Berätta Om Graviditet Efter Kub?

Berätta Om Graviditet Efter Kub
KUB – kombinerat ultraljud och blodprov Undersökningen KUB visar sannolikheten för att fostret har vissa avvikelser på kromosomerna. KUB består av ett blodprov och en ultraljudsundersökning. Provet kan inte ge helt säkra svar, bara en uppskattning. Det kan behöva kompletteras med andra prov för att ge ett helt säkert svar.

 1. UB erbjuds endast i en del regioner och till vissa gravida.
 2. UB är frivilligt, precis som all annan fosterdiagnostik.
 3. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra provet eller inte.
 4. Innan du gör KUB är det bra att tänka igenom varför du vill göra provet.
 5. På barnmorskemottagningen kan du få information om vad provet innebär.

Fundera också på vad du skulle göra om resultatet inte blir det du tänkt dig. Ställ frågor om du inte förstår. Om du inte talar svenska kan du ha, Om du har en hörselnedsättning kan du ha, Du kan också läsa mer i vår artikel om, När och var kan jag göra KUB? Blodprovet tas när du har passerat vecka 9.

Ultraljudet görs i vecka 11 till 14. Vilka som erbjuds att göra undersökningen är olika inom olika regioner. Det kan också vara olika om du får betala en avgift eller inte. För att göra fosterdiagnostik behöver du i många regioner en, En remiss är ett slags tillstånd från vården att du får göra ett visst prov eller en viss undersökning.

Oftast är det en barnmorska som skriver remiss och bokar in besök för fosterdiagnostik. Du kan i hela landet. Det behövs inga särskilda förberedelser inför blodprovet. Det är bra att vara kissnödig när det är dags för, En full urinblåsa hjälper till att trycka upp livmodern så att fostret syns bättre.

 • Men det gör inget om du kissar innan.
 • Det går bra att ha med sig någon till undersökningen.
 • Du som följer med får sitta bredvid på en stol.
 • Undvik att ta med barn till undersökningen.
 • Ett foster i vecka 12 med huvudet till höger på bilden.
 • Barnmorskan mäter en särskild del i fostrets nacke.
 • Vid första delen av KUB tar barnmorskan ett blodprov i armvecket på dig som är gravid.

Blodprovet skickas sedan till ett laboratorium för analys. Vid andra delen av KUB gör barnmorskan en ultraljudsundersökning utanpå magen. Barnmorskan mäter ett särskilt ställe i fostrets nacke. Om analysen av blodprovet är färdig får du svar på KUB i samband med ultraljudsundersökningen.

 • Annars får du svaret senare.
 • Vad kan undersökningen visa? KUB visar hur troligt det är att fostret har vissa avvikelser på kromosomerna.
 • UB kan inte ge klart besked om kromosomavvikelser, eftersom undersökningen bara mäter hur stor eller liten sannolikheten är.
 • UB kan behöva kompletteras med, eller för att ge ett säkert svar.
You might be interested:  Gå Ner I Vikt Under Graviditet?

Vad är en kromosomavvikelse? I varje cell finns 46 kromosomer som innehåller arvsanlag, DNA. Hälften av kromosomerna kommer från ägget och hälften från spermien. När cellerna ska dela sig efter befruktningen kan det bli avvikelser. Vissa kromosomavvikelser är mycket allvarliga.

 • Andra märks knappt.
 • Ibland blir det en kromosom extra.
 • Det kallas för trisomi.
 • Den vanligaste trisomin är trisomi 21.
 • Den kallas för,
 • Det finns andra mer ovanliga och allvarligare trisomier.
 • Läs mer på Socialstyrelsens hemsida om, och om,
 • Det kan också bli avvikelser i antal könskromosomer.
 • De avvikelserna kallas Turners syndrom och,

Läs mer i broschyrerna från Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik om och, Flera fosterdiagnostiska metoder kan visa om fostret har avvikelser på kromosomerna. Vilka erbjuds att göra KUB? Alla regioner erbjuder inte KUB. Där KUB finns erbjuds det ibland endast till vissa grupper.

Det kan exempelvis vara gravida över en viss ålder. Biverkningar eller komplikationer Efter blodprovet kan du bli lite öm i armen efter nålsticket, men annars är det inga biverkningar. Ultraljudet har inga biverkningar. KUB ger ingen ökad risk för, Det kan kännas jobbigt om provet visar en ökad sannolikhet att fostret har någon avvikelse.

Det är vanligt att ha frågor och funderingar. Det kan vara skönt att få hjälp att reda ut sina tankar. Du kan behöva prata med en kurator, barnmorska eller läkare. Vårdpersonalen hjälper dig med dina funderingar. Det gäller inte bara för dig som är gravid utan även för dig som är blivande medförälder.

 1. Du har rätt att få information om hur det är att leva med en funktionsnedsättning, vad samhället kan erbjuda för stöd och vilka intresseföreningar som finns.
 2. Du har också rätt att få information om gör om du vill göra en,
 3. Med stöd och information brukar det bli lättare.
 4. Du som är gravid bestämmer Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra fosterdiagnostik eller inte.
You might be interested:  Ont I Höften Efter Graviditet?

Det kan vara bra att prata med den som du blivit gravid tillsammans med om hur du vill göra. Om det går är det också bra att fatta ett gemensamt beslut. Men ibland går inte det och då bestämmer du som är gravid. Även du som är blivande medförälder har rätt att få stöd och information, även om du inte får besluta om fosterdiagnostik.

När är undersökningen olämplig? Det går att göra KUB även om det är en graviditet med, Då kan det ibland vara svårare att ta ställning till resultaten. När det gäller fler foster än ett kan det vara lämpligt med särskild rådgivning. Kristin Rohman, 1177.se, nationella redaktionen Katarina Tunón, gynekolog och förlossningsläkare, Östersunds sjukhus Påbörjade eller avslutade veckor? I vår graviditetskalender kan du läsa om fostrets utveckling vecka för vecka och om hur gravidkroppen påverkas.

Du kan få tips och råd, läsa om besöken på barnmorskemottagningen och hur du kan förbereda dig inför förlossningen och föräldraskapet. Vill du ha ny information vecka för vecka via mejl? Prenumerera på vårt gravidveckobrev! : KUB – kombinerat ultraljud och blodprov
Visa hela svaret

Hur många missfall upptäcks vid KUB?

Prata med barn om funktionsnedsättning – Information på 1177 Vårdguiden

Hos två till tre procent av de gravida som kommer för KUB-test upptäcks ett tidigt missfall. I många fall har kvinnan inte haft några symtom. Fortsatt omhändertagande ordnas då via gynekologisk mottagning.
Visa hela svaret

Hur ofta har KUB fel?

Graviditetsregistret visar resultat av KUB – I Graviditetsregistrets årsrapport 2015 redovisas 34 796 undersökningar utförda med Graviditetsregistrets riskberäkningsalgoritm, varav 209 fall av kromosomavvikelser, Trots att en formell åldersgräns på ≥35 år tillämpas i flera regioner och landsting, har andelen gravida 1:200 var 4,3 procent. Totalt är det fortfarande mindre än hälften av alla gravida i landet som genomgår riskbedömning och strukturerad ultraljudsundersökning under första trimestern. År 2015 redovisas en detektionsfrekvens av trisomi 21 och samtliga kromosomavvikelser på 92 procent respektive 89 procent (Tabell 2). Man kan i Graviditetsregistrets rapport se stora skillnader i maternell åldersprofil i landet mellan dem som erbjuds KUB: 18 procent är >35 år i Örebroregionen, där erbjudandet är generellt till samtliga gravida kvinnor, jämfört med 57 procent i Västra Götalandsregionen där en åldersgräns på 35 år används. Efter introduktionen av NIPT-testet ökar andelen gravida kvinnor som trots låg risk påvisad med KUB-test ändå går vidare med fortsatt utredning av fostrets karyotyp: från 1,3 procent 2006–2015 till 2,2 procent enbart under 2015. Orsaken till utökad utredning under graviditeten kan vara att man vid rutinultraljudsundersökningen i graviditetsvecka 18 upptäckt en misstänkt fosteravvikelse. En orsak kan också vara att NIPT-testet anses mer lättillgängligt och nu används i större utsträckning hos gravida med kvarstående oro.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Lång Tid Innan Magen Drar Ihop Sig Efter Graviditet?

Hur många får dåligt resultat på KUB?

Vad skiljer testen åt? – Både KUB och NIPT är fosterdiagnostiska metoder och kan visa om fostret har en kromosomavvikelse som Downs syndrom. Av de två metoderna ger NIPT mer tillförlitliga resultat då fostrets DNA analyseras. NIPT testar dessutom för många fler avvikelser som är betydande att känna till.

 • Det som är viktigt att tänka igenom innan man gör ett KUB- eller NIPT-test, är vad man vill använda resultatet till och hur man vill göra om man får ett svar man inte räknat med, säger barnmorskan Emma Karling Widsell.
 • Emma poängterar att det är viktigt att man som par funderar igenom de här frågeställningarna tillsammans innan, och att NIPT är bra när du vill ha säkra besked.

– Det man ska vara medveten om är att KUB endast ger en sannolikhetssiffra och att alla människor är olika. Någon kan tycka att en risk på 1 av 200 är ett dåligt resultat medan en annan tycker att det är bra. Om man är särskilt orolig eller har ökad risk för någon sjukdom så är det absolut bättre att ta ett NIPT-test då det är mer tillförlitligt än KUB.
Visa hela svaret

Vad är lägsta risken på KUB?

Om risk för trisomi 13, 18, 21 enligt KUB är
Visa hela svaret