Farligt Att Snusa Under Graviditet?

Farligt Att Snusa Under Graviditet
Sluta-röka-linjen – Du kan ringa till och få hjälp. Telefonnumret är 020-840000. Det är gratis för dig att ringa till Sluta-röka-linjen. Kristin Rohman, 1177.se, nationella redaktionen Caroline Lilliecreutz, läkare, specialist i obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Fostret utsätts för skadliga ämnen om du dricker alkohol när du är gravid.

Därför bör du avstå helt från alkohol under graviditeten. Det kan vara svårt att sluta om du är beroende, men det finns hjälp att få. Det är vanligt att vara extra känslig under en graviditet. Du kanske funderar mycket och känner oro. Det kan finnas olika orsaker till oron. Det finns saker som du kan göra för att må bättre.

Du kan också behöva prata med någon om oron, till exempel en barnmorska. Det är aldrig för sent att sluta röka. Kroppen börjar återhämta sig nästan omedelbart när du gör ett rökstopp. Det viktigaste för dig som planerar att sluta röka, är att du själv verkligen vill.
Visa hela svaret

Är det farligt att snusa lyft när man är gravid?

Kan jag snusa tobaksfritt snus under graviditet som lyft eller velo? – Nej, du bör inte snusa tobaksfritt snus, då det är nikotin som är särskilt farligt för fostret.
Visa hela svaret

Hur länge kan man snusa gravid?

Sluta snusa redan innan du blir gravid – Visst finns de som seglar genom sin graviditet och mår toppen hela tiden, men det gäller långt ifrån alla. Särskilt vanligt är illamående, yrsel och stark trötthet under den första tredjedelen av graviditeten. Dessa symptom liknar ganska mycket den nikotinabstinens som drabbar snusare den allra första tiden.

Hormonförändringarna i kroppen påverkar dig både psykiskt och fysiskt, mer eller mindre under hela graviditeten. Även om du normalt sett är en stabil person med god karaktär och goda förutsättningar för att kunna sluta snusa, är det inte säkert att du upplever samma sak under graviditeten. Därför är det en god idé att sluta snusa redan när du bestämt dig för att försöka bli gravid.

Båda sakerna kan vara jävliga nog var för sig, utan att du ska behöva ha nikotinabstinens samtidigt som du mår som sämst i din graviditet.
Visa hela svaret

Kan inte sluta snusa gravid?

Viktigt att nå ut till ungdomar – Däremot visar forskningen att hälsorisken för fostret minskar avsevärt om mamman slutar snusa tidigt i graviditeten. – Om man slutar snusa så fort man vet att man är gravid ökar inte risken för skador. Därför är det viktigt att vi når ungdomar med det hälsobudskapet.

Helst innan de börjar använda tobak eftersom nikotin i snus, liksom cigaretter, är beroendeframkallande och väldigt svårt att sluta med, säger Anna Gunnerbeck. Sverige har en unik möjlighet att studera nikotinets skador eftersom vi sedan länge har en utbredd användning av snus. Resultaten är dock globalt intressanta eftersom e-cigaretter och nikotinplåster ofta marknadsförs som ett hälsosammare alternativ till rökning och användningen av e-cigaretter ökar i många länder.

Forskningen är finansierad av Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Anna Gunnerbeck försvarade sin avhandling “Prenatal nicotine exposure and effects on the health of the newborn” den 21 april 2017.
Visa hela svaret

You might be interested:  Att Gå Över Tiden Vid Graviditet?

Hur påverkar snus fostret?

Nikotinet påverkar fostrets storlek – Nikotin finns i all tobak. Nikotinet gör att blodet flödar sämre i livmodern och moderkakan. Fostret får då mindre syre och näring. Fostret växer sämre och väger mindre än det borde göra vid födseln. Det kallas för att barnet blir tillväxthämmat.

 • När du snusar utsätts du för lika mycket nikotin som när du röker, eller mer.
 • Vattenpipa, e-cigaretter och nikotinfritt snus Vattenpipa innehåller nikotin, kolmonoxid och andra giftiga ämnen.
 • Du bör inte röka vattenpipa när du är gravid.
 • E-cigaretten finns att köpa utan nikotin.
 • Men det finns andra ämnen i e-cigaretterna.

Det finns inga studier om hur e-cigaretter påverkar fostret i magen. Därför bör du undvika e-cigaretter under graviditeten. E-cigarett kan också kallas elektronisk cigarett. Att röka en e-cigarett kan kallas att vejpa. Det finns snus som inte innehåller nikotin.

Men det kan finnas andra ämnen i snuset som inte är bra. Kontrollera noga vad snuset innehåller, även om snuset saknar nikotin. Det finns också något som kallas tobaksfritt snus. Så kallat tobaksfritt snus innehåller nikotin och ska inte användas under graviditeten. Förutom att fostret kan växa dåligt är det också större risk för andra komplikationer om du använder tobak när du är gravid: Tobak ökar risken för att barnet ska bli tillväxthämmat.

Det finns också en ökad risk för att barnet ska dö i magen. Viktigast att tänka framåt Om du har använt tobak under graviditeten kanske du mår dåligt över det. Kanske visste du inte att du var gravid. Kanske klarade du inte av att låta bli. Det är vanligt att känna skam och skuld.

Då är det bra att tänka framåt. Fokusera på hur du ska göra för att inte utsätta fostret för mer tobak. När och var ska jag söka vård? Kontakta en, Där kan du få råd och stöd om hur du slutar med tobak. Det går också bra att kontakta en, Där finns distriktssköterskor som är särskilt utbildade i hur man slutar med tobak.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha och hjälp med var du kan söka vård. Det finns inga läkemedel som är godkända för behandling mot nikotinsug under graviditet. Många som ska sluta med tobak använder läkemedel mot nikotin som till exempel tuggummi eller plåster.
Visa hela svaret

Kan jag snusa när jag ammar?

Snus och nikotinersättningsmedel – Nikotinet i snus och olika typer av nikotinersättningsmedel passerar också över i bröstmjölken. Därför är det bäst för barnet om du kan låta bli även snus och nikotinersättningsmedel under amningsperioden. Rebecka Persson, 1177.se, nationella redaktionen Birgitta Kårén, barnmorska, barnsjuksköterska och skolsköterska, Stockholm : Mat och dryck när du ammar
Visa hela svaret

Vad händer om man snusar när man ammar?

Tobak och amning – Rikshandboken i barnhälsovård

 1. Du är här:

Barn som ammas av rökande eller snusande mammor får nikotin via bröstmjölken. Även passiv rökning i hemmet och nikotinläkemedel ger mätbara halter av nikotin i mjölken. Barnkonventionen slår fast att barn har rätt till bästa möjliga hälsa som bland annat innebär en tobaksfri uppväxt.

 1. Tobak innehåller olika gifter bland annat det beroendeframkallande nikotinet.
 2. Barn som ammas av rökande eller snusande mammor får nikotin via bröstmjölken (1).
 3. Plötslig spädbarnsdöd är sällsynt men risken ökar om mamman har rökt eller snusat under graviditeten, och ökar ytterligare om det nyfödda barnet utsätts för rök (2, 3, 4).
You might be interested:  Brun Flytning I Slutet Av Graviditet?

Trots riskerna med nikotin rekommenderas kvinnor att fortsätta amma då fördelarna anses överväga riskerna. De näringsämnen och den skyddande effekt bröstmjölken har är så värdefulla att det bästa är om barnet får bröstmjölk (5). Kvinnor som röker ammar i mindre utsträckning eller under kortare period (6, 7).

 • andningsstörningar
 • blekhet
 • illamående
 • diarré
 • hjärtklappning
 • förändrat sömn- och vakenhetsmönster med minskad tid för aktiv sömn (5, 8, 9).

Ammande kvinnor bör i första hand rekommenderas att sluta med tobak utan att använda avvänjningsläkemedel. De som inte lyckas sluta röka kan i samband med avvänjningsstöd använda de former av nikotinläkemedel som ger en mer tillfällig påverkan. Dessa är:

 • tuggummi
 • sugtablett
 • inhalator
 • munsprej.

Fortsatt rökning antas vara en större fara för barnet i jämförelse med dessa hjälpmedel. Om en ammande kvinna försöker sluta röka med hjälp av nikotinläkemedel ska hon använda detta direkt efter att hon ammat, för att minska mängden nikotin i bröstmjölken.
Visa hela svaret

Hur länge ska man vänta att amma efter snus?

Författarna spekulerar över att det faktum att dessa individer redan som nyfödda kan ha fått i sig nikotin via bröstmjölken kan vara en bidragande orsak till detta. Tidigare studier har visat att koncentrationen av nikotin i bröstmjölk är som högst 30–60 minuter efter att modern rökt.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det för nikotin att gå ur kroppen?

Nikotin finns naturligt i tobaksplantan. Tobak tillhör familjen potatisväxter. Även andra arter i denna familj innehåller små mängder nikotin, till exempel tomater och potatis. Nikotin används traditionellt som ett njutningsmedel. När man snusar tas nikotinet upp i blodet via munslemhinnan och når hjärnans belöningssystem.

 1. Detta ger hos de flesta en allmän känsla av välbefinnande och har både en lugnande och uppiggande effekt.
 2. Nikotin i sig orsakar inte cancer.
 3. Höga doser kan ge biverkningar såsom hjärtklappning, darrningar och illamående, vilket kan jämföras med kroppens reaktioner vid stor konsumtion av kaffe eller annan koffeinprodukt.

Känsligheten för nikotin varierar och ärftliga faktorer har sannolikt betydelse. En del personer tycker helt enkelt inte om nikotineffekten medan andra kan bli beroende av den. Barn och ungdomar är särskilt känsliga för nikotin och bör inte använda snus eller andra produkter som innehåller nikotin.

Detsamma gäller gravida eller ammande kvinnor. Nikotin kan ha effekt på blodcirkulationen i moderkakan och därmed påverka fostrets tillväxt, och nikotin i blodet passerar över till modersmjölken. Nikotin påverkar blodcirkulationen, höjer pulsen och drar samman blodkärlen. Personer med olika typer av hjärtproblem, såsom oregelbunden hjärtrytm eller kärlkramp bör därför undvika nikotin.

Det samma gäller dem som har eller nyligen haft rubbningar i blodcirkulation till hjärnan. Hur stor mängd nikotin kroppen tar upp beror på hur länge man har snusprillan i munnen och på egenskaper hos snuset, såsom nikotininnehåll, pH värde och fukthalt.

 1. Upptaget är också högst individuellt mellan olika personer.
 2. Av det totala nikotininnehållet i snus är det “fritt”, obundet nikotin som lättast absorberas via munslemhinnan.
 3. Snusets pH-värde indikerar proportionen fritt nikotin kontra bundet (protonerat) nikotin.
 4. Andelen fritt nikotin tenderar att öka med ökande pH.

Tobaken i svenskt snus är mald och snuset levereras i portionspåsar eller i lösvikt. Nikotinhalten är c:a 1-2 procent och pH värdet runt 8.5. Dessa nivåer är traditionella för svenskt snus och har varit oförändrade under de 200 år snus har använts i Sverige.

 • Det är bara en liten andel av nikotinet i prillan som tas upp i blodet när man snusar.
 • Ju högre pH värde, desto lättare tas nikotinet upp genom munslemhinnan.
 • PH-nivån sjunker i gammalt och torrt snus, och då minskar nikotinupptaget.
 • Snus säljs kylförvarat, vilket bland annat medverkar till att bevara fuktighet och pH nivå.
You might be interested:  När Drar Magen Ihop Sig Efter Graviditet?

Upptagshastigheten av nikotin är av stor betydelse för hur effekten av nikotin upplevs. Snabbt nikotinupptag ger en starkare effekt. Av den mängd nikotin som finns i prillan är det normalt endast 10-20 procent som når blodomloppet. Upptagsstudier visar att nikotinupptaget varierar stort mellan olika individer, vilket är en förklaring till att effekt och upplevelse skiljer sig från snusare till snusare.

 • Hjärnan vänjer sig med tiden vid nikotin och man kan därför få abstinenskänsla vid uppehåll eller om man helt slutar snusa.
 • Snusanvändaren kan då uppleva en saknad såväl efter själva snusvanan som efter nikotineffekten.
 • Detta kan yttra sig på olika sätt.
 • Exempelvis kan du bli irriterad eller får svårt att sova.

Hur lång tid det tar innan abstinensbesvären försvinner varierar, men nikotinet är vanligtvis helt borta ur kroppen en till två veckor efter att man slutat att snusa. Bland dem som vill sluta röka är det många som tycker att det går lättare om de använder snus.

 1. Det beror på att man får samma effekt av nikotinet i snus som från cigaretter.
 2. En genomsnittlig snusare konsumerar ungefär lika mycket nikotin som en rökare.
 3. Fördelen med att övergå till snus är att man inte längre utsätter luftrören för rök.
 4. Dessutom slipper man att exponeras för kolmonoxid och andra förbränningsprodukter som finns i tobaksröken.

Många av dessa substanser är cancerframkallande och är förklaringen till att rökare har en ökad risk att få lungcancer. REFERENSER Lunell, E. and M. Lunell, Steady-state nicotine plasma levels following use of four different types of Swedish snus compared with 2-mg Nicorette chewing gum: a crossover study.

Nicotine Tob Res, 2005.7(3): p.397-403. Ramström, L.M. and Foulds, J.2006. Role of snus in initiation and cessation of tobacco smoking in Sweden. Tobacco Control 15:210-214. Gilljam, H. Rökavvänjning viktigaste kausalbehandlingen vid KOL. Läkartidningen 2007.104 (13): 1047-9 SCENIHR Report: Health effects of smokeless tobacco products, 2008 Post, A., et al., Symptoms of nicotine dependence in a cohort of Swedish youths: a comparison between smokers, smokeless tobacco users and dual tobacco users.

Addiction, 2010.105(4): p.740-6. Lindstrom, D., H. Tonnesen, and J. Adami, Rökfrihet vid kirurgiska ingrepp – Rökstopp minskar komplikationsrisken drastiskt. Läkartidningen, 2010.107(43): p.2634-5. Kotlyar, M., et al., Effect of oral snus and medicinal nicotine in smokers on toxicant exposure and withdrawal symptoms: a feasibility study.
Visa hela svaret

Hur påverkas fostret av nikotin?

Nikotin påverkar serumnivåer av stresshormoner men också av andra hormoner, såsom vasopressin, endorfiner, tillväxthormon och adrenokortikotropt hormon (ACTH). Majoriteten av djurexperimentella studier rapporterar att nikotin reducerar blodflödet i arteria uterina och därmed blodflödet till placenta.
Visa hela svaret

Vad kan hända om man snusar lyft?

Är tex VELO/LYFT och XQS portionssnus farligt för tänder och hälsan? – Kort och gott så kan man säga att vanligt tobaksnus färgar tänderna mer än vad VELO/LYFT och XQS gör, så för den saken mer harmlöst än vanligt tobaksnus, men innehåller istället sötningsmedel (sweetener) för att boosta smakerna.
Visa hela svaret