Vattniga Flytningar Slutet Av Graviditet?

Vattniga Flytningar Slutet Av Graviditet
Vad är slemproppen? – I slutet av graviditeten, strax innan förlossningen startar, mjuknar livmodertappen och kortas av. Då ses ofta en slemmig flytning som kan vara blodblandad. Det är helt ofarligt och betyder att kroppen börjar förbereda sig för förlossning.
Visa hela svaret

Kan fostervatten sippra ut?

När kontakta läkare? – Om det börjar sippra fostervatten ur slidan eller flytningarna blir väldigt vattniga och rikliga, kan det vara fråga om fostervattenavgång. Då ska du ringa jouren vid förlossningssjukhuset för att få närmare råd. Det kan rinna mycket fostervatten eller bara sippra en liten mängd.

 • Du kan sätta en binda i trosorna och följa upp hur fuktig den blir, om du misstänker att fostervatten rinner ut.
 • Om det kommer mycket vatten, så att det rinner längs benen och du dessutom har sammandragningar, ska du snabbt åka in till förlossningssjukhusets jour.
 • Det är alltid bra att ringa sjukhuset i förväg och tala om att man är på väg.

Om du bara har lite vattniga flytningar, ska du ta upp saken på rådgivningen, där fostervattenavgång ibland också kan uteslutas.
Visa hela svaret

Hur ser vattniga flytningar ut?

Flytningar från underlivet Flytningar är en vätska som kommer från underlivet. Det är bra och naturligt att ha flytningar i slidan. Du ska däremot alltid söka vård om du har flytningar från penisen. Flytningar är en slemmig, vitaktig eller genomskinlig vätska som kommer från slidan.

Flytningarna förändras vid kontakt med luften och får då en ljusgul till brunaktig färg. Flytningar brukar lukta lite syrligt, ungefär som filmjölk. Att ha flytningar är både bra och naturligt. Flytningarna gör slemhinnorna i slidan fuktiga, håller slidan ren och skyddar mot infektioner. Det är vanligtvis inget tecken på någon sjukdom att ha flytningar från slidan.

När du blir sexuellt upphetsad får du mer flytningar. Det kallas för lubrikation. De flytningarna brukar vara mer genomskinliga.
Visa hela svaret

Kan man läcka fostervatten utan att märka det?

Urinläckage eller fostervatten? – Att läcka fostervatten under graviditeten är inte speciellt vanligt. Om du ändå upplever att Du läcker under graviditeten är det förmodligen urin, eller vattniga flytningar. Vad är skillnaden på urin och fostervatten? Urin luktar annorlunda än fostervatten.
Visa hela svaret

Hur vet man om det är flytningar eller fostervatten?

Vattenavgång – Barnet i livmodern ligger i vatten som hålls samman av två hinnor. När vattnet går har hinnorna brustit och fostervatten rinner ut ur slidan. Ibland är det tydligt att vattnet har gått, rikligt med vätska rinner. Fostervattnet är oftast klart eller svagt rosafärgat.

Ibland är det lite mer osäkert om det är vattnet som har gått. Det kanske har blivit “pyspunka” på hinnorna, eller så är det barnets huvud som trycker mot urinblåsan så att det läcker urin. Det är också vanligt med riklig flytning mot slutet av graviditeten. Om du misstänker att vattnet har gått rekommenderar vi dig att ta på en binda och kontakta förlossningen för rådgivning.

You might be interested:  Alkohol I Början Av Graviditet?

När en barnmorska eller läkare på sjukhuset har kunnat bekräfta att det är vattenavgång är det oftast bäst att åka hem igen och vänta på värkar. De allra flesta kommer igång med värkar inom två dygn. Om det inte blir så, erbjuds en tid för induktion (igångsättning) av förlossningen.
Visa hela svaret

Hur kan Slemproppen se ut?

2. Hur ser slemproppen ut? – Slemproppens utseende varierar från person till person. Vissa får faktiskt bara små rosaaktiga flytningar. För andra kan den i stället bestå av en hel propp med slem, med en storlek som är ungefär som en golfboll. Vanligtvis består slemproppen av rosafärgat slem.
Visa hela svaret

Hur vet man att man har tillräckligt med fostervatten?

Fosterhinnor och fostervatten Fostret omges av dubbla fosterhinnor, vilka skyddar fostret genom att hindra bakterier att tränga in i livmodern och hindra fostervattnet från att läcka ut. Den yttre hinnan kallas korion (åderhinnan) och direkt innanför ligger amnion (vattenhinnan), vilken i sin tur omsluter själva fostervattnet.

 1. Så länge fosterhinnorna är intakta utjämnar fostervattnet trycket och skyddar fostret och navelsträngen mot skada från yttre påverkan, exempelvis i samband med kontraktioner.
 2. Utveckling av muskler, skelett och lungor underlättas också av att fostret kan röra sig i vätskerummet.
 3. Fostervattnets pH är neutralt eller svagt alkaliskt.

Detta kan användas när man behöver påvisa fostervattenavgång. Det förekommer dock både falskt positiva och falskt negativa test och därför använder många förlossningskliniker bara visuell bedömning för att påvisa eller avfärda fostervattenavgång. Mängden fostervatten varierar under graviditeten, och når sitt maximum (cirka 1 000 ml) vid 38 – 39 veckor.

Därefter sker normalt en minskning. Under hela graviditeten sker både nybildning och avflöde av fostervatten. Fostret sväljer dessutom fostervatten som sedan tas upp via magtarmkanalen. Vätska som tas upp i fostrets blodomlopp hanteras på 2 sätt. Dels återförs det via navelsträng och placenta till moderns cirkulation, och dels utsöndras det via fostrets njurar som urin till fostervattnet.

Fostervattnet är i tidig graviditet helt klart, men blir efterhand grumligt på grund av talg, hudsekret, avstött hudepitel samt hårstrån som fostret stöter bort. Avföring i fostervattnet, mekonium, kan vara utlöst av hypoxi eller vagal stimulering. Det förekommer dock också, även utan tecken till hypoxi, vid ökad gestationsålder.

 1. Tjockt mekoniumfärgat fostervatten förekommer vid förlossningen hos cirka 10 % av alla gravida kvinnor, och är en riskmarkör för att hypoxi har förelegat eller föreligger.
 2. Om tjockt mekoniumtillblandat fostervatten föreligger krävs skärpt övervakning, även om de flesta foster med sådant vatten inte har tecken till asfyxi vid födelsen.

Dock garanterar klart fostervatten inte att fostret inte är, eller inte har varit, utsatt för hypoxi. Knappt hälften av de barn som föds med svår asfyxi har uppvisat tjockt mekoniumtillblandat fostervatten under förlossningen. Om fostervattnet är tjockt mekoniumtillblandat och fostret utsätts för hypoxi, finns risk att fostret drar ned mekonium i luftvägarna, så kallad mekoniumaspiration.

 1. Mängden fostervatten kan bedömas med hjälp av ultraljud.
 2. Vanligen används SDP (Single Deepest Pocket) som kan avgöra om mängden fostervatten är normal, eller om det föreligger oligohydramnios (= minskad mängd fostervatten) eller polyhydramnios (= ökad mängd fostervatten).
 3. Vid beräkning av SDP mäts djupet av den största sagittala fostervattenpölen (utan navelsträng), och måttet ska vara mellan 2 och 8 cm.

AFI (Amniotic Fluid Index) är en annan metod för bedömning av mängden fostervatten. Vid beräkning av AFI delas med hjälp av navelplanet livmodern in i 4 kvadranter. AFI utgörs av summan av de sagittala djupmåtten av de djupaste fostervattenpölarna (utan navelsträng) i dessa kvadranter.

Normalt värde är 50 till 250 mm. Lägre värde än 50 mm betecknas som oligohydramnios och högre värde än 250 som polyhydramnios. Av dessa 2 metoder förespråkas SDP, detta då mindre andel falskt positiva tester föreligger med denna metod. Fostervatten innehåller också fetala celler. Dessa kan hämtas ut vid fostervattensprov och användas för bestämning av fostrets kromosomuppsättning.

: Fosterhinnor och fostervatten
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Lång Tid Innan Magen Drar Ihop Sig Efter Graviditet?

Hur vet man att det är nära förlossning?

Värkarna kan avgöra – Hur kraftiga värkarna är kan vara avgörande för om det är dags att ta sig till förlossningen. Det brukar vara tid att åka in om någon eller båda av följande punkter stämmer:

Värkarna är upp emot en minut långa. Det känns tydligt när de börjar och när de slutar. Värkarna kommer regelbundet. De kommer med jämna mellanrum. Det kommer tre till fyra värkar inom tio minuter. Det är alltså två till tre minuter mellan värkarna.

Visa hela svaret

Kan vattnet gå utan värkar?

Om en förlossning i fullgången tid startar med vattenavgång utan värkar föreligger prematur eller för tidig vattenavgång (FTV).
Visa hela svaret

Hur ser flytningarna ut när man är gravid?

Du får mer flytningar – Vid en graviditet växer vaginalslemhinnan under påverkan av hormonet östrogen, vilket bidrar till rikligare flytningar. Sekretet som produceras i slidan fungerar som ett skydd mot infektioner. Rikligare flytningar är därför ett vanligt graviditetstecken. Vissa besväras av den ökade mängden medan andra knappt märker någon skillnad.
Visa hela svaret

Hur långt efter vattenavgång började värkarna?

De flesta (ca 70%) patienter med vattenavgång kommer i spontant värkarbete inom 24 timmar.
Visa hela svaret

Hur känns det precis innan vattnet går?

Frågor & svar kring tecken på förlossning MAM: Hur vet jag att förlossningen är nära? Katie Hilton: Ett par dagar innan värkarna sätter i gång kan du få mer flytningar som är rosa, bruna eller innehåller lite blod. Man brukar kalla det för “teckningsblödning” Orsaken till de ökade flytningarna är att den slempropp som täppt till livmodertappen under hela graviditeten börjar lossna.

Att slemproppen lossnar är ett tecken på att livmodertappen nu ändrar sig: bindväven blir tunnare och livmodertappen vidgar sig. Många kvinnor känner även att bebisen sjunker ner. Det innebär att bebisen sjunker längre ner i bäckenet. Fostersäcken kan gå sönder (vattnet går), vilket kan ge eller inte ge sammandragningar.

Du kan få ont i ländryggen, bli kissnödig och även få diarré. Det tydligaste tecknet på att förlossningsvärkarna har satt i gång är sammandragningar som kommer regelbundet med allt kortare avstånd och hela tiden blir starkare. Det är dessa värkar som gör att livmodertappen öppnas.

 1. MAM: Hur känns sammandragningarna? Katie Hilton: Var och en upplever det olika.
 2. När livmodern drar ihop sig kan det göra ont i ryggen eller i bäckenet, lite som menssmärtor.
 3. Sammandragningar på grund av förlossningsvärkar uppträder med regelbundna, allt kortare avstånd och blir hela tiden starkare.
 4. MAM: Hur kan jag skilja mellan vanliga förvärkar och förlossningsvärkar? Katie Hilton: Riktiga förlossningsvärkar försvinner inte, inte heller om man ändrar ställning, rör sig eller lägger sig ner.

De här värkarna blir hela tiden starkare och kommer oftare. Förvärkar, så kallade Braxton Hicks-sammandragningar, uppträder ofta med oregelbundet avstånd och blir svagare efter ett tag eller försvinner när man lägger sig ner. Riktiga förlossningssammandragningar börjar i regel i ryggen och arbetar sig successivt framåt, medan förvärkar normalt känns på framsidan av kroppen.

MAM: Varför är det viktigt att känna igen förlossningsvärkar? Katie Hilton: Man behöver känna skillnaden mellan förlossningsvärkar och förvärkar för att veta när man ska ringa eller åka in till sjukhuset för att med professionell hjälp kunna förbereda sig inför förlossningen. När sammandragningar uppträder redan tidigt under graviditeten är det viktigt att mamman uppsöker hjälp omedelbart för att minska risken för en förtidig födsel.

MAM: Vad kan man räkna med när vattnet går? Katie Hilton: Hos vissa kvinnor märks att fostersäcken går sönder genom att små droppar av vätska rinner ur vagina, hos andra kommer allt fostervatten på en gång. Fostervattnet fortsätter att rinna och mamman behöver använda en binda tills bebisen föds.

Så fort bebisen ändrar position rinner mer fostervatten ut. Fostervattnet är normalt hö färgat men kan även vara grönbrunt eller blodigt. När vattnet går ska man vara uppmärksam på färgen och kontakta sjukhuset. MAM: Vad händer om vattnet inte går trots sammandragningar? Katie Hilton: Hos de flesta kvinnor går vattnet någon gång under värkarna.

Om så inte skulle vara fallet kan barnmorskan eller läkaren göra en “amniotomi”. Det innebär att man för upp ett litet krokformat instrument i vagina och tar hål på fostersäcken. : Frågor & svar kring tecken på förlossning
Visa hela svaret

You might be interested:  Ont I Rygg Efter Graviditet?

När kan vattnet gå?

Telefonsamtal – Vid misstänkt vattenavgång och väsentligen okomplicerad graviditet bör patienten komma in för kontroll inom 6-8 timmar. Om rörligt fosterhuvud vid senaste kontrollen på MVC ska patienten komma in för kontroll direkt. Om komplicerad graviditet eller mekoniumfärgat fostervatten ska patienten komma in direkt.
Visa hela svaret

Vad är det om man får mycket flytningar?

Ibland kan förändrade flytningar bero på någon sjukdom – Sjukdomar och infektioner kan påverka flytningarna på olika sätt: Flytningar från penisen är nästan alltid ett tecken på en infektion. Du kan till exempel ha fått eller någon annan om du har haft oskyddat samlag.

Använd barnolja i stället för tvål när du tvättar underlivet. Lufta underlivet om du tycker att du har för mycket flytningar eller känner att underlivet är torrt. Använd inte kläder som sitter tajt runt underlivet. Använd tampong bara när du har mens, inte på grund av flytningar. Då är det bättre att byta underkläder oftare.

Du kan testa receptfria läkemedel mot svamp om du vet att flytningarna beror på en, Det finns flera läkemedel för dig som är i klimakteriet och har fått förändrade flytningar. Kontakta en eller en hud- och könsmottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

Du har flytningar från penisen. Du har flytningar från slidan som börjar lukta illa. Du har flytningar från slidan som ändrar färg och inte går över efter tre dagar. Flytningarna kan då vara gröna, gula, grå, gryniga eller blodblandade. Du har haft symtom på svamp i slidan mer än två gånger på ett halvår. Du har haft oskyddat sex med någon och misstänker att du kan ha fått en könssjukdom.

Du som har besvär från slidan kan också kontakta en, Du som är gravid kan kontakta din barnmorskemottagning. Du kan också kontakta en, Dit kan du gå om du är 12 eller 13 år tills du är mellan 20 och 25 år, det är olika på olika mottagningar.
Visa hela svaret

Vad kan vita flytningar bero på?

Gråa vaginala flytningar – Gråa flytningar är inte normalt och är vanligtvis ett tecken på en vaginal infektion. Det är ett typiskt symptom på bakteriell vaginos och är ett resultatet av en blandning av bakterier. Gråaktiga flytningar kan också vara ett tecken på en Könssjukdom såsom klamydia, gonorré och Trikomonasinfektion.
Visa hela svaret