Uppsägning På Grund Av Graviditet?

Uppsägning På Grund Av Graviditet
En person får inte sägas upp med anledning av graviditet eller på grund av föräldraledighet. Däremot finns det inget förbud i lagen mot att säga upp någon under pågående graviditet eller under en föräldraledighet, om det finns sakliga skäl för, När det är många som blir uppsagda på ett företag kan även de föräldralediga bli uppsagda, men deras börjar inte räknas förrän de kommer tillbaka till arbetet efter ledigheten, eller från det datum de har angivit att de skulle återgå.
Visa hela svaret

När har man rätt till graviditetspenning?

Vem kan få graviditetspenning? – Du kan ha rätt till graviditetspenning om du är gravid och

har ett arbete i Sverige som du inte kan utföra, antingen för att det är fysiskt ansträngande eller för att det finns risker i arbetsmiljöninte kan bli omplacerad av din arbetsgivare till ett lättare eller mindre riskfyllt arbetehar en sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Du kan få ersättning tidigast från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning, om du har rätt till graviditetspenning på grund av ett fysiskt ansträngande arbete. Om du har blivit förbjuden av din arbetsgivare att fortsätta ditt arbete, på grund av risker i arbetsmiljön, kan du få graviditetspenning från och med den dagen förbudet gäller. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du som är egenföretagare kan inte själv intyga att du inte kan arbeta på grund av risker i arbetsmiljön, utan det måste en arbetsmiljöspecialist göra. Oavsett av vilken anledning du får graviditetspenning, kan du som längst få den fram till och med 11:e dagen före beräknad förlossning.
Visa hela svaret

Kan man bli nekad graviditetspenning?

Nekades graviditetspenning — nu kan hon få rätt – Jag tycker att jag borde få rätt. I mitt jobb går man och står mycket, jag är ganska kort också vilket gör vissa arbetsuppgifter extra jobbiga, säger Marica Jönsson. En dom i våras i Högsta förvaltningsdomstolen, gav en frisör rätt till graviditetspenning, trots att hon inte hade återkommande tunga lyft i sitt arbete.

 1. Något som det ställdes hårda krav på innan från Försäkringskassans sida för att graviditetspenning skulle godkännas.
 2. Domen kan ge fler kvinnor rätt i efterhand.
 3. En av dem är Marica Jönsson.
 4. Det var i vintras som hon fick avslag från Försäkringskassan.
 5. Men att gå till jobbet i restaurangen på Sunderby folkhögskola i Luleå i slutet av graviditeten var inte aktuellt.

– Det var tungt. Jag orkade inte jobba. Jag fick ta ut komptid som jag hade i stället, och föräldrapenning för mitt första barn, som jag har sen tidigare. Hennes fackliga ombud kontaktade Kommunal, som i sin tur vände sig till LO-TCO Rättsskydd. Efter en första omprövning hos Försäkringskassan ändrade kassan beslutet till att Marica Jönsson skulle få en fjärdedels graviditetspenning, med hänvisning till frisördomen.

 1. Men LO-TCO Rättsskydd kräver att hon får hel graviditetspenning.
 2. Beslutet om en fjärdedels ersättning var inte särskilt välmotiverat.
 3. När jag gått igenom ärendet så anser jag att Försäkringskassan inte har utrett hennes arbetsförhållanden tillräckligt väl, säger Kerstin Burman, jurist på LO-TCÒ Rättsskydd.
You might be interested:  Tyngdkänsla I Underlivet Tidig Graviditet?

Sen domen om frisören kom har andelen avslag minskat. Och andelen ändrade beslut för de om begär omprövning har ökat kraftigt.Handläggarna har fått utbildning och instruktioner om hur den nya bedömningen ska göras. – Det är bra att vi fått ett tydliggörande.

Att man står mycket i jobbet kan räcka för att få graviditetspenning, säger Mats Mattsson, verksamhetsansvarig för föräldrapenningfrågor vid Försäkringskassan. Marica Jönssons fall är det första från Kommunal efter förändringen av tillämpningen. – Det blir skarpt läge att testa det här för olika yrkesgrupper.

Nu testas det gentemot Kommunals arbetsuppgifter så får vi se vad det leder till, säger Kerstin Burman. Marica Jönsson i Luleå tror ett positivt utslag för henne kan ha stor betydelse för andra i samma situation. – Har man den här typen av arbetsuppgifter så ska man ha rätt till graviditetspenning om man inte orkar med jobbet i slutet av graviditeten, säger hon. Uppsägning På Grund Av Graviditet Ålder: 27 år. Bor: Luleå. Yrke: Restaurangbiträde/Receptionist på Sunderby folkhögskola. Ersättning ges i högst 50 dagar, tidigast från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning. Den som blivit förbjuden att fortsätta sitt arbete på grund av risker i arbetsmiljön kan få graviditetspenning för varje dag som förbudet gäller.
Visa hela svaret

Är min SGI skyddad om jag säger upp mig?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagen om anställningsskydd och kollektivavtal Lagen om anställningsskydd (LAS) innehåller regler om arbetstagares rätt till uppsägning. Lagen är till de flesta delar semidispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort genom kollektivavtal förutsatt att kollektivavtalet har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation ( 2 § tredje och fjärde stycket LAS ).

I din fråga framgår det inte om ett kollektivavtal finns på arbetsplatsen eller inte, och därför kommer jag utgå ifrån LAS uppsägningsregler när jag besvarar frågan. Om din arbetsplats har ett kollektivavtal kan eventuellt andra villkor avseende uppsägning ersätta vissa regler som finns i LAS. Uppsägning under sjukskriving Som arbetstagare kan du säga upp dig även när du är sjukskriven.

Då räknas uppsägningstiden som vanligt, d.v.s. från den dagen då du meddelar arbetsgivaren att du vill säga upp dig. Det är viktigt att göra detta skriftligt för att undvika missförstånd exempelvis avseende datumet för uppsägningen. Sjukpenning och uppsägning Eftersom du är sjukskriven antar jag att du får ut sjukpenning av Försäkringskassan då sjuklön endast betalas ut av arbetsgivaren i 14 dagar ( 7 § lag om sjuklön ).

Rätten till sjukpenning regleras i socialförsäkringsbalken (SFB). Sjukpenning är arbetsbaserad och förutsätter att den försäkrade arbetar ( 27 kap.2 § ). Men rätten till sjukpenning kvarstår även om man säger upp sig förutsatt att det finns ett så kallat SGI-skydd ( 6 kap.10 § SFB ). Detta skydd gäller under den tid då en arbetstagare har rätt till sjukpenning ( 26 kap.17 § SFB ).

Om du har rätt till sjukpenning på grund av att du inte kan arbeta till följd av sjukdom har du alltså fortfarande berättigad att behålla din sjukpenning efter du har sagt upp dig. Detta SGI-skydd gäller i högst tre månader efter du har sagt upp dig ( 26 kap.18 § ).

 • Jag rekommenderar att du hör av dig till Försäkringskassan innan du säger upp dig för att säkerhetsställa att du inte kommer förlora din sjukpenning.
 • Som arbetssökande eller arbetslös har du också rätt till sjukpenning i vissa fall, du kan läsa mer om hur du gör ansökan om sjukpenning när du är arbetssökande om du klickar här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/arbetssokande/sjukpenning Det är mycket viktigt att du skriver in dig hos arbetsförmedlingen samma dag du blir arbetslös (när uppsägningstiden är slut) så att du inte förlorar din SGI- skyddade sjukpenning, du kan läsa mer om hur du skriver in dig hos arbetsförmedlingen om du klickar här: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/arbetslos- vad-hander-nu/nar-du-blir-arbetslos Uppsägningstid Som huvudregel gäller anställningsavtal tillsvidare (kallas också ibland för fast anställning) ( 4 § LAS ) och jag utgår ifrån att det i ditt fall rör sig om en tillsvidareanställning.
You might be interested:  Svettas På Natten Efter Graviditet?

Vid tillsvidareanställning gäller för arbetstagaren minst en månads uppsägningstid ( 11 § LAS ). Detta är en regel som kan avtalas bort genom kollektivavtal, dock är regeln tvingande på en arbetsplats som saknar kollektivavtal vilket innebär att arbetaren har rätt till minst en månads uppsägningstid i dessa fall ( 2 § andra stycket LAS),

 • Sammanfattning Sammanfattningsvis kan du säga upp dig när du är sjukskriven och då löper en uppsägningstid som vanligt.
 • Du är berättigad att behålla din sjukpenning efter du har sagt upp dig förutsatt att du inte kan arbeta på grund av sjukdom, men samma dag du blir arbetslös är det viktigt att du skriver in dig hos arbetsförmedlingen för att behålla rätten till SGI-skyddad sjukpenning.

Det kan vara bra att höra av dig till Försäkringskassan innan du säger upp dig för att säkerhetsställa att du inte kommer förlora din sjukpenning. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har några frågor kring mitt svar får du gärna kontakta mig på [email protected]
Visa hela svaret

Hur påverkas min SGI om jag säger upp mig?

Avgångsvederlag är inte sjukpenninggrundande – Avgångsvederlag är inte inkomst av eget arbete inom socialförsäkringen och är därför inte sjukpenninggrundande. Du som får avgångsvederlag utan att börja ett nytt arbete måste registrera dig som aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen för att inte förlora din sjukpenninggrundande inkomst, SGI.
Visa hela svaret

Kan man säga upp sig utan nytt jobb?

Om du vill byta jobb eller göra något annat, måste du säga upp dig själv. Du kan göra det när som helst om du har en tillsvidareanställning och behöver inte berätta varför du säger upp dig.
Visa hela svaret

Hur länge kan man vara sjukskriven som gravid?

Gravid kvinna kan som annan försäkringstagare sjukanmäla sig själv i max 21 dagar (2021), därefter krävs sjukintyg med medicinsk bedömning av läkare. För graviditet till och med vecka 32+0 gäller inga särskilda regler, samma regler som för icke- gravida.
Visa hela svaret

You might be interested:  När Gör Man Första Ultraljud Vid Graviditet?

Kan jag få min arbetsgivare att säga upp mig?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagen om anställningsskydd Regler om uppsägning hittar du i lagen om anställningsskydd (LAS), I mitt svar kommer jag att utgå från att du har en tillsvidareanställning och inte en tidsbegränsad anställning.

 1. En tillsvidareanställning gäller tills den sägs upp och uppsägningstiden har löpt ut.
 2. Anställningen kan sägas upp av både dig själv och av arbetsgivaren, men arbetsgivaren måste ha saklig grund, det vill säga giltiga skäl, för att kunna säga upp dig.
 3. Saklig grund krävs för uppsägning Det finns två typer av saklig grund för en uppsägning, se LAS 7§,

Den ena är arbetsbrist, d.v.s. att arbetsgivaren säger upp en anställd då arbetstagaren inte längre behövs för att man t.ex. skär ner på personal p.g.a minskade arbetsuppgifter, omorganiserar verksamheten eller liknande. Den andra grunden för en uppsägning är personliga skäl.

 1. Personliga skäl kan vara att den anställda har misskött sig genom att inte följa instruktioner från arbetsgivaren eller på andra sätt skapa problem på arbetsplatsen.
 2. Den anställda ska också ha upplysts om problemet innan uppsägningen för att denne ska kunna ändra sitt beteende.
 3. För att en uppsägning från en arbetsgivare ska anses vara sakligt grundad krävs även att arbetsgivaren erbjuder omplacering i samband med uppsägningen, om möjligheten finns.

En omplacering innebär att arbetsgivaren t.ex. anpassar arbetet till den anställdes förutsättningar eller lära upp den anställde att sköta nya uppgifter, om detta kan ske inom rimlig tid se 7 § 2st LAS, När man bedömer omplaceringsskyldighetens omfång tittar man på företagets storlek – ju större företag desto längre sträcker sig arbetsgivarens omplaceringsskyldighet.

 • Förutom att uppsägningen måste göras på saklig grund ska uppsägningen vara skriftlig LAS 8 §,
 • Den anställda har dessutom alltid rätt att på begäran få reda på omständigheterna som arbetsgivaren grundar uppsägningen på.
 • Motiveringen ska vara skriftlig om den anställda vill det LAS 9 §.
 • Om du blir uppsagd behåller du löne- och anställningsvillkoren under hela uppsägningstiden, men du måste vara beredd att jobba under uppsägningstiden.

Blir du avskedad får du lämna anställningen omedelbart och har inte längre rätt till lön och andra anställningsförmåner. En arbetsgivare får avskeda en anställd enbart om denne grovt har misskött sin anställning. Sammanfattning Din arbetsgivare kan alltså säga upp dig, men bara om denne har saklig grund.

Om du har blivit uppsagd utan någon saklig grund rekommenderar jag dig att först och främst ta kontakt med din fackförening, eller om du inte har något fack att ta kontakt med facket som företaget är ansluten till så fort som möjligt. Om varken du eller din arbetsplats är fackligt anslutna rekommenderar jag dig att kontakta en jurist med erfarenhet i arbetsrätt.

Du kan boka tid med Lawlines jurister här. Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Önskar dig en trevlig dag! Med vänlig hälsning,
Visa hela svaret