Hur Lång Är En Genomsnittlig Graviditet?

Hur Lång Är En Genomsnittlig Graviditet
Födslar – Varje år föds ungefär 110 000–120 000 barn varje år barn i Sverige. Mellan 1 och 2 procent av dessa är tvillingar, trillingar eller fyrlingar. Drygt 40 procent av alla nyblivna mammor är förstföderskor. De flesta barn föds efter 39 eller 40 fullgångna graviditetsveckor.

Drygt 5 procent av barnen föds för tidigt (prematura), före 37 fullgångna graviditetsveckor. Av dem är det drygt 900 barn som föds före graviditetsvecka 32. Knappt 7 procent “går över tiden” och föder barn efter 42 fullgångna graviditetsveckor (tabell 1). I Sverige finns idag omkring 40 förlossningskliniker med kompetens för att vårda gravida, födande och nyblivna mammor och deras nyfödda barn.

Omkring 10 procent av alla nyfödda vårdas på en neonatalavdelning, till exempel om barnet är för tidigt fött eller om det behöver extra vård efter förlossningen.
Visa hela svaret

Hur lång är en normal graviditet?

Graviditet efter vecka 41 – att gå över tiden En graviditet räknas som fullgången mellan 37 och 41 hela veckor. För en del fortsätter graviditeten efter 41 hela veckor. Det kallas för att gå över tiden. I den här texten kan du läsa mer om vilka rutiner som gäller när graviditeten går över tiden.

 • Ungefär tio graviditeter av hundra går över tiden.
 • Det är oklart varför det blir så för en del.
 • Att gå över tiden kan också kallas för överburen graviditet eller prolongerad graviditet.
 • Vad kan jag göra för att sätta igång förlossningen? Du kan inte själv påskynda att en förlossning ska starta.
 • Passa på att vila och ta det lugnt under tiden du väntar.

Tänk på att för att fylla på energi inför förlossningen. Besök på förlossningsavdelningen När du är gravid går du på regelbundna, Det sista besöket på barnmorskemottagningen sker någon gång efter att du har passerat 40 fullgångna veckor. Därefter får du komma till förlossningsavdelningen istället.

Du kan fortsätta graviditeten och vänta på att förlossningen kan starta av sig själv. Du kan,

En del kan behöva föda barnet med, om något gör det mest lämpligt. Men det är ovanligt. Det kan vara olika rutiner i olika regioner. En kan visa vad som passar bäst. Dessutom kan barnmorskan eller läkaren känna efter om livmodertappen börjar bli redo för förlossning.

Barnets hjärtslag kontrolleras med en så kallad, Du som är gravid kan själv vara med och påverka vad som passar dig bäst. Diskutera igenom de olika alternativen tillsammans med en läkare. Mer om graviditetens längd och att gå över tiden Innan graviditetsvecka 20 brukar alla foster växa lika mycket. Då är det ganska lätt att räkna ut hur länge du har varit gravid.

Barnmorskan mäter hur stort fostret är med hjälp av, Fostrets storlek talar om när det bör födas. Det går också att räkna ut efter uppgifter om senaste mens. Men undersökning med ultraljud är ett säkrare sätt att beräkna födelsedatum. Det datum barnet beräknas att födas är inte exakt.

You might be interested:  När Börjar Magen Synas Graviditet?

Allt från 37 veckor till 41 veckor räknas som fullgången graviditet. Vad startar en förlossning? Vad som gör att förlossningen sätter igång är inte helt klart, men är viktiga. Barnet producerar vissa hormoner när hen är färdig att födas. Livmodern påverkas mer av hormoner och redo för värkar när graviditeten är fullgången.

Vad påverkar en graviditet att gå över tiden? Varför en del graviditeter går över tiden är inte helt klart. Men för en del kan det vara större sannolikhet att graviditeten går över tiden. Det är mer troligt att graviditeten går över tiden om ett eller flera av följande påståenden stämmer in på dig som är gravid:

Dina tidigare graviditeter har gått över tiden. Det är första gången du är gravid. Du är äldre än 30 år. Sannolikheten ökar med åldern. Din genetiska mamma har haft graviditeter som har gått över tiden. Barnet i magen är en, Du har,

Att gå över tiden innebär oftast inga problem. Men det finns några komplikationer som är mer vanliga. Därför får man gå på extra kontroller i slutet av graviditeten. Det här är exempel på komplikationer som kan uppstå när graviditeten går över tiden:

Barnet har mer tid att växa. Det kan i sin tur öka risken för komplikationer om barnet väger mer än 4,5 kg. Moderkakan kanske inte fungerar lika bra som tidigare. Det kan göra att barnet får för lite näring och får svårare att syresätta sig under förlossningen. Mängden fostervatten kan minska. Det kan vara ett tecken på att moderkakan fungerar sämre. Barnet kan bajsa i fostervattnet. Då kan barnet få bajs i luftvägarna i samband med förlossningen. En läkare kan behöva suga rent i luftvägarna. Barnet kan också tillfälligt behöva syrgas och hjälp med andningen.

En del barn kan ha lite underhudsfett och kan se rynkiga ut i huden. Det går över på ett par veckor efter förlossningen. En del ser detta som en välkommen paus. Du kanske kan ta det lugnt, läsa och förbereda dig inför förlossningen och det nya livet. Några dagar eller veckor hemma i lugn och ro kan kännas skönt.

Du som är gravid kanske har och känner dig otymplig, vilket kan vara jobbigt.Du kan prata med barnmorskan om hur du känner.

Kristin Rohman, 1177.se, nationella redaktionen Caroline Lilliecreutz, läkare, specialist i obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Ibland måste en förlossning av olika anledningar hjälpas igång. Det kan till exempel vara för att graviditeten går över tiden eller för att du som är gravid får havandeskapsförgiftning.

 • Det finns olika metoder för att starta igång en förlossning.
 • Första delen av förlossningen är det vanligast att vara hemma.
 • När värkarna blir starkare och kommer oftare kan det vara dags att ta sig till sjukhuset.
 • Men hur vet man när det är dags? Här får du råd om hur du ska göra.
 • När du har fött barn händer det mycket i kroppen.

Det kan du känna av på olika sätt. Hormoner ändras och muskler och leder belastas på ett nytt sätt. Din kropp börjar ställa om sig efter graviditeten. Här kan du läsa om besvär som du kan få efter att du har fött barn. : Graviditet efter vecka 41 – att gå över tiden
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Det Att Få Tillbaka Mens Efter Graviditet?

När kommer jag att föda?

FÖRSTA TRIMESTERN UNDER MIN GRAVIDITET (ILLAMÅENDE OCH ANDRA SYMPTOM)

Moderkakan – Ibland kommer moderkakan ut av sig själv efter att barnet fötts. Då är det vanligt att det kommer blod, men blödningen brukar sluta snabbt. Ta med moderkakan till sjukhuset, om den kommer ut innan du hinner dit. Du kan lägga den i en plastpåse.

 • Det är bra om barnmorskan kan undersöka den så att den ser hel ut.
 • Det är bra att massera utanpå magen för att livmodern ska dra ihop sig och blödningen ska minska.
 • Ibland kommer inte moderkakan av sig själv.
 • Då hjälper sjukvårdspersonalen till med det på sjukhuset.
 • Hur lång tid brukar en förlossning ta? En förlossning brukar ta ungefär 10 till 18 timmar, om du föder barn för första gången.

Har du fött barn tidigare tar förlossningen ungefär 4 till 8 timmar. Tiden börjar räknas från att har blivit kraftiga och regelbundna. När moderkakan är ute räknas förlossningen som klar. Första gången du föder barn genom slidan får du ofta krysta upp till en timme eller mer.

När du har fött tidigare behöver du sällan krysta mer än 30 minuter. Det kan också gå fortare. Sedan är barnet ute. Det kan upplevas dramatiskt med en snabb förlossning. Men det brukar oftast gå bra både för barnet och för den som föder. En snabb förlossning brukar vara en dramatisk händelse även om det har gått bra.

Det är vanligt att reagera starkt. Du kanske känner som att du har missat förlossningens olika faser och att du inte riktigt hann med. Då kan du behöva prata igenom förloppet med en barnmorska. Vilka brukar föda snabbt? Du har större sannolikhet att föda snabbt om något av följande stämmer in på dig:

Du har fött barn snabbt tidigare. Du har fött fler än tre barn tidigare. Barnet är mindre än beräknat. Förlossningen startar innan,

Att föda igen efter en snabb förlossning Det är vanligt att även nästa förlossning går snabbt. Så här kan man förbereda sig inför nästa förlossning:

Prata med en barnmorska under graviditeten. Du kan få hjälp med hur du kan förbereda dig. Förbered för hur eventuella syskon ska tas om hand om det blir bråttom. Fundera på hur du snabbt ska kunna ta dig till förlossningsavdelningen. Om du är rädd och orolig inför förlossningen kan barnmorskan hjälpa till. Du kan få kontakt med en särskild mottagning där man är van vid rädsla och oro inför förlossningar. För en del kan det kännas bra att skriva en, Diskutera med en läkare om det går att på en planerad dag.

När förlossningen sedan startar kan det vara bra att kontakta en förlossningsavdelning direkt när värkarna börjar. Håll sedan kontakten med en barnmorska och rådgör om när det är, Det kan också vara bra att åka in till förlossningsavdelningen för en kontroll om man är osäker på hur långt förlossningen har kommit.

 1. Ristin Rohman, 1177.se, nationella redaktionen Caroline Lilliecreutz, läkare, specialist i obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Planerad hemförlossning innebär att du väljer att föda barn hemma i stället för på sjukhus.
 2. Det finns barnmorskor som hjälper till vid hemförlossningar.
You might be interested:  Hur Undviker Man Bristningar Vid Graviditet?

Här får du tips och råd om allt som kommer med en nyfödd. Läs och se filmer om matning, skötsel, säkerhet och om hur det kan vara att bli förälder. När du har fött barn händer det mycket i kroppen. Det kan du känna av på olika sätt. Hormoner ändras och muskler och leder belastas på ett nytt sätt.
Visa hela svaret

I vilken vecka kan barnet överleva?

Barnet får en korrigerad ålder – För att bedöma hur för tidigt födda barn utvecklas används begreppet korrigerad ålder. Korrigerad ålder är den ålder barnet skulle ha haft om hen var född på utsatt förlossningsdatum. Det är en anpassning och används vid all uppföljning, bland annat när BVC följer upp hur barnet utvecklas och hur barnet växer.

 1. Ett barn som till exempel är född tio veckor för tidigt har därmed levt ett år och tio veckor vid ettårsuppföljningen.
 2. Bedömningen utgår ifrån vad en ettåring förväntas klara av.
 3. Orrigeringen innebär att de allra flesta för tidigt födda barn till exempel kommer att lära sig sitta och gå när de förväntas göra det.

När det gäller barn som är födda mycket för tidigt används korrigerad ålder till dess att barnet har en korrigerad ålder på cirka två år. Att vara närstående när barn föds för tidigt Det är en jobbig period för den som har fått barn, och du som närstående kan ge både känslomässigt och praktiskt stöd.

 1. Fråga vad du kan hjälpa till med.
 2. Du kan hjälpa till med äldre syskon.
 3. Du kan också hjälpa till med praktiska saker, till exempel att vattna blommor eller på annat sätt hjälpa till med bostaden.
 4. Du kan laga mat för dem att ha på sjukhuset, och mat till frysen för familjen när de kommer hem.
 5. Familjen kan behöva vara på sjukhus i flera månader och det kan dröja innan du får träffa barnet.

På en del sjukhus får familjer ta emot besök och du kan då vara delaktig i barnets vård och omsorg. Ibland kan avdelningar vara helt stängda för besökare, på grund av risk för infektioner. Får familjen ta emot besök är det viktigt att ni inte är för många besökare på en gång.
Visa hela svaret

Hur många får barn efter 35?

Kvinnans fertilitet – sjunker den? | Fertilitetsråd och nyheter Hur Lång Är En Genomsnittlig Graviditet Kvinnor som har passerat 35 års ålder och ännu inte har fått barn känner ofta att de är under tidspress om de ska hinna få barn, och de är mycket bekymrade över sin fertilitet. Men det är viktigt att förstå att fertiliteten inte sjunker tvärt utan att det sker som en glidande övergång.Det finns ingen magisk ålder varefter det plötsligt är omöjligt att bli gravid.
Visa hela svaret