Sbu Rutinmässigt Ultraljud Under Graviditet?

Sbu Rutinmässigt Ultraljud Under Graviditet
I SVERIGE ERBJUDS ALLA KVINNOR en ultraljuds undersökning, vanligen vid 18 graviditetsveckor, men tidpunkten kan variera mellan 16 och 20 graviditetsveckor. Tidigare i graviditeten kan det vara svårt att bedöma alla organ och efter 22 graviditetsveckor kan inte graviditetens längd avgöras på ett bra sätt med ultraljud.
Visa hela svaret

Hur många gånger gör man ultraljud under en graviditet?

Ultraljudsundersökning vid graviditet Vid en ultraljudsundersökning granskas fostret på rörliga bilder. Det är en form av fosterdiagnostik. Fosterdiagnostik innebär att sjukvården bedömer barnets hälsotillstånd redan innan barnet har fötts. Alla gravida erbjuds ett ultraljud mellan vecka 18 och 20. Ljudvågorna påverkar inte barnet. Sbu Rutinmässigt Ultraljud Under Graviditet Ett ultraljud kan göras under hela graviditeten. Alla gravida brukar erbjudas ultraljud någon gång mellan vecka 18 och 20. Ultraljudsundersökningen kan också visa hur länge graviditeten har pågått, om det finns fler än ett foster och hur moderkakan sitter.

En del gravida får även göra vaginalt ultraljud, ultraljud som en del av eller tillväxtultraljud. Resultatet av ultraljudsundersökningen kan göra så att du behöver ta svåra beslut. Alla avvikelser och sjukdomar hos foster kan inte upptäckas vid ultraljudsundersökning. Ultraljudsundersökning är frivillig, precis som all annan fosterdiagnostik.

Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra fosterdiagnostik eller inte. Läs mer i vår artikel om, Ultraljud är en säker metod, både för dig som är gravid och för fostret. Det finns inte någon ökad risk för missfall. Före ultraljudsundersökningen har du rätt att få information om vad undersökningen innebär.

Ställ frågor om du inte förstår. Om du inte pratar svenska kan du ha, Om du har en hörselnedsättning kan du ha rätt att få tolkhjälp. När och var kan jag göra undersökningen? Ultraljudsundersökning kan göras under hela graviditeten. Ibland gör vårdpersonalen även ultraljud under förlossningen, exempelvis för att se hur barnet ligger inne i livmodern.

Alla gravida brukar erbjudas ultraljud någon gång mellan vecka 18 och 20. När och hur många ultraljud som erbjuds är olika inom olika regioner och på olika barnmorskemottagningar. Undersökningen är kostnadsfri. För att göra fosterdiagnostik behöver du en,

 1. En remiss är ett slags tillstånd från vården att du får göra ett visst prov eller en viss undersökning.
 2. Oftast är det en barnmorska som skriver remiss.
 3. Du kan söka vård på,
 4. Ofta kan det vara bra att vara lite kissnödig vid undersökningen i vecka 18-20.
 5. Då kan urinblåsan göra så att fostret syns bättre.

Men det gör ingenting om du har kissat innan. Det går bra att ha med sig någon till undersökningen. Du som följer med får sitta bredvid på en stol. Undvik att ta med barn till undersökningen. Ett bra sätt att förbereda sig inför fosterdiagnostik är att ta reda på mer om undersökningarna.

 • Du kan också ta reda på mer om vilka avvikelser man kan hitta och vad de kan innebära.
 • Fundera igenom olika händelseförlopp.
 • Vad vill du göra om en undersökning eller ett prov inte visar det du tänkt dig? Så går undersökningen till Det brukar finnas särskilda rum med ultraljudsutrustning.
 • Ibland kan det vara lite mörkt i rummet för att skärmen med ultraljudsbilden ska synas tydligare.

Du som är gravid ligger på rygg på en brits med magen bar. Barnmorskan eller läkaren smörjer en gelé på magen. Gelén gör så att bilden blir tydligare. Sedan håller hen en så kallad ultraljudsgivare mot huden. Ultraljudsgivaren förs över magen för att kunna se fostret ur olika vinklar.

Oftast kan du också titta på bildskärmen med ultraljudsbilden. Många blivande föräldrar tycker att det är svårt att urskilja vad ultraljudet visar. Ultraljudsgivaren kan trycka mot magen, men det gör inte ont. Undersökningen brukar ta ungefär 30 minuter. Det kan ta längre tid, till exempel om det finns fler foster än ett.

Efteråt kan det kännas lite kladdigt på magen efter gelén, men det finns papper att torka med. Man kan ofta få eller få köpa en ultraljudsbild. Vad kan ultraljudet visa? Ultraljud är ett ljud som människor inte kan höra. Från ultraljudsgivaren sänds svaga ljudvågor in i kroppen.

Hur många foster som finns i livmodern. Hur länge graviditeten har pågått. Hur graviditeten utvecklas. Hur mycket fostervatten det finns. Var moderkakan sitter. Om vissa avvikelser syns.

Det kan gå att se om fostret har en snippa eller en snopp. Oftast finns inget medicinskt intresse att veta det, så det är inget som undersökaren tittar efter. Det är inte säkert att du får veta även om du frågar efter det. Ibland kan det vara svårt för den som undersöker att se ordentligt beroende på hur fostret ligger i livmodern.

Då kanske undersökningen behöver göras om vid ett annat tillfälle. Det kan också vara svårt för den som undersöker att ge alla svar på en gång. Ibland upptäcker hen saker som behöver följas upp. Då kan det behövas flera ultraljudsundersökningar eller tester. Så här kan fostret visas under en ultraljudsundersökning.

Biverkningar eller komplikationer Ultraljud räknas som en säker metod för att undersöka gravida. Metoden har använts länge. Ultraljudsapparater ger ifrån sig en så liten energimängd att det inte har gått att konstatera någon risk för skador på fostret.

Tidigt ultraljud. Ultraljud som en del av, Tillväxtultraljud. Ultraljud vaginalt.

You might be interested:  Corona I Början Av Graviditet?

Vissa regioner erbjuder en ultraljudsundersökning redan kring graviditetsvecka 12 – 13. Den görs på magen, på samma sätt som ultraljudsundersökningen i graviditetsvecka 18 – 20. Ungefär samma saker undersöks. Fostret fortsätter att utvecklas, så den gravida brukar också få göra ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 18 – 20.

I början av graviditeten kan fostret vara för litet för att synas bra genom magen. Då är det vanligare med undersökning genom slidan, ett så kallat vaginalt ultraljud. Det påminner om en vanlig, Anledningar till att läkaren gör ett tidigt ultraljud vaginalt kan vara att du som är gravid har fått en blödning från slidan, har ont eller om du haft andra komplikationer.

Vid vaginalt ultraljud är det bra att kissa före undersökningen. En fylld urinblåsa kan annars skjuta undan fostret så att bilden blir otydlig. Du som är gravid får ta av dig kläderna på underkroppen. Sedan får du ligga i en gynstol, en speciell brits med benstöd.

Läkaren trär en kondom över en smal stav som sitter på en tunn böjlig slang. Sedan smörjer läkaren en gelé på kondomen och för in ultraljudsgivaren i den yttersta delen av slidan. Det kan kännas ovant, men gör inte ont. Ultraljudsbilden syns på en skärm. Ibland är ultraljudet en del av, Vid KUB bedömer läkaren eller barnmorskan sannolikheten att fostret har vissa kromosomavvikelser.

Den vanligaste avvikelsen är, KUB består dels av ett blodprov som mäter vissa graviditetshormoner, dels en särskild ultraljudsundersökning. Blodprovet kan lämnas efter graviditetsvecka 9 och undersökningen med ultraljud görs i vecka 11 till 14. Det räcker inte med KUB för att få ett säkert svar på om fostret har en kromosomavvikelse.

Om KUB visar på en hög sannolikhet för kromosomavvikelse brukar testet kompletteras med, eller, Förutom rutinultraljudet kan läkaren eller barnmorskan vilja göra ett tillväxtultraljud. Det finns många olika anledningar till att göra tillväxtultraljud: Tillväxtultraljud brukar gå till på samma sätt som rutinultraljudet.

Det händer att ultraljudet visar något oväntat. Det är vanligt att ha frågor och funderingar. Då kan det vara bra att prata med någon. Du kan få samtalsstöd om du tycker att det är svårt och jobbigt att ta ställning till undersökningar eller provsvar. Då får du prata med exempelvis en kurator.

 • Oftast går det att få samtalsstöd på samma ställe där man gör fosterdiagnostiken.
 • Det gäller både dig som är gravid och dig som är blivande medförälder.
 • Samtalsstöd är gratis.
 • Ristin Rohman, 1177.se, nationella redaktionen Katarina Tunón, gynekolog och förlossningsläkare, Östersunds sjukhus Jenny Hallström, 1177.se, nationella redaktionen Filmproducent, produktionsår 2017: Påbörjade eller avslutade veckor? I vår graviditetskalender kan du läsa om fostrets utveckling vecka för vecka och om hur gravidkroppen påverkas.

Du kan få tips och råd, läsa om besöken på barnmorskemottagningen och hur du kan förbereda dig inför förlossningen och föräldraskapet. Vill du ha ny information vecka för vecka via mejl? Prenumerera på vårt gravidveckobrev! : Ultraljudsundersökning vid graviditet
Visa hela svaret

Hur ofta visar rul avvikelser?

Du som ska göra ultraljud – Alla gravida i Sverige erbjuds att göra ett rutinultraljud under graviditeten. Denna utförs oftast kring graviditetsvecka 18–20. Ett rutinultraljud görs främst för att räkna ut förlossningsdatum, se antal foster och bedöma moderkakans läge.

 • Det görs också en noggrann genomgång av fostrets anatomi för att utesluta grava avvikelser.
 • Cirka 98 procent av alla rutinultraljud är normala.
 • Vid ytterst få fall, cirka två procent, upptäcks en avvikelse.
 • Om misstanke finns att fostret har en missbildning måste ytterligare ultraljudsundersökningar och ibland även andra prover tas för att komma fram till en diagnos och även prognos för det väntade barnet.

Tidigt ultraljud (TUL) Tidigt ultraljud erbjuds alla gravida kvinnor. Undersökningen utförs kring graviditetsvecka 12 – 13 och tar ca 30 minuter. Den görs på magen, på samma sätt som vid rutinultraljudet i graviditetsvecka 18 – 20, ungefär samma saker undersöks.
Visa hela svaret

Vilken är den lägsta frekvensen för ultraljud?

– Hur starkt ett ljud uppfattas beror dels på ljudtrycket, dels på ljudets frekvens sammansättning. Det mänskliga örat har ett brett känslighetsområde och hörselsinnet kan uppfatta ljudtryck från 20 µPa till 20 Pa. På grund av den stora spännvidden är det opraktiskt att mäta ljudtryck i enheten Pa.

 • I stället används en logaritmisk skala i enheten decibel (dB).20 µPa motsvarar då 0 dB och 20 Pa motsvarar 120 dB.
 • De flesta ljud i omgivningen är sammansatta av olika frekvenser med olika ljudnivåer.
 • Ett ljuds frekvens mäts i enheten Hertz (Hz).
 • Hörbara ljud ligger normalt inom frekvensområdet 20–20 000 Hz men med ökande ålder krymper omfånget för de ljud som människan kan uppfatta.

Med hörtröskel menas det svagaste ljud som en normalhörande person kan uppfatta, och smärtgräns är det starkaste ljud som en människa kan stå ut med. Hörtröskeln varierar med frekvensen och örat är mest känsligt inom frekvensområdet 2 000–4 000 Hz. Vid lägre respektive högre frekvenser är örat mindre känsligt.

Normal hörtröskelnivå anger de lägsta nivåer som en genomsnittlig ung person kan höra vid olika frekvenser. Med högfrekvent ljud avses ljud i frekvensområdet cirka 2 000–20 000 Hz. Ljud med högre frekvenser än 20 000 Hz kallas ultraljud, och ljud med frekvenser under 20 Hz kallas infraljud. Med lågfrekvent ljud menas ljud där det dominerande frekvensspektrumet är 20–200 Hz.

Ljud som domineras av energistarka frekvenser under 20 Hz, s.k. ultraljud, upplevs som vibrationer och skakningar men kan under vissa förhållanden också upplevas som ljud. Intervallet mellan hörtröskeln och den nivå som upplevs som oacceptabel är mycket mindre för lågfrekventa än för högfrekventa ljud.

 1. En förändring av ljudnivån med cirka 6 dB vid 63 Hz motsvarar en förändring med cirka 10 dB vid l 000 Hz.
 2. En höjning av ljudnivån med 5 dBA upplevs alltså som starkare och sannolikt mer störande när det är ett lågfrekvent ljud, jämfört med samma höjning för ett högfrekvent ljud.
 3. Hörseln är dock generellt inte lika känslig för låga frekvenser som för höga.

En ton på t.ex.70 dB vid 63 Hz uppfattas därför inte som lika stark som en ton på 70 dB vid 1 000 Hz.
Visa hela svaret

Kan man se Downs syndrom på Rutinultraljud?

Man kan med ultraljud inte direkt se om ett foster har Downs syndrom eller annan kromosomavvikelse – för att kunna diagnostisera det krävs ytterligare undersökningar, t ex fostervattensprov eller moderkaksprov.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Länge Varar En Graviditet?

I vilken vecka görs Rutinultraljud?

Rutinultraljud – Alla gravida i Sverige erbjuds att göra ett rutinultraljud under graviditeten. Denna utförs oftast kring graviditetsvecka 18-20. Ett rutinultraljud görs främst för att räkna ut förlossningsdatum, se antal foster och bedöma moderkakans läge. Det görs också en noggrann genomgång av fostrets anatomi för att utesluta grava missbildningar.
Visa hela svaret

Kan man göra för många ultraljud?

Undvik souvenirbilder – På senare år har allt fler föräldrar börjat efterfråga souvenirbilder och filmer på fostret, ofta flera gånger under graviditeten. Även om metoden bland allmänheten betraktas som riskfri kan ultraljud vid felaktig användning orsaka skadlig uppvärmning av fostret.
Visa hela svaret

Kan man se på ultraljud om barnet har missbildningar?

MED FOSTERDIAGNOSTIK menas vanligen de prov som tas från fostervattnet eller moderkakan för att söka efter kromosomförändringar eller ärftliga sjukdomar. Vid ultraljudsundersökningen vid 18 graviditetsveckor kommer man att kunna se vissa missbildningar och den kan därmed betraktas som en fosterdiagnostisk metod.
Visa hela svaret

Hur vanligt är det att något är fel på rul?

En missbildning som upptäcks i samband med fosterdiagnostik behöver inte alltid vara allvarlig. Det kan handla om små förändringar som kan åtgärdas efter barnets födelse. Andra missbildningar kan vara mer bekymmersamma. De kan kräva en eller flera operationer och/eller leda till olika grad av bestående funktionshinder och hälsoproblem.

 • De allra allvarligaste missbildningarna är livshotande.
 • Mindre allvarliga missbildningar som upptäcks vid ultraljud kan åtgärdas efter barnets födelse.
 • När de upptäcks kan information ge blivande föräldrar möjlighet att förbereda sig innan förlossningen.
 • Allvarliga missbildningar förekommer hos ungefär 1-2 procent av alla nyfödda barn.

En del av missbildningarna beror på kromosomavvikelser, men många har en mer komplex orsak. Andelen missbildningar som kan upptäckas vid ultraljudsundersökning varierar stort beroende på vilken typ av missbildning det rör sig om. Vissa typer av missbildningar är relativt enkla att upptäcka vid ultraljudsundersökning.

 1. Till dessa hör acrani, som innebär att fostrets skallben saknas och därmed att barnet inte kommer att överleva.
 2. Acrani finns hos cirka ett av 1000 foster och upptäcks alltid vid ultraljudsundersökning.
 3. Även ryggmärgsbråck, som innebär att ryggmärgen är ofullständigt täckt av ryggraden, upptäcks i de flesta fall.

Andra typer av missbildningar är svårare att upptäcka vid ultraljudsundersökningen i graviditetsvecka 18. Dit hör bland annat vissa hjärtmissbildningar som upptäcks i cirka 50 procent av fallen. Hjärtmissbildningar tillhör de vanligaste typerna av missbildning.
Visa hela svaret

Hur stor är risken att det är något fel på barnet?

Korta fakta –

Övervakning av fosterskador är viktigt för att tidigt kunna upptäcka eventuella riskfaktorer för fosterskador, exempelvis läkemedel. Ungefär 2–3 procent av alla barn föds med någon form av fosterskada eller kromosomavvikelse. För de flesta skadorna vet man dock inte orsaken. För första gången ses en minskning av antalet barn som föds med downs syndrom.

Källa: Fosterskador och kromosomavvikelser 2016
Visa hela svaret

Vad är gränsen för ultraljud?

Ultraljud definieras ofta som ljud med våglängd mindre än 17 mm i luft, det vill säga med en frekvens som är mindre än 20 kHz. Det finns inte någon övre gräns som är definierad. I medicinskt bruk så brukar man använda frekvenser mellan 3 och 10 megahertz.
Visa hela svaret

Vad kan man se på ultraljud vecka 12?

Kroppen och foster vecka 12 På ultraljudet ser din lilla älskling mer och mer ut som en söt bebis. Kroppen har rätat upp sig lite till och extremiteterna har vuxit en hel del. Ögonen har förflyttats mer mot mitten i ansiktet och öronen lite längre upp. Dessutom kan man tydligt se näsan och att ytterörat växer.
Visa hela svaret

Vad ser man på ultraljud v 6?

Gravid i vecka 6 Sbu Rutinmässigt Ultraljud Under Graviditet Embryot är nu är cirka fyra millimeter långt. Nu utvecklas armar och ben. De inre organen bildas, till exempel magsäck, tarmar och njurar. Hjärnan, ryggmärgen, ryggkotorna och det centrala nervsystemet fortsätter att utvecklas. Fosterhinnorna har bildats.

Än så länge finns nästan inget fostervatten. Häftstjälken är än så länge kort. Den ska sedan bli till navelsträngen. Den ska växa så att den blir lång och töjbar. Navelsträngen kommer att ha ett lager med gelé runt sig. Gelén ska skydda kärlen i navelsträngen. Nu går det bra att göra ett test för att kolla säkert att det är en graviditet.

Det finns många olika tester, men alla fungerar på ungefär samma sätt. De flesta missfall sker före graviditetsvecka 12. Kroppen ställer vanligtvis om sig snabbt och det är möjligt att bli gravid igen redan ett par veckor efter ett missfall. Kristin Rohman, 1177.se, nationella redaktionen Anne-Charlotte Jonsson, samordningsbarnmorska, Mödrahälsovårdsenheten, Stockholm Caroline Lilliecreutz, specialist i obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Lotta Persson, illustratör, Göteborg Ove Nilsson, läkare, professor emeritus i anatomi, Uppsala universitet.
Visa hela svaret

Kan man se om fostret har autism?

Autism kan identifieras tidigt I studien undersöktes olika metoder för att kunna diagnostisera förskolebarn inom autismspektrat tidigare än idag. Resultaten visade att det går att identifiera autistiska symptom redan vid barnets 18-månaderskontroll, i synnerhet hos dem som även har andra funktionsnedsättningar.

 • CHAT-test vid 18 månader bidrog dock inte till tidigare diagnoser.
 • Tidigt (vecka 12) eller sent (vecka 18) ultraljud gjorde heller ingen skillnad.
 • De barn som låg inom autismspektrat studerades under ytterligare två år, och 91 procent av dem visade sig ha minst ytterligare en funktionsnedsättning.
 • Vanligast var språkstörning, utvecklingsstörning, motoriska problem, eller hyperaktivitet.

Lotta Höglund Carlsson är forskare vid Gillbergcentrum (GNP) och barnläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Studien finns publicerad på Gillbergcentrums hemsida. : Autism kan identifieras tidigt
Visa hela svaret

Vad ser man på Rutinultraljud?

Nu erbjuds alla gravida tidigt ultraljud – Sahlgrenska Universitetssjukhuset 18 sep 2018 – 11:00 Uppdaterad: 31 jan 2020 – 17:23 Sbu Rutinmässigt Ultraljud Under Graviditet Bättre datering och jämlikare vård är två av vinsterna när Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu erbjuder alla gravida kvinnor i Göteborg ett tidigt ultraljud från graviditetsvecka 13. Alla gravida kvinnor i Göteborg blir kallade till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för ett så kallat rutinultraljud (RUL) i graviditetsvecka 18-20.

 • Syftet med undersökningen är bland annat att datera hur länge graviditeten pågått, upptäcka avvikelser och se var moderkakan sitter.
 • Sedan i september i år kompletteras RUL med ett tidigt ultraljud i graviditetsvecka 13–15.
 • Det är väldigt efterfrågat, och kommer dessutom innebära många fördelar för förlossningsvården och vårdkedjan kring den gravida kvinnan.
You might be interested:  Frågor Inför Din Första Inskrivning Vid Graviditet?

Det känns roligt att äntligen vara igång, säger Ylva Carlsson som är överläkare och medicinskt ledningsansvarig vid Ultraljudsmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tidigare har en del kvinnor erbjudits ett tidigt ultraljud på sin mödravårdscentral, men inte alla.

 • Ungefär 60 procent av kvinnorna i Sverige har haft tillgång till tidigt ultraljud tidigare, något färre i Västra Götalandsregionen.
 • I vår region är det främst kvinnor över 35 år som haft den här möjligheten, och då i form av KUB-test.
 • Nu blir det mer standardiserat och därför mer jämlikt, säger Ylva Carlsson.

Med ett tidigt ultraljud kommer man kunna upptäcka tvillingar tidigare än innan, precis som många avvikelser och missbildningar. Abortgränsen går vid 22 veckor och i de fall man upptäcker allvarliga missbildningar på RUL i vecka 20 kan det bli lite för lite betänketid för den gravida.
Visa hela svaret

När kan man se om barnet är friskt?

NIPT – Non Invasive Prenatal Test (NIPT) innebär att ett blodprov tas på dig som är gravid. I ditt blod finns små delar av fostrets arvsmassa och det är dessa delar som analyseras. Man analyserar provet avseende Pataus syndrom, Edwards syndrom eller Downs syndrom (trisomi 13, 18 eller 21).
Visa hela svaret

I vilken vecka kan man se barnets kön på ultraljud?

Könsbestämning – Crocus Ultraljudsklinik – Vi erbjuder ultraljudsundersökningar från första till tredje trimestern av graviditeten

Könsbestämning kan göras från vecka 18+0.1000kr * (+400 kr helgtillägg när personl finns tillgänglig) Vi utför aldrig dessa undersökningar om syftet är att välja ett specifikt kön.Om det inte är möjligt att fastställa barnets kön vid besökstillfället erbjuds en ny undersökning utan kostnad.Om barnet befinner sig i en bra position kan vi visa er barnet i 3D/4D format.3D/4D bilder kan köpas för: Svartvita 150 kr, Färgbilder 250 krOm några misstänkta avvikelser upptäcks under undersökningen skickar vi er ultraljuds rapport till er MVC för vidare kontroll eller skickar remiss med en fostermedicinsk läkare. Undersökningen tar ca 20 minuter och utförs av Zebrilla Najib i Rum 1 samt Monique Wilson i Rum 2.

Nedan medföljer några tips och råd för att ni ska få ut så mycket som möjligt av ert besök hos oss samt känna er avslappnande under själva undersökningen

Kom gärna fem minuter innan utsatt tid så ni hinner varva ner före undersökningen Om din partner eller annan närstående ska närvara och reser hit separat, så be även dem att komma i god tid Ta med något enkelt att äta före undersökningen Se till att ni dricker rikligt med vatten dagarna före undersökningen. En någorlunda fylld blåsa förbättrar synligheten för tidig graviditetsundersökning Medtag godkänd legitimation

: Könsbestämning – Crocus Ultraljudsklinik – Vi erbjuder ultraljudsundersökningar från första till tredje trimestern av graviditeten
Visa hela svaret

Hur många gör tidigt ultraljud?

Nu erbjuds alla gravida tidigt ultraljud – Sahlgrenska Universitetssjukhuset 18 sep 2018 – 11:00 Uppdaterad: 31 jan 2020 – 17:23 Sbu Rutinmässigt Ultraljud Under Graviditet Bättre datering och jämlikare vård är två av vinsterna när Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu erbjuder alla gravida kvinnor i Göteborg ett tidigt ultraljud från graviditetsvecka 13. Alla gravida kvinnor i Göteborg blir kallade till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för ett så kallat rutinultraljud (RUL) i graviditetsvecka 18-20.

Syftet med undersökningen är bland annat att datera hur länge graviditeten pågått, upptäcka avvikelser och se var moderkakan sitter. Sedan i september i år kompletteras RUL med ett tidigt ultraljud i graviditetsvecka 13–15. – Det är väldigt efterfrågat, och kommer dessutom innebära många fördelar för förlossningsvården och vårdkedjan kring den gravida kvinnan.

Det känns roligt att äntligen vara igång, säger Ylva Carlsson som är överläkare och medicinskt ledningsansvarig vid Ultraljudsmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tidigare har en del kvinnor erbjudits ett tidigt ultraljud på sin mödravårdscentral, men inte alla.

 1. Ungefär 60 procent av kvinnorna i Sverige har haft tillgång till tidigt ultraljud tidigare, något färre i Västra Götalandsregionen.
 2. I vår region är det främst kvinnor över 35 år som haft den här möjligheten, och då i form av KUB-test.
 3. Nu blir det mer standardiserat och därför mer jämlikt, säger Ylva Carlsson.

Med ett tidigt ultraljud kommer man kunna upptäcka tvillingar tidigare än innan, precis som många avvikelser och missbildningar. Abortgränsen går vid 22 veckor och i de fall man upptäcker allvarliga missbildningar på RUL i vecka 20 kan det bli lite för lite betänketid för den gravida.
Visa hela svaret

I vilken vecka kan man se barnets kön på ultraljud?

Könsbestämning – Crocus Ultraljudsklinik – Vi erbjuder ultraljudsundersökningar från första till tredje trimestern av graviditeten

Könsbestämning kan göras från vecka 18+0.1000kr * (+400 kr helgtillägg när personl finns tillgänglig) Vi utför aldrig dessa undersökningar om syftet är att välja ett specifikt kön.Om det inte är möjligt att fastställa barnets kön vid besökstillfället erbjuds en ny undersökning utan kostnad.Om barnet befinner sig i en bra position kan vi visa er barnet i 3D/4D format.3D/4D bilder kan köpas för: Svartvita 150 kr, Färgbilder 250 krOm några misstänkta avvikelser upptäcks under undersökningen skickar vi er ultraljuds rapport till er MVC för vidare kontroll eller skickar remiss med en fostermedicinsk läkare. Undersökningen tar ca 20 minuter och utförs av Zebrilla Najib i Rum 1 samt Monique Wilson i Rum 2.

Nedan medföljer några tips och råd för att ni ska få ut så mycket som möjligt av ert besök hos oss samt känna er avslappnande under själva undersökningen

Kom gärna fem minuter innan utsatt tid så ni hinner varva ner före undersökningen Om din partner eller annan närstående ska närvara och reser hit separat, så be även dem att komma i god tid Ta med något enkelt att äta före undersökningen Se till att ni dricker rikligt med vatten dagarna före undersökningen. En någorlunda fylld blåsa förbättrar synligheten för tidig graviditetsundersökning Medtag godkänd legitimation

: Könsbestämning – Crocus Ultraljudsklinik – Vi erbjuder ultraljudsundersökningar från första till tredje trimestern av graviditeten
Visa hela svaret