Ont I Rygg Efter Graviditet?

Ont I Rygg Efter Graviditet
Ryggbesvär förekommer ofta hos kvinnor efter graviditeten och det är därför viktigt att dessa kvinnor får kontakt med sjukgymnast, för att få råd och träning för att minska uppkomst av kroniska besvär.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det för kroppen att återhämta sig efter en förlossning?

Alla vill eller kan inte amma – Alla kan inte amma, och några vill inte. Då kan flaskmatning med mjölkersättning vara ett alternativ. Även om amning har många fördelar för barnet måste man inte amma för att vara en bra mamma. Det viktigaste är att se sitt barn, att vara nära det och att må bra tillsammans.

Läkningsprocessen efter vaginal förlossning Att föda barn är en ansträngning för kroppen. Lättare besvär de två första månaderna efter en förlossning är därför vanligt. Så fort barnet har kommit ut börjar kroppen anpassa sig till att inte längre vara gravid och läkningsprocessen tar vid. När livmodern drar ihop sig igen känner du eftervärkar och blöder när såret där moderkakan suttit läker.

Blödningen kallas avslag. En del har också fått bristningar i samband med förlossningen som också ska läka. En del nyblivna mammor får komplikationer som behöver behandling. Några av de mer ovanliga besvären är infektion i livmodern, urinvägsinfektion och blodpropp.

 1. Det är viktigt att du är uppmärksam på din egen hälsa och ditt välmående.
 2. Sök vård om något inte känns bra.
 3. Läs mer om besvär efter förlossning (1177.se) Läs mer om bristningar vid förlossning (1177.se) Läkningsprocessen efter kejsarsnitt I Sverige föds ungefär vart sjätte barn med kejsarsnitt.
 4. Det är ett kirurgiskt ingrepp där barnet tas ut genom ett snitt i magen och livmodern.

Som alla operationer kan kejsarsnitt ge komplikationer. Det finns en ökad risk för Infektion i livmodern (1177.se), Urinvägsinfektion (1177.se) och Blodpropp (1177.se), Det finns också en risk för infektion i operationssåret, för större blödningar i livmodern och för att livmodern inte drar ihop sig ordentligt.

Det är viktigt att du är uppmärksam på din egen hälsa och ditt välmående. Sök vård om något inte känns bra. Läs mer om kejsarsnitt (1177.se) Psykiska besvär och oro efter graviditet och förlossning Det är inte ovanligt att som nybliven mamma bli nedstämd, få humörsvängningar, känna oro eller vara mycket trött.

Det beror på hormoner och kallas ibland för “Baby Blues”. Det kan komma samtidigt som mjölken rinner till, även om det inte orsakas av den. För en del kan nedstämdheten övergå i en depression. Det finns behandling som hjälper vid depression och ju tidigare du söker hjälp, desto fortare kan du må bättre.

När du ska få eller har fått barn kan det vara bra att planera för extra mycket lugn och ro. För en del kan besök av närstående vara till stor hjälp. För andra innebär besök stress. Fundera på vad som passar bäst för dig och tala om för din omgivning hur du vill ha det. Läs mer om psykiska besvär efter graviditet och förlossning (1177.se) Sömn Att bli förälder innebär ofta mindre sömn och mindre tid för dig själv.

När du inte får en bra sömn fungerar du sämre än vanligt på flera sätt. Till exempel kan brist på sömn påverka humöret och göra att du känner dig nedstämd. Därför är det viktigt att du försöker priotera ditt eget sömnbehov. Sov när du kan. Om du är hemma med barnet på dagen kan du till exempel försöka vila eller sova om barnet sover längre stunder.

 1. Att motionera och ta en promenad med barnvagnen kan också bidra till att förbättra sömnen.
 2. Det kan också hjälpa att fundera över vilka krav du har på dig själv, och om de kan minskas och anpassas till livet som småbarnsförälder.
 3. Ontakta i första hand barnavårdscentralen, BVC, om du vill ha råd om ditt och ditt barns sömn.
You might be interested:  Hur Känns Molvärk Vid Graviditet?

Om problemen är svårare kan du behöva söka hjälp via en vårdcentral. Träning efter graviditet och förlossning De första sex till tolv veckorna efter förlossning är en återhämtningstid för kroppen. Promenader, knipövningar för att aktivera bäckenbotten och lättare aktivering av magmusklerna är det som rekommenderas.

 1. Om du har förlösts med kejsarsnitt följer du de rekommendationer som du har fått.
 2. Ett grundläggande råd är att du ska känna efter och lyssna till din egen kropps signaler.
 3. Nipövningar (1177.se) för att aktivera bäckenbotten kan du göra redan några dagar efter förlossningen.
 4. Genom att gradvis träna upp styrkan i bäckenbottenmuskulaturen minskar risken för inkontinens och/eller framfall.

Det kan ta upp till 1 år innan du fått tillbaka styrkan i bäckenbotten. Läs mer om träning efter förlossning (1177.se) Föräldraskapet Det är en stor omställning att få barn och även om många förbereder sig väl är det ingen som vet i förväg exaxt hur det faktiskt kommer att bli.

Det tar tid att lära känna varandra och du kan bli överraskad av starka känslor när du har fått barn. Känslorna kan vara både positiva och negativa. Det är bra att prata om förväntningar och funderingar på föräldraskapet redan i förväg. Om ni är två eller flera som delar på föräldraskapet kan det vara bra att prata om vilka förväntningar ni har på varandra som föräldrar, hur ni ser på föräldraskapet och vad som känns viktigt för att er familj ska fungera på ett bra sätt för alla.

Läs mer om föräldraskap och relationen med barnet (1177.se) Se filmer med psykologen: Att bli förälder (1177.se) Relation, partner, sex och samliv Att få barn påverkar relationerna till alla närstående. Det är svårt att få tiden och orken att räcka till samtidigt som du ska lära känna ditt barn.

 • Lever du i en relation kommer även denna att påverkas när ni tillsammans utvecklar en ny föräldrarelation.
 • Det kan kännas jobbigt att ha mindre tid för varandra samtidigt som sömnen många gånger blir störd.
 • Relationen behöver ändå få tid och utrymme.
 • Att ta sig tid för varandra, att bara prata och lyssna, kan betyda mycket.

Det varierar från person till person hur lång tid det tar innan man vill ha sex efter förlossningen, och om du lever i en relation är det inte ovanligt att man är i otakt med sexlusten. Läs mer om sex efter förlossningen (1177.se) Att få syskon Att få syskon innebär en ny situation för både föräldrar och för de barn som redan finns i familjen.

 • Nya relationer ska skapas samtidigt som de som redan finns ska hinnas med.
 • Det kan vara både utvecklande och utmanande att bli fler i familjen.
 • Både det praktiska och det känslomässiga påverkas.
 • Det kan vara allt från hur ni ska få plats hemma, till funderingar om hur mycket tid du får för varje barn.
 • Och det kan också väcka frågor kring hur du som förälder och partner ska räcka till.

Läs mer om att få syskon (1177.se) Senast uppdaterad: 2020-11-09 Publicerad: 2019-09-25
Visa hela svaret

Hur länge kan man ha ont i ryggen?

BAKGRUND – Ländryggsmärta (lumbago) är ett mycket vanligt sjukdomstillstånd. Man har beräknat att upp mot 80 % av en normalbefolkning drabbas någon gång i livet. Vart femte läkarbesök kan relateras till smärttillstånd i ryggen. Ryggsmärta medför stora samhällskostnader i form av nedsatt arbetsförmåga och stor förbrukning av sjukvårdsresurser.

Ryggvärk är den tredje vanligaste diagnosen bland långa sjukskrivningar. Akut lumbago har god prognos med över 60 % besvärsfria inom 2 veckor och 80-90 % inom 3 månader. Ryggsmärtor som varar mer än 3 månader har däremot en sämre långtidsprognos med stor risk för att bli kroniska. Man kan grovt dela in ländryggsmärta i 2 grupper; ländryggsmärta utan bensmärta (lumbago, rygginsufficiens) och ländryggsmärta med bensmärta (ischialgi, lumbago-ischias).

Orsaker Orsaken till ländryggsmärta i det enskilda fallet förblir ofta okänd. Ett antal riskfaktorer för kronisk ländryggsmärta har identifierats, däribland hög ålder, tidigare ryggproblem, depression, ångest och missnöjdhet med arbete och livssituation.
Visa hela svaret

Hur mjukar man upp en stel ländrygg?

Rulla ländryggen Rotera bålen något åt höger och håll högra underarmen i golvet. Sträck ut benen för att rulla från den mellersta delen av ryggen ned till sätet, och böj sedan knäna för att rulla upp. Fortsätt i långsam tempo i 20 sekunder. Upprepa på andra sidan.
Visa hela svaret

När ska man söka vård för ryggont?

När bör jag söka vård? – Sök vård om ryggvärken inte försvinner inom två veckor. Om du har varit med om en olycka eller ramlat och plötsligt får ont i ryggen ska du också söka vård. Sök vård direkt om du har domningar, nedsatt känsel i benen eller underlivet eller inte känner om du blir kissnödig.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Känns Livmodern Vid Graviditet?

Hur känns det att ha inflammation i ryggen?

Ont i ryggen Nästan hälften av alla i Sverige har eller har någon gång haft ont i ryggen. Att ha ont i ryggen är i de allra flesta fallen inte relaterat till cancer. Men ont i ryggen är ett symtom som kan vara tecken på cancer. Många patienter med bukspottkörtelcancer beskriver att de har ont i ryggen och att smärtan sitter långt inne i magen och ofta strålar ut i ryggen.

Det brukar vara en molande värk som inte påverkas av rörelser eller matintag och inte varierar med tiden på dygnet. En del patienter känner den snarare som en ständig trötthet i ryggen som förvärras när de ligger. Smärtan släpper aldrig och blir gradvis värre. Smärta på ryggsidan i höjd med högra skulderbladet kan vara ett symtom på levercancer.

Vid kondrosarkom är smärtor eller värk ofta det första symtomet. Kondrosarkom i bäckenet kan orsaka värk i ryggen och låren och därför förväxlas med ischias eller förslitning i höftleden. Metastaser som spridit sig till skelettet kan orsaka smärta i ryggen.
Visa hela svaret

Hur ska man sova när man har ont i ryggen?

BÄSTA SOVSTÄLLNING VID ONT I LÄNDRYGGEN Kan eller vill du inte sova på rygg är den näst bästa sovställningen att sova på sidan. Även denna ställning är bra för rygg och nacke eftersom de hålls utsträckta. Sover du i en bra säng kommer sängen också minska trycket och ge ett bra stöd.
Visa hela svaret

Hur vilar jag ländryggen?

Ligg på rygg med fötterna i golvet och händerna längs med kroppen. Aktivera bålen (magen) genom att spänna musklerna, så ländryggen trycks ner i golvet. Behåll bålspänningen och håll fötterna stadigt på golvet, och lyft höften långsamt uppåt.
Visa hela svaret

Hur tränar man bort smärta i ländryggen?

Ligg på mage med händerna placerade i axelhöjd. Med hjälp av armarna pressa dig upp/bakåt så att du lutar dig bakåt i ryggen. Försök hålla kvar höften mot golvet. Utför övningen lugnt och kontrollerat med två normala andetag i toppläget.
Visa hela svaret

Hur känns diskbråck i ländryggen?

Diskbråck Diskbråck är ett ryggbesvär. Mellan ryggradens kotor finns det små mjuka kuddar som kallas diskar. Diskbråck är när disken buktar ut mellan två kotor. Det kan göra ont och hindra dig från att röra dig. Diskbråck går oftast över av sig sjäv. Besvären blir oftast bättre inom ett par veckor.

 1. Efter ett par månader brukar de flesta inte längre ha ont.
 2. Ibland kan man få allvarligare symtom och en del kan behöva opereras.
 3. Ryggont behöver inte bero på ett diskbråck.
 4. Det kan finnas flera andra orsaker till att du har Du kan få diskbråck i hela ryggraden men det är vanligast att få diskbråck i nedre delen av ryggen, som kallas ländryggen.

En vanlig form av påverkan på nerver från ett sådant diskbråck är smärta som strålar ut i benet, ofta benämnd ischias. Näst vanligast är att få diskbråck i övre delen av ryggen, som kallas halsryggen. Då kan du få smärtor som strålar ut i armen. Det är mindre vanligt med diskbråck i bröstryggen.

Ont i ryggen. Smärta som strålar ner i ett ben, så kallad ischias. Domningar och stickningar i benet och foten. Svårt att kontrollera rörelserna i benen. Svårt att kontrollera urin och avföring.

Du kan få följande symtom vid diskbråck i halsryggen:

Ont i nacken. Smärta som strålar ut i armarna, eventuellt också i fingrarna.

Smärtan och de andra besvären kan antingen komma mycket snabbt eller gradvis under dagar eller veckor. Det går sedan oftast över successivt. När och var ska jag söka vård? Kontakta vårdcentralen om ryggvärken eller ischiasvärken inte blivit bättre inom ett par veckor eller om smärtstillande läkemedel inte hjälper.

Du har svårt att kontrollera urin och avföring. Du har nedsatt känsel kring ändtarmen eller könsorganen.

Sök vård på en akutmottagning om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen. Du kan också besöka en fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor. Där kan du få hjälp och goda råd. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha, Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

You might be interested:  Hur Är Flytningarna I Tidig Graviditet?

Gör vardagliga sysslor du känner att du klarar av. Du som arbetar bör gå tillbaka till jobbet så snart du orkar. Försök att stå upp och arbeta om du har ett stillasittande jobb. Du kan behöva sjukskriva dig ett tag om du har ett fysiskt krävande jobb. Försök motionera så gott det går. Lättare träning stärker dina ryggmuskler och benmuskler. Lägg en kudde under benen när du ligger på rygg så att dina höfter och knän böjs om du har diskbråck i ländryggen. Prova att ligga på sidan i fosterställning. Lindra smärtan med värktabletter om det behövs. De gör dig inte frisk från diskbråcket men kan hjälpa dig komma igång med vardagsaktiviteter. Du hittar på apoteket.

Undersökningar och utredningar Läkaren kontrollerar först att du inte har någon allvarlig sjukdom som ger dig ont i ryggen. Då undersöks till exempel följande:

Var gör det ont i ryggen? I vilken del av kroppen breder nervsmärtan ut sig? Hur är dina reflexer i benen? Hur är känseln i benen och eventuellt i underlivet?

Läkaren kan behöva stoppa in ett finger i ändtarmen för att känna om du kan knipa och för att känna på prostatan. Om läkaren tror att du kan ha diskbråck i halsryggen undersöks följande:

Var i nacken gör det ont? Hur är dina reflexer i armarna? Har du känsel i armar och fingrar?

Visa hela svaret

Hur vet man om man har diskbråck eller ryggskott?

Vilka är symtomen på ryggskott? – Det går inte att svara på exakt hur ryggskott känns, eftersom det kan te sig olika från fall till fall. Du upplever smärta, värk eller stelhet. Det kan kännas skärande, huggande eller molande i ryggen och kan också stråla ned i rumpan och höften.

 • Vissa upplever att ryggen har låst sig eller att det känns som att den ska gå av.
 • Även kramp i ryggmusklerna är vanligt.
 • Du kan få svårt att böja kroppen, resa dig upp från en stol eller säng, lyfta, vrida överkroppen och även sömnen kan påverkas negativt.
 • Terkommande ryggskott är självklart inte sunt för ryggen och kan i vissa fall leda till kronisk ryggvärk.

– Det vanligaste är att du får ont långt ned i ländryggen och svanken. Det kan vara mitt i, på sidorna eller bara på ena sidan eller lite högre upp i ländryggen. Ryggskott kan kännas olika men det vanligaste att det är en huggande känsla vid vissa rörelser.
Visa hela svaret

När börjar man tappa har efter förlossningen?

Ge håret en boost med näringsämnen – Efter förlossningen återgår hormonnivåerna till det normala, och du fäller gradvis de hårstrån som du egentligen skulle ha tappat under graviditeten. Detta brukar inträffa ett par månader efter förlossningen. Normalt förlorar du mellan 100 till 125 hårstrån om dagen, men efter förlossningen kan du förlora omkring 500 per dag.
Visa hela svaret

Vad luktar fostervatten?

Gravid i vecka 33 Ont I Rygg Efter Graviditet Fostret ökar snabbt i vikt och väger nu cirka 2 kilogram. Längden är ungefär 45 centimeter. Det finns gott om fostervatten i livmodern, vanligtvis nästan en liter. Vattnet gör så att fostret skyddas i livmodern. Det blir lättare för fostret att röra sig när det finns vatten runt.

Det gör så att livmodern inte trycker direkt mot fostret. Fostervattnet har ingen färg men är lite grumligt. Det har en lukt som påminner om hav och tång. Fostret kan uppfatta ljus och mörker, natt och dag. En del barn föds, För tidigt födda barn behöver särskild vård de första veckorna. De kan behöva hjälp med andningen.

De kan behöva extra värme. De kan även behöva hjälp att få i sig tillräckligt med näring. Barnmorskan mäter magen på dig som är gravid. Måttet visar hur fostret växer.
Visa hela svaret

Får man lavemang på förlossningen?

Specifika önskemål – Finns det någon särskild ställning du önskar föda i? Vill du ha det lite nedsläckt eller helt tänt i rummet? En del önskar lavemang eller att få dra ut barnet själv när det är på väg ut.
Visa hela svaret

Hur länge är man känslig efter förlossning?

Läs mer – Läs mer i texten om och i texten om, Nedstämdhet och depression Det är en stor omställning att få ett barn. Du behöver vila och återhämta dig. Det är vanligt att känna sig nedstämd och orolig efter en förlossning. Du kan ha svårt att koncentrera dig, vara ojämn i humöret och ha svårt att sova.
Visa hela svaret