Sjukskriven Under Graviditet Påverkar Föräldrapenning?

Sjukskriven Under Graviditet Påverkar Föräldrapenning
FAKTA –

Graviditetspenning kan tidigast betalas från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning om den som är gravid har ett fysiskt ansträngande arbete, eller från graviditetens start om arbetet innebär en risk för kvinnan eller fostret enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Ersättningen ligger på högst 770 kronor per dag före skatt.Sjukpenning kan betalas ut om den gravidas arbetsförmåga bedöms vara nedsatt på grund av sjukdom och den som ansöker inte längre kan utföra sitt ordinarie arbete. Ersättningen ligger på högst 1 027 kronor per dag före skatt.Föräldrapenning kan tas ut 60 dagar innan beräknas förlossning. Föräldrapenning på sjukpenningnivå ligger högst 1 027 kronor per dag före skatt och föräldrapenning på lägstanivå ligger på 180 kronor per dag före skatt.

Visa hela svaret

Hur påverkas föräldrapenning av sjukskrivning?

Om du har ensam vårdnad – Om du har ensam vårdnad och ditt barn är yngre än 3 år kan en vän eller en släkting ta hand om barnet i stället för dig. Det kallas för utvidgad tillfällig föräldrapenning. Vännen eller släktingen måste gå miste om inkomst för att kunna få ersättningen.

 • Ring kundcenter på 0771‑524 524 så skickar vi hem en blankett till den som ska vårda barnet.
 • Ja, om du är sjuk längre än sju dagar.
 • Det finns inget krav på att du måste sjukanmäla dig, oavsett hur många dagar du är sjuk.
 • Men om någon annan tar hand om barnet medan du är sjuk och barnet är över 1 år är det viktigt att sjukanmäla dig för att skydda din SGI.

Glöm inte att gå in på Mina sidor och ta bort de dagar då någon annan har tagit hand om barnet från din ansökan om föräldrapenning. Eftersom vi inte vet hur länge du kommer att vara sjuk så kommer ingen föräldrapenning att börja betalas ut automatiskt igen förrän du gör en ny ansökan.

Det är för att du inte ska få föräldrapenning utbetald felaktigt. Därför behöver du göra en ny ansökan om föräldrapenning när du är frisk. Det görs vanligtvis ett karensavdrag när du blir sjuk och ansöker om sjukpenning. Under de första 14 dagarna som du är sjukskriven från din föräldraledighet kan du bara få sjukpenning för de dagar då du annars skulle tagit ut föräldrapenning.

Skulle du tagit ut föräldrapenning alla dagar i veckan så kan du också få sjukpenning för alla dagar i veckan. Men om du till exempel bara ansökt om föräldrapenning 3 dagar per vecka så kan du bara få sjukpenning för dessa dagar då du går miste om ersättning i form av föräldrapenning.
Visa hela svaret

Vad händer om jag blir sjukskriven gravid?

Vem kan få sjukpenning? – Om du blir sjuk och har nedsatt arbetsförmåga får du sjukpenning på samma sätt som du skulle fått om du inte var gravid. Normala graviditetsbesvär som till exempel ryggont och trötthet räknas inte som sjukdom och ger därför inte rätt till sjukpenning.
Visa hela svaret

Hur länge kan man vara sjukskriven gravid?

Graviditetsillamående, graviditetskräkningar | Rekommendationer och indikatorer Senast uppdaterad: 2018-05-09 O21.0, O21.2, O21.8, O21.9, O21.1

Vid medelsvårt graviditetsillamående före graviditetsvecka 20 och vid måttligt till tung fysisk eller psykisk arbetsbelastning kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till 12 veckor. Överväg partiell sjukskrivning. Vid lindrigt graviditetsillamående är arbetsförmågan vanligen inte nedsatt. Vid svårt graviditetsillamående med upprepade kräkningar och påverkan på ämnesomsättningen (ketonuri = 3+) kan arbetsförmågan vara helt nedsatt. Längden på sjukskrivningen är symtomberoende. Vid svårt graviditetsillamående med upprepade kräkningar även efter graviditetsvecka 20 kan arbetsförmågan vara helt nedsatt. Behovet av sjukskrivning är symtomberoende.

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Graviditetsillamående och graviditetskräkningar kan vara begränsat till en viss tid på dagen, exempelvis morgnar eller förmiddagar, eventuellt kan en partiell sjukskrivning anpassas till dessa delar av dagen.

 1. Samsjuklighet med andra diagnoser och kroniska tillstånd kan påverka grad av sjukskrivning och sjukskrivningstiden.
 2. Illamående efter den inledande trimestern kan bero på andra faktorer, exempelvis diabetes, hypertoni, lever- och njursjukdom.
 3. Graviditetsillamående och graviditetskräkningar är vanligt och kommer oftast i början av graviditeten.

Illamåendet kan variera över dygnet och är ofta värst på morgnar och förmiddagar, men en del mår illa under hela dygnet. Tillståndet påverkar dagliga aktiviteter, arbetsförmågan och sociala interaktioner. Trötthet, stress och luktkänslighet kan förvärra symtomen.

Av dem som drabbas av graviditetsillamående är det omkring 30 procent som bedömer illamåendet som svårt. Illamåendets intensitet kan vara associerat till oro och nedstämdhet. För de flesta förbättras tillståndet före den 20 graviditetsveckan. För 10-20 procent kan besvären fortsätta under resten av graviditeten.

Den svåraste graden av graviditetsillamående med frekventa kräkningar, viktnedgång, negativ påverkan på ämnesomsättning och saltbalans drabbar mindre än 3 procent av gravida och kan kräva sjukhusvård. Illamåendet kan till en del lindras med antiemetika, som är läkemedel mot illamående.

Graviditetsillamående och graviditetskräkningar kan ge betydande kroppsliga funktionsnedsättningar. Problem med illamående och kräkningar kan sätta ner fysisk och psykisk funktion. Tillståndet kan innebära problem med luktkänslighet, trötthet, fysiskt uthållighet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, matleda, viktminskning, uttorkning, lågt blodtryck och nedstämdhet.

Graviditetsillamående och graviditetskräkningar medför svårigheter att fokusera uppmärksamheten, att både fysiskt och psykiskt utföra aktiviteter i arbetet, samt begränsningar i mellanmänskliga interaktioner och relationer. Illamående kan vara särskilt aktivitetsbegränsande i kombination med vissa arbetsuppgifter och miljöer där starka lukter, psykisk och fysisk belastning och höga ljudnivåer förekommer.
Visa hela svaret

Vad är skillnad mellan graviditetspenning och föräldrapenning?

Vem kan få graviditetspenning? – Du kan ha rätt till graviditetspenning om du är gravid och

har ett arbete i Sverige som du inte kan utföra, antingen för att det är fysiskt ansträngande eller för att det finns risker i arbetsmiljöninte kan bli omplacerad av din arbetsgivare till ett lättare eller mindre riskfyllt arbetehar en sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Du kan få ersättning tidigast från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning, om du har rätt till graviditetspenning på grund av ett fysiskt ansträngande arbete. Om du har blivit förbjuden av din arbetsgivare att fortsätta ditt arbete, på grund av risker i arbetsmiljön, kan du få graviditetspenning från och med den dagen förbudet gäller. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du som är egenföretagare kan inte själv intyga att du inte kan arbeta på grund av risker i arbetsmiljön, utan det måste en arbetsmiljöspecialist göra. Oavsett av vilken anledning du får graviditetspenning, kan du som längst få den fram till och med 11:e dagen före beräknad förlossning.
Visa hela svaret

Kan man vara sjukskriven hela graviditeten?

Nej. En normal graviditet anses inte som en sjukdom, men en patient kan ha rätt till sjukpenning om hen är eller blir sjuk under graviditeten och sjukdomen sätter ned arbetsförmågan med minst en fjärdedel. Det gäller oavsett om sjukdomen beror på graviditeten eller inte.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Snabbt Syns Graviditet På Test?

Hur räknas SGI vid sjukskrivning?

Vad är Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)? Den sjukpenninggrundande inkomsten ligger till grund för beräkningen av belopp för sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning, och baseras på en beräknad årlig arbetsinkomst. Försäkringskassan använder SGI för att räkna ut hur mycket ersättning du har rätt till vid sjukdom eller föräldraledighet.

SGI baseras på en uppskattning av din årliga arbetsinkomst och räknas ut genom att multiplicera hela årsinkomsten med 0,97. För att ta fram maximal ersättning kan du sedan multiplicera din SGI med 0,8. I beräkningen av din årliga görs en jämförelse mellan dina tidigare inkomster och din förväntade inkomst.

Om din har ökat eller minskat stadigt genom året påverkar detta din SGI. Om du driver eget företag kan avsättningar till periodiserings- eller expansionsfonder även påverka beräkningen. Du måste ha en arbetsinkomst på minst 11 500 kr för att det ska räknas som en sjukpenninggrundande inkomst.

 • Dessutom måste du ha arbetat, alternativt förväntas att arbeta, minst sex månader i följd.
 • För dig som har eget företag baseras SGI på din beräknade arbetsinkomst i företaget.
 • Detta är då detsamma som företagets resultat, eller näringsverksamhetens överskott före skatt.
 • Däremot måste du dra av kostnader och eventuella fasta avgifter innan överskottet kan beräknas som SGI.

Observera att det finns ett ersättningstak för hur mycket föräldrapenning, sjukpenning eller ersättning för vård av sjukt barn, du kan få. Enligt ersättningstaket anses du ha en maximal årslön på 10 prisbasbelopp vid föräldrapenning, eller 7,5 prisbasbelopp vid övriga ersättningar, som till exempel vård av sjukt barn.

 • Prisbasbeloppet (48 300 kr under inkomståret 2022) räknas fram enligt socialförsäkringsbalkens riktlinjer.
 • Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration.
 • Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt.
 • Vi har skapat där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Använder du ett annat ekonomisystem idag? Att byta till Fortnox går både snabbt och enkelt. Vi ger dig en extra skjuts i uppstarten. Ta del av vårt erbjudande för nystartade företag. : Vad är Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)?
Visa hela svaret

Hur ska jag orka jobba gravid?

Page 2 – Kanske vet släkten och några tjejkompisar om det redan. Men chefen och kollegorna får för det mesta snällt vänta sådär 12-13 veckor innan nyhetens avslöjas. Det är nämligen då risken för missfall minskar. Andra gravida döljer magen några veckor till.

 • Många vill vänta till ultraljudet i vecka 18.
 • Är man förstföderska och mår bra, kan man dölja magen länge.
 • Omföderskor får ofta mage tidigare och mår man dåligt, kan omgivningen börja misstänka hur det ligger till, berättar Soheila Farhadi, barnmorska på Mama Mia i Kista, Stockholm.
 • Soheilas erfarenhet är att förstföderskor brukar försöka hålla tyst så länge det går medan de som ska få sitt andra eller tredje barn berättare lite tidigare.

De som ska få sitt första barn kan behöva mer tid på sig att smälta nyheten. Tidigare missfall är en annan anledning till att man håller tyst, särkilt på jobbet. Mår man bra är det alltså inga problem att dölja en graviditet de första veckorna. Men känns det som man ska svimma av trötthet på jobbmöten eller spy varje gång kollegorna dricker kaffe kan graviditeten snabbt förvandlas till en mardröm.

Lättare illamående går att lindra med åksjukepiller och småätande. På hälsokostaffärer finns ingefäratabletter som vissa blir hjälpta av. Mot trötthet finns det egentligen bara ett botemedel – vila och ta det lugnt. Men mår man väldigt dålig av sin graviditet, ska man fundera på att berätta för sin chef eller någon kollega tycker Soheila.

– En gravid behöver extra omtanke men det krävs att omgivningen vet att du är gravid om de ska kunna avlasta dig. Dessutom kanske den gravida blir sjukskriven. Första veckan kan man skylla på magsjuka men sen krävs läkarintyg och då får arbetsgivaren ändå veta.

Lagen säger att man ska informera sin arbetsgivare om man tänker vara föräldraledig senast två månader innan beräknad förlossning. Innan dess är det upp till den gravida att själv avgöra när hon vill berätta. – Har man bra kollegor och förstående chef så förstår jag faktiskt inte varför man inte skulle berätta tidigt.

De kommer att glädjas med dig men också stötta om det slutar i missfall. Missfall är inget handikapp, det är så vanligt. Berätta tidigt, men säg att du inte vill prata om graviditeten förrän det gått ett tag, säger Soheila.
Visa hela svaret

Kan man bli sjukskriven för stress?

Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser – framförallt stressrelaterade sådana – ökar igen efter att ha minskat under åren med pandemirestriktioner. Kvinnor står för en stor del av sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa. Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa har ökat stadigt sedan år 2010 och står idag för närmare hälften av alla pågående sjukfall.

 • Framförallt ökar sjukskrivningar på grund av stress – bland annat utmattningssyndrom – medan psykiska sjukdomar – till exempel schizofreni eller psykoser – står för en liten och stabil del av sjukfrånvaron.
 • Den senaste statistiken visar att mellan juli 2019 och juli 2022 ökade antalet personer sjukskrivna med stressrelaterad diagnos från 31 600 till 35 800 – en ökning med 13 procent.79 procent av alla stressrelaterade pågående sjukfall utgörs av kvinnor.

Likaså har antalet startade sjukfall under en månad – alltså nya sjukfall – på grund av stress ökat från 6 400 i mars 2019 till 7 300 i mars 2022 – en ökning på 14 procent. Av de nya sjukfallen utgör kvinnor 75 procent. Under pandemiåren 2020 och 2021 sågs en minskning av sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa och det är först därefter som ökningen skett.
Visa hela svaret

Har man rätt att gå ner i arbetstid när man är gravid?

När kan man ta ut föräldrapenning innan barnet föds? – Du som är gravid kan börja ta ut föräldrapenning 60 dagar innan din beräknade förlossning. Båda föräldrarna kan också ta ut föräldrapenning för att delta i föräldrautbildning innan barnet föds. Det gäller även när ni besöker mödravården och det är 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen och fram till förlossningsdagen.
Visa hela svaret

Hur många blir sjukskrivna under graviditeten?

Kortare sjukfrånvaro om arbetet anpassas för gravida Sjukskriven Under Graviditet Påverkar Föräldrapenning De flesta gravida blir sjukskrivna under graviditeten. Foto: Guillermo Ossa En norsk studie visar att upp till 80 procent av alla gravida blir sjukskrivna på grund av sin graviditet. De kvinnor som fick sitt arbete anpassat hade ett par veckors kortare sjukskrivning.

I Sverige finns inga siffror som berättar om gravidas sjukskrivningar. Men svenska arbetsgivare är skyldiga att anpassa arbetet till den som är gravid. Läkaren Signe Dørheim vid Stavanger universitetssjukhus i Norge gjorde år 2012 en undersökning om sjukskrivningar bland gravida kvinnor. Undersökningen pågick i 18 månader och de gravida fick svara på frågeformulär vid två olika tillfällen, i vecka 17 och i vecka 32.

– Resultatet visade att 80 procent av kvinnorna varit sjukskrivna och att bara 20 procent varit friska under hela sin graviditet. Det var ett överraskande resultat, berättar Signe Dørheim. Hela 60 procent av kvinnorna uppgav att arbetet hade anpassats till dem och deras tillstånd.

 1. Dessa kvinnor hade i genomsnitt ett par veckors kortare sjukskrivningar.
 2. Vinnornas arbetssituation var en viktig faktor för sjukskrivningarna.
 3. Därför måste kvinnors arbete anpassas så att de inte behöver vara borta flera månader i samband med en graviditet.
 4. Då förlorar de både pensionspoäng och i sin karriär, säger Signe Dørheim.
You might be interested:  När Berättar Man Om Sin Graviditet?

Det var totalt nästan 3 000 kvinnor som svarade på enkäten och av dem hade 75 procent varit sjukskrivna någon gång under graviditeten, mellan fyra och 16 veckor. Genomsnittet var åtta veckor.14 procent var sjukskrivna hela graviditeten och 63 procent under de tre sista månaderna.
Visa hela svaret

Är föräldrapenning samma som sjukpenning?

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå). Om du har ensam vårdnad om barnet har du rätt till alla 480 dagarna.
Visa hela svaret

Hur skyddar jag min SGI föräldrapenning?

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) | Baby Journey I den här artikeln går vi igenom vad SGI innebär, när du har rätt till den och hur du kan skydda den. SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst och är en ersättning Försäkringskassan betalar ut om du exempelvis blir sjuk eller ska vara föräldraledig.

 • För att ha rätt till SGI ska du: • Tjäna eller förväntas tjäna minst 11 424 kronor per år
 • • Ha arbetat eller förväntas komma att arbeta i minst sex månader i följd, eller ha perioder av arbete som återkommer varje år

Din SGI baseras på din årliga inkomst, men den räknas inte alltid ut efter din *totala* inkomst. Det beror på två saker. För det första så baseras SGI på din årliga inkomst som du har tjänat genom arbete, och inte andra inkomster. Har du exempelvis studiestöd, arbetslöshetsersättning eller liknande räknas det inte in i din SGI, utan den baseras enbart på inkomsten du har tjänat via arbete.

Den andra orsaken är att det finns ett tak (maxbelopp) för hur högt ditt SGI kan vara. SGI är alltså din månadslön multiplicerat med 12. Tjänar du mindre än Försäkringskassans maxbelopp om året blir din SGI lika hög som din årsinkomst. Tjänar du mer än maxbeloppet om året, blir Försäkringskassans maxbelopp din SGI.

Det beror på att inkomsten som går över Försäkringskassans maxbelopp inte kan räknas med. Det finns alltså ett maxbelopp för hur högt ditt SGI kan vara, och det beloppet varierar för olika ersättningar. Har du en inkomst som är högre än maxbeloppet, får du inte 80% av din inkomst i ersättning, utan istället 80% av din SGI.

 1. Som högst kan du få 80% av: • 476 000 kronor i föräldrapenning • 357 000 kronor i ersättning för vab
 2. • 380 800 kronor i ersättning för sjukpenning

Studerande eller arbetslös Är du studerande eller arbetslös kan din SGI beräknas på din *tidigare inkomst*. Har du däremot aldrig haft en inkomst och/eller inte har rätt till SGI får du ändå föräldrapenning när du är föräldraledig. Då får du en ersättning på 250 kronor om dagen.

Har du SGI får du istället föräldrapenning som är beräknad på den. Skydda din SGI Du kan förlora din SGI om du slutar arbeta och inte längre har en inkomst. Det innebär att du inte har rätt till ersättning om du exempelvis skulle bli sjuk eller behöva vabba. Det finns däremot undantag som gör att du kan skydda och behålla din SGI även om du slutar att arbeta.

Din SGI är skyddad om: • Du blir sjuk och får sjukpenning eller sjuklön • Du som gravid går ner i arbetstid eller sluta arbeta under de sista sex månaderna av din graviditet • Du är helt eller delvis föräldraledig, även om du tar ut föräldrapenning eller inte • Du blir arbetslös från ett arbete som har gett dig rätt till SGI.

Då är ditt SGI skyddad i tre månader efter att du slutat arbeta. Det gäller om du anmäler dig till Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete • Du deltar i arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning • Du får ersättning genom ett trygghetsavtal för att studera, göra praktik eller starta eget företag När ditt barn har fyllt 1 år Är du föräldraledig på heltid kan du skydda din SGI genom att ta ut minst fem föräldrapenningdagar i veckan.

Är du delvis föräldraledig kan du skydda din SGI genom att ta ut föräldrapenning för tiden du inte arbetar. Totalt sett ska det vara jämförbart den SGI du har. Viktigt att tänka på är att skydda din SGI när barnet har fyllt ett år. Gör du inte det kommer den räknas om till din nuvarande inkomst, och arbetar du mindre än innan föräldraledigheten kommer den att sänkas.

 • Tips från Försäkringskassan på hur du skyddar din SGI: • Om din SGI motsvarar heltid och du minskar din arbetstid med hälften från heltid till halvtid, måste du ta ut minst två och en halv dagar med föräldrapenning per vecka • Om din SGI motsvarar heltid och du minskar din arbetstid med en fjärdedel från heltid till 75 procent, måste du ta ut en och en fjärdedels dagar med föräldrapenning per vecka
 • • Om din SGI motsvarar halvtid och du minskar din arbetstid med hälften från 50 procent till 25 procent, måste du ta ut minst två och en halv dagar med föräldrapenning per vecka

Tips! På Försäkringskassans hemsida kan du fylla i en SGI-guide där du utifrån din dagssysselsättning och situation kan räkna ut din SGI och få tips på hur du kan skydda den. : Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) | Baby Journey
Visa hela svaret

Hur tidigt kan man bli sjukskriven gravid?

Sjukfrånvaro under graviditet hanteras som annan sjukfrånvaro – Om en gravid kvinna blir sjuk under graviditeten hanteras den sjukfrånvaron på samma sätt som all annan sjukfrånvaro. Arbetsgivaren betalar sjuklön för den tid som kvinnan skulle arbetat under de första fjorton dagarna, förutom för den första sjukdagen (snart karensavdraget).
Visa hela svaret

Kan barnmorska skriva sjukintyg?

Läkarintyg skrivs alltid ut av läkare, medan ett sjukintyg kan skrivas ut av en sjuksköterska eller läkare.
Visa hela svaret

Hur vet jag om min SGI är skyddad?

Hur skyddar jag min SGI om jag blir arbetslös? – Om du blir arbetslös behöver du skydda din SGI. Det innebär att du genom vissa åtgärder kan behålla den SGI du hade rätt till när du arbetade även medan du söker nytt jobb. Skyddar du din SGI kan du få samma ersättning vid sjukdom, föräldraledighet och vab som när du arbetade, även om du är arbetslös.

 1. Om du inte skyddar din SGI riskerar du att inte få ersättning alls om du blir sjuk, vabbar eller är föräldraledig under arbetslösheten.
 2. Tänk på! Anmäl dig hos Arbetsförmedlingen så fort du blir arbetslös och utan annan sysselsättning.
 3. Då behåller du din SGI.
 4. Blir du arbetslös är din SGI skyddad i tre månader från att du blir utan arbete.

Därefter skyddar du din SGI genom att anmäla dig hos Arbetsförmedlingen. Du måste också aktivt söka arbete och ha möjlighet att arbeta i samma omfattning som din SGI är baserad på. De här villkoren påminner om, Uppfyller du grundvillkoren för a-kassa bör du i regel också uppfylla villkoren för att behålla din SGI.
Visa hela svaret

Är min SGI skyddad när jag är sjukskriven?

Hur säkrar man sin SGI om man är sjukskriven på 100 procent och blir arbetslös? undrar “Fundersam”. Hur säkrar man sin SGI om man är sjukskriven på 100 procent och blir arbetslös? Ska man skriva in sig på Arbetsförmedlingen eller vänta tills sjukskrivningen upphör? / Fundersam SVAR: Under tiden man är sjukskriven med sjukpenning är SGI skyddad.

Man behöver inte anmäla sig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen så länge man får sjukpenning från Försäkringskassan. Men inom 25 dagar efter den sista dagen med sjukpenning måste man anmäla sig som arbetssökande. Man ska också aktivt söka arbete och vara beredd att ta ett arbete i samma omfattning som den tidigare fastställda SGI:n är baserad på.

Rekommendationen är att alltid kontakta Försäkringskassan för att få information om vad som gäller i det individuella fallet.

You might be interested:  Gå Ner I Vikt I Början Av Graviditet?

Oxana Sedunova förbundsjurist

Visa hela svaret

Kan man förlora sitt SGI?

Påverkas sjuk- och föräldrapenningen om jag studerar utan studiemedel? Din sjuk- och föräldrapenning påverkas av din sjukpenningsgrundande inkomst (SGI). Din SGI är de inkomster du har när du arbetar. Det är Försäkringskassan som beräknar din SGI. Din SGI kan påverkas om du börjar studera.

Om du studerar utan studiemedel kan du i vissa fall förlora din SGI. Din sjuk- och föräldrapenning kan därför försämras om du studerar utan studiemedel. Du får normalt behålla din SGI om du läser på minst halvtid på en utbildning som ger rätt till studiemedel. Det räcker med att utbildningen ger rätt till studiemedel.

Du behöver alltså inte ha studiemedel. Om du studerar innan den 1 juli det år du fyller 20 år är din SGI bara skyddad när du läser på en eftergymnasial utbildning. Innan den 1 juli 2018 gällde andra regler, Den som studerade då utan att ha studiemedel förlorade normalt sin SGI.

om du planerar att börja studera utan studiemedel, ochom du redan har studerat utan studiemedel och har frågor om din SGI

: Påverkas sjuk- och föräldrapenningen om jag studerar utan studiemedel?
Visa hela svaret

Hur mycket får man i sjukpenning vid sjukskrivning?

Hur mycket kan man få? – Med Ersättningskollen kan du enkelt och snabbt räkna ut ungefär hur mycket du kan få i sjukpenning och sjuklön. Du får knappt 80 procent av din lön upp till inkomsttaket på 40 250 kronor i månaden. Som mest kan du få 1 027 kronor per dag (7 dagar i veckan) före skatt.
Visa hela svaret

Hur skyddar jag min SGI föräldrapenning?

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) I den här artikeln går vi igenom vad SGI innebär, när du har rätt till den och hur du kan skydda den. SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst och är en ersättning Försäkringskassan betalar ut om du exempelvis blir sjuk eller ska vara föräldraledig.

 • För att ha rätt till SGI ska du: • Tjäna eller förväntas tjäna minst 11 424 kronor per år
 • • Ha arbetat eller förväntas komma att arbeta i minst sex månader i följd, eller ha perioder av arbete som återkommer varje år

Din SGI baseras på din årliga inkomst, men den räknas inte alltid ut efter din *totala* inkomst. Det beror på två saker. För det första så baseras SGI på din årliga inkomst som du har tjänat genom arbete, och inte andra inkomster. Har du exempelvis studiestöd, arbetslöshetsersättning eller liknande räknas det inte in i din SGI, utan den baseras enbart på inkomsten du har tjänat via arbete.

 1. Den andra orsaken är att det finns ett tak (maxbelopp) för hur högt ditt SGI kan vara.
 2. SGI är alltså din månadslön multiplicerat med 12.
 3. Tjänar du mindre än Försäkringskassans maxbelopp om året blir din SGI lika hög som din årsinkomst.
 4. Tjänar du mer än maxbeloppet om året, blir Försäkringskassans maxbelopp din SGI.

Det beror på att inkomsten som går över Försäkringskassans maxbelopp inte kan räknas med. Det finns alltså ett maxbelopp för hur högt ditt SGI kan vara, och det beloppet varierar för olika ersättningar. Har du en inkomst som är högre än maxbeloppet, får du inte 80% av din inkomst i ersättning, utan istället 80% av din SGI.

 1. Som högst kan du få 80% av: • 476 000 kronor i föräldrapenning • 357 000 kronor i ersättning för vab
 2. • 380 800 kronor i ersättning för sjukpenning

Studerande eller arbetslös Är du studerande eller arbetslös kan din SGI beräknas på din *tidigare inkomst*. Har du däremot aldrig haft en inkomst och/eller inte har rätt till SGI får du ändå föräldrapenning när du är föräldraledig. Då får du en ersättning på 250 kronor om dagen.

 • Har du SGI får du istället föräldrapenning som är beräknad på den.
 • Skydda din SGI Du kan förlora din SGI om du slutar arbeta och inte längre har en inkomst.
 • Det innebär att du inte har rätt till ersättning om du exempelvis skulle bli sjuk eller behöva vabba.
 • Det finns däremot undantag som gör att du kan skydda och behålla din SGI även om du slutar att arbeta.

Din SGI är skyddad om: • Du blir sjuk och får sjukpenning eller sjuklön • Du som gravid går ner i arbetstid eller sluta arbeta under de sista sex månaderna av din graviditet • Du är helt eller delvis föräldraledig, även om du tar ut föräldrapenning eller inte • Du blir arbetslös från ett arbete som har gett dig rätt till SGI.

Då är ditt SGI skyddad i tre månader efter att du slutat arbeta. Det gäller om du anmäler dig till Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete • Du deltar i arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning • Du får ersättning genom ett trygghetsavtal för att studera, göra praktik eller starta eget företag När ditt barn har fyllt 1 år Är du föräldraledig på heltid kan du skydda din SGI genom att ta ut minst fem föräldrapenningdagar i veckan.

Är du delvis föräldraledig kan du skydda din SGI genom att ta ut föräldrapenning för tiden du inte arbetar. Totalt sett ska det vara jämförbart den SGI du har. Viktigt att tänka på är att skydda din SGI när barnet har fyllt ett år. Gör du inte det kommer den räknas om till din nuvarande inkomst, och arbetar du mindre än innan föräldraledigheten kommer den att sänkas.

 • Tips från Försäkringskassan på hur du skyddar din SGI: • Om din SGI motsvarar heltid och du minskar din arbetstid med hälften från heltid till halvtid, måste du ta ut minst två och en halv dagar med föräldrapenning per vecka • Om din SGI motsvarar heltid och du minskar din arbetstid med en fjärdedel från heltid till 75 procent, måste du ta ut en och en fjärdedels dagar med föräldrapenning per vecka
 • • Om din SGI motsvarar halvtid och du minskar din arbetstid med hälften från 50 procent till 25 procent, måste du ta ut minst två och en halv dagar med föräldrapenning per vecka

Tips! På Försäkringskassans hemsida kan du fylla i en SGI-guide där du utifrån din dagssysselsättning och situation kan räkna ut din SGI och få tips på hur du kan skydda den. : Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
Visa hela svaret

Hur mycket får man i sjukpenning vid sjukskrivning?

Hur mycket kan man få? – Med Ersättningskollen kan du enkelt och snabbt räkna ut ungefär hur mycket du kan få i sjukpenning och sjuklön. Du får knappt 80 procent av din lön upp till inkomsttaket på 40 250 kronor i månaden. Som mest kan du få 1 027 kronor per dag (7 dagar i veckan) före skatt.
Visa hela svaret