illamående i början av graviditeten är vanligt hos de flesta kvinnor och andra typiska symtom under den tidiga graviditeten är stor trötthet, tätare behov att kissa, förstorade och ömma bröst samt underlivssmärtor.

 1. Regelbundna vanor, tillräcklig vila och motion hjälper den gravida kvinnan att orka och må bra, och skapar också de bästa möjliga omständigheterna för barnets utveckling och tillväxt.
 2. Under graviditeten befinner sig kroppen i ständig förändring.
 3. Till en början syns förändringarna inte utåt, men många upplever förändringar i kroppen alldeles från början av graviditeten.

Även om graviditeten inte ännu syns utåt, är den tidiga graviditeten ofta en tid av omvälvande känslostormar. Medvetenheten om den enorma förändringen i ens liv, de ombytliga känslorna gentemot barnet, eventuella graviditetssymtom samt oron över om graviditeten fortsätter snurrar samtidigt i ens tankar.

Om man å andra sidan inte ännu har graviditetssymtom kan graviditeten kännas overklig. Barnets behov skapar från början av graviditeten en press att anpassa sin livsstil: mat, motion, mediciner, nöjen, resor och arbete omvärderas – de flesta upplever ett starkt behov att skydda babyn. Under graviditeten kan det egna psyket och den egna kroppen kännas främmande och förändringarna okontrollerbara.

Förstföderskor är ofta mer överväldigade av graviditeten än omföderskor och upplever starkare ytterligheter av olika känslor: glädje eller oro över kroppens förändringar samt omgivningens uppmärksamhet. Ibland är det svårt att helt bli medveten om de motstridiga känslor som graviditeten ger upphov till och därför kan det kännas lättare att fokusera på vad som händer i kroppen.

 • Då kan man till och med bli för fixerad vid kroppen och oroad över minsta lilla känning eller förändring.
 • Vissa kvinnor njuter stort av förändringarna i sin kropp, och graviditeten och förlossningen upplevs som erfarenheter som förstärker den kvinnliga självkänslan.
 • Graviditeten kan vara en kompletterade erfarenhet för den egna kvinnligheten, om utvecklingen till kvinna har varit konfliktfylld eller smärtsam.

De flesta är väldigt känsliga under den tidiga graviditeten, och förmågan att stå ut med besvikelser eller obehag försvagas. Sömnsvårigheter är vanliga och det kan vara svårt att koncentrera sig. Perceptionsförmågan ändras och sinnena blir känsligare, lukter känns starka och intensiteten hos alla upplevelser kan vara förvånande.

Många kvinnor är psykologiskt mest sårbara i det här skedet av graviditeten; minnen som varit dolda kan dyka upp igen och man överraskas själv av hur känslosam och gråtmild man är. Under den första tredjedelen av graviditeten upplevs barnet som en del av den egna kroppen och inte som en separat person.

Rädslan för missfall präglar ofta början av graviditeten. Ju längre graviditeten framskrider och risken för missfall minskar, desto mer vågar man fästa sig vid barnet. Under de tre första graviditetsmånaderna utvecklar fostret alla viktiga organ och strukturer.
Visa hela svaret

Kan män dricka alkohol när män har ägglossning?

Stärk din hälsa inför en framtida graviditet

 1. Du är här:

Innehållet gäller Kalmar län Det finns olika faktorer som kan påverka möjligheten att bli gravid, det vill säga din fertilitet. Levnadsvanor hos både kvinnor och män spelar roll. Mat och motion, tobak och alkohol kan påverka. Ålder har stor betydelse och även miljö och sexuellt överförbara sjukdomar.

Det är en fördel om du så tidigt som möjligt i livet har hälsosamma levnadsvanor. Det är dock aldrig försent att förbättra din livsstil. Att skaffa dig bra vanor redan innan en graviditet skapar goda förutsättningar inte bara för att bli gravid, utan även för din graviditet och för barnets uppväxt. Mödrahälsovården i Region Kalmar län erbjuder kostnadsfri kontakt med en hälsokoordinator som kan stötta dig till goda levnadsvanor.

Kontakta din för mer information. Kvinnlig fertilitet når en topp vid 22 års ålder och minskar därefter sakta till omkring 35 års ålder, varefter den faller snabbare fram till klimakteriet, Efter 35 års ålder ökar även riskerna för komplikationer under både graviditet och förlossning.

 1. Det är därför extra viktigt att ha goda levnadsvanor.
 2. Lder är även en faktor för män eftersom spermiekvalitén blir sämre med stigande ålder.
 3. Du behöver ha ägglossning för att kunna bli gravid.
 4. Ägglossningen inträffar ungefär 14 dagar innan nästa mens.
 5. Kan ske vid vaginalt samlag från fem dagar innan ägglossning till dagen efter ägglossning.

Detta eftersom spermierna kan överleva upp till fem dygn och ägget kan bli befruktat under ungefär ett dygn från att det lossnat. Det är svårt att veta precis när ägglossningen ska ske. Det är bra att kartlägga din menscykel för att bättre ha koll på när ägglossningen ska ske.

 • Bra mat för din fertila hälsa Kosten är av betydelse både för kvinnan och mannen.
 • Ät en varierad och näringsrik kost med mycket frukt och grönsaker.
 • Ät mer av mat som innehåller mycket näring, så som fisk, skaldjur, ägg, inälvsmat, kött, mörkgröna grönsaker, baljväxter, nötter och frön.
 • Var försiktig med fisk enligt rekommendationerna för gravida.

Folat/folsyra är ett B-vitamin som är viktigt för både kvinnor och män. Folat finns bland annat i gröna bladgrönsaker, baljväxter, fullkornsprodukter och bär. Bra nivåer av folat ökar chanserna för att fostret ska utvecklas normalt under de första veckorna.

Folat kan också motverka tidiga missfall och ryggmärgsbråck. Gravida rekommenderas att ta tabletter med 400 mikrogram folsyra varje dag fram till tolfte graviditetsveckan. Ett stort intag av koffein kan minska din fertilitet. Koffein finns i till exempel kaffe, te, läsk, energidrycker och choklad. Det finns också ett samband mellan ett stort koffeinintag hos kvinnan och tidigt missfall.

Rekommendationen är därför max 200 mg koffein/dag, vilket motsvarar ungefär två-tre koppar kaffe eller fyra koppar te. är bra för din allmänna hälsa, kan förbättra mäns spermakvalitet och ökar chanserna för en hälsosam graviditet. Se till att du både får vardagsmotion och regelbundna pauser om du sitter mycket.

 1. Du bör också få till någon pulshöjande aktivitet, så som till exempel power walk, simning, gympa, cykel eller dans, gärna minst 30 minuter om dagen.
 2. Samt någon form av styrketräning två gånger per vecka.
 3. Om du är i god fysisk form ökar även ditt mentala välbefinnande.
 4. En hälsosam vikt är bra för både män och kvinnors fertilitet.

Både undervikt och kan göra att ägglossningen uteblir vilket minskar dina chanser att bli gravid. Övervikt kan försämra spermakvaliteten för män. För kvinnor ökar risken för att senare drabbas av missfall, graviditetsdiabetes, missbildning, havandeskapsförgiftning och fosterdöd.

 • Det kan också ge en mer komplicerad förlossning.
 • En aktiv kan försvåra chanserna att bli gravid.
 • Det är viktigt att ta hjälp för att bli frisk.
 • Undvik alkohol och droger Undvik alkohol om du planerar en graviditet.
 • Det gäller både kvinnor och män.
 • Om du är kvinna kan ett högt alkoholintag påverka ägglossningen, och för män spermavolymen och sädescellernas antal.

Mäns alkoholkonsumtion innan befruktning kan även ge skador på fostret. Alkoholkonsumtion i tidig graviditet kan påverka organutvecklingen. Ofta vet du inte att du är gravid förrän efter några veckor. Därför är det bra att sluta med alkohol redan när du planerar en graviditet.

Droger ska alltid undvikas, särskilt om du planerar för en framtida graviditet. Håll dig tobaksfri för en god hälsa. Tobak gör det svårare att bli gravid och få barn, det gäller både kvinnor och män och inkluderar passiv rökning. Rökning gör det svårare för ett befruktat ägg att fastna och det skadar arvsanlagen i ägget.

Nikotinet kan även leda till erektionsproblem samt färre och skadade spermier. All tobaksanvändning är skadlig för din hälsa. Undvik därför både cigaretter, snus, vattenpipa, e-cigg och andra tobaksprodukter när du planerar en graviditet. Vid behov kan du få hjälp av nikotinläkemedel när du slutar med tobak innan graviditeten.

Det finns även olika appar till hjälp. Skydda dig mot könssjukdomar Vissa kan göra det svårare att bli gravid. Klamydia kan skada både äggledare och testiklar. Klamydia behöver inte ge några symptom så det är viktigt att använda skydd och att testa dig när du till exempel bytt partner. Gonorré, syfilis och HPV kan också göra att det blir svårare att få barn.

Vissa kroniska sjukdomar kan påverka din fertilitet. Det gäller till exempel diabetes, högt blodtryck, epilepsi, sköldkörtelsjukdomar eller endometrios. Det kan vara bra att ha en plan för att skapa så goda förutsättningar som möjligt inför en graviditet.

Rådgör med din läkare om du vill veta mer om hur din sjukdom påverkar möjligheterna att bli gravid. En del värkmediciner påverkar tillfälligt ägglossningen och kan minska chanserna att bli gravid. Dessa kan också öka riskerna för missfall och hjärtmissbildning hos fostret. Det gäller bland annat ibuprofen, diklofenak och naproxen.

Läs bipacksedeln och fråga på ditt apotek om du är osäker. Det kan finnas särskilda risker i arbetsmiljön för fertila kvinnor, gravida och ammande. Exponering för tungmetaller, kemikalier och strålning kan påverka fertiliteten negativt och öka missfallsrisken.

 1. För gravida och ammande arbetstagare.
 2. Planerar du en graviditet eller är gravid, och är orolig för att det kan finnas risker i arbetsmiljön, bör du tala med din arbetsgivare.
 3. Du kan även kontakta din Företagshälsovård om graviditet och arbetsmiljörisker.
 4. Om du inte har tillgång till företagshälsovård, och undrar över sambandet mellan graviditet och risker i din arbetsmiljö, kan du vända dig till patientmottagningen hos någon av de Arbets- och miljömedicinska klinikerna som finns i landet.

Det här kan du göra som kvinna:

 • Förstå din menscykel
 • Ät en näringsrik och varierad kost
 • Ta tillskott av folat/folsyra
 • Minska intaget av koffein
 • Rör på dig
 • Håll en hälsosam vikt
 • Undvik alkohol och droger
 • Undvik tobak
 • Skydda dig mot könssjukdomar
 • Var försiktig med vissa läkemedel
 • Ha koll på din exponering för kemikalier och tungmetaller

Det här kan du göra som man:

 • Ät en näringsrik varierad kost
 • Rör på dig
 • Håll en hälsosam vikt
 • Undvik alkohol och droger
 • Undvik tobak
 • Skydda dig mot könssjukdomar

Behöver du stöd för att förbättra din fertilitet? Mödrahälsovården i Region Kalmar län erbjuder kostnadsfri kontakt med hälsokoordinator för att stödja både kvinnor och män till goda levnadsvanor för att främja fertiliteten och på sikt en hälsosam graviditet.
Visa hela svaret