Toxikologiska Risker Vid Graviditet Och Amning?

Toxikologiska Risker Vid Graviditet Och Amning
Foster och nyfödda barn är känsligare för jod än vuxna. Höga doser till dessa kategorier kan medföra att barnets mentala och fysiska utveckling kan påverkas negativt. Det medför att gravida och ammande bör vara försiktiga med att inta livsmedel som kan medföra att intaget av jod blir högt.
Visa hela svaret

Kan man amma när man är gravid?

Ökar risken för missfall om en person ammar samtidigt som den är gravid med nästa barn? Ja, kanske i vissa fall – om det handlar om amning på “heltid”. Deltidsamning där barnet också får annan mat ökar däremot inte risken för missfall alls, enligt en ny studie från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

 • Forskaren Joseph Molitoris efterlyser mer forskning i ämnet.
 • En längre version av nyheten hittar du på Ekonomihögskolans engelska webbplats Studien publicerades i förra veckan i Perspectives on Sexual and Reproductive Health,
 • Studien ifrågasätter säkerheten i att utöva exklusiv amning under graviditeten.

Resultaten tyder på att exklusiv amning under graviditeten kan ha ett starkare samband med missfallsrisk än en kvinnas historia av tidigare graviditetsförluster eller att bli gravid vid 40 års ålder eller äldre – som båda är välkända faktorer för missfall, säger Joseph Molitoris, demograf och forskare i ekonomisk historia på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Studien bygger på data från amerikanska National Survey of Family Growth, Syftet var att undersöka om amning kan kopplas till risk för missfall under de första 20 veckorna av graviditeten. Uppgifter om 10 661 graviditeter – som omfattade åren 2002–2015 – användes. Studien tar hänsyn till om amningen utövades komplementärt (barnet åt också annan mat) eller helt/exklusivt (modersmjölken var barnets enda näringskälla).

Cirka 6 procent av amerikanska kvinnor praktiserade någon form av amning under graviditeten. Endast cirka 0,4 procent av kvinnorna utövade det exklusivt. – Andelen som utövade exklusiv amning under graviditeten var liten, men risken för missfall var mycket hög.
Visa hela svaret

Vad påverkar amning?

Smärtsam amning – Amningskomplikation såsom smärtsam amning är ett av de vanligaste skälen att lägga ner amningen och då inom fyra veckor (7). Vid smärtsam amning, till exempel såriga bröstvårtor, är det en bra idé att använda VAS-skala. Dokumentera resultaten i barnets och/eller i mammans journal.

Vid såriga, smärtsamma bröstvårtor, kan en sugnapp vara ett bra hjälpmedel och diskutera gärna med mamman till exempel T. Ibuprofen. Läs mer och Friska, fullgångna barn ammas i regel i större utsträckning. Faktorer som barnets hälsostatus, prematuritet, temperament och viktförlust efter förlossningen, påverkar i olika grad om barnet kommer att ammas, eller inte och hur länge barnet kommer att ammas.

(40, 41). Långa utdragna amningar kan vara tröttande både för mamman och barnet. Det kan vara bra att informera mamman om vikten att både hon och barnet försöker vila. Studier har visat att erbjuda extra besök på BVC, extra hembesök eller telefonsamtal, är till stor hjälp för mamman.

Denna grupp, mamma och barn, kommer att behöva stöd under en ganska lång tid och ett tips är att ringa upp mamman med jämna mellanrum och stämma av hur det fungerar. Det är av stor betydelse att hälso- och sjukvårdspersonal är medveten om att det finns många olika påverkansfaktorer som på olika sätt kan påverka amningen, däribland även barnet och dess allmäntillstånd.

Även här kan det vara av värde att börja med en Främja och stötta amning inom BHV Begreppet lyckad amning kan betyda olika saker, för olika personer, liksom vilka tidigare erfarenheter och kunskaper kvinnan har. För en del kvinnor kan lyckad amning vara att kunna helamma sitt barn och för en del är det att delamma sitt barn.

 1. Det är viktigt att vara medveten om de olika faktorerna och att dessa faktorer interagerar på olika sätt.
 2. För att kunna främja och uppmuntra amning bör BHV-personal vara medvetna om vem mamman är som sitter mitt emot.
 3. Det finns alltså skäl att stärka de amningsstödjande åtgärderna till alla nyblivna mammor, samtidigt som kvinnor med sämre förutsättningar, fortsättningsvis bör få ett utökat stöd.
You might be interested:  Tips Mot Illamående Vid Graviditet?

Det viktiga är att individanpassa vården så att vård ges efter varje kvinnas behov. Läs mer Gerd Almqvist-Tangen, verksamhetsutvecklare, med.dr, barnhälsovårdsteamet, Halmstad Elisabeth Hjärtmyr, barnmorska, barnsjuksköterska, amningsspecialist, Amningsspecialisten Stockholm AB, Stockholm : Amningens påverkansfaktorer
Visa hela svaret

Är det så att de läkemedel som är olämpliga att använda under graviditet alltid är olämpliga att använda vid amning?

Ibland kan du behöva läkemedel när du är gravid eller ammar. Det är då viktigt att ta reda på om läkemedlet kan påverka fostret eller barnet som ammas. En del läkemedel går bra att använda, men inte alla. Detsamma gäller receptfria läkemedel, naturläkemedel och växtbaserade läkemedel.
Visa hela svaret

Varför är retinol farligt för gravida?

Välj rätt hudvård som gravid – ingredienser att undvika under graviditet – Under graviditet är det viktigt att du väljer produkter och ingredienser som är snäll mot huden och som inte orsakar inflammationer. Dessutom rekommenderar experter att man inte använder vissa ingredienser under graviditet eftersom de kan vara skadliga. Toxikologiska Risker Vid Graviditet Och Amning

A-vitamin. Retinol är mångas mest älskade ingrediens eftersom den hjälper att, jämna ut hudtonen och även hjälper mot akne. Men tyvärr anses produkter baserade på A-vitamin vara farliga under graviditet och amning. Glykolsyra. Vi rekommenderar ofta att man använder AHA-syror för att jämna ut hudtonen, förbättra hudtexturen och hudens tillstånd i allmänhet. Men en av dessa syror – glykolsyra, har mindre molekyler som kan nå djupare i huden och kan vara mer irriterande än andra AHA-syror. Därför ses anses den inte att vara så bra under graviditet. Om du vill göra en mild exfoliering kan du istället använda mjölksyra. Salicylsyra. BHA-syra eller salicylsyra är en väldigt populär ingrediens bland människor som lider av akne. Men det är en ingrediens som inte rekommenderas till gravida kvinnor. Den har ännu mindre molekyler och penetrerar djupare i huden än glykolsyra. Därför kan den irritera din hud, särskilt när den är känslig tillexempel när du är gravid.

Visa hela svaret

Hur mycket skyddar amning?

Du kanske undrar om det är säkert att amma när du eller ditt barn är sjuka. Den goda nyheten är att amning under sjukdom kan ge många fördelar för er båda – läs vidare för att ta reda på mer. Dela detta innehåll Visste du att amning minskar risken för att ditt barn blir sjukt? Det skyddar inte barnet helt mot sjukdomar, men de skyddande egenskaperna hos bröstmjölk innebär att ammande barn blir sjuka mer sällan 1 och blir friska snabbare jämfört med barn som matas med mjölkersättning.
Visa hela svaret

Kan man amma om man har gjort brösten?

Påverkar bröstimplantat amningen? – Kort svar: Nej. I de allra flesta fall har bröstimplantaten ingen påverkan på amningsfunktion eller mjölkproduktion.
Visa hela svaret

Hur påverkas mamman av amning?

Hälsoeffekter av amning

 1. Du är här:

Studier visar att amning ger hälsofördelar för både barnet och mamman på både kort och lång sikt. Bröstmjölken innehåller ämnen som stimulerar immunförsvaret hos barnet och minskar risken för infektioner. Amning – en folkhälsoangelägenhet Att skydda, främja och stödja amning är en global folkhälsofråga och kan ses som en indikator för att öka hälsan hos barn och kvinnor ur ett befolkningsperspektiv.

 • Varje mammas mjölk är unik och anpassad till just hennes barn.
 • Bröstmjölken innehåller all den näring och vätska ett barn behöver för gynnsam tillväxt, utveckling och hälsa under barnets sex första levnadsmånader(1).
 • Genom den nära kroppskontakten får barnet, förutom näring, sina behov av värme, närhet och trygghet tillfredsställda.

Bröstmjölksersättning är sammansatt för att så långt det är möljligt efterlikna bröstmjölk vilket innebär att barn som inte ammas också får all den näring de behöver. Studier om amningens hälsofördelar Intresset för amning har under de senaste årtiondena varit stort och ny forskning publiceras kontinuerligt om bröstmjölken och amningens betydelse för hälsoeffekter.

 • akut öroninflammation (4,5)
 • akut gastroenterit (4,5)
 • allvarlig luftvägsinfektion (4,5)
 • tarminflammation hos prematura barn(6)
 • plötslig spädbarnsdöd (5,7).

För kvinnor innebär amning minskad risk för:

 • bröstcancer (3,5,6)
 • äggstockscancer (3,5,6)
 • typ 2-diabetes (3,5,6).

Nackdelar med att inte amma ur ett globalt perspektiv Att inte amma kan vara ett val som kvinnan gör. Avsaknad av stöd och psykologiska faktorer hos kvinnan som till exempel lågt självförtroende och bristande tillit till förmågan att amma kan orsaka amningsproblem (8).

 1. Studier har visat att mödrar med lägre socioekonomisk status är överrepresenterade bland dem som inte ammar alls eller endast kortvarigt (9,10).
 2. Låga amningstal och korta amningstider kan ha ogynnsamma konsekvenser för kvinnors och barns hälsa liksom för samhälle och miljö.
 3. I ett globalt perspektiv kan låga amningstal leda till ökad ojämlikhet i hälsa, ökad risk för ohälsa för både barn och kvinnor vilket bland annat leder till förhöjda hälso- och sjukvårdskostnader (11).
You might be interested:  Vilka Hormoner Ökar Vid Graviditet?

Om ett nyfött barn ska ammas helt, delvis eller inte alls, är alltid de enskilda föräldrarnas och i slutändan mammans beslut. Utmaningar med amningen i Sverige idag:

 • Allt färre mammor helammar sina barn vid 1 vecka, 2 månader, 4 månader och 6 månader(12).
 • Allt fler barn tillmatas med ersättning på BB (13).
 • Ingen nationell myndighet har ansvar för amningsvänliga sjukhus eller vårdkedja, utan ansvaret ligger på varje region.
 • Mer kunskap och utbildning i amning och bröstkomplikationer behövs i vårdkedjan (14).

Anna Maria Westlund, Barnmorska, IBCLC, Regionalt cancercentrum väst, Västra Götalandsregionen Jessica Roos, vårdutvecklare, barnhälsovårdsenheten, Region Västmanland : Hälsoeffekter av amning
Visa hela svaret

Vad säger forskningen om amning?

Amning och hjärnutveckling hos barn – De första sex månaderna i ditt barns liv är en hektisk tid för dess snabbt växande hjärna – hjärnans massa nästan fördubblas under denna viktiga period.12 En studie från USA visade att hjärnan hos småbarn och barn i förskoleåldern som helammades i minst tre månader hade 20 till 30 % mer vit substans – den vävnad som kopplar samman olika områden i hjärnan och överför signaler mellan dem – än de som inte hade fått bröstmjölk.13 Forskning runt om i världen återspeglar amningens betydelse för hjärnans utveckling hos barn.

 1. En studie från Storbritannien 14 visade att 16-åringar som hade ammat i sex månader eller mer hade en större chans att få bättre betyg på sina skolprov.
 2. Och forskare från Brasilien kom fram till att personer som hade ammats i minst ett år var mer benägna att tjäna mer pengar när de var 30 år.15 Även då man justerar resultaten för att ta hänsyn till faktorer som hushållsinkomst och utbildning hos modern verkar det som om barn som helammas tenderar att ha högre IQ än barn som matas med mjölkersättning.16 – Vi har några idéer om vad detta kan bero på, säger professor Hartmann.

Det kan ha att göra med de långkedjiga fettsyrorna som finns i bröstmjölk, som DHA, som har en positiv effekt på hjärnan och hjärnans utveckling.17 Den senaste forskningen antyder även att amning har beteendemässiga fördelar. I en studie av 10 000 barn löpte de som hade ammats i mer än fyra månader 30 % lägre risk att drabbas av beteendemässiga problem vid fem års ålder.18
Visa hela svaret

Kan fostret få Corona?

Om fostret och det nyfödda barnet – Forskning har visat på en mycket sällsynt men allvarlig komplikation där covid-19 kan ge skador på moderkakan. I några fall har skadorna lett till fosterdöd. Allt tyder på att vaccination mot covid-19 skyddar även mot denna sällsynta komplikation och hittills finns inga rapporter att gravida som vaccinerat sig mot covid-19 drabbats.

Nyfödda barn kan smittas med covid-19 men blir sällan allvarligt sjuka av viruset. Data visar att barn under sex månaders ålder kan få ett ännu bättre skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19 om mamman har vaccinerats under graviditeten. Barn kan inte bli smittade via bröstmjölk. Det nyfödda barnet behöver inte separeras från föräldrarna efter förlossningen på grund av risk för smitta.

Covid-19 kan ändå påverka barnet om mamman blir så sjuk att hon tvingas föda för tidigt eller om du som nybliven förälder är så sjuk i covid-19 att det blir svårt för dig att ta hand om ditt barn.
Visa hela svaret

Kan man ta Alvedon och Ipren när man ammar?

Paracetamol passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Alvedon under amning. Alvedon påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.
Visa hela svaret

Vilka syror ska man undvika som gravid?

Salicylsyra – Den populära hudvårdsingrediensen BHA-syra, som även kallas salicylsyra, ska undvikas under graviditet. Ingrediensen har en antiinflammatorisk effekt och finns främst i produkter för aknebenägen hud. Under graviditeten bör man vara försiktigt med alla syror, speciellt BHA.
Visa hela svaret

Vilken hudvård ska man undvika som gravid?

Produkter att undvika – I takt med att hormonerna förändras minskar också motståndskraften mot UV-strålar. Det gör att gravida lättare får pigmentförändringar, eller solfläckar som de också kallas. De är bestående och syns som bruna fläckar i ansiktet eller på andra delar av kroppen som exponerats för sol.
Visa hela svaret

Kan man använda retinol när man ammar?

Ökar Retinol 8 risken för solskador? – Nej. Men vi avråder dig ändå från att använda Retinol 8 när du solar. Solen minskar nämligen en del av A-vitaminkomplexets verkan. Ha som en generell regel att alltid använda solskyddsfaktor i solen. Kan jag använda Retinol 8 under min graviditet? Som en försiktighetsåtgärd avråder vi dig från att använda Retinol 8 under din graviditet på grund av hormonförändringarna som sker i kroppen.

 • An jag använda Retinol 8 när jag ammar? Nej, vi rekommenderar dig inte att använda Retinol 8 när du ammar.
 • Direkt efter förlossningen pågår fortfarande hormonförändringar i kroppen.
 • Orsakar retinol håravfall? Nej.
 • Är Retinol 8 säkert att använda? Ja.
 • Retinol 8 har genomgått noggranna och grundliga tester.
You might be interested:  Risk För Graviditet Vid Ägglossning?

Minskar Retinol 8 acne? Ja. Retinol 8 reglerar hudens talgproduktion och motverkar orenheter i huden. Verso Clarifying Gel har utvecklats för att behandla acnebenägen hud med tydliga resultat. Bidrar Retinol 8 till att minska synliga ärr? Ja. Flera av våra kunder upplever stora förbättringar efter att de använt Verso Dark Spot Fix och Verso Clarifying Gel.
Visa hela svaret

Har barn som ammar bättre immunförsvar?

Stärker barnets immunförsvar – Bröstmjölken innehåller ämnen som stärker barnet immunförsvar, och minskar risken för olika sjukdomar hos barnet. Det är till exempel: Bröstmjölk minskar även risken för att få fetma och diabetes senare i livet.
Visa hela svaret

Hur länge har bebis mammans immunförsvar?

Efter ungefär 6 månader börjar mammans antikroppar ta slut och barnet måste bygga upp ett eget försvar mot infektioner. Det kan bara ske genom att barnet utsätts för virus och bakterier och utvecklar egna antikroppar.
Visa hela svaret

Hur länge klarar sig barn på enbart bröstmjölk?

Varför rekommenderas amning? – Bröstmjölk är hälsosamt och tillräcklig som näring. De allra flesta barn klarar sig utmärkt på bara bröstmjölk de första 6 månaderna. Bröstmjölken är sammansatt så att den är lättsmält och innehåller all näring som barnet behöver.

 • Livsmedelsverket rekommenderar därför om möjligt enbart amning, det vill säga inte någon annan mat under barnets första sex månader och sedan delvis amning upp till ett år eller längre.
 • Efter sex månader behöver man av näringsmässiga skäl börja komplettera bröstmjölken med annan föda medan bröstmjölken fortfarande är en stor del av kosten under hela det första levnadsåret eller längre, så länge mamma och barn trivs med amningen.

Det enda tillskottet barnet behöver under det första halvåret är D-vitamin som ges i form av D-droppar. D-droppar delas ut på BVC vid första kontakten med barnet och ska ges från ca 1 veckas ålder. Rekommendationen är en folkhälsorekommendation och ska inte blandas ihop med rekommendation på individnivå.
Visa hela svaret

Kan man amma barn?

Manlig amning Män producerar inte mjölk under normala omständigheter. Genom hormonbehandling kan mäns mjölkkörtlar stimuleras till att producera bröstmjölk men några studier kring manlig amning har inte gjorts.
Visa hela svaret

Kan man amma adoptivbarn?

Vissa menar att amning endast är biologiskt möjligt om man är född kvinna och själv har fött ett barn. Andra menar att man kan amma sitt adoptivbarn fastän man aldrig fött barn och vissa hövdar att män kan producera bröstmjölk. Det finns med andra ord en hel del olika och motstridiga uppfattningar om amning.
Visa hela svaret

När under graviditeten börjar man producera mjölk?

Kolostrumkit – en hjälp att starta upp mjölkproduktionen Kolostrum betyder råmjölk och är den första bröstmjölken som bildas. Råmjölken börjar bildas ungefär i mitten av graviditeten och den kan rinna från brösten redan under graviditeten. Råmjölken bildas i små mängder, droppvis till att börja med.

Den har fantastiska egenskaper och innehåller alla näringsämnen som det nyfödda barnet behöver, man kan nästan likna den ett första vaccin. Efter födseln och framför allt efter att moderkakan har framfötts börjar mjölkproduktionen komma igång. När barnet suger kraftfullt på bröstet stimuleras mjölkproduktionen och ännu mer om det sker inom första timmarna efter födseln.

En del barn kan behöva extra näring utöver amning någon timma efter födseln under någon/några dagar.T.ex. barn till mammor med diabetes eller barn som är tunga för tiden, lätta för tiden, eller födda innan graviditetsvecka 37+0. Ofta vet vi i förväg vilka barn som kommer att behöva extra näring, ibland vet vi inte detta förrän efter födseln.

 • Extra näring är i första hand råmjölk, annars komjölkbaserad mjölkersättning.
 • På förlossningen kommer du/ni som önskar amma erbjudas ett “Kolostrumkit” om barnet förväntas behöva extra näring utöver amning.
 • Itet innehåller en broschyr med text och bilder om hur man utför bröstmjölksstimulering eller urmjölkning för hand samt information om fördelarna med detta.

I kitet finns också en liten sked och en mugg som bröstmjölken kan samlas upp i, för att sedan ges till barnet. Forskning på gravida kvinnor med typ 1 diabets och okomplicerad graviditet visar att man med fördel kan börja stimuler brösten för hand redan innan barnet är fött, från graviditetsvecka 36+0.

Webbredaktör: Granskare: Kristin Svensson, Barnmorska Uppdaterad: 2022-04-13

: Kolostrumkit – en hjälp att starta upp mjölkproduktionen
Visa hela svaret